رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

وقایع افزایش سرمایه 400 درصدی و یک راه حل برای "خاهن"
اهمیت : مهم

4

یک کارشناس بازار سرمایه با اعلام مسائل مربوط به افزایش سرمایه 400 درصدی آهنگری تراکتور سازی، برای حل این موضوع راه حلی را پیشنهاد داد تا زمینه بازگشایی نماد"خاهن" فراهم شود.
بورس پرس:

یک کارشناس بازارسرمایه درگفت وگو با پایگاه خبری بورس پرس،با اشاره به مشکل ایجاد شده برای سهامداران شرکت آهنگری تراکتور سازی ایران، اظهار داشت: مجمع عمومی فوق العاده این شرکت در بهمن 92 افزایش سرمایه 400 درصدی را تصویب کرد و طبق ضوابط و تکالیف سازمان بورس پس از انعقاد قرارداد پذیره نویسی با یکی از شرکت های تامین سرمایه و انتشار بیانیه ثبت، فرایند انتشار حق تقدم های ناشی از افزایش سرمایه شروع شد.

وی ادامه داد: دراین میان یکی از سهامداران عمده و مالک ۲۷ درصدی این شرکت تمایلی به حضور در افزایش سرمایه نداشت. لذا تعداد قابل توجهی از حق تقدم های منتشره استفاده نشد.دراین مقطع و با ورود شرکت تامین سرمایه امین بواسطه مسولیتی که از حیث تامین منابع مالی داشت، نسبت به تامین حدود ۱۶ میلیارد تومان نقدینگی برای به ثبت رساندن افزایش سرمایه اقدام شد. اما نکته قابل توجه در این فرایند این است که پس از بازگشایی نماد معاملاتی "خاهن" با سرمایه جدید، تعداد قابل توجهی از سهام شرکت بین سهامداران حقیقی و حقوقی متعدد معامله شد. بنابراین امکان ثبت سرمایه به میزان استفاده شده از حق تقدم ها نه تنها وجود نداشت بلکه ضوابط سازمان بورس و انتشار بیانیه ثبت نیز چنین اجازه ای نمی داد.

وی افزود: طبیعتا قرارداد تامین سرمایه با شرکت آهنگری تراکتور سازی هزینه مالی در برداشته که طی قرارداد منعقده کاملا شفاف به سازمان بورس گزارش شده است.در این میان نحوه محاسبه وجوه حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده سهامدانی که در افزایش سرمایه شرکت نداشته اند موکول به تعیین میزان هزینه های ناشی از طی فرایند افزایش سرمایه از سوی تامین سرمایه امین بوده و این امکان زمانی فراهم شد که کلیه حق تقدم های استفاده نشده طبق مجوز سازمان بورس به سهام تبدیل و سپس فروخته شد.

این کارشناس مطلع خاطر نشان کرد: مبلغی از۵۹ تومان وجوه حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده بصورت علی الحساب به حساب آندسته از سهامدارانی که پس از اطلاع رسانی شرکت از طریق سایت کدال نسبت به اعلام شماره حساب بانکی اقدام کرده بودند واریز شد. مابقی مبلغ حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده از سوی شرکت با احتساب هزینه های مترتب بر این افزایش سرمایه به سازمان اعلام و هم اکنون منتظر اظهارنظر سازمان بورس مبنی بر اینکه قانونا" چه میزان از این هزینه ها باید از حساب کسانی که در افزایش سرمایه شرکت نکرده اند کسر شود، است.

وی ادامه داد: این موضوع طی ۲ نامه جداگانه در آبان و هفته اول آذر از سازمان استعلام شده ولی تاکنون پاسخی یا نتیجه ای در این زمینه حاصل نشده و سهامداران جدید شرکت که پس از ثبت افزایش سرمایه و کشف قیمت در بورس اقدام به خرید سهام با سرمایه جدید کرده اند دستخوش تصمیمات و اختلافات سهامدارن گذشته شرکت شده اند .

وی افزود: چنانچه قرار براین باشد که هزینه مالی شرکت نکردن سهامداران گذشته شرکت با اظهار نظر و تصمیم گیری سازمان بورس بعهده ایشان یا شرکت آهنگری گذاشته شود قطعا هزینه ای ناخواسته به آنان تحمیل خواهد شد و ناچارا شرکت با چالش های بیشتری مواجه خواهد شد. ولی چنانچه هزینه شرکت نکردن هرسهامداری بعهده خود باشد نه تنها تداخلی در منافع سهامداران ایجاد نخواهد شد بلکه حقوق صاحبان سهام نیز بطور یکسان رعایت خواهد شد.

وی گفت: دراین رابطه شایان ذکر است که سهامداران جزء،ناخودآگاه با متوقف نگاه داشتن نماد معاملاتی "خاهن" درگیر این موضوع شده اند و تاوان شرکت نکردن گروهی از سهامداران عمده در افزایش سرمایه را می پردازند.دراین حال یکی ازابزارهای کنترلی ناصحیح بورس در این گونه موارد توقف نماد معاملاتی است که بعضا برای سهامداران عمده نه تنها جنبه تنبیهی ندارد بلکه موقعیت مناسبی نیز برای دوری از تلاطم قیمت ها در بورس ایجاد می کند.

وی در خاتمه برای حل این موضوع و فراهم شدن امکان بازگشایی نماد معاملاتی شرکت آهنگری تراکتور سازی ایران، پیشنهاد داد: سازمان بورس می تواند با انتشار هزینه های مرتبط با تامین مالی حق تقدم های به فروش نرسیده ، سهامداران را از این موضوع مطلع کرده و ضمن کمک به حل احقاق حق سهامداران ، زمینه بازگشایی نماد "خاهن " را فراهم کند.


نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر نماد ، مثبت خواهد بود.
+

یک کارشناس بازار سرمایه با اعلام مسائل مربوط به افزایش سرمایه 400 درصدی آهنگری تراکتور سازی، برای حل این موضوع راه حلی را پیشنهاد داد تا زمینه بازگشایی نماد"خاهن" فراهم شود.
بورس پرس:

یک کارشناس بازارسرمایه درگفت وگو با پایگاه خبری بورس پرس،با اشاره به مشکل ایجاد شده برای سهامداران شرکت آهنگری تراکتور سازی ایران، اظهار داشت: مجمع عمومی فوق العاده این شرکت در بهمن 92 افزایش سرمایه 400 درصدی را تصویب کرد و طبق ضوابط و تکالیف سازمان بورس پس از انعقاد قرارداد پذیره نویسی با یکی از شرکت های تامین سرمایه و انتشار بیانیه ثبت، فرایند انتشار حق تقدم های ناشی از افزایش سرمایه شروع شد.

وی ادامه داد: دراین میان یکی از سهامداران عمده و مالک ۲۷ درصدی این شرکت تمایلی به حضور در افزایش سرمایه نداشت. لذا تعداد قابل توجهی از حق تقدم های منتشره استفاده نشد.دراین مقطع و با ورود شرکت تامین سرمایه امین بواسطه مسولیتی که از حیث تامین منابع مالی داشت، نسبت به تامین حدود ۱۶ میلیارد تومان نقدینگی برای به ثبت رساندن افزایش سرمایه اقدام شد. اما نکته قابل توجه در این فرایند این است که پس از بازگشایی نماد معاملاتی "خاهن" با سرمایه جدید، تعداد قابل توجهی از سهام شرکت بین سهامداران حقیقی و حقوقی متعدد معامله شد. بنابراین امکان ثبت سرمایه به میزان استفاده شده از حق تقدم ها نه تنها وجود نداشت بلکه ضوابط سازمان بورس و انتشار بیانیه ثبت نیز چنین اجازه ای نمی داد.

وی افزود: طبیعتا قرارداد تامین سرمایه با شرکت آهنگری تراکتور سازی هزینه مالی در برداشته که طی قرارداد منعقده کاملا شفاف به سازمان بورس گزارش شده است.در این میان نحوه محاسبه وجوه حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده سهامدانی که در افزایش سرمایه شرکت نداشته اند موکول به تعیین میزان هزینه های ناشی از طی فرایند افزایش سرمایه از سوی تامین سرمایه امین بوده و این امکان زمانی فراهم شد که کلیه حق تقدم های استفاده نشده طبق مجوز سازمان بورس به سهام تبدیل و سپس فروخته شد.

این کارشناس مطلع خاطر نشان کرد: مبلغی از۵۹ تومان وجوه حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده بصورت علی الحساب به حساب آندسته از سهامدارانی که پس از اطلاع رسانی شرکت از طریق سایت کدال نسبت به اعلام شماره حساب بانکی اقدام کرده بودند واریز شد. مابقی مبلغ حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده از سوی شرکت با احتساب هزینه های مترتب بر این افزایش سرمایه به سازمان اعلام و هم اکنون منتظر اظهارنظر سازمان بورس مبنی بر اینکه قانونا" چه میزان از این هزینه ها باید از حساب کسانی که در افزایش سرمایه شرکت نکرده اند کسر شود، است.

وی ادامه داد: این موضوع طی ۲ نامه جداگانه در آبان و هفته اول آذر از سازمان استعلام شده ولی تاکنون پاسخی یا نتیجه ای در این زمینه حاصل نشده و سهامداران جدید شرکت که پس از ثبت افزایش سرمایه و کشف قیمت در بورس اقدام به خرید سهام با سرمایه جدید کرده اند دستخوش تصمیمات و اختلافات سهامدارن گذشته شرکت شده اند .

وی افزود: چنانچه قرار براین باشد که هزینه مالی شرکت نکردن سهامداران گذشته شرکت با اظهار نظر و تصمیم گیری سازمان بورس بعهده ایشان یا شرکت آهنگری گذاشته شود قطعا هزینه ای ناخواسته به آنان تحمیل خواهد شد و ناچارا شرکت با چالش های بیشتری مواجه خواهد شد. ولی چنانچه هزینه شرکت نکردن هرسهامداری بعهده خود باشد نه تنها تداخلی در منافع سهامداران ایجاد نخواهد شد بلکه حقوق صاحبان سهام نیز بطور یکسان رعایت خواهد شد.

وی گفت: دراین رابطه شایان ذکر است که سهامداران جزء،ناخودآگاه با متوقف نگاه داشتن نماد معاملاتی "خاهن" درگیر این موضوع شده اند و تاوان شرکت نکردن گروهی از سهامداران عمده در افزایش سرمایه را می پردازند.دراین حال یکی ازابزارهای کنترلی ناصحیح بورس در این گونه موارد توقف نماد معاملاتی است که بعضا برای سهامداران عمده نه تنها جنبه تنبیهی ندارد بلکه موقعیت مناسبی نیز برای دوری از تلاطم قیمت ها در بورس ایجاد می کند.

وی در خاتمه برای حل این موضوع و فراهم شدن امکان بازگشایی نماد معاملاتی شرکت آهنگری تراکتور سازی ایران، پیشنهاد داد: سازمان بورس می تواند با انتشار هزینه های مرتبط با تامین مالی حق تقدم های به فروش نرسیده ، سهامداران را از این موضوع مطلع کرده و ضمن کمک به حل احقاق حق سهامداران ، زمینه بازگشایی نماد "خاهن " را فراهم کند.


نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر نماد ، مثبت خواهد بود.
+
1393/09/23
0
/
0
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333