رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

تحلیلی از دلار 2850 تومانی در لایحه بودجه 94
اهمیت : مهم

1
بورس نیوز: ساعت 24- کارشناسان اقتصادی معتقدند که دولت نباید منابع ارزی خود را در شرایط فعلی که هم با کاهش قیمت نفت مواجه است و هم دورنمای مذاکرات هسته ای مشخص نیست تا تحریم های اقتصادی برداشته شوند ارزان بفروشد، چرا که از این طریق می تواند بخشی از کسری بودجه را جبران کند.تحلیلی از دلار 2850 تومانی در لایحه بودجه 94 در سال های اخیر به علت کمبود منابع دولت و تشدید تحریم ها، تعیین قیمت دلار در بودجه به یکی از دغدغه های دولت و مجلس در فصل بودجه ریزی تبدیل شده است. چرا که در شرایطی که دولت در تنگنای مالی قرار دارد و به بخشی از درآمدهای ارزی خود حاصل از فروش نفت دسترسی ندارد، طبیعی است منابع ارزی در اختیار دولت از اهمیت بالایی برخوردار باشد. از سوی دیگر وقتی منابع ارزی کفایت مصارف را نمی دهد و همیشه تقاضا بیشتر از عرضه است، به طور طبیعی باید به سمت واقعی شدن نرخ ارز قیمتی برای دلار تعیین شود که مصارف تعدیل شوند. در این راستا تعیین نرخ دلار در بودجه سال ۹۴ نیز در این روز ها با توجه به تقدیم لایحه بودجه از سوی دولت به مجلس اما و اگرهای بسیاری به خود اختصاص داده است. در حال حاضر با توجه به تشدید کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی و وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی تعیین قیمت دلار در بودجه چالش برانگیز شده است. زیرا کار شناسان اقتصادی معتقدند که دولت نباید منابع ارزی خود را در شرایط فعلی که هم با کاهش قیمت نفت مواجه است و هم دورنمای مذاکرات هسته ای مشخص نیست تا تحریم های اقتصادی به ویژه تحریم های مالی برداشته شوند ارزان بفروشد، چرا که از این طریق می تواند بخشی از کسری بودجه را جبران کند. با وجود این، دولت در لایحه بودجه سال ۹۴ برای هر دلار نرخ ۲۸۵۰ تومان را تعیین کرده، این در حالی است که برخی کار شناسان اقتصادی معتقدند که دولت باید برای جلوگیری از ایجاد نوسانات شدید ارزی نرخ دلار واقعی کند و قیمت دلار را در بازار آزاد در بودجه مبنا قرار دهد. چرا که در این شرایط است که دولت می تواند مانع از افزایش قیمت ارز در بازار دلالی شود و از طرفی دیگر سیاست ارز تک نرخی را اجرایی کند. این در حالیست که برخی دیگر از کار شناسان معتقدند نرخ دلار ۲۸۵۰ تومان در بودجه منطقی است و افزایش بیش از این قیمت باعث ایجاد شوک قیمتی در بازار می شود و آثار تورمی در بردارد. بر این اساس بهاءالدین حسینی هاشمی، کار شناس امور بانکی دراین باره گفته است که با توجه به کاهش قیمت نفت اگر قیمت دلار در بودجه واقعی شود دولت می تواند بخش قابل توجهی از کسری بودجه خود را جبران کند. او معتقد است که دولت ها منابع ارزی خود را به صورت ریالی برای جبران کسری بودجه ای که دارند می فروشند، تعیین می کنند اما به جای این کار اگر قیمت دلار را در بودجه واقعی تعیین کند دیگر نیازی نیست اینگونه اقدامات را انجام دهد تا خود چالشی در بازار ایجاد کند. این کار شناس بانکی تاکید دارد که نرخ دلار در بودجه سال ۹۴ باید همانند نرخ بازار آزاد تعیین شود، چرا که دولت می تواند یکسان سازی نرخ ارز در همین شرایط انجام دهد، چرا که در شرایط فعلی اگر یکسان سازی نرخ ارز انجام شود به تعادل اقتصادی خواهد رسید. محمد حسن نژاد، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و عضو شورای پول و اعتبار هم معتقد است که بهتر بود دولت در بودجه ۹۴ قیمت دلار را به جای ۲۸۵۰ تومان، ۳۱۰۰ تومان پیش بینی می کرد. او معتقد است که دلار به چند علت باید گران شود؛ یکی اینکه قیمت نفت در حال کاهش است، وقتی قیمت نفت پایین می آید یعنی خود به خود درآمدهای ارزی دولت هم کاهش پیدا می کند و این موجب کاهش عرضه ارز می شود و در عین حال واردات هر روز رو به رشد است. این در حالیست که محمدمهدی رئیس زاده، رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی تهران اعتقاد دارد که دولت نمی تواند یکباره قیمت دلار را در بودجه واقعی کند و به حدود ۳۳۰۰ تا ۳۴۰۰ برساند، چرا که تبعاتی دارد که ممکن است باعث دامن زدن به افزایش قیمت با شیب تند شود. رئیس زاده گفته است که نرخ هر دلار در بودجه ۲۸۵۰ تومان نرخ منطقی است اما اگر دولت بیشتر از این، نرخ دلار را افزایش دهد قطعا شوک به بازار ارز وارد می شود. چرا که از نگاه او، زمانی که اقتصاد ایران در شرایط تحریم قرار دارد و نقل و انتقال مالی آزادانه نمی تواند انجام شود و با محدودیت مواجه است بنابراین هرنوع جهش یک جا باعث بروز شوک در بازار ارز می شود. به گزارش ساعت 24 به نقل از اقتصاد نیوز؛ به عقیده او، اکنون زمان مناسبی برای یکسان سازی نرخ ارز نیست و نمی توان نرخ دلار را در بودجه با قیمت واقعی بر مبنای قیمت دلار در بازار آزاد تعیین کرد، چرا که آثار تورمی برجای می گذارد.

نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر بازار غیرقابل پیش‌بینی است.
.
بورس نیوز: ساعت 24- کارشناسان اقتصادی معتقدند که دولت نباید منابع ارزی خود را در شرایط فعلی که هم با کاهش قیمت نفت مواجه است و هم دورنمای مذاکرات هسته ای مشخص نیست تا تحریم های اقتصادی برداشته شوند ارزان بفروشد، چرا که از این طریق می تواند بخشی از کسری بودجه را جبران کند.تحلیلی از دلار 2850 تومانی در لایحه بودجه 94 در سال های اخیر به علت کمبود منابع دولت و تشدید تحریم ها، تعیین قیمت دلار در بودجه به یکی از دغدغه های دولت و مجلس در فصل بودجه ریزی تبدیل شده است. چرا که در شرایطی که دولت در تنگنای مالی قرار دارد و به بخشی از درآمدهای ارزی خود حاصل از فروش نفت دسترسی ندارد، طبیعی است منابع ارزی در اختیار دولت از اهمیت بالایی برخوردار باشد. از سوی دیگر وقتی منابع ارزی کفایت مصارف را نمی دهد و همیشه تقاضا بیشتر از عرضه است، به طور طبیعی باید به سمت واقعی شدن نرخ ارز قیمتی برای دلار تعیین شود که مصارف تعدیل شوند. در این راستا تعیین نرخ دلار در بودجه سال ۹۴ نیز در این روز ها با توجه به تقدیم لایحه بودجه از سوی دولت به مجلس اما و اگرهای بسیاری به خود اختصاص داده است. در حال حاضر با توجه به تشدید کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی و وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی تعیین قیمت دلار در بودجه چالش برانگیز شده است. زیرا کار شناسان اقتصادی معتقدند که دولت نباید منابع ارزی خود را در شرایط فعلی که هم با کاهش قیمت نفت مواجه است و هم دورنمای مذاکرات هسته ای مشخص نیست تا تحریم های اقتصادی به ویژه تحریم های مالی برداشته شوند