رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

مجدداً نقدینگی به بازار سرمایه بازگشت
اهمیت : مهم

10

اگرچه وضعیت کنونی بازار سرمایه مناسب نیست و قیمت سهام اغلب شرکت ها با افت بهای قابل توجه همراه شده اند، اما به نظر می رسد بسترهای لازم برای حرکت بورس در مسیر رشد فراهم شده است.
بورس نیوز: اگرچه وضعیت کنونی بازار سرمایه مناسب نیست و قیمت سهام اغلب شرکت ها با افت بهای قابل توجه همراه شده اند، اما به نظر می رسد بسترهای لازم برای حرکت بورس در مسیر رشد فراهم شده است.

مدیر عامل شرکت کارگزاری آتی ساز بازار با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار بورس نیوزعنوان کرد: اولین روز از معاملات هفته جاری در حالی با حمایت سهامداران و افزایش نسبی تقاضا برای خرید سهام همراه بود که انتظار می رفت با توجه به روند کلی بورس و تعطیلات پیش رو شاهد تداوم افت قیمتی سهام شرکت ها باشیم.

برهمین اساس به نظر می رسد سرمایه گذاران با توجه به جذابیت قیمتی سهام، بار دیگر نسبت به پتانسیل های بازار سرمایه جهت کسب بازدهی مثبت از سرمایه گذاری امیدوار شده اند. هاشم باروتی به وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: روند مذاکرات هسته ای به گونه ای پیش می رود که به نظر می رسد دولت در نهایت به دستاورد مهم سیاسی خود دست یابد. این در حالی است که وعده های دولت نیز برای کاهش نرخ سود سپرده های بانکی به تدریج محقق می شود و وزارت صنعت نیز حمایت خود را از گروه خودرو و ساخت قطعات اعلام کرده است. وی افزود: بودجه سال آینده کشور نیز براساس وابستگی 30 درصدی دولت به درآمدهای نفتی تدوین شده که این امر خود احتمال کسری بودجه دولت ناشی از افت بهای هر بشکه نفت را طی سال آینده کاهش می دهد. برهمین اساس می توان گفت ریسک های داخلی و خارجی کشور در حال کاهش است. از همین رو روند اولین روز معاملاتی هفته جاری بیانگر ورود دوباره نقدینگی به بازار سرمایه بوده و با توجه به جذابیت قیمتی سهام بسیاری شرکت ها تقاضا برای خرید سهام به تدریج افزایش می یابد.

مدیر عامل شرکت کارگزاری آتی ساز بازار با اشاره به تغییر ریاست سازمان بورس، در این خصوص افزود: اعلام برنامه ها و سیاست های آتی ریاست جدید سازمان نیز به طور قطع بر روند معاملات بورس اثر می گذارد که البته به نظر می رسد آثار مثبت یا منفی آن چندان حائز اهمیت نباشد.

باروتی در خصوص صنایع پرپتانسیل بورس ابراز داشت: رشد سودآوری بسیاری از صنایع فعال بورسی منوط به گشایش روابط سیاسی کشور و رفع موانع پیش روی تعاملات بین المللی آنها است. به گونه ای که به طور قطع تحقق این موارد موجب بهبود وضعیت سودآوری گروه هایی همچون خودرو و بانک می شود. باروتی افزود: با توجه به مذاکرات انجام شده توسط شرکت های خودرویی با سرمایه گذاران خارجی و ابراز تمایل آنها جهت خرید سهام این مجموعه ها در کنار پتانسیل های خودروسازان داخلی جهت تأمین تقاضای داخلی و خارجی می توان چشم انداز مناسبی را پیش روی گروه خودرو متصور بود. علاوه بر این، کاهش تحریم های بین المللی موجب آزاد شدن پول های بلوکه شده بانکی ها در کشورهای خارجی و تسهیل در تعاملات بانکی با کشورهای خارجی می شود که همه این موارد بر عملکرد گروه بانک مؤثر واقع می شود. وی در خاتمه پیرامون صنعت پتروشیمی نیز گفت: به نظر می رسد دولت به منظور جلوگیری از کسری بودجه در سال آینده مانع از کاهش نرخ ارز شود که این امر موجب افزایش درآمدهای واحدهای پتروشیمی خواهد شد. از این رو، علاوه بر برخورداری گروه های مذکور از وضعیت بنیادی مناسب، تداوم روند منفی و کاهش قابل توجه قیمت ها نوید دهنده پتانسیل های این مجموعه ها جهت رشد قیمتی سهام است.

نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر بازار ، مثبت خواهد بود.
+

اگرچه وضعیت کنونی بازار سرمایه مناسب نیست و قیمت سهام اغلب شرکت ها با افت بهای قابل توجه همراه شده اند، اما به نظر می رسد بسترهای لازم برای حرکت بورس در مسیر رشد فراهم شده است.
بورس نیوز: اگرچه وضعیت کنونی بازار سرمایه مناسب نیست و قیمت سهام اغلب شرکت ها با افت بهای قابل توجه همراه شده اند، اما به نظر می رسد بسترهای لازم برای حرکت بورس در مسیر رشد فراهم شده است.

مدیر عامل شرکت کارگزاری آتی ساز بازار با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار بورس نیوزعنوان کرد: اولین روز از معاملات هفته جاری در حالی با حمایت سهامداران و افزایش نسبی تقاضا برای خرید سهام همراه بود که انتظار می رفت با توجه به روند کلی بورس و تعطیلات پیش رو شاهد تداوم افت قیمتی سهام شرکت ها باشیم.

برهمین اساس به نظر می رسد سرمایه گذاران با توجه به جذابیت قیمتی سهام، بار دیگر نسبت به پتانسیل های بازار سرمایه جهت کسب بازدهی مثبت از سرمایه گذاری امیدوار شده اند. هاشم باروتی به وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: روند مذاکرات هسته ای به گونه ای پیش می رود که به نظر می رسد دولت در نهایت به دستاورد مهم سیاسی خود دست یابد. این در حالی است که وعده های دولت نیز برای کاهش نرخ سود سپرده های بانکی به تدریج محقق می شود و وزارت صنعت نیز حمایت خود را از گروه خودرو و ساخت قطعات اعلام کرده است. وی افزود: بودجه سال آینده کشور نیز براساس وابستگی 30 درصدی دولت به درآمدهای نفتی تدوین شده که این امر خود احتمال کسری بودجه دولت ناشی از افت بهای هر بشکه نفت را طی سال آینده کاهش می دهد. برهمین اساس می توان گفت ریسک های داخلی و خارجی کشور در حال کاهش است. از همین رو روند اولین روز معاملاتی هفته جاری بیانگر ورود دوباره نقدینگی به بازار سرمایه بوده و با توجه به جذابیت قیمتی سهام بسیاری شرکت ها تقاضا برای خرید سهام به تدریج افزایش می یابد.

مدیر عامل شرکت کارگزاری آتی ساز بازار با اشاره به تغییر ریاست سازمان بورس، در این خصوص افزود: اعلام برنامه ها و سیاست های آتی ریاست جدید سازمان نیز به طور قطع بر روند معاملات بورس اثر می گذارد که البته به نظر می رسد آثار مثبت یا منفی آن چندان حائز اهمیت نباشد.

باروتی در خصوص صنایع پرپتانسیل بورس ابراز داشت: رشد سودآوری بسیاری از صنایع فعال بورسی منوط به گشایش روابط سیاسی کشور و رفع موانع پیش روی تعاملات بین المللی آنها است. به گونه ای که به طور قطع تحقق این موارد موجب بهبود وضعیت سودآوری گروه هایی همچون خودرو و بانک می شود. باروتی افزود: با توجه به مذاکرات انجام شده توسط شرکت های خودرویی با سرمایه گذاران خارجی و ابراز تمایل آنها جهت خرید سهام این مجموعه ها در کنار پتانسیل های خودروسازان داخلی جهت تأمین تقاضای داخلی و خارجی می توان چشم انداز مناسبی را پیش روی گروه خودرو متصور بود. علاوه بر این، کاهش تحریم های بین المللی موجب آزاد شدن پول های بلوکه شده بانکی ها در کشورهای خارجی و تسهیل در تعاملات بانکی با کشورهای خارجی می شود که همه این موارد بر عملکرد گروه بانک مؤثر واقع می شود. وی در خاتمه پیرامون صنعت پتروشیمی نیز گفت: به نظر می رسد دولت به منظور جلوگیری از کسری بودجه در سال آینده مانع از کاهش نرخ ارز شود که این امر موجب افزایش درآمدهای واحدهای پتروشیمی خواهد شد. از این رو، علاوه بر برخورداری گروه های مذکور از وضعیت بنیادی مناسب، تداوم روند منفی و کاهش قابل توجه قیمت ها نوید دهنده پتانسیل های این مجموعه ها جهت رشد قیمتی سهام است.

نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر بازار ، مثبت خواهد بود.
+
1393/10/01
0
/
2
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333