رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

بهای هر دلار به قیمت هر بشکه نفت وابسته است
اهمیت : عادی

1

«به طور بسیار مشخص و آشکار، مسئله افزایش قیمت دلار به قیمت نفت بستگی دارد. حالا ممکن است که نوسانات ناشی از انتظارات هم در این افزایش قیمت دخیل باشند، اما بدون شک این واقعیت، پشت مسئله افزایش قیمت دلار وجود دارد که قیمت نفت در بازار کاهش پیدا کرده و این به معنی کاهش درآمدهای نفتی ما و در نتیجه‌ کاهش عرضه دلار در بازار است.»
ایلنا:

یک کارشناس اقتصادی گفت: « واقعیت موجود بر این است که دیگر نمی توان از بازار نفت انتظار داشت که افزایش قیمت داشته باشد به همین دلیل می توان نتیجه گرفت که این بازار در آینده رو به زوال پیش می رود.»

جمشید پژویان، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه تهران در گفت و گو با خیرنگار ایلنا در خصوص بررسی علل افزایش قیمت دلار در بازار، گفت:« به طور بسیار مشخص و آشکار، مسئله افزایش قیمت دلار به قیمت نفت بستگی دارد. حالا ممکن است که نوسانات ناشی از انتظارات هم در این افزایش قیمت دخیل باشند، اما بدون شک این واقعیت، پشت مسئله افزایش قیمت دلار وجود دارد که قیمت نفت در بازار کاهش پیدا کرده و این به معنی کاهش درآمدهای نفتی ما و در نتیجه کاهش عرضه دلار در بازار است.»

این اقتصاددان معتقد است که این اتفاق به دلیل یک شوک یا یک واقعه زودگذر در بازار نفت رخ نداده، بلکه وجود این وضعیت و شرایط، باعث وجود مشکل در بازار نفت، برای زمانی طولانی است.

وی تصریح کرد:« به عبارت دیگر علائمی که از چند سال پیش با کشف شل اویل و سنگ های نفتی در کانادا، آمریکا و نقاط دیگر رخ داد، نظراتی مطرح می شد مبنی بر اینکه اگر این محصولات به نقطه ای برسند که استخراج و استفاده از آن مقرون به صرفه باشد] که الان این اتفاق رخ داده است [ به این معنی است که عرضه نفت در بازار رو به افزایش است و ما باید شاهد کاهش قیمت نفت باشیم.»

استاد اقتصاد دانشگاه تهران خاطرنشان کرد:« از طرف دیگر کشور عربستان با گنجایش ظرفیت ۹ میلیون بشکه در روز و از سوی دیگر کشور روسیه کاملا آمادگی این مسئله را دارند که بتواند به راحتی عرضه نفت خود را افزایش دهند. از طرف دیگر نیز کشورهایی نظیر آمریکا، کانادا و ونزوئلا که به منابع شل اویل دست یافته و درحال عرضه آن به بازار هستند موجب افزایش عرضه در بازار هستند.»

پژویان با اعلام این مسئله که شواهد امر گویای این حقیقت است که میزان عرضه نفت و سوخت های فسیلی در حال افزایش است، عنوان کرد:« در طرف مقابل هم تقاضا، به دلیل رکود اقتصادی و کاهش سطح مصارف مختلف سوخت های فسیلی مانند بخش حمل و نقل، به دلیل جایگزینی انرژی های دیگر به جای بنزین و سوخت های فسیلی، کاهش داشته است.»

وی تاکید کرد:« از سوی دیگر نیز پیشرفت در ساخت خودروهای دوگانه و یا سه گانه سوز به این معناست که کاهش قیمت نفت، مسئله ای موقتی نیست و حتی برخی از گمانه زنی ها حاکی از آن است که ما شاهد کاهش هرچه بیشتر قیمت جهانی نفت در آینده باشیم.»

این اقتصاددان گفت:« واقعیت موجود بر این است که دیگر نمی توان از بازار نفت انتظار داشت که افزایش قیمت داشته باشد به همین دلیل می توان نتیجه گرفت که این بازار در آینده رو به زوال پیش می رود.»

استاد اقتصاد دانشگاه تهران با اعلام این مسئله که احتمالاتی مبنی بر روند روبه افزایش قیمت دلار وجود دارد، گفت:« اما کشور ما فرصت دیگری را نیز در برابر خود دارد و آن هم این است که به دلیل وجود تحریم ها، ما با محدودیت عرضه مواجه هستیم، و در صورتی که این تحریم ها به سرعت برداشته شوند، می تواند درآمدهای نفتی ما را به نقطه ای برساند که دیگر شاهد افزایش قیمت دلار نباشیم و حتی مقدار اندکی نیز با کاهش قیمت روبرو باشیم.»

پِژویان در پایان خاطرنشان کرد:« در حال حاضر، این تهدید در واقع فرصتی را برای کشور ما به وجود آورده است که ما امیدمان را از کسب درآمد نفتی از بین ببریم و اقدامی را که چند دهه پیش از این باید برای اقتصاد کشور انجام می دادیم را به سرانجام برسانیم.»


نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر بازار غیرقابل پیش‌بینی است.
45u

«به طور بسیار مشخص و آشکار، مسئله افزایش قیمت دلار به قیمت نفت بستگی دارد. حالا ممکن است که نوسانات ناشی از انتظارات هم در این افزایش قیمت دخیل باشند، اما بدون شک این واقعیت، پشت مسئله افزایش قیمت دلار وجود دارد که قیمت نفت در بازار کاهش پیدا کرده و این به معنی کاهش درآمدهای نفتی ما و در نتیجه‌ کاهش عرضه دلار در بازار است.»
ایلنا:

یک کارشناس اقتصادی گفت: « واقعیت موجود بر این است که دیگر نمی توان از بازار نفت انتظار داشت که افزایش قیمت داشته باشد به همین دلیل می توان نتیجه گرفت که این بازار در آینده رو به زوال پیش می رود.»

جمشید پژویان، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه تهران در گفت و گو با خیرنگار ایلنا در خصوص بررسی علل افزایش قیمت دلار در بازار، گفت:« به طور بسیار مشخص و آشکار، مسئله افزایش قیمت دلار به قیمت نفت بستگی دارد. حالا ممکن است که نوسانات ناشی از انتظارات هم در این افزایش قیمت دخیل باشند، اما بدون شک این واقعیت، پشت مسئله افزایش قیمت دلار وجود دارد که قیمت نفت در بازار کاهش پیدا کرده و این به معنی کاهش درآمدهای نفتی ما و در نتیجه کاهش عرضه دلار در بازار است.»

این اقتصاددان معتقد است که این اتفاق به دلیل یک شوک یا یک واقعه زودگذر در بازار نفت رخ نداده، بلکه وجود این وضعیت و شرایط، باعث وجود مشکل در بازار نفت، برای زمانی طولانی است.

وی تصریح کرد:« به عبارت دیگر علائمی که از چند سال پیش با کشف شل اویل و سنگ های نفتی در کانادا، آمریکا و نقاط دیگر رخ داد، نظراتی مطرح می شد مبنی بر اینکه اگر این محصولات به نقطه ای برسند که استخراج و استفاده از آن مقرون به صرفه باشد] که الان این اتفاق رخ داده است [ به این معنی است که عرضه نفت در بازار رو به افزایش است و ما باید شاهد کاهش قیمت نفت باشیم.»

استاد اقتصاد دانشگاه تهران خاطرنشان کرد:« از طرف دیگر کشور عربستان با گنجایش ظرفیت ۹ میلیون بشکه در روز و از سوی دیگر کشور روسیه کاملا آمادگی این مسئله را دارند که بتواند به راحتی عرضه نفت خود را افزایش دهند. از طرف دیگر نیز کشورهایی نظیر آمریکا، کانادا و ونزوئلا که به منابع شل اویل دست یافته و درحال عرضه آن به بازار هستند موجب افزایش عرضه در بازار هستند.»

پژویان با اعلام این مسئله که شواهد امر گویای این حقیقت است که میزان عرضه نفت و سوخت های فسیلی در حال افزایش است، عنوان کرد:« در طرف مقابل هم تقاضا، به دلیل رکود اقتصادی و کاهش سطح مصارف مختلف سوخت های فسیلی مانند بخش حمل و نقل، به دلیل جایگزینی انرژی های دیگر به جای بنزین و سوخت های فسیلی، کاهش داشته است.»

وی تاکید کرد:« از سوی دیگر نیز پیشرفت در ساخت خودروهای دوگانه و یا سه گانه سوز به این معناست که کاهش قیمت نفت، مسئله ای موقتی نیست و حتی برخی از گمانه زنی ها حاکی از آن است که ما شاهد کاهش هرچه بیشتر قیمت جهانی نفت در آینده باشیم.»

این اقتصاددان گفت:« واقعیت موجود بر این است که دیگر نمی توان از بازار نفت انتظار داشت که افزایش قیمت داشته باشد به همین دلیل می توان نتیجه گرفت که این بازار در آینده رو به زوال پیش می رود.»

استاد اقتصاد دانشگاه تهران با اعلام این مسئله که احتمالاتی مبنی بر روند روبه افزایش قیمت دلار وجود دارد، گفت:« اما کشور ما فرصت دیگری را نیز در برابر خود دارد و آن هم این است که به دلیل وجود تحریم ها، ما با محدودیت عرضه مواجه هستیم، و در صورتی که این تحریم ها به سرعت برداشته شوند، می تواند درآمدهای نفتی ما را به نقطه ای برساند که دیگر شاهد افزایش قیمت دلار نباشیم و حتی مقدار اندکی نیز با کاهش قیمت روبرو باشیم.»

پِژویان در پایان خاطرنشان کرد:« در حال حاضر، این تهدید در واقع فرصتی را برای کشور ما به وجود آورده است که ما امیدمان را از کسب درآمد نفتی از بین ببریم و اقدامی را که چند دهه پیش از این باید برای اقتصاد کشور انجام می دادیم را به سرانجام برسانیم.»


نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر بازار غیرقابل پیش‌بینی است.
45u
1393/09/09
0
/
0
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333