ارزان بفروشد، چرا که از این طریق می تواند بخشی از کسری بودجه را جبران کند. با وجود این، دولت در لایحه بودجه سال ۹۴ برای هر دلار نرخ ۲۸۵۰ تومان را تعیین کرده، این در حالی است که برخی کار شناسان اقتصادی معتقدند که دولت باید برای جلوگیری از ایجاد نوسانات شدید ارزی نرخ دلار واقعی کند و قیمت دلار را در بازار آزاد در بودجه مبنا قرار دهد. چرا که در این شرایط است که دولت می تواند مانع از افزایش قیمت ارز در بازار دلالی شود و از طرفی دیگر سیاست ارز تک نرخی را اجرایی کند. این در حالیست که برخی دیگر از کار شناسان معتقدند نرخ دلار ۲۸۵۰ تومان در بودجه منطقی است و افزایش بیش از این قیمت باعث ایجاد شوک قیمتی در بازار می شود و آثار تورمی در بردارد. بر این اساس بهاءالدین حسینی هاشمی، کار شناس امور بانکی دراین باره گفته است که با توجه به کاهش قیمت نفت اگر قیمت دلار در بودجه واقعی شود دولت می تواند بخش قابل توجهی از کسری بودجه خود را جبران کند. او معتقد است که دولت ها منابع ارزی خود را به صورت ریالی برای جبران کسری بودجه ای که دارند می فروشند، تعیین می کنند اما به جای این کار اگر قیمت دلار را در بودجه واقعی تعیین کند دیگر نیازی نیست اینگونه اقدامات را انجام دهد تا خود چالشی در بازار ایجاد کند. این کار شناس بانکی تاکید دارد که نرخ دلار در بودجه سال ۹۴ باید همانند نرخ بازار آزاد تعیین شود، چرا که دولت می تواند یکسان سازی نرخ ارز در همین شرایط انجام دهد، چرا که در شرایط فعلی اگر یکسان سازی نرخ ارز انجام شود به تعادل اقتصادی خواهد رسید. محمد حسن نژاد، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و عضو شورای پول و اعتبار هم معتقد است که بهتر بود دولت در بودجه ۹۴ قیمت دلار را به جای ۲۸۵۰ تومان، ۳۱۰۰ تومان پیش بینی می کرد. او معتقد است که دلار به چند علت باید گران شود؛ یکی اینکه قیمت نفت در حال کاهش است، وقتی قیمت نفت پایین می آید یعنی خود به خود درآمدهای ارزی دولت هم کاهش پیدا می کند و این موجب کاهش عرضه ارز می شود و در عین حال واردات هر روز رو به رشد است. این در حالیست که محمدمهدی رئیس زاده، رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی تهران اعتقاد دارد که دولت نمی تواند یکباره قیمت دلار را در بودجه واقعی کند و به حدود ۳۳۰۰ تا ۳۴۰۰ برساند، چرا که تبعاتی دارد که ممکن است باعث دامن زدن به افزایش قیمت با شیب تند شود. رئیس زاده گفته است که نرخ هر دلار در بودجه ۲۸۵۰ تومان نرخ منطقی است اما اگر دولت بیشتر از این، نرخ دلار را افزایش دهد قطعا شوک به بازار ارز وارد می شود. چرا که از نگاه او، زمانی که اقتصاد ایران در شرایط تحریم قرار دارد و نقل و انتقال مالی آزادانه نمی تواند انجام شود و با محدودیت مواجه است بنابراین هرنوع جهش یک جا باعث بروز شوک در بازار ارز می شود. به گزارش ساعت 24 به نقل از اقتصاد نیوز؛ به عقیده او، اکنون زمان مناسبی برای یکسان سازی نرخ ارز نیست و نمی توان نرخ دلار را در بودجه با قیمت واقعی بر مبنای قیمت دلار در بازار آزاد تعیین کرد، چرا که آثار تورمی برجای می گذارد.

نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر بازار غیرقابل پیش‌بینی است.
.
1393/09/25
0
/
0
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333