رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

۴ اقدام مهمی که رئیس جدید بورس می تواند انجام دهد
اهمیت : مهم

0

عسکری مارانی کارشناس ارشد بازار سرمایه گفت: رئیس جدید سازمان بورس با تکیه بر حمایت همه فعالان بازار می تواند حداقل ۴ اقدام مهم را برای توسعه و تقویت بازار سرمایه مدنظر داشته باشد.
بورس پرس:

علیرضا عسکری مارانی در گفت وگو با پایگاه خبری بورس پرس،با اشاره به تغییر رئیس سازمان بورس و حضور محمد فطانت فرد در بالاترین مقام نظارتی بازار سرمایه که طی یکی دو روز اخیر نهایی خواهد شد، اظهار داشت: وی درحالی عهده دار این مسئولیت شده که فعالان بازار مطالباتی را برای توسعه و تقویت بازار داشته و می توانند در کنار رئیس جدید سازمان بورس کمک های شایانی برای بهبود وضعیت بخش مهمی از اقتصاد کشور انجام دهند.

مدیرعامل سرمایه گذاری ملی ایران با اینکه در این شرایط حداقل ۴ اقدام پیشنهادی می تواند مطرح باشد، ادامه داد: اصلی ترین نکته ایی که حتما" مورد توجه رئیس جدید سازمان قرار گرفته این است که بازار سرمایه به دلیل نقش موثر و کم هزینه ایی که در نظام تامین مالی و کنترل تورم دارد ، ارجح تر از بازار پول است. بنابراین باید برای حقانیت این بازار، رئیس سازمان مانند رئیس کل بانک مرکزی در همه مراکز تصمیم گیر مانند هیئت دولت و مجلس و شوراها حضوری فعال داشته باشد.

عسکری مارانی با بیان اینکه رئیس جدید سازمان بورس از مدیران خوشنام و کارآمد است، افزود: اقدام مهم دیگر فعال کردن سریع کمیته کاهش ریسک سیستماتیک با حضور نمایندگان بخش خصوصی و عمومی و دولتی است تا از این پس ریسک های تازه و بیشتری وراد بازار سرمایه نشود. اقدام سوم هم این است که دولت را در اجرای اصل ۴۴ و واگذاری صحیح شرکت ها که رها شده ، متقاعد کند. چرا که صلاح اقتصاد کشور، اجرای این اصل مهم همراه با اعمال اصلاحاتی است.

وی در رابطه با چهارمین اقدام هم توضیح داد: با توجه به اینکه طی هفته های اخیر به دلیل شرایط جهانی، مقداری نا امیدی در اذهان عمومی فعالان شکل گرفته، لازم است تا رئیس سازمان بورس با تکیه بر مزیت های نسبی اقتصاد داخلی ، هرچه زودتر مسائلی چون گنجاندن سیاست های تشویقی برای صنایع حاضر در بازار سرمایه، جذب سرمایه ها طبق قانون ۵ ساله ششم و بودجه ۹۴ و ... را در مراکز تصمیم پیگیری کند. در این میان هر چند فرصت رئیس جدید کم است اما درشرایطی قرار گرفته که می تواند قبل از تصویب برخی مفاد مهم ، مطالبات منطقی و به حق بازار سرمایه را مطرح و پیگیری کند.

این کارشناس ارشد بازار سرمایه افزود: باید قبول کرد که سال آینده دولت احتمالا" با کمبود منابع ارزی مواجه خواهد شد اما نباید به صنایع مهمی چون پتروشیمی، پالایشگاهی، سیمانی ، خودروی و بانکی و ... فشار مضاعف وارد شود. بلکه از طریق راهکارهایی مانند اخذ مالیات از همه گروه ها و اقشار و عدم افزایش مالیات بر ارزش افزوده ، می توان ضمن جلوگیری از تشدید شرایط صنایع ، از ظرفیت های تازه و پنهان استفاده کرد.

به گفته عسکری مارانی، رئیس سازمان بورس در این رابطه می تواند از طریق برگزاری جلسه با اصناف و تشکیل اتاق های صنایع، ضمن استفاده از خرد جمعی ، خواسته های راهگشای فعالان بازار سرمایه را در دولت و مجلس پیگیری و اجرایی کند.

وی با اشاره به اینکه درحوزه داخلی بازار سرمایه و سازمان بورس اقدامات مناسبی صورت گرفته، ادامه داد: نکته کلیدی این است که رئیس جدید سازمان بورس منتخب دولت بوده و باید برای موفقیت بازار سرمایه و خود ، خواسته های منطقی و مطالبات به حق فعالان را با دولت در میان بگذارد.در این راه فعالان بازار سرمایه مطمئنا از هیچ اقدامی برای کمک به رئیس جدید سازمان بورس و موفقیت برنامه های وی دریغ نخواهند کرد.

عسکری مارانی در خاتمه با بیان اینکه صالح آبادی نمره قابل قبولی از کارنامه فعالیت ۹.۵ ساله خود گرفته، گفت: برای صالح آبادی هم که انصافا" زحمت های زیادی برای بازار سرمایه کشید، آرزوی موفقیت می شود. چون وی در یکسال اخیر به تنهایی شانه خود را زیر بار مسئولیتی گذاشت که همه آن به عهده اش نبود.


نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر بازار غیرقابل پیش‌بینی است.
.

عسکری مارانی کارشناس ارشد بازار سرمایه گفت: رئیس جدید سازمان بورس با تکیه بر حمایت همه فعالان بازار می تواند حداقل ۴ اقدام مهم را برای توسعه و تقویت بازار سرمایه مدنظر داشته باشد.
بورس پرس:

علیرضا عسکری مارانی در گفت وگو با پایگاه خبری بورس پرس،با اشاره به تغییر رئیس سازمان بورس و حضور محمد فطانت فرد در بالاترین مقام نظارتی بازار سرمایه که طی یکی دو روز اخیر نهایی خواهد شد، اظهار داشت: وی درحالی عهده دار این مسئولیت شده که فعالان بازار مطالباتی را برای توسعه و تقویت بازار داشته و می توانند در کنار رئیس جدید سازمان بورس کمک های شایانی برای بهبود وضعیت بخش مهمی از اقتصاد کشور انجام دهند.

مدیرعامل سرمایه گذاری ملی ایران با اینکه در این شرایط حداقل ۴ اقدام پیشنهادی می تواند مطرح باشد، ادامه داد: اصلی ترین نکته ایی که حتما" مورد توجه رئیس جدید سازمان قرار گرفته این است که بازار سرمایه به دلیل نقش موثر و کم هزینه ایی که در نظام تامین مالی و کنترل تورم دارد ، ارجح تر از بازار پول است. بنابراین باید برای حقانیت این بازار، رئیس سازمان مانند رئیس کل بانک مرکزی در همه مراکز تصمیم گیر مانند هیئت دولت و مجلس و شوراها حضوری فعال داشته باشد.

عسکری مارانی با بیان اینکه رئیس جدید سازمان بورس از مدیران خوشنام و کارآمد است، افزود: اقدام مهم دیگر فعال کردن سریع کمیته کاهش ریسک سیستماتیک با حضور نمایندگان بخش خصوصی و عمومی و دولتی است تا از این پس ریسک های تازه و بیشتری وراد بازار سرمایه نشود. اقدام سوم هم این است که دولت را در اجرای اصل ۴۴ و واگذاری صحیح شرکت ها که رها شده ، متقاعد کند. چرا که صلاح اقتصاد کشور، اجرای این اصل مهم همراه با اعمال اصلاحاتی است.

وی در رابطه با چهارمین اقدام هم توضیح داد: با توجه به اینکه طی هفته های اخیر به دلیل شرایط جهانی، مقداری نا امیدی در اذهان عمومی فعالان شکل گرفته، لازم است تا رئیس سازمان بورس با تکیه بر مزیت های نسبی اقتصاد داخلی ، هرچه زودتر مسائلی چون گنجاندن سیاست های تشویقی برای صنایع حاضر در بازار سرمایه، جذب سرمایه ها طبق قانون ۵ ساله ششم و بودجه ۹۴ و ... را در مراکز تصمیم پیگیری کند. در این میان هر چند فرصت رئیس جدید کم است اما درشرایطی قرار گرفته که می تواند قبل از تصویب برخی مفاد مهم ، مطالبات منطقی و به حق بازار سرمایه را مطرح و پیگیری کند.

این کارشناس ارشد بازار سرمایه افزود: باید قبول کرد که سال آینده دولت احتمالا" با کمبود منابع ارزی مواجه خواهد شد اما نباید به صنایع مهمی چون پتروشیمی، پالایشگاهی، سیمانی ، خودروی و بانکی و ... فشار مضاعف وارد شود. بلکه از طریق راهکارهایی مانند اخذ مالیات از همه گروه ها و اقشار و عدم افزایش مالیات بر ارزش افزوده ، می توان ضمن جلوگیری از تشدید شرایط صنایع ، از ظرفیت های تازه و پنهان استفاده کرد.

به گفته عسکری مارانی، رئیس سازمان بورس در این رابطه می تواند از طریق برگزاری جلسه با اصناف و تشکیل اتاق های صنایع، ضمن استفاده از خرد جمعی ، خواسته های راهگشای فعالان بازار سرمایه را در دولت و مجلس پیگیری و اجرایی کند.

وی با اشاره به اینکه درحوزه داخلی بازار سرمایه و سازمان بورس اقدامات مناسبی صورت گرفته، ادامه داد: نکته کلیدی این است که رئیس جدید سازمان بورس منتخب دولت بوده و باید برای موفقیت بازار سرمایه و خود ، خواسته های منطقی و مطالبات به حق فعالان را با دولت در میان بگذارد.در این راه فعالان بازار سرمایه مطمئنا از هیچ اقدامی برای کمک به رئیس جدید سازمان بورس و موفقیت برنامه های وی دریغ نخواهند کرد.

عسکری مارانی در خاتمه با بیان اینکه صالح آبادی نمره قابل قبولی از کارنامه فعالیت ۹.۵ ساله خود گرفته، گفت: برای صالح آبادی هم که انصافا" زحمت های زیادی برای بازار سرمایه کشید، آرزوی موفقیت می شود. چون وی در یکسال اخیر به تنهایی شانه خود را زیر بار مسئولیتی گذاشت که همه آن به عهده اش نبود.


نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر بازار غیرقابل پیش‌بینی است.
.
1393/09/25
0
/
0
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333