رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

بازدهی منفی 42 صنعت
اهمیت : مهم

0

معاملات هفته گذشته بورس با بازدهی منفی دو درصدی شاخص کل به پایان رسید. به گونه ای که نماگر بازار سرمایه از 71 هزار و 43 واحد در اولین روز معاملاتی به 69 هزار و 494 واحد طی چهارشنبه همان هفته رسید.
بورس نیوز: معاملات هفته گذشته بورس با بازدهی منفی دو درصدی شاخص کل به پایان رسید. به گونه ای که نماگر بازار سرمایه از ۷۱ هزار و ۴۳ واحد در اولین روز معاملاتی به ۶۹ هزار و ۴۹۴ واحد طی چهارشنبه همان هفته رسید.

براساس گزارش بورس نیوز، از میان ۴۳ صنعت فعال در بورس تنها صنعت منسوجات با بازدهی مثبت ۰.۰۴ درصدی موفق به دستیابی به بازدهی مثبت شد و مابقی صنایع با تداوم افت قیمتی سهام زیرمجموعه های خود در نهایت بازدهی منفی محقق ساختند.

برهمین اساس، صنایعی همچون هتل و رستوران، خرده فروشی، سایر معادن، محصولات چوبی و ابزار پزشکی از جمله صنایعی بودند که در پی تداوم افت قیمتی تک نماد فعال در گروه ها بازدهی منفی به دست آوردند و موجب کاهش ارزش سرمایه سهامدارانشان شدند. این در حالی است که مجموعه های مذکور بازدهی منفی بیش از 10 درصدی محقق کردند به گونه ای که بازدهی منفی سایر گروه ها کمتر از 10 درصد بوده است. بازدهی منفی 42 صنعت

علاوه بر این، از میان مجموعه های فعال در بورس طی هفته گذشته، ۳۴۳ نماد بازدهی منفی کسب کردند، بازدهی مثبت دستاورد ۵۲ مجموعه بورسی بود و در نهایت معاملات شش نماد بدون بازدهی مثبت یا منفی پایان پذیرفت.

براساس این گزارش، شرکت اشتاد ایران بازدهی مثبت حدود 20 درصدی را طی هفته گذشته به دست آورد و به عنوان پربازده ترین سهم بورس برگزیده شد. این در حالی است که نماد معاملاتی "تشتاد" در بازار پایه توافقی معامله می شود و با حجم معاملاتی دو هزار سهمی و رتبه نقدشوندگی 385 مرتبه ای در جایگاه نخست جدول پربازده ترین سهام قرار گرفته است.

بانک ایران زمین نیز طی هفته گذشته بازدهی مثبت ۱۹.۶۸ درصدی را کسب کرد و بدین ترتیب رتبه دوم را به خود اختصاص داد. همچنین شرکت ایران ترانسفو با بازدهی مثبت ۱۶.۷۷ درصدی در ردیف سوم جای گرفت.

این در حالی است که شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری با تحقق بازدهی منفی 17.51 به عنوان کم بازده ترین سهم بورس در هفته گذشته مطرح شد و بعد از آن شرکت قند بیستون با کسب بازدهی منفی 16.22 درصدی در جایگاه دوم قرار گرفت که البته نماد "قیستو" نیز در بازار پایه توافقی معامله می شود و با حجم معاملاتی 10 هزار سهمی در هفته گذشته رتبه نقدشوندگی 377 مرتبه به آن اختصاص می یابد. همچنین شرکت فرآورده های غذایی و قند چهارمحال با بازدهی منفی 15.46 درصدی در جایگاه سوم قرار می گیرد. براساس اطلاعات موجود، شرکت پارس خودرو، بانک صادرات ایران، بانک حکمت ایرانیان و ایران خودرو مجموعه هایی بودند که عنوان نقدشونده ترین سهام در هفته گذشته به آنها اختصاص یافت و در مقابل آن شرکت های بهمن لیزینگ، سیمان قائن و فولاد امیرکبیر کاشان در انتهای جدول رتبه بندی شرکت ها از نظر نقدشوندگی جای گرفتند. در پایان این گزارش می افزاید، معاملات هفته گذشته بورس در حالی خاتمه یافت که تعداد 61 هزار و 724 کد معاملاتی با جابه جایی بیش از دو میلیارد و 832 میلیون سهم طی 252 هزار و 631 دفعه معامله، ارزشی به مبلغ شش هزار و 962 میلیارد ریال را رقم زدند و شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات با حجم معاملاتی بیش از 331 میلیون و 410 هزار سهمی به عنوان پرگردش ترین سهم و شرکت سیمان قائن به عنوان کم گردش ترن سهم برگزیده شد.

نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر بازار غیرقابل پیش‌بینی است.
.

