رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

نرخ سود سپرده بانکی۱۰ تا۲۲ درصدی از اول دی ماه اجرایی می شود
اهمیت : مهم

9

درپی نشست مشورتی بانک مرکزی و مدیران عامل بانک‌ها ، مقرر شد از اول دی ماه نرخ سود سپرده های بانکی از ۱۰ تا ۲۲ درصد باشد.
اقتصاد آنلاین:

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، طرح بازنگری در نرخ سودهای بانکی که ماه گذشته توسط معاون اول رئیس جمهور و دیگر مسئولان اقتصادی مطرح شده بود ، با برگزاری جلسه ایی مشترک بین مدیران بانک مرکزی و مدیران عامل بانک ها اجرایی شد و روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد در نشست مشورتی چهارشنبه19 آذر در مورد نرخ های سود سپرده های بانکی از ۱۰ تا ۲۲ درصد از اول دی توافق به عمل آمد.

دراین نشست مدیران عامل بانک های حاضر در جلسه با ابراز نارضایتی از عدم رعایت نرخ سود سپرده های بانکی از سوی برخی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی و اشاره به تبعات منفی ناشی از این امر، بر لزوم رعایت دقیق ضوابط مربوط تأکید و پیشنهاداتی چند در مورد نرخ سود سپرده های مختلف مطرح کردند.

کارکرد مؤثر نرخ سود سپرده های بانکی، نقش مؤثری در چرخه وجوه و بالندگی حیات اقتصادی کشور دارد و تنظیم سیاست های پولی و اعتباری نظام بانکی در تعاملی سازنده و پویا با بانک ها و مؤسسات اعتباری کشور، همواره مورد تأکید بانک مرکزی بوده است. در این راستا و پس از گذشت چند ماه از ابلاغ سیاست های پولی و اعتباری نظام بانکی طی بخشنامه شماره ۹۶۵۹۳/۹۳ مورخ ۱۳۹۳.۰۴.۱۱ این بانک، برخی بانک ها درخواست خود مبنی بر برگزاری نشستی مشورتی با بانک مرکزی را مطرح کردند تا با بهره گیری از تجارب حاصله در اجرای چند ماه گذشته سیاست های یادشده و آسیب شناسی اجرای این سیاست ها، توافقات و پیشنهادات خود در زمینه اجرای مؤثر سیاست های مذکور را به اطلاع بانک مرکزی برسانند.

پس از انجام مباحثات و گفت وگوهای فراوان در خصوص پیشنهادات مطروحه، در نهایت روی نرخ های زیر توافق حاصل شد:
۱ ــ نرخ سود سپرده های بانکی به ترتیب زیر تعیین می شود:


نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری مدت دار یک ساله 22 درصد
نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری مدت دار 9 ماه تا یک سال 20 درصد
نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری مدت دار 6 ماه تا نه ماه 18 درصد
نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری مدت دار سه ماه تا شش ماه 14 درصد
نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی 10 درصد


• حداقل مدت برای تعلق سود به سپرده های فوق یک ماه است و پرداخت سود به سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی بر مبنای حداقل مانده طی ماه و در پایان ماه صورت می پذیرد.

2ــ در صورت کاهش یا برداشت پیش از موعد سپرده ها، نیم درصد از نرخ متناظر دوره مربوط کاسته می شود.

3 ــ در اجرای اثر بخش این مقررات، بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی باید نرخ مؤثر هرگونه محصول سپرده ای خود را در چارچوب ضوابط فوق تنظیم نمایند و هر گونه ابتکار و ارائه محصولات جدید مستلزم کسب مجوز قبلی از بانک مرکزی است.

4 ــ سپرده های سرمایه گذاری مدت داری که قبل از اول دی ماه سال جاری گشایش شده (به جز سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی) تا تاریخ انقضای مدت سپرده با همان شرایط توافق شده با سپرده گذار ادامه یافته و در تاریخ انقضا بلافاصله با ضوابط حاکم در آن تاریخ تطبیق داده می شود. بدیهی است در این موارد لازم است مستندات و مدارک لازم در شعبه وجود داشته باشد تا در حین مراجعه بازرسان در اختیار آنان قرار گیرد.

5 ــ سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی و کلیه سپرده هایی که تحت هر عنوان به صورت روزشمار مشمول دریافت سود می شوند بلافاصله با نرخ های مذکور در این بخشنامه تطبیق داده می شوند.

۶ ــ تاریخ اجرای ضوابط فوق از صبح روز دوشنبه اول دی ماه سال جاری است.

7 ــ مقرر شد با آن گروه از بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که نرخ های مذکور را رعایت نکنند، با شدت و قاطعیت برخورد شود.

