رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

سود؛ متخلف‌ترین حوزه بانکی
اهمیت : مهم

1

در حالی به مانند هر سازمانی که امکان تخلف درآن وجود دارد، سیستم بانکی نیز از این قاعده مجزا نیست که معاون نظارت بانک مرکزی معتقد است که بیشترین تخلف بانکها در حوزه سود انجام می شود.
ایسنا:

به گزارش خبرنگار ایسنا، با وجود اینکه طبق تفاهم بانکها چند ماهی است که نرخ سود سپرده بانکی برای کوتاه مدت ۱۰ درصد و یکساله ۲۲ درصد تعیین شده، اما عدم اجرای این دستورالعمل و دور زدن آن به هر نحوی و در قالب هر طرح ویژه بانکی قابل انکار نیست به گونه ای که مراجعه به شعب بانکها انحراف و خودسری اغلب آنها در تعیین سود را حتی برای مردم عادی پنهان نگذاشته است.

این در حالی است که تهرانفر بالاترین مقام نظارتی بانک مرکزی نیز این موضوع را تایید و تاکید می کند که بیشترین تخلف بانک ها در حوزه سود و مواردی است که بانک ها را محدود می کنند تا کارهایی انجام دهند که با سازوکار اقتصاد تطبیق ندارد.

وی بحث درباره بیشترین تخلفات بانکی را بسیار مهم دانسته و به ایسنا گفت: اما اگر بخواهیم تقسیم بندی انجام دهیم باید گفت که زمانی ممکن است تصمیم گرفته شود که بانک ها کاری انجام دهند که با طبیعت بانکداری و بازار بانکی تطبیق ندارد که در این شرایط چندان نسبت به اجرای آن تمایل نخواهند داشت.

تهرانفر توضیح داد: اگر فرض کنیم که در حال حاضر در فضایی که نرخ سود سپرده ها ۲۲ درصد اعلام شده و برای تسهیلات حداقل ۲۱ درصد مشارکت و مبادلاتی ها ۲۲ درصد یک مرتبه تصمیم بگیریم که نرخ سود ۱۱ درصد باشد با توجه به اینکه این نرخ هیچ ارتباطی با مکانیزم واقعی اقتصاد نداشته و باید بانک ها را با فشار به اجرای آن وادار کرد دراین حالت طبیعی است که آن را نپذیرفته و به دنبال مفری برای به تاخیر انداختن اجرا می گردند و حتی حاضرند که بخشی از تخلفات و مجازات ها را پذیرفته اما این تنبیه سنگین را برای بانک خود قبول نکنند.

وی در این باره که چرا باید تصمیمی در حوزه های مختلف از جمله سود گرفته شود که قدرت اجرایی چندانی نداشته و گرایشی به اجرای آن نباشد بیان کرد: بخشی از این موضوع به اقتضائات کشور و مسوولان تصمیم گیری بستگی دارد. به طوری که کاهش نرخ سود تسهیلات به ۱۴ درصد زمانی مورد تصمیم گیری قرار گرفت که نرخ ها به طور فزاینده ای در حال افزایش بود و بانک ها هم از تمام مهارت های خود استفاده کردند تا زیر بار آن نروند.

تهرانفر با بیان اینکه در حال حاضر هم که نرخ سود سپرده یکساله برای بانکها ۲۲ درصد تعیین شده است باید توجه داشت که سپرده دریافتی آنها شامل ۱۳.۵ درصد سپرده قانونی می شود که در نهایت برای بانک ها حدود ۲۶.۵ درصد هزینه دارد گفت: پس در شرایطی که محدودیتی هم برای استفاده از نرخ سود ندارند چه طور می شود که نرخ ۲۲ درصد برای تسهیلات در نظر گرفته شود، پس وقتی که ۲۷ تا ۲۸ درصد سود می گیرند مقداری بیشتر از ۲۶.۵ درصد بهای تمام شده بدست می آورند که برای گرداندن هزینه های بانک صرف می شود.

معاون نظارت بانک مرکزی یادآور شد: با توجه به اینکه اقتصاد کشور با نرخ های سود ۲۷ تا ۲۸ درصد در حال گردش است عدم اجرای عقود مبادله ای به همین عدم تطابق با آنچه که به عنوان نرخ سود سپرده مصوب کرده و به بانک ها اعلام کردیم برمی گردد و تا وقتی که این نقیصه وجود داشته باشد این رفتار طبیعی است، چرا که منابع بانک ها از سپرده گذاران است و اگر ما به آنها فشار بیاوریم این ضرر به سپرده گذاران منتقل می شود که از این نظر هم انصاف نیست.


نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر بازار غیرقابل پیش‌بینی است.
bhff

در حالی به مانند هر سازمانی که امکان تخلف درآن وجود دارد، سیستم بانکی نیز از این قاعده مجزا نیست که معاون نظارت بانک مرکزی معتقد است که بیشترین تخلف بانکها در حوزه سود انجام می شود.
ایسنا:

به گزارش خبرنگار ایسنا، با وجود اینکه طبق تفاهم بانکها چند ماهی است که نرخ سود سپرده بانکی برای کوتاه مدت ۱۰ درصد و یکساله ۲۲ درصد تعیین شده، اما عدم اجرای این دستورالعمل و دور زدن آن به هر نحوی و در قالب هر طرح ویژه بانکی قابل انکار نیست به گونه ای که مراجعه به شعب بانکها انحراف و خودسری اغلب آنها در تعیین سود را حتی برای مردم عادی پنهان نگذاشته است.

این در حالی است که تهرانفر بالاترین مقام نظارتی بانک مرکزی نیز این موضوع را تایید و تاکید می کند که بیشترین تخلف بانک ها در حوزه سود و مواردی است که بانک ها را محدود می کنند تا کارهایی انجام دهند که با سازوکار اقتصاد تطبیق ندارد.

وی بحث درباره بیشترین تخلفات بانکی را بسیار مهم دانسته و به ایسنا گفت: اما اگر بخواهیم تقسیم بندی انجام دهیم باید گفت که زمانی ممکن است تصمیم گرفته شود که بانک ها کاری انجام دهند که با طبیعت بانکداری و بازار بانکی تطبیق ندارد که در این شرایط چندان نسبت به اجرای آن تمایل نخواهند داشت.

تهرانفر توضیح داد: اگر فرض کنیم که در حال حاضر در فضایی که نرخ سود سپرده ها ۲۲ درصد اعلام شده و برای تسهیلات حداقل ۲۱ درصد مشارکت و مبادلاتی ها ۲۲ درصد یک مرتبه تصمیم بگیریم که نرخ سود ۱۱ درصد باشد با توجه به اینکه این نرخ هیچ ارتباطی با مکانیزم واقعی اقتصاد نداشته و باید بانک ها را با فشار به اجرای آن وادار کرد دراین حالت طبیعی است که آن را نپذیرفته و به دنبال مفری برای به تاخیر انداختن اجرا می گردند و حتی حاضرند که بخشی از تخلفات و مجازات ها را پذیرفته اما این تنبیه سنگین را برای بانک خود قبول نکنند.

وی در این باره که چرا باید تصمیمی در حوزه های مختلف از جمله سود گرفته شود که قدرت اجرایی چندانی نداشته و گرایشی به اجرای آن نباشد بیان کرد: بخشی از این موضوع به اقتضائات کشور و مسوولان تصمیم گیری بستگی دارد. به طوری که کاهش نرخ سود تسهیلات به ۱۴ درصد زمانی مورد تصمیم گیری قرار گرفت که نرخ ها به طور فزاینده ای در حال افزایش بود و بانک ها هم از تمام مهارت های خود استفاده کردند تا زیر بار آن نروند.

تهرانفر با بیان اینکه در حال حاضر هم که نرخ سود سپرده یکساله برای بانکها ۲۲ درصد تعیین شده است باید توجه داشت که سپرده دریافتی آنها شامل ۱۳.۵ درصد سپرده قانونی می شود که در نهایت برای بانک ها حدود ۲۶.۵ درصد هزینه دارد گفت: پس در شرایطی که محدودیتی هم برای استفاده از نرخ سود ندارند چه طور می شود که نرخ ۲۲ درصد برای تسهیلات در نظر گرفته شود، پس وقتی که ۲۷ تا ۲۸ درصد سود می گیرند مقداری بیشتر از ۲۶.۵ درصد بهای تمام شده بدست می آورند که برای گرداندن هزینه های بانک صرف می شود.

معاون نظارت بانک مرکزی یادآور شد: با توجه به اینکه اقتصاد کشور با نرخ های سود ۲۷ تا ۲۸ درصد در حال گردش است عدم اجرای عقود مبادله ای به همین عدم تطابق با آنچه که به عنوان نرخ سود سپرده مصوب کرده و به بانک ها اعلام کردیم برمی گردد و تا وقتی که این نقیصه وجود داشته باشد این رفتار طبیعی است، چرا که منابع بانک ها از سپرده گذاران است و اگر ما به آنها فشار بیاوریم این ضرر به سپرده گذاران منتقل می شود که از این نظر هم انصاف نیست.


نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر بازار غیرقابل پیش‌بینی است.
bhff
1393/09/29
0
/
0
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333