رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

بنگاه‌های اقتصادی ملزم به افشای صورت‌های مالی شدند/ اجرای قانون تا ۲ ماه دیگر
اهمیت : مهم

2

عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی با اعلام این خبر که طبق مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی تمام بنگاه‌های اقتصادی ملزم به افشای صورت‌های مالی از طریق سازمان بورس شدند، گفت: این قانون باید تا ۲ ماه دیگر عملیاتی شود و بر مبنای آن تمام بنگاه‌های اقتصادی صورت‌‌های مالی خود از طریق بورس افشا خواهند کرد.
خبرگزاری فارس:

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس محمدرضا پورابرهیمی عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در جریان برگزاری گردهمایی حسابداران، حسابرسان و مدیران مالی کشور که با هدف تشریح برنامه های نحوه ایجاد انضباط مالی در اقتصاد کشور برگزار شده، با اشاره به اینکه ایجاد انضباط در حوزه مسائل تخصصی کشور بسیار حائز اهمیت است، اظهار داشت: حرفه حسابداری یکی از مهم ترین ابزارهایی است که به برنامه های اجرایی دولت و ایجاد انضباط اقتصادی کمک می کند.

وی با اشاره به اینکه امسال برای اولین بار در طرح انضباط مالی و مقرراتی دولت برخی قوانین دائمی خواهد شد، گفت: در این قانون برخی موارد از جمله بهره مالکانه سنگ آهن و خوراک پتروشیمی ها دائمی شده و برمبنای آن دیگر نیازی به تغییر آن در بودجه های سالانه نخواهد بود.

پورابراهیمی با بیان این خبر که تا ۲ ماه آینده باید تمام بنگاه های اقتصادی کشور صورت های مالی خود را از طریق سازمان بورس اوراق بهادار افشا کنند، گفت: براساس این مصوبه مجلس تمام بنگاه های اقتصادی کشور ملزم هستند، تا اطلاعات و صورت های مالی خود را از طریق سازمان بورس افشا کنند؛ در این قانون استثنایی وجود نداشته و تمام نهادهای دولتی و غیر دولتی حتی خیریه ها، شرکت های وابسته به آستان قدس رضوی، موقوفات و نهادهای نظامی و انتظامی را شامل خواهد شد.

وی گفت: این اقدام با نظر مساعد شورای نگهبان و مقام معظم رهبری صورت خواهد گرفت و تنها یک تبصره خواهد داشت که برهمین اساس شرکت هایی که اطلاعات آنان طبقه بندی است طبق نظر شورای امنیت ملی از افشای صورت های مالی معاف خواهند بود و در این خصوص هم به نظر می رسد، شرکت های کمتری مشمول این تبصره شوند.

عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی با اشاره به اینکه یکی از اتفاقات مهم که باید در کشور روی دهد، شفافیت اطلاعات در اقتصاد است، گفت: نهادهای حاکمیتی و دولتی به دلیل ساختارشان از شفافیت کمتری برخوردارند و از این جهت باید در حوزه شفافیت مالی اقدامات لازم را انجام دهد.

عضو کمیسیون مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بسیاری از بنگاه های برای ارائه اطلاعات شفاف مقاومت می کنند، گفت: یکی از مهم ترین اهداف تصویب قانون افشای اطلاعات و صورت های مالی تمام بنگاه های اقتصادی، ایجاد شفافیت مالی بود و این هدف را دنبال می کنیم.

وی گفت: قانون سال ۸۳ بازار اوراق بهادار تحول عظیمی در بازار سرمایه ایجاد کرد و پیشرفت های خوبی در این زمینه حاصل شد.

پورابراهیمی با بیان اینکه یکی از اشکالات نهادهای نظارتی به روز نبودن آنان است، گفت: روزانه شاهدیم که ابزارهای مالی جدیدی به صورت تخصصی وارد بازار می شود اما نهادهای ناظر نسبت به این پیشرفت ها عقب مانده است و همین عامل منجر ایجاد فساد همانند فساد ۳ هزار میلیارد تومانی در بانک صادرات شد.

عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی تأکید کرد: با ایجاد زیرساخت های لازم برای شفافیت اطلاعاتی انضباط اقتصادی هم در کشور حاکم خواهد شد و امیدواریم با انجام این سلسله اقدامات جلوی هرگونه فساد در کشور به واسطه خلاءهای قانونی گرفته شود.


نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر بازار ، مثبت خواهد بود.
+

عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی با اعلام این خبر که طبق مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی تمام بنگاه‌های اقتصادی ملزم به افشای صورت‌های مالی از طریق سازمان بورس شدند، گفت: این قانون باید تا ۲ ماه دیگر عملیاتی شود و بر مبنای آن تمام بنگاه‌های اقتصادی صورت‌‌های مالی خود از طریق بورس افشا خواهند کرد.
خبرگزاری فارس:

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس محمدرضا پورابرهیمی عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در جریان برگزاری گردهمایی حسابداران، حسابرسان و مدیران مالی کشور که با هدف تشریح برنامه های نحوه ایجاد انضباط مالی در اقتصاد کشور برگزار شده، با اشاره به اینکه ایجاد انضباط در حوزه مسائل تخصصی کشور بسیار حائز اهمیت است، اظهار داشت: حرفه حسابداری یکی از مهم ترین ابزارهایی است که به برنامه های اجرایی دولت و ایجاد انضباط اقتصادی کمک می کند.

وی با اشاره به اینکه امسال برای اولین بار در طرح انضباط مالی و مقرراتی دولت برخی قوانین دائمی خواهد شد، گفت: در این قانون برخی موارد از جمله بهره مالکانه سنگ آهن و خوراک پتروشیمی ها دائمی شده و برمبنای آن دیگر نیازی به تغییر آن در بودجه های سالانه نخواهد بود.

پورابراهیمی با بیان این خبر که تا ۲ ماه آینده باید تمام بنگاه های اقتصادی کشور صورت های مالی خود را از طریق سازمان بورس اوراق بهادار افشا کنند، گفت: براساس این مصوبه مجلس تمام بنگاه های اقتصادی کشور ملزم هستند، تا اطلاعات و صورت های مالی خود را از طریق سازمان بورس افشا کنند؛ در این قانون استثنایی وجود نداشته و تمام نهادهای دولتی و غیر دولتی حتی خیریه ها، شرکت های وابسته به آستان قدس رضوی، موقوفات و نهادهای نظامی و انتظامی را شامل خواهد شد.

وی گفت: این اقدام با نظر مساعد شورای نگهبان و مقام معظم رهبری صورت خواهد گرفت و تنها یک تبصره خواهد داشت که برهمین اساس شرکت هایی که اطلاعات آنان طبقه بندی است طبق نظر شورای امنیت ملی از افشای صورت های مالی معاف خواهند بود و در این خصوص هم به نظر می رسد، شرکت های کمتری مشمول این تبصره شوند.

عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی با اشاره به اینکه یکی از اتفاقات مهم که باید در کشور روی دهد، شفافیت اطلاعات در اقتصاد است، گفت: نهادهای حاکمیتی و دولتی به دلیل ساختارشان از شفافیت کمتری برخوردارند و از این جهت باید در حوزه شفافیت مالی اقدامات لازم را انجام دهد.

عضو کمیسیون مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بسیاری از بنگاه های برای ارائه اطلاعات شفاف مقاومت می کنند، گفت: یکی از مهم ترین اهداف تصویب قانون افشای اطلاعات و صورت های مالی تمام بنگاه های اقتصادی، ایجاد شفافیت مالی بود و این هدف را دنبال می کنیم.

وی گفت: قانون سال ۸۳ بازار اوراق بهادار تحول عظیمی در بازار سرمایه ایجاد کرد و پیشرفت های خوبی در این زمینه حاصل شد.

پورابراهیمی با بیان اینکه یکی از اشکالات نهادهای نظارتی به روز نبودن آنان است، گفت: روزانه شاهدیم که ابزارهای مالی جدیدی به صورت تخصصی وارد بازار می شود اما نهادهای ناظر نسبت به این پیشرفت ها عقب مانده است و همین عامل منجر ایجاد فساد همانند فساد ۳ هزار میلیارد تومانی در بانک صادرات شد.

عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی تأکید کرد: با ایجاد زیرساخت های لازم برای شفافیت اطلاعاتی انضباط اقتصادی هم در کشور حاکم خواهد شد و امیدواریم با انجام این سلسله اقدامات جلوی هرگونه فساد در کشور به واسطه خلاءهای قانونی گرفته شود.


نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر بازار ، مثبت خواهد بود.
+
1393/09/10
0
/
0
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333