بانک مرکزی نیز با استقبال از پیشنهادات مطروحه و مورد توافق اعضای جلسه و به منظور پیشبرد دقیق و مؤثر سیاست های پولی و اعتباری نظام بانکی کشور که در گروی رعایت دقیق ضوابط مقرر و انضباط مالی مستمر و جدی در این زمینه است، از کلیه ظرفیت های قانونی خود در این خصوص بهره برده با بانک ها و مؤسسات اعتباری که ضوابط فوق را رعایت نکنند، به شدت برخورد خواهد کرد. برخورد با بانک ها و مؤسسات متخلف حسب مورد شامل یک یا چند مورد از موارد زیر است:

1 ــ تذکر کتبی به مدیران یا متصدیان متخلف؛
2 ــ محکومیت متخلفین به پرداخت جریمه؛
3ــ ممنوع ساختن نهاد متخلف از انجام بعضی امور بانکی به طور موقت یا دائم؛
4 ــ عدم صدور هرگونه مجوز برای نهاد متخلف؛
5 ــ قطع برخی سامانه ها و خدمات نهاد متخلف؛
6 ــ سلب صلاحیت حرفه ای اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل نهاد متخلف به طور موقت یا دائم؛
7 ــ ممنوع ساختن پرداخت سود سهام یا تقسیم اندوخته ها؛

افزون بر موارد فوق، اسامی بانک ها و مؤسسات اعتباری متخلف که با عدم رعایت ضوابط فوق، زمینه اخلال در نظام پولی و بانکی کشور را فراهم می کنند، از طریق رسانه های عمومی اعلام شده و متخلفین حسب مورد به هیئت انتظامی بانک ها معرفی می شوند.

نظر به لزوم رعایت جدی سیاست های متخذه، خواهشمند است دستور فرمایند مقررات مذکور به کلیه واحدهای ذی ربط در آن بانک/ مؤسسه ابلاغ شده بر حسن اجرای آن نظارت جدی و دقیق به عمل آید. شایان ذکر است بازرسان بانک مرکزی از تاریخ لازم الاجرا شدن ضوابط و مقررات این بخشنامه؛ به طور مستمر و دقیق، بر حسن اجرای ضوابط ابلاغی نظارت خواهند کرد.

این بخشنامه جهت اطلاع مدیران عامل کلیه بانک های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری توسعه، کوثر مرکزی و عسکریه ارسال گردیده است.

ارائه هرگونه خدمات بانکی به مؤسسات غیرمجاز (شامل مؤسسات اعتباری، تعاونی های اعتبار، شرکت های لیزینگ، صرافی ها و سایر مؤسسات مشابه که بدون مجوز معتبر بانک مرکزی در بازار پولی و بانکی کشور فعالیت می کنند) توسط شبکه بانکی کشور ممنوع است.


نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر صنعت غیرقابل پیش‌بینی است.
.

درپی نشست مشورتی بانک مرکزی و مدیران عامل بانک‌ها ، مقرر شد از اول دی ماه نرخ سود سپرده های بانکی از ۱۰ تا ۲۲ درصد باشد.
اقتصاد آنلاین:

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، طرح بازنگری در نرخ سودهای بانکی که ماه گذشته توسط معاون اول رئیس جمهور و دیگر مسئولان اقتصادی مطرح شده بود ، با برگزاری جلسه ایی مشترک بین مدیران بانک مرکزی و مدیران عامل بانک ها اجرایی شد و روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد در نشست مشورتی چهارشنبه19 آذر در مورد نرخ های سود سپرده های بانکی از ۱۰ تا ۲۲ درصد از اول دی توافق به عمل آمد.

دراین نشست مدیران عامل بانک های حاضر در جلسه با ابراز نارضایتی از عدم رعایت نرخ سود سپرده های بانکی از سوی برخی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی و اشاره به تبعات منفی ناشی از این امر، بر لزوم رعایت دقیق ضوابط مربوط تأکید و پیشنهاداتی چند در مورد نرخ سود سپرده های مختلف مطرح کردند.

کارکرد مؤثر نرخ سود سپرده های بانکی، نقش مؤثری در چرخه وجوه و بالندگی حیات اقتصادی کشور دارد و تنظیم سیاست های پولی و اعتباری نظام بانکی در تعاملی سازنده و پویا با بانک ها و مؤسسات اعتباری کشور، همواره مورد تأکید بانک مرکزی بوده است. در این راستا و پس از گذشت چند ماه از ابلاغ سیاست های پولی و اعتباری نظام بانکی طی بخشنامه شماره ۹۶۵۹۳/۹۳ مورخ ۱۳۹۳.۰۴.۱۱ این بانک، برخی بانک ها درخواست خود مبنی بر برگزاری نشستی مشورتی با بانک مرکزی را مطرح کردند تا با بهره گیری از تجارب حاصله در اجرای چند ماه گذشته سیاست های یادشده و آسیب شناسی اجرای این سیاست ها، توافقات و پیشنهادات خود در زمینه اجرای مؤثر سیاست های مذکور را به اطلاع بانک مرکزی برسانند.

