رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

تأثیر مثبت مذاکرات هسته ای را امروز بر بورس خواهید دید
اهمیت : عادی

0

مجموع نتایج به دست آمده از مذاکرات، برای اقتصاد کشور و بازار سرمایه مثبت ارزیابی می شود این در حالی است که طی دو روز آخر معاملاتی در هفته گذشته، به دلیل نوع انعکاس در اخبار ناشی از مذاکرات، جو روانی بر بازار سرمایه حاکم شد و عرضه سهام نیز شدت گرفت.
بورس نیوز: بطور کلی، مجموع نتایج به دست آمده از مذاکرات، برای اقتصاد کشور و بازار سرمایه مثبت ارزیابی می شود این در حالی است که طی دو روز آخر معاملاتی در هفته گذشته، به دلیل نوع انعکاس در اخبار ناشی از مذاکرات، جو روانی بر بازار سرمایه حاکم شد و عرضه سهام نیز شدت گرفت.

در همین راستا، غفارپور، مدیر عامل سابق کارگزاری بانک ملت با اشاره به مطالب بالا در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز اظهار کرد: روند قیمت سهام در بازار سرمایه طی چند ماه اخیر عمدتاً کاهشی بود و شادابی در بازار سرمایه نیز طی مدت مذکور کاهش یافته بود علت این قضیه را می توان به دلیل ابهام در نتیجه نهایی مذاکرات هسته ای طی چند ماه اخیر دانست بطوریکه سهامداران در حالت انتظار جهت مشخص شدن نتیجه مذاکرات بودند.

غفارپور تصریح کرد: به نظر بنده، قیمت سهام طی چند ماه اخیر تا حدود زیادی تعدیل شده و بازار به دنبال نتیجه نهایی مذاکرات هسته ای می گشت این در حالی است که قیمت سهام در صورت انتشار اخبار مثبت ناشی از مذاکرات، پتانسیل رشد حدوداً ۵۰ درصدی و در صورت انتشار اخبار منفی در خصوص مذاکرات هسته ای، انتظار افت ۲۰ درصدی قیمت سهام را دارا بود.

این کارشناس بازار سرمایه عنوان کرد: بطور کل اتفاقی که در ۳ آذر ماه سال جاری افتاد، این بود که مقرر شد که مذاکرات تا ۱۰ تیر ماه سال جاری تمدید گردد. علاوه بر این، نتیجه مذاکرات بیانگر این بود که سوم آذر ماه، آخرین ضرب العجل در خصوص نتیجه مذاکرات نشد و طی ۴ الی ۷ ماه، مذاکرات هسته ای تمدید شد. همچنین با توجه به توافقات صورت گرفته، مقرر شد که ۷۰۰ میلیون دلار به صورت ماهیانه از درآمدهای نفتی بلوکه شده ایران به حساب کشور واریز گردد.

غفارپور بیان کرد: علاوه بر این، نتیجه مذاکرات، گواه رضایت طرفین مذاکره کننده بود همچنین اتحادیه اروپا نیز برخی تحریم های ایران را به حالت تعلیق درآورد، بطور کلی تمامی موارد مذکور، حاکی از این است که جمع بندی نتایج حاصله از مذاکرات هسته ای مثبت می باشد.

وی اظهار کرد: پیش بینی می شد که با توجه به افت قیمت سهام طی چند ماه اخیر و پتانسیل مطلوب جهت رشد آن و همچنین به دلیل نتایج مثبت به دست آمده ناشی از مذاکرات، قیمت سهام از روز سه شنبه با روند صعودی همراه شود. اما متأسفانه روند قیمت سهام طی دو روز آخر معاملاتی هفته گذشته برخلاف انتظار پیش رفت.

مدیر عامل سابق کارگزاری بانک ملت بیان کرد: علت روند قیمت سهام طی روزهای سه شنبه و چهارشنبه هفته گذشته را می توان ناشی از جو روانی دانست بطوریکه به دلیل برخی شعارهای منفی گرایانه دشمنان خارجی و بد سلیقگی های دوستان داخلی در انعکاس اخبار مربوط به مذاکرات، منجر شد که جو روانی موجود در بازار سرمایه با فشار عرضه سهام همراه شود.

وی در خاتمه افزود: به اعتقاد بنده ارزیابی سهامداران حقیقی و حقوقی طی روز جاری بهتر از روزهای سه شنبه و چهارشنبه هفته گذشته خواهد بود. بطوریکه سهامداران متوجه می شوند که جمع بندی نتایج به دست آمده از روز سوم آذر، مثبت بوده است. لذا انتظار می رود از روز شنبه قیمت سهام با روند صعودی همراه باشد حتی پیش بینی می شود که از روز یکشنبه نیز شاهد صف های خرید در برخی سهام باشیم.


نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر بازار غیرقابل پیش‌بینی است.
سقاغ

مجموع نتایج به دست آمده از مذاکرات، برای اقتصاد کشور و بازار سرمایه مثبت ارزیابی می شود این در حالی است که طی دو روز آخر معاملاتی در هفته گذشته، به دلیل نوع انعکاس در اخبار ناشی از مذاکرات، جو روانی بر بازار سرمایه حاکم شد و عرضه سهام نیز شدت گرفت.
بورس نیوز: بطور کلی، مجموع نتایج به دست آمده از مذاکرات، برای اقتصاد کشور و بازار سرمایه مثبت ارزیابی می شود این در حالی است که طی دو روز آخر معاملاتی در هفته گذشته، به دلیل نوع انعکاس در اخبار ناشی از مذاکرات، جو روانی بر بازار سرمایه حاکم شد و عرضه سهام نیز شدت گرفت.

در همین راستا، غفارپور، مدیر عامل سابق کارگزاری بانک ملت با اشاره به مطالب بالا در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز اظهار کرد: روند قیمت سهام در بازار سرمایه طی چند ماه اخیر عمدتاً کاهشی بود و شادابی در بازار سرمایه نیز طی مدت مذکور کاهش یافته بود علت این قضیه را می توان به دلیل ابهام در نتیجه نهایی مذاکرات هسته ای طی چند ماه اخیر دانست بطوریکه سهامداران در حالت انتظار جهت مشخص شدن نتیجه مذاکرات بودند.

غفارپور تصریح کرد: به نظر بنده، قیمت سهام طی چند ماه اخیر تا حدود زیادی تعدیل شده و بازار به دنبال نتیجه نهایی مذاکرات هسته ای می گشت این در حالی است که قیمت سهام در صورت انتشار اخبار مثبت ناشی از مذاکرات، پتانسیل رشد حدوداً ۵۰ درصدی و در صورت انتشار اخبار منفی در خصوص مذاکرات هسته ای، انتظار افت ۲۰ درصدی قیمت سهام را دارا بود.

این کارشناس بازار سرمایه عنوان کرد: بطور کل اتفاقی که در ۳ آذر ماه سال جاری افتاد، این بود که مقرر شد که مذاکرات تا ۱۰ تیر ماه سال جاری تمدید گردد. علاوه بر این، نتیجه مذاکرات بیانگر این بود که سوم آذر ماه، آخرین ضرب العجل در خصوص نتیجه مذاکرات نشد و طی ۴ الی ۷ ماه، مذاکرات هسته ای تمدید شد. همچنین با توجه به توافقات صورت گرفته، مقرر شد که ۷۰۰ میلیون دلار به صورت ماهیانه از درآمدهای نفتی بلوکه شده ایران به حساب کشور واریز گردد.

غفارپور بیان کرد: علاوه بر این، نتیجه مذاکرات، گواه رضایت طرفین مذاکره کننده بود همچنین اتحادیه اروپا نیز برخی تحریم های ایران را به حالت تعلیق درآورد، بطور کلی تمامی موارد مذکور، حاکی از این است که جمع بندی نتایج حاصله از مذاکرات هسته ای مثبت می باشد.

وی اظهار کرد: پیش بینی می شد که با توجه به افت قیمت سهام طی چند ماه اخیر و پتانسیل مطلوب جهت رشد آن و همچنین به دلیل نتایج مثبت به دست آمده ناشی از مذاکرات، قیمت سهام از روز سه شنبه با روند صعودی همراه شود. اما متأسفانه روند قیمت سهام طی دو روز آخر معاملاتی هفته گذشته برخلاف انتظار پیش رفت.

مدیر عامل سابق کارگزاری بانک ملت بیان کرد: علت روند قیمت سهام طی روزهای سه شنبه و چهارشنبه هفته گذشته را می توان ناشی از جو روانی دانست بطوریکه به دلیل برخی شعارهای منفی گرایانه دشمنان خارجی و بد سلیقگی های دوستان داخلی در انعکاس اخبار مربوط به مذاکرات، منجر شد که جو روانی موجود در بازار سرمایه با فشار عرضه سهام همراه شود.

وی در خاتمه افزود: به اعتقاد بنده ارزیابی سهامداران حقیقی و حقوقی طی روز جاری بهتر از روزهای سه شنبه و چهارشنبه هفته گذشته خواهد بود. بطوریکه سهامداران متوجه می شوند که جمع بندی نتایج به دست آمده از روز سوم آذر، مثبت بوده است. لذا انتظار می رود از روز شنبه قیمت سهام با روند صعودی همراه باشد حتی پیش بینی می شود که از روز یکشنبه نیز شاهد صف های خرید در برخی سهام باشیم.


نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر بازار غیرقابل پیش‌بینی است.
سقاغ
1393/09/08
0
/
0
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333