معاملات هفته گذشته بورس با بازدهی منفی دو درصدی شاخص کل به پایان رسید. به گونه ای که نماگر بازار سرمایه از 71 هزار و 43 واحد در اولین روز معاملاتی به 69 هزار و 494 واحد طی چهارشنبه همان هفته رسید.
بورس نیوز: معاملات هفته گذشته بورس با بازدهی منفی دو درصدی شاخص کل به پایان رسید. به گونه ای که نماگر بازار سرمایه از ۷۱ هزار و ۴۳ واحد در اولین روز معاملاتی به ۶۹ هزار و ۴۹۴ واحد طی چهارشنبه همان هفته رسید.

براساس گزارش بورس نیوز، از میان ۴۳ صنعت فعال در بورس تنها صنعت منسوجات با بازدهی مثبت ۰.۰۴ درصدی موفق به دستیابی به بازدهی مثبت شد و مابقی صنایع با تداوم افت قیمتی سهام زیرمجموعه های خود در نهایت بازدهی منفی محقق ساختند.

برهمین اساس، صنایعی همچون هتل و رستوران، خرده فروشی، سایر معادن، محصولات چوبی و ابزار پزشکی از جمله صنایعی بودند که در پی تداوم افت قیمتی تک نماد فعال در گروه ها بازدهی منفی به دست آوردند و موجب کاهش ارزش سرمایه سهامدارانشان شدند. این در حالی است که مجموعه های مذکور بازدهی منفی بیش از 10 درصدی محقق کردند به گونه ای که بازدهی منفی سایر گروه ها کمتر از 10 درصد بوده است. بازدهی منفی 42 صنعت

علاوه بر این، از میان مجموعه های فعال در بورس طی هفته گذشته، ۳۴۳ نماد بازدهی منفی کسب کردند، بازدهی مثبت دستاورد ۵۲ مجموعه بورسی بود و در نهایت معاملات شش نماد بدون بازدهی مثبت یا منفی پایان پذیرفت.

براساس این گزارش، شرکت اشتاد ایران بازدهی مثبت حدود 20 درصدی را طی هفته گذشته به دست آورد و به عنوان پربازده ترین سهم بورس برگزیده شد. این در حالی است که نماد معاملاتی "تشتاد" در بازار پایه توافقی معامله می شود و با حجم معاملاتی دو هزار سهمی و رتبه نقدشوندگی 385 مرتبه ای در جایگاه نخست جدول پربازده ترین سهام قرار گرفته است.

بانک ایران زمین نیز طی هفته گذشته بازدهی مثبت ۱۹.۶۸ درصدی را کسب کرد و بدین ترتیب رتبه دوم را به خود اختصاص داد. همچنین شرکت ایران ترانسفو با بازدهی مثبت ۱۶.۷۷ درصدی در ردیف سوم جای گرفت.

این در حالی است که شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری با تحقق بازدهی منفی 17.51 به عنوان کم بازده ترین سهم بورس در هفته گذشته مطرح شد و بعد از آن شرکت قند بیستون با کسب بازدهی منفی 16.22 درصدی در جایگاه دوم قرار گرفت که البته نماد "قیستو" نیز در بازار پایه توافقی معامله می شود و با حجم معاملاتی 10 هزار سهمی در هفته گذشته رتبه نقدشوندگی 377 مرتبه به آن اختصاص می یابد. همچنین شرکت فرآورده های غذایی و قند چهارمحال با بازدهی منفی 15.46 درصدی در جایگاه سوم قرار می گیرد. براساس اطلاعات موجود، شرکت پارس خودرو، بانک صادرات ایران، بانک حکمت ایرانیان و ایران خودرو مجموعه هایی بودند که عنوان نقدشونده ترین سهام در هفته گذشته به آنها اختصاص یافت و در مقابل آن شرکت های بهمن لیزینگ، سیمان قائن و فولاد امیرکبیر کاشان در انتهای جدول رتبه بندی شرکت ها از نظر نقدشوندگی جای گرفتند. در پایان این گزارش می افزاید، معاملات هفته گذشته بورس در حالی خاتمه یافت که تعداد 61 هزار و 724 کد معاملاتی با جابه جایی بیش از دو میلیارد و 832 میلیون سهم طی 252 هزار و 631 دفعه معامله، ارزشی به مبلغ شش هزار و 962 میلیارد ریال را رقم زدند و شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات با حجم معاملاتی بیش از 331 میلیون و 410 هزار سهمی به عنوان پرگردش ترین سهم و شرکت سیمان قائن به عنوان کم گردش ترن سهم برگزیده شد.

نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر بازار غیرقابل پیش‌بینی است.
.
1393/10/01
0
/
0
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333