رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

رییس سابق اداره مطالعات و بررسی های اقتصادی شرکت بورس عنوان کرد: تصمیمات غیر اقتصادی مجلس و دولت بورس را به زانو درآورد/لزوم ارا
اهمیت : عادی

11

روند نزولی در حالی بر کلیت بازار سرمایه ایجاد شده که طی روز های اخیر سهامداران شاهد تداوم افت قیمت سهام شرکت های بورسی و کاهش ارزش سرمایه خود هستند.
بورس نیوز:

در همین ارتباط، رییس سابق اداره مطالعات و بررسی های اقتصادی شرکت بورس در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: بحران بورس از زمستان سال گذشته و با تصویب افزایش قیمت خوراک واحدهای پتروشیمی توسط مجلس شورای اسلامی آغاز شد و آثار منفی تصمیمات غیر منطقی و غیر اقتصادی مجلسی ها طی یکسال اخیر بر قیمت سهام شرکت های بورسی نمود پیدا کرده است.

بهمن آرمان افزود: بیش از ۴۷ درصد از ارزش بورس تهران را در حالی شرکت های پتروشیمی تشکیل می دهند که در پی افت قیمتی سهام آنها و نیز شرکت های سرمایه گذاری که بیشترین تمرکز را بر واحدهای پتروشیمی داشته اند، روند منفی بر بورس حاکم شده است.

وی با اشاره به افزایش هزینه های تولید صنایع انرژی بر، در این خصوص افزود: علاوه بر افزایش نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی، براساس دستور وزارت نفت، قیمت گاز طبیعی و سوخت مصرفی صنایع انرژی بر همچون فولاد افزایش یافت.

به گونه ای که قیمت گاز مصرفی چهار شرکت بزرگ فولادی طی سال ۹۲ نسبت به سال قبل حدود ۸۵ درصد افزایش یافت و در کنار آن نیز بهای برق مصرفی نیز با رشد ۲۵ درصدی همراه شد. در پی این امر وضعیت سودآوری تولیدکنندگان فولاد و نیز روند اجرای طرح های توسعه ای به مخاطره افتاد و به تدریج آثار افزایش قیمت انرژی در بهای تمام شده محصولات تولیدی شرکت های فولادی و نیز وضعیت سودآوری آنها نمایان شد.

رییس سابق اداره مطالعات و بررسی های اقتصادی شرکت بورس با بیان اینکه حدود ۷۰ درصد از ارزش جاری بورس را مجموعه های پتروشیمی، فولادی و سرمایه گذاری تشکیل می دهند، در این خصوص گفت: تصمیمات سال گذشته نمایندگان خانه ملت و نیز افزایش قیمت انرژی برای صنایع انرژی بر از سوی وزارت نفت باعث کاهش ارزش سهام شرکت های بورسی شد که تحقق این امر نیز براساس تصمیمات اخذ شده قابل پیش بینی بود.

برهمین اساس، دولت با دخالت در بازار سرمایه مزایای مطلق کشور را در صنایع پتروشیمی و فولادی از بین برد و صنایع مذکور را غیر اقتصادی کرد.

آرمان به عامل سیاسی اثرگذار بر وضعیت نامناسب بورس اشاره کرد و گفت: تداوم تحریم های اعمالی و عدم امکان برقراری ارتباطات مستقیم بانکی با کشورهای خارجی نیز عاملی است که در کنار ثبات نرخ ارز، افزایش هزینه های تولید و نیز عدم امکان دسترسی آسان به منابع حاصل از صادرات محصولات موجب عملکرد نامناسب صنایع مطرح بورسی و افت قیمتی سهام شرکت های فعال در آن شده است.

وی در خصوص راهکارهای موجود جهت برون رفت از وضعیت فعلی بورس ابراز داشت: بازبینی وزارت نفت در قیمت گاز طبیعی تحویلی به شرکت های فولادی و پتروشیمی از جمله راهکاری است که می توان پیشنهاد کرد و علاوه بر آن به نظر می رسد گشایش ارتباطات بین المللی نیز موجب تسهیل در فرآیند صادرات محصولات تولیدی و افزایش درآمدهای حاصل از آن شود.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: متولیان بازار سرمایه در حالی بسته ای جهت خروج بورس از وضعیت بحرانی فعلی به مجلسی ها ارایه کرده اند که علیرغم تلاش مسئولان سازمان بورس، برنامه های مذکور مورد توجه نمایندگان مجلس قرار نگرفته و در حالت تعلیق درآمده است. چراکه به نظر می رسد مجلس شورای اسلامی بیشتر در حوزه سیاسی فعالیت می کند و به مسائل مردمی توجهی مبذول نمی کند.

از این رو، تشکیل جلسه اضطراری توسط هیأت وزیران به منظور بررسی بسته خروج از بحران بورس و نیز بررسی دلایل افت قابل توجه قیمت سهام شرکت ها و ضرر و زیان سهامداران با حضور کارشناسان اقتصادی مسئولان سازمان بورس لازم به نظر می رسد و دولت می بایست در راستای حمایت از جمعیت بیش از هفت میلیونی سهامداران گام اساسی بردارد.


نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر بازار غیرقابل پیش‌بینی است.
vn

روند نزولی در حالی بر کلیت بازار سرمایه ایجاد شده که طی روز های اخیر سهامداران شاهد تداوم افت قیمت سهام شرکت های بورسی و کاهش ارزش سرمایه خود هستند.
بورس نیوز:

در همین ارتباط، رییس سابق اداره مطالعات و بررسی های اقتصادی شرکت بورس در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: بحران بورس از زمستان سال گذشته و با تصویب افزایش قیمت خوراک واحدهای پتروشیمی توسط مجلس شورای اسلامی آغاز شد و آثار منفی تصمیمات غیر منطقی و غیر اقتصادی مجلسی ها طی یکسال اخیر بر قیمت سهام شرکت های بورسی نمود پیدا کرده است.

بهمن آرمان افزود: بیش از ۴۷ درصد از ارزش بورس تهران را در حالی شرکت های پتروشیمی تشکیل می دهند که در پی افت قیمتی سهام آنها و نیز شرکت های سرمایه گذاری که بیشترین تمرکز را بر واحدهای پتروشیمی داشته اند، روند منفی بر بورس حاکم شده است.

وی با اشاره به افزایش هزینه های تولید صنایع انرژی بر، در این خصوص افزود: علاوه بر افزایش نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی، براساس دستور وزارت نفت، قیمت گاز طبیعی و سوخت مصرفی صنایع انرژی بر همچون فولاد افزایش یافت.

به گونه ای که قیمت گاز مصرفی چهار شرکت بزرگ فولادی طی سال ۹۲ نسبت به سال قبل حدود ۸۵ درصد افزایش یافت و در کنار آن نیز بهای برق مصرفی نیز با رشد ۲۵ درصدی همراه شد. در پی این امر وضعیت سودآوری تولیدکنندگان فولاد و نیز روند اجرای طرح های توسعه ای به مخاطره افتاد و به تدریج آثار افزایش قیمت انرژی در بهای تمام شده محصولات تولیدی شرکت های فولادی و نیز وضعیت سودآوری آنها نمایان شد.

رییس سابق اداره مطالعات و بررسی های اقتصادی شرکت بورس با بیان اینکه حدود ۷۰ درصد از ارزش جاری بورس را مجموعه های پتروشیمی، فولادی و سرمایه گذاری تشکیل می دهند، در این خصوص گفت: تصمیمات سال گذشته نمایندگان خانه ملت و نیز افزایش قیمت انرژی برای صنایع انرژی بر از سوی وزارت نفت باعث کاهش ارزش سهام شرکت های بورسی شد که تحقق این امر نیز براساس تصمیمات اخذ شده قابل پیش بینی بود.

برهمین اساس، دولت با دخالت در بازار سرمایه مزایای مطلق کشور را در صنایع پتروشیمی و فولادی از بین برد و صنایع مذکور را غیر اقتصادی کرد.

آرمان به عامل سیاسی اثرگذار بر وضعیت نامناسب بورس اشاره کرد و گفت: تداوم تحریم های اعمالی و عدم امکان برقراری ارتباطات مستقیم بانکی با کشورهای خارجی نیز عاملی است که در کنار ثبات نرخ ارز، افزایش هزینه های تولید و نیز عدم امکان دسترسی آسان به منابع حاصل از صادرات محصولات موجب عملکرد نامناسب صنایع مطرح بورسی و افت قیمتی سهام شرکت های فعال در آن شده است.

وی در خصوص راهکارهای موجود جهت برون رفت از وضعیت فعلی بورس ابراز داشت: بازبینی وزارت نفت در قیمت گاز طبیعی تحویلی به شرکت های فولادی و پتروشیمی از جمله راهکاری است که می توان پیشنهاد کرد و علاوه بر آن به نظر می رسد گشایش ارتباطات بین المللی نیز موجب تسهیل در فرآیند صادرات محصولات تولیدی و افزایش درآمدهای حاصل از آن شود.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: متولیان بازار سرمایه در حالی بسته ای جهت خروج بورس از وضعیت بحرانی فعلی به مجلسی ها ارایه کرده اند که علیرغم تلاش مسئولان سازمان بورس، برنامه های مذکور مورد توجه نمایندگان مجلس قرار نگرفته و در حالت تعلیق درآمده است. چراکه به نظر می رسد مجلس شورای اسلامی بیشتر در حوزه سیاسی فعالیت می کند و به مسائل مردمی توجهی مبذول نمی کند.

از این رو، تشکیل جلسه اضطراری توسط هیأت وزیران به منظور بررسی بسته خروج از بحران بورس و نیز بررسی دلایل افت قابل توجه قیمت سهام شرکت ها و ضرر و زیان سهامداران با حضور کارشناسان اقتصادی مسئولان سازمان بورس لازم به نظر می رسد و دولت می بایست در راستای حمایت از جمعیت بیش از هفت میلیونی سهامداران گام اساسی بردارد.


نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر بازار غیرقابل پیش‌بینی است.
vn
1393/09/17
0
/
0
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333