رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

تداوم روند نزولی تا تغییر نگرش مدیران ارشد دولتی/تعادل بین بازار پول و سرمایه از بین رفت
اهمیت : مهم

2

تعادل میان بازار پول و سرمایه در حالی از میان رفته که علیرغم اظهارات دولت مبنی بر کاهش نرخ سود سپرده های بانکی شاهد خروج نقدینگی از بورس و جذب آن توسط بانک ها هستیم.
بورس نیوز: تعادل میان بازار پول و سرمایه در حالی از میان رفته که علیرغم اظهارات دولت مبنی بر کاهش نرخ سود سپرده های بانکی شاهد خروج نقدینگی از بورس و جذب آن توسط بانک ها هستیم.

مدیر عامل شرکت سبدگردانی سرمایه ایرانیان با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار بورس نیوزعنوان کرد: اگرچه دولتمردان و بانک مرکزی از اعمال برنامه هایی برای کاهش نرخ بهره بانکی سخن می گویند، اما با گذشت بیش از دو ماه همچنان شاهد رقابت بانک ها بر سر افزایش نرخ سود سپرده های بانکی هستیم و تاکنون هیچ یک از وعده های دولتمردان در این باره تحقق نیافته است.

مصطفی صفاری افزود: بازار سهام در حال حاضر تحت تأثیر وضعیت نامناسب صنایع و شرکت ها با روند کاهشی مواجه شده و دولتمردان و مجلسی ها با اجرای سیاست های پولی و ضد تولید خود بیشترین تأثیر را در شکل گیری این روند اعمال کرده اند. برهمین اساس می توان گفت مقامات ارشد دولتی اعتقادی بر توسعه بازار سرمایه و شکوفایی این بازار ندارند و تنها اتخاذ سیاست های مناسب اقتصادی و خروج اقتصاد از رکود می تواند موجب بهبود وضعیت بورس شود. وی با بیان اینکه متغیرهای اسمی همچون کاهش نرخ تورم، کاهش پایه پولی و افزایش حجم پول اثر کوتاه مدت بر وضعیت اقتصادی کشور اعمال می کنند، در این خصوص ابراز داشت: اقتصاد کشور ما در حالی براساس سیاست های پولی مدیریت می شود که تجربه در کشورهای خارجی نشان می دهد که این سیاست ها در نهایت با شکست مواجه می شوند. چراکه رشد متغیرهایی همچون میزان تولید و فروش محصولات از جمله عواملی هستند که می توانند آثار مثبت بلندمدت بر اقتصاد یک کشور اعمال کنند. مدیر عامل شرکت سبدگردانی سرمایه ایرانیان به وضعیت سیاسی کشور اشاره کرد و اظهار داشت: روند مذاکرات هسته ای کشور در حالی بنا بر نظر بسیاری از فعالان بازار سرمایه مهمترین عامل اثرگذار بر روند فعلی بورس عنوان می شود که بهبود وضعیت سیاسی تنها می تواند اثر مثبت کوتاه مدت بر روند معاملات اعمال کند و در حال حاضر شوک های اقتصادی است که بیشترین فشار را بر وضعیت سودآوری و تولید کارخانه ها و شرکت ها اعمال می کند. صفاری به توقف طولانی مدت نماد شرکت های پالایشی و افزایش قابل توجه قیمت گاز طبیعی مصرفی واحدهای پتروشیمی اشاره کرد و گفت: روند نزولی بورس و افت ارزش سهام شرکت های فعال در آن از تصمیمات نمایندگان مجلس و دولت نشأت می گیرد و این سیاست های دولت و بی تفاوتی مقامات مسئولان به ویژه وزارت نفت نسبت به برخی موارد همچون توقف طولانی مدت نماد پالایشی ها است که موجب تشکیل این روند شده است. از این رو تا نگرش مقامات ارشد دولتی و اقتصاددانان نسبت به پتانسیل های بورس تغییر نکند، همچنان شاهد تداوم اوضاع نامناسب بورس و خروج نقدینگی از این بازار هستیم. وی در خاتمه پیرامون بودجه سال آینده کشور نیز گفت: کاهش بهای نفت و مقدار تولید شرکت ها و بنگاه های اقتصادی به تدریج تأثیر خود را بر وضعیت اقتصادی کشور می گذارد و تجربه سال های گذشته بیانگر این امر است که همواره لایحه ارایه شده به مجلس و تصویب بودجه و چگونگی اجرای موارد لحاظ شده در آن تفاوت های فاحشی با یکدیگر دارند و همواره دولت در تلاش بوده تا کسری بودجه خود را از محل کاهش تخصیص منابع به بودجه عمرانی جبران کند.

نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر بازار غیرقابل پیش‌بینی است.
.

تعادل میان بازار پول و سرمایه در حالی از میان رفته که علیرغم اظهارات دولت مبنی بر کاهش نرخ سود سپرده های بانکی شاهد خروج نقدینگی از بورس و جذب آن توسط بانک ها هستیم.
بورس نیوز: تعادل میان بازار پول و سرمایه در حالی از میان رفته که علیرغم اظهارات دولت مبنی بر کاهش نرخ سود سپرده های بانکی شاهد خروج نقدینگی از بورس و جذب آن توسط بانک ها هستیم.

مدیر عامل شرکت سبدگردانی سرمایه ایرانیان با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار بورس نیوزعنوان کرد: اگرچه دولتمردان و بانک مرکزی از اعمال برنامه هایی برای کاهش نرخ بهره بانکی سخن می گویند، اما با گذشت بیش از دو ماه همچنان شاهد رقابت بانک ها بر سر افزایش نرخ سود سپرده های بانکی هستیم و تاکنون هیچ یک از وعده های دولتمردان در این باره تحقق نیافته است.

مصطفی صفاری افزود: بازار سهام در حال حاضر تحت تأثیر وضعیت نامناسب صنایع و شرکت ها با روند کاهشی مواجه شده و دولتمردان و مجلسی ها با اجرای سیاست های پولی و ضد تولید خود بیشترین تأثیر را در شکل گیری این روند اعمال کرده اند. برهمین اساس می توان گفت مقامات ارشد دولتی اعتقادی بر توسعه بازار سرمایه و شکوفایی این بازار ندارند و تنها اتخاذ سیاست های مناسب اقتصادی و خروج اقتصاد از رکود می تواند موجب بهبود وضعیت بورس شود. وی با بیان اینکه متغیرهای اسمی همچون کاهش نرخ تورم، کاهش پایه پولی و افزایش حجم پول اثر کوتاه مدت بر وضعیت اقتصادی کشور اعمال می کنند، در این خصوص ابراز داشت: اقتصاد کشور ما در حالی براساس سیاست های پولی مدیریت می شود که تجربه در کشورهای خارجی نشان می دهد که این سیاست ها در نهایت با شکست مواجه می شوند. چراکه رشد متغیرهایی همچون میزان تولید و فروش محصولات از جمله عواملی هستند که می توانند آثار مثبت بلندمدت بر اقتصاد یک کشور اعمال کنند. مدیر عامل شرکت سبدگردانی سرمایه ایرانیان به وضعیت سیاسی کشور اشاره کرد و اظهار داشت: روند مذاکرات هسته ای کشور در حالی بنا بر نظر بسیاری از فعالان بازار سرمایه مهمترین عامل اثرگذار بر روند فعلی بورس عنوان می شود که بهبود وضعیت سیاسی تنها می تواند اثر مثبت کوتاه مدت بر روند معاملات اعمال کند و در حال حاضر شوک های اقتصادی است که بیشترین فشار را بر وضعیت سودآوری و تولید کارخانه ها و شرکت ها اعمال می کند. صفاری به توقف طولانی مدت نماد شرکت های پالایشی و افزایش قابل توجه قیمت گاز طبیعی مصرفی واحدهای پتروشیمی اشاره کرد و گفت: روند نزولی بورس و افت ارزش سهام شرکت های فعال در آن از تصمیمات نمایندگان مجلس و دولت نشأت می گیرد و این سیاست های دولت و بی تفاوتی مقامات مسئولان به ویژه وزارت نفت نسبت به برخی موارد همچون توقف طولانی مدت نماد پالایشی ها است که موجب تشکیل این روند شده است. از این رو تا نگرش مقامات ارشد دولتی و اقتصاددانان نسبت به پتانسیل های بورس تغییر نکند، همچنان شاهد تداوم اوضاع نامناسب بورس و خروج نقدینگی از این بازار هستیم. وی در خاتمه پیرامون بودجه سال آینده کشور نیز گفت: کاهش بهای نفت و مقدار تولید شرکت ها و بنگاه های اقتصادی به تدریج تأثیر خود را بر وضعیت اقتصادی کشور می گذارد و تجربه سال های گذشته بیانگر این امر است که همواره لایحه ارایه شده به مجلس و تصویب بودجه و چگونگی اجرای موارد لحاظ شده در آن تفاوت های فاحشی با یکدیگر دارند و همواره دولت در تلاش بوده تا کسری بودجه خود را از محل کاهش تخصیص منابع به بودجه عمرانی جبران کند.

نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر بازار غیرقابل پیش‌بینی است.
.
1393/10/10
0
/
0
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333