پس از انجام مباحثات و گفت وگوهای فراوان در خصوص پیشنهادات مطروحه، در نهایت روی نرخ های زیر توافق حاصل شد:
۱ ــ نرخ سود سپرده های بانکی به ترتیب زیر تعیین می شود:


نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری مدت دار یک ساله 22 درصد
نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری مدت دار 9 ماه تا یک سال 20 درصد
نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری مدت دار 6 ماه تا نه ماه 18 درصد
نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری مدت دار سه ماه تا شش ماه 14 درصد
نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی 10 درصد


• حداقل مدت برای تعلق سود به سپرده های فوق یک ماه است و پرداخت سود به سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی بر مبنای حداقل مانده طی ماه و در پایان ماه صورت می پذیرد.

2ــ در صورت کاهش یا برداشت پیش از موعد سپرده ها، نیم درصد از نرخ متناظر دوره مربوط کاسته می شود.

3 ــ در اجرای اثر بخش این مقررات، بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی باید نرخ مؤثر هرگونه محصول سپرده ای خود را در چارچوب ضوابط فوق تنظیم نمایند و هر گونه ابتکار و ارائه محصولات جدید مستلزم کسب مجوز قبلی از بانک مرکزی است.

4 ــ سپرده های سرمایه گذاری مدت داری که قبل از اول دی ماه سال جاری گشایش شده (به جز سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی) تا تاریخ انقضای مدت سپرده با همان شرایط توافق شده با سپرده گذار ادامه یافته و در تاریخ انقضا بلافاصله با ضوابط حاکم در آن تاریخ تطبیق داده می شود. بدیهی است در این موارد لازم است مستندات و مدارک لازم در شعبه وجود داشته باشد تا در حین مراجعه بازرسان در اختیار آنان قرار گیرد.

5 ــ سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی و کلیه سپرده هایی که تحت هر عنوان به صورت روزشمار مشمول دریافت سود می شوند بلافاصله با نرخ های مذکور در این بخشنامه تطبیق داده می شوند.

۶ ــ تاریخ اجرای ضوابط فوق از صبح روز دوشنبه اول دی ماه سال جاری است.

7 ــ مقرر شد با آن گروه از بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که نرخ های مذکور را رعایت نکنند، با شدت و قاطعیت برخورد شود.

بانک مرکزی نیز با استقبال از پیشنهادات مطروحه و مورد توافق اعضای جلسه و به منظور پیشبرد دقیق و مؤثر سیاست های پولی و اعتباری نظام بانکی کشور که در گروی رعایت دقیق ضوابط مقرر و انضباط مالی مستمر و جدی در این زمینه است، از کلیه ظرفیت های قانونی خود در این خصوص بهره برده با بانک ها و مؤسسات اعتباری که ضوابط فوق را رعایت نکنند، به شدت برخورد خواهد کرد. برخورد با بانک ها و مؤسسات متخلف حسب مورد شامل یک یا چند مورد از موارد زیر است:

1 ــ تذکر کتبی به مدیران یا متصدیان متخلف؛
2 ــ محکومیت متخلفین به پرداخت جریمه؛
3ــ ممنوع ساختن نهاد متخلف از انجام بعضی امور بانکی به طور موقت یا دائم؛
4 ــ عدم صدور هرگونه مجوز برای نهاد متخلف؛
5 ــ قطع برخی سامانه ها و خدمات نهاد متخلف؛
6 ــ سلب صلاحیت حرفه ای اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل نهاد متخلف به طور موقت یا دائم؛
7 ــ ممنوع ساختن پرداخت سود سهام یا تقسیم اندوخته ها؛

افزون بر موارد فوق، اسامی بانک ها و مؤسسات اعتباری متخلف که با عدم رعایت ضوابط فوق، زمینه اخلال در نظام پولی و بانکی کشور را فراهم می کنند، از طریق رسانه های عمومی اعلام شده و متخلفین حسب مورد به هیئت انتظامی بانک ها معرفی می شوند.

نظر به لزوم رعایت جدی سیاست های متخذه، خواهشمند است دستور فرمایند مقررات مذکور به کلیه واحدهای ذی ربط در آن بانک/ مؤسسه ابلاغ شده بر حسن اجرای آن نظارت جدی و دقیق به عمل آید. شایان ذکر است بازرسان بانک مرکزی از تاریخ لازم الاجرا شدن ضوابط و مقررات این بخشنامه؛ به طور مستمر و دقیق، بر حسن اجرای ضوابط ابلاغی نظارت خواهند کرد.

این بخشنامه جهت اطلاع مدیران عامل کلیه بانک های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری توسعه، کوثر مرکزی و عسکریه ارسال گردیده است.

ارائه هرگونه خدمات بانکی به مؤسسات غیرمجاز (شامل مؤسسات اعتباری، تعاونی های اعتبار، شرکت های لیزینگ، صرافی ها و سایر مؤسسات مشابه که بدون مجوز معتبر بانک مرکزی در بازار پولی و بانکی کشور فعالیت می کنند) توسط شبکه بانکی کشور ممنوع است.


نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر صنعت غیرقابل پیش‌بینی است.
.
1393/10/07
0
/
0
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333