رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

جذب پولهای پارک شده به تالار شیشه ای با توافق هسته ای / ریل گذاری شاخص با بودجه 94
اهمیت : عادی

5

بطور کلی دو موضوعی که قیمت سهام براساس آن روند خود را تعیین می کنند، می توان به نتیجه نهایی مذاکرات و همچنین سیاست های اتخاذی دولت در مباحث کلان اقتصادی و بودجه سال 94 اشاره نمود.
بورس نیوز:

با توجه به صحبت های طرفین مذاکرات، چشم انداز نتیجه نهایی حاصل از مذاکرات مثبت ارزیابی می شود بطوریکه امیدها در جهت حصول توافقات هسته ای می باشد حتی چنانچه این توافقات بر روی کلیات صورت گیرد، اما در مجموع باعث می گردد فضای مثبتی نسبت به رونق اقتصادی کشور ایجاد گردد.

در همین راستا، پازکی، مدیر سرمایه گذاری صندوق بانک رفاه با اشاره به مطالب بالا در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز اظهار کرد: به اعتقاد بنده در کلیات مذاکرات هسته ای توافقات حاصل می شود افزون بر این انتظار می رود که مرحله بعدی مذاکرات هسته ای با فاصله زمانی کوتاه مدتی طی دو الی سه ماه آینده با روند مثبتی تداوم یابد.

پازکی تصریح کرد: بنابراین با توجه به انتظارات نسبت به روند مذاکرات، پیش بینی می شود که پول های پارک شده به سمت بازار سرمایه روانه شود در نتیجه روند قیمت سهام با شیب تند صعودی همراه خواهد شد حتی احتمال می رود حدود یک هفته شاهد صف های خرید سنگین نیز باشیم.

مدیر سرمایه گذاری صندوق بانک رفاه عنوان کرد: بنابراین، ادامه روند قیمت سهام در بورس بسته به رفتار سهامداران حقوقی دارد که با فعالیت خود بتوانند ثبات را مجدداً به بازار سرمایه بازگردانند و شدت رفتارهای هیجانی سهامداران حقیقی را کنترل کنند. اگرچه در نقطه مقابل سناریو مذکور، می توان بر عدم توافقات اشاره نمود که احتمال آن بسیار اندک می باشد این در حالی است که در صورتیکه در مذاکرات توافقی حاصل نشود، شاهد رفتار هیجانی و عرضه بالای سهام نیز خواهیم بود.

وی افزود: بطور کلی دو موضوعی که قیمت سهام براساس آن روند خود را تعیین می کنند، می توان به نتیجه نهایی مذاکرات و همچنین سیاست های اتخاذی دولت در مباحث کلان اقتصادی و بودجه سال ۹۴ اشاره نمود.

این در حالی است که نتیجه مذاکرات، محرک ترین عامل جهت تعیین روند قیمت سهام در بورس می باشد بطوریکه توافقات منجر می شود که فضای امنی جهت سرمایه گذاری ایجاد شود همچنین سیاست های اتخاذی دولت در حوزه کلان اقتصادی و خروج از رکود می تواند با هم افزایی و تأثیر مثبت، باعث روند صعودی قیمت سهام در بورس گردد. بطوریکه بازار سرمایه در صورت حصول توافقات در کلیات مسایل هسته ای و سیاست های مثبت اتخاذی دولت، جذاب ترین بازار جهت بازدهی خواهد شد.

پازکی بیان کرد: بحث مذاکرات از ۲ طریق بر اقتصاد کشور تأثیر مثبتی خواهد گذاشت نخست از بعد روانی که اعتماد جهت سرمایه گذاری را افزایش می دهد و سرمایه گذار بدون دغدغه خاصی اقدام به سرمایه گذاری می نماید.بعد دوم این است که چنانچه تحریم ها لغو گردد، این قضیه در بلندمدت تأثیر مثبت بسزایی بر وضعیت اقتصادی کشور خواهد گذاشت.

وی در خاتمه افزود: به نظر می رسد سه صنعت خودرو، بانکداری و حمل و نقل در صورت رفع تحریم ها بتوانند بازدهی بالاتری را نصیب سهامداران خود کنند.

بازدهی مطلوب صنایع مذکور به دلیل رفع تحریم ها می باشد این در حالی است که صنعت بانکداری به دلیل گشایش اعتبارات مالی، صنعت خودرو به علت سهولت در ورود مواد اولیه، همکاری با سرمایه گذاران خارجی، مراودات بین المللی و بحث صادرات به کشورهای منطقه در بلندمدت با افق روشنی جهت سرمایه گذاری همراه خواهد شد.


نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر بازار غیرقابل پیش‌بینی است.
hg

بطور کلی دو موضوعی که قیمت سهام براساس آن روند خود را تعیین می کنند، می توان به نتیجه نهایی مذاکرات و همچنین سیاست های اتخاذی دولت در مباحث کلان اقتصادی و بودجه سال 94 اشاره نمود.
بورس نیوز:

با توجه به صحبت های طرفین مذاکرات، چشم انداز نتیجه نهایی حاصل از مذاکرات مثبت ارزیابی می شود بطوریکه امیدها در جهت حصول توافقات هسته ای می باشد حتی چنانچه این توافقات بر روی کلیات صورت گیرد، اما در مجموع باعث می گردد فضای مثبتی نسبت به رونق اقتصادی کشور ایجاد گردد.

در همین راستا، پازکی، مدیر سرمایه گذاری صندوق بانک رفاه با اشاره به مطالب بالا در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز اظهار کرد: به اعتقاد بنده در کلیات مذاکرات هسته ای توافقات حاصل می شود افزون بر این انتظار می رود که مرحله بعدی مذاکرات هسته ای با فاصله زمانی کوتاه مدتی طی دو الی سه ماه آینده با روند مثبتی تداوم یابد.

پازکی تصریح کرد: بنابراین با توجه به انتظارات نسبت به روند مذاکرات، پیش بینی می شود که پول های پارک شده به سمت بازار سرمایه روانه شود در نتیجه روند قیمت سهام با شیب تند صعودی همراه خواهد شد حتی احتمال می رود حدود یک هفته شاهد صف های خرید سنگین نیز باشیم.

مدیر سرمایه گذاری صندوق بانک رفاه عنوان کرد: بنابراین، ادامه روند قیمت سهام در بورس بسته به رفتار سهامداران حقوقی دارد که با فعالیت خود بتوانند ثبات را مجدداً به بازار سرمایه بازگردانند و شدت رفتارهای هیجانی سهامداران حقیقی را کنترل کنند. اگرچه در نقطه مقابل سناریو مذکور، می توان بر عدم توافقات اشاره نمود که احتمال آن بسیار اندک می باشد این در حالی است که در صورتیکه در مذاکرات توافقی حاصل نشود، شاهد رفتار هیجانی و عرضه بالای سهام نیز خواهیم بود.

وی افزود: بطور کلی دو موضوعی که قیمت سهام براساس آن روند خود را تعیین می کنند، می توان به نتیجه نهایی مذاکرات و همچنین سیاست های اتخاذی دولت در مباحث کلان اقتصادی و بودجه سال ۹۴ اشاره نمود.

این در حالی است که نتیجه مذاکرات، محرک ترین عامل جهت تعیین روند قیمت سهام در بورس می باشد بطوریکه توافقات منجر می شود که فضای امنی جهت سرمایه گذاری ایجاد شود همچنین سیاست های اتخاذی دولت در حوزه کلان اقتصادی و خروج از رکود می تواند با هم افزایی و تأثیر مثبت، باعث روند صعودی قیمت سهام در بورس گردد. بطوریکه بازار سرمایه در صورت حصول توافقات در کلیات مسایل هسته ای و سیاست های مثبت اتخاذی دولت، جذاب ترین بازار جهت بازدهی خواهد شد.

پازکی بیان کرد: بحث مذاکرات از ۲ طریق بر اقتصاد کشور تأثیر مثبتی خواهد گذاشت نخست از بعد روانی که اعتماد جهت سرمایه گذاری را افزایش می دهد و سرمایه گذار بدون دغدغه خاصی اقدام به سرمایه گذاری می نماید.بعد دوم این است که چنانچه تحریم ها لغو گردد، این قضیه در بلندمدت تأثیر مثبت بسزایی بر وضعیت اقتصادی کشور خواهد گذاشت.

وی در خاتمه افزود: به نظر می رسد سه صنعت خودرو، بانکداری و حمل و نقل در صورت رفع تحریم ها بتوانند بازدهی بالاتری را نصیب سهامداران خود کنند.

بازدهی مطلوب صنایع مذکور به دلیل رفع تحریم ها می باشد این در حالی است که صنعت بانکداری به دلیل گشایش اعتبارات مالی، صنعت خودرو به علت سهولت در ورود مواد اولیه، همکاری با سرمایه گذاران خارجی، مراودات بین المللی و بحث صادرات به کشورهای منطقه در بلندمدت با افق روشنی جهت سرمایه گذاری همراه خواهد شد.


نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر بازار غیرقابل پیش‌بینی است.
hg
1393/09/03
0
/
0
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333