رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

برآورد فروش 20 درصد از تولیدات سایپا طی سال آینده توسط "ولساپا"
اهمیت : مهم

2

شرکت لیزینگ رایان سایپا پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 93 خود را براساس عملکرد نیمه اول امسال با پوشش 48 درصدی سود برآوردی 266 ریالی منتشر کرده است.
بورس نیوز: شرکت لیزینگ رایان سایپا پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۳ خود را براساس عملکرد نیمه اول امسال با پوشش ۴۸ درصدی سود برآوردی ۲۶۶ ریالی منتشر کرده است.

در همین ارتباط، کارشناس شرکت سرمایه گذاری بهمن در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: شرکت لیزینگ رایان سایپا ۵۵ درصد از سهم کل خدمات لیزینگ ارایه شده توسط شرکت های فعال در این گروه را به خود اختصاص می دهد. این در حالی است که بخش عمده ای از درآمدهای محقق شده در "ولساپا" علیرغم سایر شرکت های هم گروه مربوط به عملیات لیزینگ می شود و از محل درآمدهای غیر عملیاتی چندان منتفع نشده است.

لیزینگ بیش از 35 هزار خودرو در نیمه اول امسال عادل بهزادی افزود: براساس اظهارات مدیران این مجموعه در مجمع عمومی به طور فوق العاده برگزار شده طی 16 آذر ماه امسال، این شرکت موفق شده تا طی عملکرد نیمه اول سال مالی جاری عملیات لیزینگ تعداد 35 هزار و 873 خودرو را انجام دهد و در بودجه ارایه شده لیزینگ 70 هزار خودرو تا پایان امسال برآورد شده است. علاوه بر این با نگاهی به عملکرد این مجموعه طی سال های گذشته در می یابیم که حدود 40 درصد از بودجه برآوردی طی دو ماهه پایانی سال محقق می شود. برهمین اساس به نظر می رسد دستیابی "ولساپا" به لیزینگ 70 هزار خودرو تا پایان امسال چندان دور از ذهن نباشد. وی به رشد مقدار تولید و فروش خودرو از ابتدای امسال تاکنون اشاره کرد و گفت: عملکرد شرکت لیزینگ رایان سایپا طی سال های 89 و 90 یعنی دوران شکوفایی صنعت خودرو و افزایش میزان تولید خودرو بیانگر این مطلب است که در صورت حمایت از خودروسازان و تداوم روند رو به رشد تولید آن، صنعت لیزینگ و مجموعه های فعال در آن همچون "ولساپا" از پتانسیل رشد برخوردارند. چراکه "ولساپا" طی سال 89 عملیات لیزینگ بیش از 88 هزار دستگاه خودرو و طی سال 90 بیش از 143 هزار خودرو را انجام داده است. برآورد فروش 20 درصد از تولیدات سایپا طی سال آینده این کارشناس بازار سرمایه افزود: شرکت لیزینگ رایان سایپا در حالی برآورد فروش 20 الی 25 درصد از تولیدات شرکت سایپا را برای سال مالی جاری برآورد کرده که در نظر دارد طی سال آینده این رقم را به 30 درصد افزایش دهد که این رشد با توجه به انتشار اخبار مثبت از افزایش مقدار تولید خودروسازان چندان دور از انتظار نیست و موجب افزایش سودآوری "ولساپا" می شود. اقساط معوق "ولساپا" بهزادی با اشاره به اقساط معوق شرکت رایان سایپا، در این خصوص افزود: حدود 96 درصد از درآمدهای جاری این مجموعه مربوط به حجم حساب ها و اسناد دریافتنی است که 15 درصد آن یعنی مبلغ بیش از 84 میلیارد تومان به اقساط معوق اختصاص دارد و این موضوع یکی از ریسک های شرکت مذکور به شمار می رود. این در حالی است که مدیران این مجموعه لیزینگی در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده برگزار شده اظهار داشتنه اند که این امر وضعیت سودآوری "ولساپا" را به مخاطره نمی اندزاد. چراکه تا زمان تسویه کامل اقساط توسط متقاضی، سند خودرو به نام شرکت می باشد و حتی در صورت نکول نیز به عنوان وثیقه نزد شرکت باقی می ماند. افزایش قابل توجه پیش پرداخت به "خساپا" وی مبلغ پیش پرداخت "ولساپا" نزد شرکت سایپا را به عنوان یکی از نکات مبهم در صورت های مالی این مجموعه برشمرد و در این ارتباط گفت: طبق صورت های مالی عملکرد 12 ماهه سال گذشته "ولساپا"، در حالی مبلغ 20 تا 30 میلیارد تومان به عنوان پیش پرداخت نزد شرکت سایپا لحاظ شده که این رقم طی سال مالی جاری به مبلغ 217 میلیارد تومان افزایش یافته که دلایل این رشد قابل توجه خود جای سوال دارد. حال آنکه مدیران این مجموعه نیز در پاسخ به این سوال در مجمع مذکور اظهار داشته اند که در مقابل مبلغ پول باقی مانده نزد گروه سایپا همانند وام پرداختی به مشتریان عملیات لیزینگ، بهره حدود 30 درصدی دریافت می شود که برهمین اساس می توان گفت مبالغ موجود در حساب "خساپا" خود نیز به عنوان منبع درآمدی محسوب می شود. بدهی های غیر جاری "ولساپا" بیش از بدهی های جاری کارشناس شرکت سرمایه گذاری بهمن به حجم بدهی های جاری و غیر جاری "ولساپا" اشاره کرد و گفت: طبق صورت های مالی ارایه شده توسط شرکت بدهی های جاری این مجموعه مبلغ 757 میلیارد تومان محاسبه می شود و بدهی غیر جاری آن 98 میلیارد تومان می باشد. این موضوع بیانگر این مطلب است که 11 درصد از کل بدهی ها به بدهی غیرجاری یا دریافت وام بلندمدت اختصاص دارد که این امر به عنوان ریسکی برای مجموعه به شمار می شود. چراکه به طور قطع دریافت وام کوتاه مدت به دفعات می تواند موجب کاهش سودآوری مجموعه شود. استفاده از دو راهکار برای تأمین مالی اما در مقابل شرکت لیزینگ رایان سایپا به منظور تأمین نقدینگی مورد نیاز خود از دو راهکار همچون اجرای برنامه افزایش سرمایه 100 درصدی و انتشار اوراق صکوک 22 درصدی 3 تا 4 ساله استفاده کرده که این امر موجب پوشش ریسک دریافت وام کوتاه مدت برای این شرکت می شود و آثار مثبتی بر وضعیت سودآوری آن در پی خواهد داشت. بهزادی در خاتمه تصریح کرد: با توجه به حجم عملیات لیزینگ انجام شده توسط این شرکت از ابتدای امسال تاکنون و نیز احتمال افزایش تقاضا طی دو ماهه آخر هر سال انتظار می رود تا شاهد رشد سودآوری "ولساپا" باشیم. علاوه بر این، درآمدهای شرکت های لیزینگ علیرغم مجموعه های تولیدی به صورت انتقالی است. به عبارت بهتر درآمدها تا زمانی در صورت های مالی شرکت های لیزینگ لحاظ می شود که اقساط مربوط به مشتری محقق شود و به حساب شرکت ها واریز گردد.

نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر بازار غیرقابل پیش‌بینی است.
.

شرکت لیزینگ رایان سایپا پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 93 خود را براساس عملکرد نیمه اول امسال با پوشش 48 درصدی سود برآوردی 266 ریالی منتشر کرده است.
بورس نیوز: شرکت لیزینگ رایان سایپا پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۳ خود را براساس عملکرد نیمه اول امسال با پوشش ۴۸ درصدی سود برآوردی ۲۶۶ ریالی منتشر کرده است.

در همین ارتباط، کارشناس شرکت سرمایه گذاری بهمن در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: شرکت لیزینگ رایان سایپا ۵۵ درصد از سهم کل خدمات لیزینگ ارایه شده توسط شرکت های فعال در این گروه را به خود اختصاص می دهد. این در حالی است که بخش عمده ای از درآمدهای محقق شده در "ولساپا" علیرغم سایر شرکت های هم گروه مربوط به عملیات لیزینگ می شود و از محل درآمدهای غیر عملیاتی چندان منتفع نشده است.

لیزینگ بیش از 35 هزار خودرو در نیمه اول امسال عادل بهزادی افزود: براساس اظهارات مدیران این مجموعه در مجمع عمومی به طور فوق العاده برگزار شده طی 16 آذر ماه امسال، این شرکت موفق شده تا طی عملکرد نیمه اول سال مالی جاری عملیات لیزینگ تعداد 35 هزار و 873 خودرو را انجام دهد و در بودجه ارایه شده لیزینگ 70 هزار خودرو تا پایان امسال برآورد شده است. علاوه بر این با نگاهی به عملکرد این مجموعه طی سال های گذشته در می یابیم که حدود 40 درصد از بودجه برآوردی طی دو ماهه پایانی سال محقق می شود. برهمین اساس به نظر می رسد دستیابی "ولساپا" به لیزینگ 70 هزار خودرو تا پایان امسال چندان دور از ذهن نباشد. وی به رشد مقدار تولید و فروش خودرو از ابتدای امسال تاکنون اشاره کرد و گفت: عملکرد شرکت لیزینگ رایان سایپا طی سال های 89 و 90 یعنی دوران شکوفایی صنعت خودرو و افزایش میزان تولید خودرو بیانگر این مطلب است که در صورت حمایت از خودروسازان و تداوم روند رو به رشد تولید آن، صنعت لیزینگ و مجموعه های فعال در آن همچون "ولساپا" از پتانسیل رشد برخوردارند. چراکه "ولساپا" طی سال 89 عملیات لیزینگ بیش از 88 هزار دستگاه خودرو و طی سال 90 بیش از 143 هزار خودرو را انجام داده است. برآورد فروش 20 درصد از تولیدات سایپا طی سال آینده این کارشناس بازار سرمایه افزود: شرکت لیزینگ رایان سایپا در حالی برآورد فروش 20 الی 25 درصد از تولیدات شرکت سایپا را برای سال مالی جاری برآورد کرده که در نظر دارد طی سال آینده این رقم را به 30 درصد افزایش دهد که این رشد با توجه به انتشار اخبار مثبت از افزایش مقدار تولید خودروسازان چندان دور از انتظار نیست و موجب افزایش سودآوری "ولساپا" می شود. اقساط معوق "ولساپا" بهزادی با اشاره به اقساط معوق شرکت رایان سایپا، در این خصوص افزود: حدود 96 درصد از درآمدهای جاری این مجموعه مربوط به حجم حساب ها و اسناد دریافتنی است که 15 درصد آن یعنی مبلغ بیش از 84 میلیارد تومان به اقساط معوق اختصاص دارد و این