رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

کاهش قیمت نفت بورس را هم متاثر کرد
اهمیت : مهم

0

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: کاهش قیمت نفت بر بخشهای مختلف اقتصاد از جمله بر بازار سرمایه اثرگذار است.
اقتصاد آنلاین:

علی صالح آبادی با اشاره به اینکه بسیاری از تحولات اقتصادی در حوزه اقتصاد کلان در بازار سرمایه اثرگذار است افزود: سرمایه گذاران جدید و خرد در این شرایط با افق بلندمدت به بازار سرمایه نگاه کنند تا خطرپذیری آن کاهش یابد.
وی با تاکید بر اهمیت تنوع در سبد سهام گفت: سرمایه گذاران و سهامداران بورس و فرابورس می توانند از ابزارهایی مانند اوراق مشارکت و مسکوک که برخی سود ثابت و مشخصی دارند و برخی دیگر خطرپذیری بیشتری دارند و سود ثابت ندارد برای سرمایه گذاری استفاده کنند تا میزان خطر سهام را در زمان نوسانات بازار کاهش دهند.
وی سرمایه گذاری در انواع صندوقهای سرمایه گذاری را به سرمایه گذاران جدید و خرد توصیه کرد و گفت: نوسان جزء ذات بازار سرمایه است و دوره های کوتاه مدت بازار سرمایه نوسان خواهد داشت.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: توسعه بازار سرمایه و حرفه حسابرسی و حسابداری لازم و ملزوم یکدیگرند و توسعه این دو موجب توسعه نظام مالی و اقتصادی می شود.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، صالح آبادی افزود : افزایش شفافیت و ارتقای تامین مالی و توسعه اقتصادی نتیجه توسعه بازار سرمایه و توسعه حسابرسی و حسابداری است.
وی در ادامه گفت: برای توسعه بازار سرمایه باید ابزارهای مالی جدید برای تامین مالی مانند اوراق سکوک ، اوراق مشارکت قراردادهای آتی و سایر ابزارهای مالی ایجاد شود.
صالح آبادی تاکید کرد: توسعه این بازار نیازمند کمک حرفه حسابداری و حسابرسی است چون برای ثبت معامله یک اوراق جدید در بازار نیازمند این حرفه هستیم.
وی با تاکید بر اینکه بازار سرمایه هیچ راهی جز توسعه حرفه حسابرسی و حسابداری برای توسعه ندارد، افزود: هر چه بازار سرمایه توسعه یابد به توسعه حرفه حسابداری نیز کمک می کند .
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اطلاعات را مهمترین دارایی در بازار سرمایه دانست و گفت: شفافیت یکی از مولفه های اصلی بازارهای مالی است و مهمترین اطلاعاتی که در بازار سرمایه مورد استفاده سرمایه گذاران و تصمیم گیران قرار می گیرد اطلاعات حسابداری وصورت های مالی و اطلاعات حسابرسی شرکتهاست.
وی تاکید کرد: اطلاعاتی که حسابرسان و حسابداران تولید می کنند مبنای تصمیم گیری سرمایه گذاران است و این نشان از رابطه تنگاتنگ بازار سرمایه و حرفه حسابرسی و حسابداری است .
صالح آبادی با اشاره به اینکه برای افزایش شفافیت اطلاعات به حرفه حسابرسی و حسابداری نیازمیدیم گفت: اگر بخواهیم کنترل های داخلی را در شرکت های بورسی مستقر کنیم باید سطح این حرفه را ارتقاء دهیم تا استقلال این حرفه افزایش یابد و توانمندی موسسات حسابرسی و توانمندی حسابرسان و حسابداران ارتقاء یابد.
وی افزود: در این صورت شفافیت در بازار سرمایه ارتقاء می یابد و اطلاعات دقیق تر و به روزتر و مناسبتر در اختیار سرمایه گذاران برای تحلیل و تصمیم گیری قرار خواهد گرفت.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: در جلسات مسئولان بازار سرمایه با فعالان این بازار اشکالات و مشکلات صنعت ها و شرکت ها مطرح می شود و برای رسیدگی به وزارت اقتصاد ارسال تا در هئیت دولت مطرح شود.
صالح آبادی در مصاحبه با واحد مرکزی خبر افزود: در نشست با فعالان بازار سرمایه، دغدغه و دلایل نوسانات بازار سرمایه و این که دولت و مجلس چه کمکی می توانند انجام دهند تا از شرایط نوسانات عبور کنیم بررسی می شود.
وی گفت: در جلسات با فعالان بازار سرمایه ، سرمایه گذاران حقیقی، مدیران ارشد و میانی سرمایه گذاری ها و برخی سهامداران حقیقی و فعال حضور دارند و درباره نحو برخورد با شرایط کنونی بازار سرمایه تدبیر می شود.
صالح آبادی تاکید کرد: نتیجه این جلسات ارائه مشکلات مطرح شده و دسته بندی آن برای در اختیار گذاشتن تصمیم گیران و مسئولان است.


نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر بازار غیرقابل پیش‌بینی است.
سقغع

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: کاهش قیمت نفت بر بخشهای مختلف اقتصاد از جمله بر بازار سرمایه اثرگذار است.
اقتصاد آنلاین:

علی صالح آبادی با اشاره به اینکه بسیاری از تحولات اقتصادی در حوزه اقتصاد کلان در بازار سرمایه اثرگذار است افزود: سرمایه گذاران جدید و خرد در این شرایط با افق بلندمدت به بازار سرمایه نگاه کنند تا خطرپذیری آن کاهش یابد.
وی با تاکید بر اهمیت تنوع در سبد سهام گفت: سرمایه گذاران و سهامداران بورس و فرابورس می توانند از ابزارهایی مانند اوراق مشارکت و مسکوک که برخی سود ثابت و مشخصی دارند و برخی دیگر خطرپذیری بیشتری دارند و سود ثابت ندارد برای سرمایه گذاری استفاده کنند تا میزان خطر سهام را در زمان نوسانات بازار کاهش دهند.
وی سرمایه گذاری در انواع صندوقهای سرمایه گذاری را به سرمایه گذاران جدید و خرد توصیه کرد و گفت: نوسان جزء ذات بازار سرمایه است و دوره های کوتاه مدت بازار سرمایه نوسان خواهد داشت.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: توسعه بازار سرمایه و حرفه حسابرسی و حسابداری لازم و ملزوم یکدیگرند و توسعه این دو موجب توسعه نظام مالی و اقتصادی می شود.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، صالح آبادی افزود : افزایش شفافیت و ارتقای تامین مالی و توسعه اقتصادی نتیجه توسعه بازار سرمایه و توسعه حسابرسی و حسابداری است.
وی در ادامه گفت: برای توسعه بازار سرمایه باید ابزارهای مالی جدید برای تامین مالی مانند اوراق سکوک ، اوراق مشارکت قراردادهای آتی و سایر ابزارهای مالی ایجاد شود.
صالح آبادی تاکید کرد: توسعه این بازار نیازمند کمک حرفه حسابداری و حسابرسی است چون برای ثبت معامله یک اوراق جدید در بازار نیازمند این حرفه هستیم.
وی با تاکید بر اینکه بازار سرمایه هیچ راهی جز توسعه حرفه حسابرسی و حسابداری برای توسعه ندارد، افزود: هر چه بازار سرمایه توسعه یابد به توسعه حرفه حسابداری نیز کمک می کند .
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اطلاعات را مهمترین دارایی در بازار سرمایه دانست و گفت: شفافیت یکی از مولفه های اصلی بازارهای مالی است و مهمترین اطلاعاتی که در بازار سرمایه مورد استفاده سرمایه گذاران و تصمیم گیران قرار می گیرد اطلاعات حسابداری وصورت های مالی و اطلاعات حسابرسی شرکتهاست.
وی تاکید کرد: اطلاعاتی که حسابرسان و حسابداران تولید می کنند مبنای تصمیم گیری سرمایه گذاران است و این نشان از رابطه تنگاتنگ بازار سرمایه و حرفه حسابرسی و حسابداری است .
صالح آبادی با اشاره به اینکه برای افزایش شفافیت اطلاعات به حرفه حسابرسی و حسابداری نیازمیدیم گفت: اگر بخواهیم کنترل های داخلی را در شرکت های بورسی مستقر کنیم باید سطح این حرفه را ارتقاء دهیم تا استقلال این حرفه افزایش یابد و توانمندی موسسات حسابرسی و توانمندی حسابرسان و حسابداران ارتقاء یابد.
وی افزود: در این صورت شفافیت در بازار سرمایه ارتقاء می یابد و اطلاعات دقیق تر و به روزتر و مناسبتر در اختیار سرمایه گذاران برای تحلیل و تصمیم گیری قرار خواهد گرفت.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: در جلسات مسئولان بازار سرمایه با فعالان این بازار اشکالات و مشکلات صنعت ها و شرکت ها مطرح می شود و برای رسیدگی به وزارت اقتصاد ارسال تا در هئیت دولت مطرح شود.
صالح آبادی در مصاحبه با واحد مرکزی خبر افزود: در نشست با فعالان بازار سرمایه، دغدغه و دلایل نوسانات بازار سرمایه و این که دولت و مجلس چه کمکی می توانند انجام دهند تا از شرایط نوسانات عبور کنیم بررسی می شود.
وی گفت: در جلسات با فعالان بازار سرمایه ، سرمایه گذاران حقیقی، مدیران ارشد و میانی سرمایه گذاری ها و برخی سهامداران حقیقی و فعال حضور دارند و درباره نحو برخورد با شرایط کنونی بازار سرمایه تدبیر می شود.
صالح آبادی تاکید کرد: نتیجه این جلسات ارائه مشکلات مطرح شده و دسته بندی آن برای در اختیار گذاشتن تصمیم گیران و مسئولان است.


نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر بازار غیرقابل پیش‌بینی است.
سقغع
1393/09/15
0
/
0
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333