رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

صندوق حمایت از سرمایه گذاران در آستانه راه اندازی
اهمیت : مهم

1

سلطانی نژاد با بیان اینکه شرکت سپرده گذاری مسئولیت پس از معاملات را در بازار سرمایه برعهده دارد، افزود: تسویه و پایاپای، انجام امور ثبتی، اقدامات شرکتی و مدیریت ریسک چهار وظیفه مهم این شرکت است تا زمینه استقرار شفافیت و حاکمیت شرکتی در این بازار فراهم شود.
سنا:

مدیر عامل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) گفت: این شرکت ها زمینه استقرار شفافیت و اجرای حاکمیتی شرکتی را در بازارهای سرمایه جهان فراهم می کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، به نقل از روابط عمومی سمات، حامد سلطانی نژاد در مراسم گرامیداشت روز حسابدار با بیان مطلب فوق افزود: هم اکنون تمامی اطلاعات بازار سرمایه در شرکت سپرده گذاری مرکزی وجود دارد به طوریکه مراجع نظارتی و تحقیقاتی به سهولت می توانند اطلاعات مورد نیاز خود را به دست آورند.

وی ادامه داد: اگر نهاد ثبتی متمرکز در بازارهای سرمایه وجود نداشته باشد، ثبت نقل و انتقال سهام باید به طور مجزا در دفاتر امور سهام شرکت ها انجام شود که این امر، فرآیند انجام معاملات را غیر شفاف، غیر کارا و زمان بر می کند.

مدیر عامل شرکت سپرده گذاری مرکزی اضافه کرد : به همین علت، ساختارهای مرکزی ثبت مالکیت در بازارهای سرمایه شکل گرفت تا کارایی این بازارها افزایش یابد.

وی به بند ۱۲۸ اصل ۱۴ اصول حاکمیتی بازل اشاره کرد و گفت: بر اساس این بند، شفافیت عامل مهمی در اجرای حاکمیت شرکتی موثر و کاراست که این موضوع ارتباط شفافیت و حاکمیت را به خوبی نشان می دهد.

سلطانی نژاد با بیان اینکه دهه ۱۹۹۰ میلادی، زمان تولد حاکمیت شرکتی بود، اظهار داشت : هم اکنون بیش از ۱۰۰ کشور جهان، اقدام به تدوین دستورالعمل حاکمیت شرکتی کرده اند و این موضوع در حال فراگیر شدن است.

وی تصریح کرد: حاکمیت شرکتی روی سه پایه انصاف، شفافیت و مسئولیت پذیری استوار است و یکی از نقش های مهم شرکت های سپرده گذاری نیز، ایجاد شفافیت و افزایش کارایی در بازار سرمایه است.

سلطانی نژاد با بیان اینکه شرکت سپرده گذاری مسئولیت پس از معاملات را در بازار سرمایه برعهده دارد، افزود: تسویه و پایاپای، انجام امور ثبتی، اقدامات شرکتی و مدیریت ریسک چهار وظیفه مهم این شرکت است تا زمینه استقرار شفافیت و حاکمیت شرکتی در این بازار فراهم شود.

وی به تحقیق ( Tom Berglund) در خصوص رابطه میان شفافیت و حاکمیت شرکتی اشاره کرد و گفت: بر اساس نتایج این تحقیق، باید سطح کارایی از اطلاعات افشا شود که این موضوع به خوبی در شرکت سپرده گذاری مرکزی رعایت می شود.

مدیرعامل سمات یکپارچگی اطلاعاتی را یکی دیگر از عوامل مهم در افزایش کارایی بازارهای مالی اعلام کرد و اظهار داشت : سرمایه گذاران انتظار دارند تا تمامی معاملاتشان در بورس ها (بورس اوراق بهادار، فرابورس، بورس انرژی و بورس کالا) را به صورت متمرکز داشته باشند که هم اکنون این گونه خدمات در شرکت سپرده گذاری مرکزی به سهامداران ارائه می شود.

سلطانی نژاد با بیان اینکه با پیشرفت تکنولوژی، حمایت از سرمایه گذاران خرد نیز مورد توجه بازارهای مالی جهان قرار گرفته است، تصریح کرد : زمانی بازارهای مالی تنها به دنبال حمایت از سرمایه گذاران نهادی بودند اما دست اندرکاران این بازارها با توسعه معاملات آنلاین، در صدد ارائه سرویس های ویژه برای سهامداران خرد هستند.

وی خاطر نشان کرد: شرکت های سپرده گذاری مرکزی، ساختاری هستند تا بتوان ابزارهای مالی نوینی را برای کمک و حمایت سرمایه گذاران خرد فراهم کرد، در این راستا، ما در اندیشه راه اندازی صندوق حمایت از سرمایه گذاران (Investor Protection Fund ) هستیم تا حمایت از سهامداران حقیقی در بازار سرمایه ایران افزایش یابد.


نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر بازار ، مثبت خواهد بود.
+

سلطانی نژاد با بیان اینکه شرکت سپرده گذاری مسئولیت پس از معاملات را در بازار سرمایه برعهده دارد، افزود: تسویه و پایاپای، انجام امور ثبتی، اقدامات شرکتی و مدیریت ریسک چهار وظیفه مهم این شرکت است تا زمینه استقرار شفافیت و حاکمیت شرکتی در این بازار فراهم شود.
سنا:

مدیر عامل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) گفت: این شرکت ها زمینه استقرار شفافیت و اجرای حاکمیتی شرکتی را در بازارهای سرمایه جهان فراهم می کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، به نقل از روابط عمومی سمات، حامد سلطانی نژاد در مراسم گرامیداشت روز حسابدار با بیان مطلب فوق افزود: هم اکنون تمامی اطلاعات بازار سرمایه در شرکت سپرده گذاری مرکزی وجود دارد به طوریکه مراجع نظارتی و تحقیقاتی به سهولت می توانند اطلاعات مورد نیاز خود را به دست آورند.

وی ادامه داد: اگر نهاد ثبتی متمرکز در بازارهای سرمایه وجود نداشته باشد، ثبت نقل و انتقال سهام باید به طور مجزا در دفاتر امور سهام شرکت ها انجام شود که این امر، فرآیند انجام معاملات را غیر شفاف، غیر کارا و زمان بر می کند.

مدیر عامل شرکت سپرده گذاری مرکزی اضافه کرد : به همین علت، ساختارهای مرکزی ثبت مالکیت در بازارهای سرمایه شکل گرفت تا کارایی این بازارها افزایش یابد.

وی به بند ۱۲۸ اصل ۱۴ اصول حاکمیتی بازل اشاره کرد و گفت: بر اساس این بند، شفافیت عامل مهمی در اجرای حاکمیت شرکتی موثر و کاراست که این موضوع ارتباط شفافیت و حاکمیت را به خوبی نشان می دهد.

سلطانی نژاد با بیان اینکه دهه ۱۹۹۰ میلادی، زمان تولد حاکمیت شرکتی بود، اظهار داشت : هم اکنون بیش از ۱۰۰ کشور جهان، اقدام به تدوین دستورالعمل حاکمیت شرکتی کرده اند و این موضوع در حال فراگیر شدن است.

وی تصریح کرد: حاکمیت شرکتی روی سه پایه انصاف، شفافیت و مسئولیت پذیری استوار است و یکی از نقش های مهم شرکت های سپرده گذاری نیز، ایجاد شفافیت و افزایش کارایی در بازار سرمایه است.

سلطانی نژاد با بیان اینکه شرکت سپرده گذاری مسئولیت پس از معاملات را در بازار سرمایه برعهده دارد، افزود: تسویه و پایاپای، انجام امور ثبتی، اقدامات شرکتی و مدیریت ریسک چهار وظیفه مهم این شرکت است تا زمینه استقرار شفافیت و حاکمیت شرکتی در این بازار فراهم شود.

وی به تحقیق ( Tom Berglund) در خصوص رابطه میان شفافیت و حاکمیت شرکتی اشاره کرد و گفت: بر اساس نتایج این تحقیق، باید سطح کارایی از اطلاعات افشا شود که این موضوع به خوبی در شرکت سپرده گذاری مرکزی رعایت می شود.

مدیرعامل سمات یکپارچگی اطلاعاتی را یکی دیگر از عوامل مهم در افزایش کارایی بازارهای مالی اعلام کرد و اظهار داشت : سرمایه گذاران انتظار دارند تا تمامی معاملاتشان در بورس ها (بورس اوراق بهادار، فرابورس، بورس انرژی و بورس کالا) را به صورت متمرکز داشته باشند که هم اکنون این گونه خدمات در شرکت سپرده گذاری مرکزی به سهامداران ارائه می شود.

سلطانی نژاد با بیان اینکه با پیشرفت تکنولوژی، حمایت از سرمایه گذاران خرد نیز مورد توجه بازارهای مالی جهان قرار گرفته است، تصریح کرد : زمانی بازارهای مالی تنها به دنبال حمایت از سرمایه گذاران نهادی بودند اما دست اندرکاران این بازارها با توسعه معاملات آنلاین، در صدد ارائه سرویس های ویژه برای سهامداران خرد هستند.

وی خاطر نشان کرد: شرکت های سپرده گذاری مرکزی، ساختاری هستند تا بتوان ابزارهای مالی نوینی را برای کمک و حمایت سرمایه گذاران خرد فراهم کرد، در این راستا، ما در اندیشه راه اندازی صندوق حمایت از سرمایه گذاران (Investor Protection Fund ) هستیم تا حمایت از سهامداران حقیقی در بازار سرمایه ایران افزایش یابد.


نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر بازار ، مثبت خواهد بود.
+
1393/09/15
0
/
0
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333