موضوع یکی از ریسک های شرکت مذکور به شمار می رود. این در حالی است که مدیران این مجموعه لیزینگی در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده برگزار شده اظهار داشتنه اند که این امر وضعیت سودآوری "ولساپا" را به مخاطره نمی اندزاد. چراکه تا زمان تسویه کامل اقساط توسط متقاضی، سند خودرو به نام شرکت می باشد و حتی در صورت نکول نیز به عنوان وثیقه نزد شرکت باقی می ماند. افزایش قابل توجه پیش پرداخت به "خساپا" وی مبلغ پیش پرداخت "ولساپا" نزد شرکت سایپا را به عنوان یکی از نکات مبهم در صورت های مالی این مجموعه برشمرد و در این ارتباط گفت: طبق صورت های مالی عملکرد 12 ماهه سال گذشته "ولساپا"، در حالی مبلغ 20 تا 30 میلیارد تومان به عنوان پیش پرداخت نزد شرکت سایپا لحاظ شده که این رقم طی سال مالی جاری به مبلغ 217 میلیارد تومان افزایش یافته که دلایل این رشد قابل توجه خود جای سوال دارد. حال آنکه مدیران این مجموعه نیز در پاسخ به این سوال در مجمع مذکور اظهار داشته اند که در مقابل مبلغ پول باقی مانده نزد گروه سایپا همانند وام پرداختی به مشتریان عملیات لیزینگ، بهره حدود 30 درصدی دریافت می شود که برهمین اساس می توان گفت مبالغ موجود در حساب "خساپا" خود نیز به عنوان منبع درآمدی محسوب می شود. بدهی های غیر جاری "ولساپا" بیش از بدهی های جاری کارشناس شرکت سرمایه گذاری بهمن به حجم بدهی های جاری و غیر جاری "ولساپا" اشاره کرد و گفت: طبق صورت های مالی ارایه شده توسط شرکت بدهی های جاری این مجموعه مبلغ 757 میلیارد تومان محاسبه می شود و بدهی غیر جاری آن 98 میلیارد تومان می باشد. این موضوع بیانگر این مطلب است که 11 درصد از کل بدهی ها به بدهی غیرجاری یا دریافت وام بلندمدت اختصاص دارد که این امر به عنوان ریسکی برای مجموعه به شمار می شود. چراکه به طور قطع دریافت وام کوتاه مدت به دفعات می تواند موجب کاهش سودآوری مجموعه شود. استفاده از دو راهکار برای تأمین مالی اما در مقابل شرکت لیزینگ رایان سایپا به منظور تأمین نقدینگی مورد نیاز خود از دو راهکار همچون اجرای برنامه افزایش سرمایه 100 درصدی و انتشار اوراق صکوک 22 درصدی 3 تا 4 ساله استفاده کرده که این امر موجب پوشش ریسک دریافت وام کوتاه مدت برای این شرکت می شود و آثار مثبتی بر وضعیت سودآوری آن در پی خواهد داشت. بهزادی در خاتمه تصریح کرد: با توجه به حجم عملیات لیزینگ انجام شده توسط این شرکت از ابتدای امسال تاکنون و نیز احتمال افزایش تقاضا طی دو ماهه آخر هر سال انتظار می رود تا شاهد رشد سودآوری "ولساپا" باشیم. علاوه بر این، درآمدهای شرکت های لیزینگ علیرغم مجموعه های تولیدی به صورت انتقالی است. به عبارت بهتر درآمدها تا زمانی در صورت های مالی شرکت های لیزینگ لحاظ می شود که اقساط مربوط به مشتری محقق شود و به حساب شرکت ها واریز گردد.

نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر بازار غیرقابل پیش‌بینی است.
.
1393/10/06
0
/
0
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333