رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

عدم بازدهی محسوس در بازار ارز/علل افت قیمت سهام در بورس
اهمیت : عادی

1

بطور کلی افت قیمت سهام را می توان به دو دلیل دانست: نخست، ناشی از عدم تحقق انتظاراتی می باشد که سهامداران با خوشبینی نسبت به نتیجه نهایی مذاکرات متصور می شدند.
بورس نیوز: بطور کلی افت قیمت سهام را می توان به دو دلیل دانست: نخست، ناشی از عدم تحقق انتظاراتی می باشد که سهامداران با خوشبینی نسبت به نتیجه نهایی مذاکرات متصور می شدند و لذا دلیل عدم تحقق آن، با رفتار هیجانی سهامداران طی هفته گذشته مواجه شدیم اما علت تداوم روند نزولی قیمت سهام در بورس طی هفته جاری به دلیل کاهش بهای نفت می باشد. این در حالی است که با انقباضی شدن بودجه دولت که به دلیل کاهش بهای نفت اتفاق می افتد، احتمال دارد این قضیه منجر به کاهش سرمایه گذاری دولت در برخی حوزه ها گردد و لذا این موضوع بر روند شرکت ها تأثیرگذار است.

در همین راستا، عزیزیان مدیر سرمایه گذاری صندوق کارآفرینان برتر آینده با اشاره به مطالب بالا در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز اظهار داشت: به اعتقاد بنده سهامداران در بورس قبل از اعلام نتیجه مذاکرات در سوم آذر ماه، با دیدگاه خوشبینانه نسبت به نتیجه نهایی مذاکرات اقدام به معاملات هیجانی در بورس کردند لذا پس از اعلام نتیجه مذاکرات، به دلیل عدم تحقق انتظارات در خصوص مذاکرات، سهامداران باری دیگر طی هفته جاری، اقدام به رفتار هیجانی کردند.

عزیزیان تصریح کرد: بطور کلی می توان اظهار کرد که از نظر دیدگاه تحلیلی، خروجی مذاکرات در سوم آذر ماه مثبت بوده اما به علت عدم تحقق انتظاراتی که با خوشبینی بیش از حد سهامداران در خصوص حصول توافقات ایجاد شده بود، طی هفته گذشته سهامداران با رفتار هیجانی، سهام خود را عرضه کردند.

وی عنوان کرد: بنابراین انتظارات مثبتی که طی یک ماه اخیر قبل از نتیجه مذاکرات در بازار باعث خریدهای هیجانی سهام شده بود، پس از اعلام نتایج مذاکرات به دلیل عدم انطباق انتظارات با واقعیت بیرونی با فشار عرضه سهام طی هفته گذشته روبه رو شدیم اگرچه به اعتقاد بنده این موج تا پایان هفته گذشته از بازار سرمایه تخلیه شد و روند معاملاتی سهام در بورس باید به حالت عادی خود باز می گشت.

مدیر سرمایه گذاری صندوق کارآفرینان برتر آینده بیان کرد: وضعیت فعلی بورس، تداوم روند هفته گذشته نمی باشد بلکه روند کنونی قیمت سهم در بازار سرمایه، از افت قیمت نفت تبعیت می کند بطوریکه کاهش قیمت نفت باعث می شود که قیمت های جهانی همراه نزول بهای نفت، کاهش یابند. در نتیجه سهامداران در بازار سرمایه، تأثیر این قضیه را بر وضعیت شرکت های بورسی رصد کردند و لذا شاهد تداوم روند نزولی قیمت سهم در هفته جاری هستیم.

عزیزیان تصریح کرد: کاهش بهای نفت در کنار ابهامات مربوط به بودجه سال ۹۴ منجر شده که تمایل به فروش سهام در بورس افزایش یابد لذا تا زمان تعیین نرخ دلار در بودجه و ثبات بهای نفت در سطح جهانی، شاهد فزونی تقاضا در بورس نخواهیم بود.

مدیر سرمایه گذاری صندوق کارآفرینان برتر آینده اظهار کرد: به اعتقاد بنده، پس از شفافیت در بودجه سال ۹۴ و ثبات در نرخ های جهانی، به تدریج وضعیت بازار سرمایه نیز اصلاح می شود بطوریکه شاهد غلبه تقاضا در صنایع مستعد جهت رشد خواهیم بود این در حالی است که بازار سرمایه همچنان در حالت انتظار نسبت به نتیجه مذاکرات است و در صورت تحول مثبت در مذاکرات هسته ای، رفتار سهامداران در بازار نیز تعدیل خواهد شد.

وی در خاتمه افزود: به نظر بنده علیرغم کاهش بهای نفت، بازدهی محسوسی را برای بازار طلا و ارز تا پایان سال نمی توان متصور شد چراکه دولت، از جذاب شدن بازارهای غیر مولد با توجه به هدف اصلی خود که کنترل تورم می باشد، جلوگیری خواهد کرد. همچنین بطور کلی می توان اظهار کرد که متأسفانه وزن تحلیل سهام در بورس طی مقطع کنونی کاهش یافته و تصمیمات سهامداران در خصوص خرید و یا فروش سهام، با تبعیت از اخبار سیاسی و کلان اقتصادی اتخاذ می گردد.


نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر بازار غیرقابل پیش‌بینی است.
کم

بطور کلی افت قیمت سهام را می توان به دو دلیل دانست: نخست، ناشی از عدم تحقق انتظاراتی می باشد که سهامداران با خوشبینی نسبت به نتیجه نهایی مذاکرات متصور می شدند.
بورس نیوز: بطور کلی افت قیمت سهام را می توان به دو دلیل دانست: نخست، ناشی از عدم تحقق انتظاراتی می باشد که سهامداران با خوشبینی نسبت به نتیجه نهایی مذاکرات متصور می شدند و لذا دلیل عدم تحقق آن، با رفتار هیجانی سهامداران طی هفته گذشته مواجه شدیم اما علت تداوم روند نزولی قیمت سهام در بورس طی هفته جاری به دلیل کاهش بهای نفت می باشد. این در حالی است که با انقباضی شدن بودجه دولت که به دلیل کاهش بهای نفت اتفاق می افتد، احتمال دارد این قضیه منجر به کاهش سرمایه گذاری دولت در برخی حوزه ها گردد و لذا این موضوع بر روند شرکت ها تأثیرگذار است.

در همین راستا، عزیزیان مدیر سرمایه گذاری صندوق کارآفرینان برتر آینده با اشاره به مطالب بالا در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز اظهار داشت: به اعتقاد بنده سهامداران در بورس قبل از اعلام نتیجه مذاکرات در سوم آذر ماه، با دیدگاه خوشبینانه نسبت به نتیجه نهایی مذاکرات اقدام به معاملات هیجانی در بورس کردند لذا پس از اعلام نتیجه مذاکرات، به دلیل عدم تحقق انتظارات در خصوص مذاکرات، سهامداران باری دیگر طی هفته جاری، اقدام به رفتار هیجانی کردند.

عزیزیان تصریح کرد: بطور کلی می توان اظهار کرد که از نظر دیدگاه تحلیلی، خروجی مذاکرات در سوم آذر ماه مثبت بوده اما به علت عدم تحقق انتظاراتی که با خوشبینی بیش از حد سهامداران در خصوص حصول توافقات ایجاد شده بود، طی هفته گذشته سهامداران با رفتار هیجانی، سهام خود را عرضه کردند.

وی عنوان کرد: بنابراین انتظارات مثبتی که طی یک ماه اخیر قبل از نتیجه مذاکرات در بازار باعث خریدهای هیجانی سهام شده بود، پس از اعلام نتایج مذاکرات به دلیل عدم انطباق انتظارات با واقعیت بیرونی با فشار عرضه سهام طی هفته گذشته روبه رو شدیم اگرچه به اعتقاد بنده این موج تا پایان هفته گذشته از بازار سرمایه تخلیه شد و روند معاملاتی سهام در بورس باید به حالت عادی خود باز می گشت.

مدیر سرمایه گذاری صندوق کارآفرینان برتر آینده بیان کرد: وضعیت فعلی بورس، تداوم روند هفته گذشته نمی باشد بلکه روند کنونی قیمت سهم در بازار سرمایه، از افت قیمت نفت تبعیت می کند بطوریکه کاهش قیمت نفت باعث می شود که قیمت های جهانی همراه نزول بهای نفت، کاهش یابند. در نتیجه سهامداران در بازار سرمایه، تأثیر این قضیه را بر وضعیت شرکت های بورسی رصد کردند و لذا شاهد تداوم روند نزولی قیمت سهم در هفته جاری هستیم.

عزیزیان تصریح کرد: کاهش بهای نفت در کنار ابهامات مربوط به بودجه سال ۹۴ منجر شده که تمایل به فروش سهام در بورس افزایش یابد لذا تا زمان تعیین نرخ دلار در بودجه و ثبات بهای نفت در سطح جهانی، شاهد فزونی تقاضا در بورس نخواهیم بود.

مدیر سرمایه گذاری صندوق کارآفرینان برتر آینده اظهار کرد: به اعتقاد بنده، پس از شفافیت در بودجه سال ۹۴ و ثبات در نرخ های جهانی، به تدریج وضعیت بازار سرمایه نیز اصلاح می شود بطوریکه شاهد غلبه تقاضا در صنایع مستعد جهت رشد خواهیم بود این در حالی است که بازار سرمایه همچنان در حالت انتظار نسبت به نتیجه مذاکرات است و در صورت تحول مثبت در مذاکرات هسته ای، رفتار سهامداران در بازار نیز تعدیل خواهد شد.

وی در خاتمه افزود: به نظر بنده علیرغم کاهش بهای نفت، بازدهی محسوسی را برای بازار طلا و ارز تا پایان سال نمی توان متصور شد چراکه دولت، از جذاب شدن بازارهای غیر مولد با توجه به هدف اصلی خود که کنترل تورم می باشد، جلوگیری خواهد کرد. همچنین بطور کلی می توان اظهار کرد که متأسفانه وزن تحلیل سهام در بورس طی مقطع کنونی کاهش یافته و تصمیمات سهامداران در خصوص خرید و یا فروش سهام، با تبعیت از اخبار سیاسی و کلان اقتصادی اتخاذ می گردد.


نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر بازار غیرقابل پیش‌بینی است.
کم
1393/09/11
0
/
0
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333