رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

رونق صنعت بانکداری با کاهش نرخ سود و ذخیره قانونی بانک ها
اهمیت : مهم

3

واضح است که با کاهش ذخیره قانونی بانکها صنعت بانکداری در بازار سرمایه رونق می گیرد اما اگر نرخ سود بانکی نیز کاهش پیدا کند می توان در انتظار ثبات این رونق در این صنعت بود.
سنا:

کاهش ذخیره قانونی بانک ها همراه با کاهش نرخ سود بانکی می تواند بازار سرمایه را تحت تأثیر قرار دهد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه(سنا)، میثم کریمی، مدیر عامل کارگزاری بانک صنعت و معدن در خصوص تأثیر کاهش ذخیره قانونی بانک ها و تأثیر آن در بازار سرمایه عنوان داشت: به نظر می رسد فاکتورهای متفاوتی در بازار سرمایه تأثیرگذار باشد که از میان آنها می توان به کاهش ذخیره قانونی بانک ها و کاهش نرخ سود بانکی اشاره کرد.

وی در این خصوص ادامه داد: واضح است که با کاهش ذخیره قانونی بانکها صنعت بانکداری در بازار سرمایه رونق می گیرد اما اگر نرخ سود بانکی نیز کاهش پیدا کند می توان در انتظار ثبات این رونق در این صنعت بود.

کریمی در ادامه افزود: ذخیره قانونی بانک ها طبق پارامترهای عنوان شده یک اندوخته احتیاطی است که نزد بانک مرکزی است و کاهش آن موجب سرازیر شدن نقدینگی بیشتر به سمت بازار سرمایه می شود.

مدیرعامل کارگزاری بانک صنعت و معدن با اشاره به کاهش نرخ سود بانکی ابراز داشت: اما به نظر می رسد کاهش نرخ سود بانکی اگر همراه با کاهش ذخیره قانونی بانک ها اتفاق بیفتد کمک شایانی به بازار سرمایه خواهد کرد.

وی در ادامه بیان داشت: بازار سرمایه ما با فاکتورهای متفاوتی رو به رو است که افزایش نرخ سود بانکی، نوسانات دلار، بودجه، نرخ خوراک پتروشیمی، بهره مالکانه، مسایل منطقه خاورمیانه و مذاکرات هسته ای متغیرهایی هستند که بازار را تحت تأثیر قرار می دهند.

کریمی در خصوص این متغیرها خاطرنشان کرد: یکی از این متغیرها نوسانات دلار است که به هر حال، کاهش یا افزایش دلار در هر صورت می تواند موجب انتفاع برخی صنایع بورسی شود؛ اما در این میان، مذاکرات هسته ای نیز با روند مثبت پیش رفته است و به نظر می رسد روزهای خوبی در انتظار است، اما نرخ سود بانکی یکی از این متغیرهاست که به نظر می رسد بانک مرکزی باید تجدید نظری در آن داشته باشد.

وی به صحبت های رئیس سازمان بورس اشاره کرد و افزود: همان طور که رئیس سازمان بورس در روزهای گذشته اشاره داشت اگر بانک مرکزی تمهیداتی برای کاهش نرخ سود بانکی در نظر بگیرد می تواند اثری مثبت بر بازار سرمایه داشته باشد.

وی با اشاره به اثرات کاهش ذخیره قانونی بانک ها تصریح کرد: به طور حتم با کاهش ذخیره قانونی بانک ها، میزان پیش بینی سود ((EPS بانک ها با رشد فزآینده ای رو به رو خواهد شد و با افزایش نقدینگی که بخشی از آن به بازار سرمایه سرازیر خواهد شد، این صنعت رونق خواهد گرفت.

مدیرعامل کارگزاری بانک صنعت و معدن در ادامه در خصوص مزایای کاهش ذخیره قانونی بانک ها تصریح کرد: در صورتی که زیرساخت ها از سوی دولت فراهم شود و ذخیره قانونی بانک ها افزایش یابد می توان شاهد افزایش تولید و هدایت نقدینگی به این سمت بود.

کریمی در ادامه، خواهان نشست مستقیم ارکان و مدیران بازار سرمایه با دولت شد و افزود: بازار سرمایه حرف های زیادی برای گفتن دارد و به نظر می رسد اگر دولتمردان با مدیران و ارکان بازار سرمایه نشستی مستقیم داشته باشند می توانند از دغدغه های بازار به نحو مقتضی مطلع شوند تا راه حل های بهتری برای رفع مشکلات در نظر گرفته شود.


نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر بازار غیرقابل پیش‌بینی است.
.

واضح است که با کاهش ذخیره قانونی بانکها صنعت بانکداری در بازار سرمایه رونق می گیرد اما اگر نرخ سود بانکی نیز کاهش پیدا کند می توان در انتظار ثبات این رونق در این صنعت بود.
سنا:

کاهش ذخیره قانونی بانک ها همراه با کاهش نرخ سود بانکی می تواند بازار سرمایه را تحت تأثیر قرار دهد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه(سنا)، میثم کریمی، مدیر عامل کارگزاری بانک صنعت و معدن در خصوص تأثیر کاهش ذخیره قانونی بانک ها و تأثیر آن در بازار سرمایه عنوان داشت: به نظر می رسد فاکتورهای متفاوتی در بازار سرمایه تأثیرگذار باشد که از میان آنها می توان به کاهش ذخیره قانونی بانک ها و کاهش نرخ سود بانکی اشاره کرد.

وی در این خصوص ادامه داد: واضح است که با کاهش ذخیره قانونی بانکها صنعت بانکداری در بازار سرمایه رونق می گیرد اما اگر نرخ سود بانکی نیز کاهش پیدا کند می توان در انتظار ثبات این رونق در این صنعت بود.

کریمی در ادامه افزود: ذخیره قانونی بانک ها طبق پارامترهای عنوان شده یک اندوخته احتیاطی است که نزد بانک مرکزی است و کاهش آن موجب سرازیر شدن نقدینگی بیشتر به سمت بازار سرمایه می شود.

مدیرعامل کارگزاری بانک صنعت و معدن با اشاره به کاهش نرخ سود بانکی ابراز داشت: اما به نظر می رسد کاهش نرخ سود بانکی اگر همراه با کاهش ذخیره قانونی بانک ها اتفاق بیفتد کمک شایانی به بازار سرمایه خواهد کرد.

وی در ادامه بیان داشت: بازار سرمایه ما با فاکتورهای متفاوتی رو به رو است که افزایش نرخ سود بانکی، نوسانات دلار، بودجه، نرخ خوراک پتروشیمی، بهره مالکانه، مسایل منطقه خاورمیانه و مذاکرات هسته ای متغیرهایی هستند که بازار را تحت تأثیر قرار می دهند.

کریمی در خصوص این متغیرها خاطرنشان کرد: یکی از این متغیرها نوسانات دلار است که به هر حال، کاهش یا افزایش دلار در هر صورت می تواند موجب انتفاع برخی صنایع بورسی شود؛ اما در این میان، مذاکرات هسته ای نیز با روند مثبت پیش رفته است و به نظر می رسد روزهای خوبی در انتظار است، اما نرخ سود بانکی یکی از این متغیرهاست که به نظر می رسد بانک مرکزی باید تجدید نظری در آن داشته باشد.

وی به صحبت های رئیس سازمان بورس اشاره کرد و افزود: همان طور که رئیس سازمان بورس در روزهای گذشته اشاره داشت اگر بانک مرکزی تمهیداتی برای کاهش نرخ سود بانکی در نظر بگیرد می تواند اثری مثبت بر بازار سرمایه داشته باشد.

وی با اشاره به اثرات کاهش ذخیره قانونی بانک ها تصریح کرد: به طور حتم با کاهش ذخیره قانونی بانک ها، میزان پیش بینی سود ((EPS بانک ها با رشد فزآینده ای رو به رو خواهد شد و با افزایش نقدینگی که بخشی از آن به بازار سرمایه سرازیر خواهد شد، این صنعت رونق خواهد گرفت.

مدیرعامل کارگزاری بانک صنعت و معدن در ادامه در خصوص مزایای کاهش ذخیره قانونی بانک ها تصریح کرد: در صورتی که زیرساخت ها از سوی دولت فراهم شود و ذخیره قانونی بانک ها افزایش یابد می توان شاهد افزایش تولید و هدایت نقدینگی به این سمت بود.

کریمی در ادامه، خواهان نشست مستقیم ارکان و مدیران بازار سرمایه با دولت شد و افزود: بازار سرمایه حرف های زیادی برای گفتن دارد و به نظر می رسد اگر دولتمردان با مدیران و ارکان بازار سرمایه نشستی مستقیم داشته باشند می توانند از دغدغه های بازار به نحو مقتضی مطلع شوند تا راه حل های بهتری برای رفع مشکلات در نظر گرفته شود.


نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر بازار غیرقابل پیش‌بینی است.
.
1393/09/16
0
/
0
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333