رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

پوشش 42 درصدی پیش بینی های "کنور" طی 6 ماه
اهمیت : خیلی مهم

6

شرکت تامین مواد اولیه فولاد صبا نور با انتشار عملکرد 6 ماهه خود اعلام کرد در دوره یاد شده با اختصاص 251 ریال سود به ازای هر سهم معادل 42 درصد از پیش بینی هایش را پوشش دهد.
سنا:

شرکت تامین مواد اولیه فولاد صبا نور با انتشار عملکرد ۶ ماهه خود اعلام کرد در دوره یاد شده با اختصاص ۲۵۱ ریال سود به ازای هر سهم معادل ۴۲ درصد از پیش بینی هایش را پوشش دهد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه(سنا)، شرکت تامین مواد اولیه فولاد صبا نور پیش بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۳ را با سرمایه یک هزار و ۳۶ میلیارد و ۴۲۲ میلیون ریال در بهمن و اسفند ماه ۹۲ مبلغ ۱۴۶۹ ریال و با سرمایه دو هزار و ۳۶ میلیارد و ۴۲۲ میلیون ریال مبلغ ۸۰۸ ریال و در آبان و آذر ماه سال جاری مبلغ ۶۰۰ ریال اعلام کرده است و طی ۶ ماهه نخست سال موفق شد با اختصاص ۲۵۱ ریال سود به ازای هر سهم معادل ۴۲ درصد از پیش بینی هایش را پوشش دهد.

این شرکت همچنین پیش بینی سود هر سهم تلفیقی سال مالی ۹۳ را با سرمایه یک هزار و ۳۶ میلیارد و ۴۲۲ میلیون ریال مبلغ ۱۵۷۱ ریال، در اسفند ماه ۹۲ مبلغ ۱۵۰۴ ریال و با سرمایه دو هزار و ۳۶ میلیارد و ۴۲۲ میلیون ریال مبلغ ۸۲۸ ریال و در آبان ماه ۹۳ مبلغ ۵۹۵ ریال اعلام کرده است.

لازم به ذکر است مطابق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰ خرداد ماه ۹۲ مقرر شد سرمایه شرکت از مبلغ ۲۴۰ میلیارد ریال به مبلغ یک هزار و ۳۶ میلیارد و ۴۲۲ میلیون ریال، از محل آورده نقدی و مطالبات سهامداران (مبلغ ۴۹۶ میلیارد و ۴۲۲ میلیون ریال ) و سود انباشته (مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال )افزایش یافت و افزایش سرمایه فوق در تاریخ ۱۵ دی ماه ۹۲ در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است.

همچنین، به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۱ تیر ماه ۹۳، سرمایه شرکت از مبلغ یک هزار و ۳۶ میلیارد و ۴۲۲ میلیون ریال به مبلغ دو هزار و ۳۶ میلیارد و ۴۲۲ میلیون ریال (از محل مطالبات و آورده نقدی) معادل ۴۸/۹۶درصد افزایش یافت و همچنین افزایش سرمایه از مبلغ دو هزار و ۳۶ میلیارد و ۴۲۲ میلیون ریال به مبلغ سه هزار و ۱۸۶ میلیارد و ۳۵ میلیون ریال از محل سود انباشته (یکصد میلیارد ریال) و مطالبات و آورده نقدی سهامداران ( یک هزار و ۴۹ میلیارد و ۶۱۳ میلیون ریال) به هیئت مدیره تفویض شد که طی مدت ۲ سال و پس از ثبت افزایش سرمایه مرحله اول و کسب مجوزهای لازم از سازمان بورس و اوراق بهادار آن را عملی کند.

"کنور" پیش بینی سود هر سهم سال مالی ۹۲ را با سرمایه ۲۴۰ میلیارد ریال مبلغ ۵۴۲۱ ریال و با سرمایه یکم هزار و ۳۶ میلیارد و ۴۲۲ میلیون ریال و در خرداد و تیر ماه ۹۲ مبلغ ۱۲۵۵ ریال و در آخرین پیش بینی مبلغ ۱۵۸۸ ریال اعلام کرده بود که مطابق با صورتهای مالی حسابرسی نشده مبلغ ۱۵۵۹ ریال و مطابق با صورتهای مالی حسابرسی شده مبلغ ۱۶۰۰ ریال محقق شده است.

این شرکت پیش بینی سود هر سهم تلفیقی سال مالی ۹۲ را با سرمایه ۲۴۰ میلیارد ریال مبلغ ۶۰۲۱ ریال ، و با سرمایه یک هزار و ۳۶ میلیارد و ۴۲۲ میلیون ریال مبلغ ۱۷۷۳ ریال اعلام کرده بود که مطابق با صورتهای مالی حسابرسی شده مبلغ ۱۲۸۲ ریال محقق شده است.


نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر نماد غیرقابل پیش‌بینی است.
.

شرکت تامین مواد اولیه فولاد صبا نور با انتشار عملکرد 6 ماهه خود اعلام کرد در دوره یاد شده با اختصاص 251 ریال سود به ازای هر سهم معادل 42 درصد از پیش بینی هایش را پوشش دهد.
سنا:

شرکت تامین مواد اولیه فولاد صبا نور با انتشار عملکرد ۶ ماهه خود اعلام کرد در دوره یاد شده با اختصاص ۲۵۱ ریال سود به ازای هر سهم معادل ۴۲ درصد از پیش بینی هایش را پوشش دهد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه(سنا)، شرکت تامین مواد اولیه فولاد صبا نور پیش بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۳ را با سرمایه یک هزار و ۳۶ میلیارد و ۴۲۲ میلیون ریال در بهمن و اسفند ماه ۹۲ مبلغ ۱۴۶۹ ریال و با سرمایه دو هزار و ۳۶ میلیارد و ۴۲۲ میلیون ریال مبلغ ۸۰۸ ریال و در آبان و آذر ماه سال جاری مبلغ ۶۰۰ ریال اعلام کرده است و طی ۶ ماهه نخست سال موفق شد با اختصاص ۲۵۱ ریال سود به ازای هر سهم معادل ۴۲ درصد از پیش بینی هایش را پوشش دهد.

این شرکت همچنین پیش بینی سود هر سهم تلفیقی سال مالی ۹۳ را با سرمایه یک هزار و ۳۶ میلیارد و ۴۲۲ میلیون ریال مبلغ ۱۵۷۱ ریال، در اسفند ماه ۹۲ مبلغ ۱۵۰۴ ریال و با سرمایه دو هزار و ۳۶ میلیارد و ۴۲۲ میلیون ریال مبلغ ۸۲۸ ریال و در آبان ماه ۹۳ مبلغ ۵۹۵ ریال اعلام کرده است.

لازم به ذکر است مطابق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰ خرداد ماه ۹۲ مقرر شد سرمایه شرکت از مبلغ ۲۴۰ میلیارد ریال به مبلغ یک هزار و ۳۶ میلیارد و ۴۲۲ میلیون ریال، از محل آورده نقدی و مطالبات سهامداران (مبلغ ۴۹۶ میلیارد و ۴۲۲ میلیون ریال ) و سود انباشته (مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال )افزایش یافت و افزایش سرمایه فوق در تاریخ ۱۵ دی ماه ۹۲ در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است.

همچنین، به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۱ تیر ماه ۹۳، سرمایه شرکت از مبلغ یک هزار و ۳۶ میلیارد و ۴۲۲ میلیون ریال به مبلغ دو هزار و ۳۶ میلیارد و ۴۲۲ میلیون ریال (از محل مطالبات و آورده نقدی) معادل ۴۸/۹۶درصد افزایش یافت و همچنین افزایش سرمایه از مبلغ دو هزار و ۳۶ میلیارد و ۴۲۲ میلیون ریال به مبلغ سه هزار و ۱۸۶ میلیارد و ۳۵ میلیون ریال از محل سود انباشته (یکصد میلیارد ریال) و مطالبات و آورده نقدی سهامداران ( یک هزار و ۴۹ میلیارد و ۶۱۳ میلیون ریال) به هیئت مدیره تفویض شد که طی مدت ۲ سال و پس از ثبت افزایش سرمایه مرحله اول و کسب مجوزهای لازم از سازمان بورس و اوراق بهادار آن را عملی کند.

"کنور" پیش بینی سود هر سهم سال مالی ۹۲ را با سرمایه ۲۴۰ میلیارد ریال مبلغ ۵۴۲۱ ریال و با سرمایه یکم هزار و ۳۶ میلیارد و ۴۲۲ میلیون ریال و در خرداد و تیر ماه ۹۲ مبلغ ۱۲۵۵ ریال و در آخرین پیش بینی مبلغ ۱۵۸۸ ریال اعلام کرده بود که مطابق با صورتهای مالی حسابرسی نشده مبلغ ۱۵۵۹ ریال و مطابق با صورتهای مالی حسابرسی شده مبلغ ۱۶۰۰ ریال محقق شده است.

این شرکت پیش بینی سود هر سهم تلفیقی سال مالی ۹۲ را با سرمایه ۲۴۰ میلیارد ریال مبلغ ۶۰۲۱ ریال ، و با سرمایه یک هزار و ۳۶ میلیارد و ۴۲۲ میلیون ریال مبلغ ۱۷۷۳ ریال اعلام کرده بود که مطابق با صورتهای مالی حسابرسی شده مبلغ ۱۲۸۲ ریال محقق شده است.


نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر نماد غیرقابل پیش‌بینی است.
.
1393/09/15
0
/
1
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333