رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

پیش بینی 2740 ریالی سود سیمان هرمزگان برای سال 94
اهمیت : مهم

5
سنا:

شرکت سیمان هرمزگان نخستین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی 94 را با سرمایه 271 میلیارد ریال مبلغ 2740 ریال اعلام کرده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه(سنا)،شرکت سیمان هرمزگان پیش بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به 30 آبان ماه 94 را در آبان ماه 93 مبلغ 2740 ریال اعلام کرده است.

بر اساس این گزارش هیئت مدیره این شرکت در نظر دارد معادل 2000 ریال سود به جهت تقسیم بین سهامداران به مجمع عمومی عادی سالیانه 94 پیشنهاد کند.

"سهرمز" پیش بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به 30 آبان ماه 93 را در آبان ماه 92 به صورت حسابرسی شده مبلغ 2512 ریال و در تیر ماه 93 مبلغ 4306 و در شهریور و آبان ماه 93 مبلغ 4272 ریال اعلام کرده است.

هیئت مدیره این شرکت پیشنهاد تقسیم سود برای سال مالی 93 را در تیر ماه 93 مبلغ 2000 ریال و در شهریور ماه و آبان ماه 93 مبلغ 2700 ریال اعلام کرده است.

این شرکت اعلام کرده است در خصوص شناسایی مبلغ 422 میلیارد و 139 میلیون ریال سود ناشی از فروش سهام شرکت توسعه مسیر برق گیلان (به ازای هر سهم 1،558ریال) موارد ذیل حائز اهمیت است:

در تاریخ 23 خرداد ماه 90 کنسرسیومی متشکل از شرکتهای مدیریت توسعه گوهران امید (سهامدار عمده شرکت سیمان هرمزگان)، سرمایه گذاری غدیر، شرکت نیکروز نیلوفری و سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی نفت مبادرت به خرید 99.8درصد از کل دارایی های نیروگاه برق گیلان از سازمان خصوصی سازی کرده اند.

مطابق قرارداد مالکیت نیروگاه برق گیلان پس از پرداخت کامل اقساط خریدنیروگاه منتقل می شود و هرگونه نقل و انتقال موکول به فک رهن یا اجازه فروشند می باشد و هرگونه نقل و انتقال خود به خود بلااثر و باطل می باشد.

در راستای مدیریت بهینه دارایی های نیروگاه برق گیلان اعضای کنسرسیوم اقدام به تاسیس شرکتی به نام توسعه مسیر برق گیلان کرده و دارایی های نیروگاه به شرکت یاد شده منتقل شد.

لازم به ذکر است مطابق اصلاحیه مورخ 12 بهمن ماه 92 مابین اعضای کنسرسیوم و سازمان خصوصی سازی 99.8درصد دارایی های نیروگاه گیلان به شرکت توسعه مسیر برق گیلان انتقال و سهام این شرکت نزد سازمان خصوصی سازی وثیقه شده است.

پیرو قراردادهای فوق شرکت مدیریت توسعه گوهران امید (یکی از اعضای کنسرسیوم) در تاریخ 25 تیر ماه 91 طی قراردادی با شرکت سیمان هرمزگان اقدام به فروش 5 درصد از کل دارایی های نیروگاه برق گیلان (از سهم الشرکه خود در نیروگاه) به ارزش 698 میلیارد و 37 میلیون ریال به شرکت سیمان هرمزگان کرده است.

همچنین در بهمن ماه 91 طی متممی به قرارداد مورخ 25 تیر ماه 91 موضوع قرارداد به فروش 5 درصد از سهام شرکت توسعه مسیر برق گیلان با همان مبلغ تغییر یافت.

شرکت سیمان هرمزگان طی نامه ای در تاریخ ۲۸ اسفند ماه ۹۲ اعلام کرد که اقدام به فروش ۴،۹۹ درصد از سرمایه گذاری در سهام شرکت توسعه مسیر برق گیلان نیروگاه به شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور (متعلق به گروه مدیریت سرمایه گذاری امید) به قیمت ۴۲۲ میلیارد و ۶۵۸ میلیون ریال کرده است. مطابق اطلاعات ارائه شده شرکت بهای تمام شده هر سهم شرکت توسعه مسیر برق گیلان را ۱۰۰۰ ریال (بالغ بر۵۰۰ میلیون ریال) و قیمت فروش هر سهم این شرکت را مطابق با قیمت کارشناسی صورت پذیرفته ۸۴۶ هزار و ۴۴۰ ریال (بالغ بر ۴۲۲,۶۵۸ میلیون ریال) اعلام کرده و اقدام به شناسایی مبلغ ۴۲۲ میلیارد و ۱۳۹ میلیون ریال سود ناشی از واگذاری سهام شرکت توسعه مسیر برق گیلان در دفاتر کرده است.


نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر نماد ، مثبت خواهد بود.
+
سنا:

شرکت سیمان هرمزگان نخستین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی 94 را با سرمایه 271 میلیارد ریال مبلغ 2740 ریال اعلام کرده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه(سنا)،شرکت سیمان هرمزگان پیش بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به 30 آبان ماه 94 را در آبان ماه 93 مبلغ 2740 ریال اعلام کرده است.

بر اساس این گزارش هیئت مدیره این شرکت در نظر دارد معادل 2000 ریال سود به جهت تقسیم بین سهامداران به مجمع عمومی عادی سالیانه 94 پیشنهاد کند.

"سهرمز" پیش بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به 30 آبان ماه 93 را در آبان ماه 92 به صورت حسابرسی شده مبلغ 2512 ریال و در تیر ماه 93 مبلغ 4306 و در شهریور و آبان ماه 93 مبلغ 4272 ریال اعلام کرده است.

هیئت مدیره این شرکت پیشنهاد تقسیم سود برای سال مالی 93 را در تیر ماه 93 مبلغ 2000 ریال و در شهریور ماه و آبان ماه 93 مبلغ 2700 ریال اعلام کرده است.

این شرکت اعلام کرده است در خصوص شناسایی مبلغ 422 میلیارد و 139 میلیون ریال سود ناشی از فروش سهام شرکت توسعه مسیر برق گیلان (به ازای هر سهم 1،558ریال) موارد ذیل حائز اهمیت است:

در تاریخ 23 خرداد ماه 90 کنسرسیومی متشکل از شرکتهای مدیریت توسعه گوهران امید (سهامدار عمده شرکت سیمان هرمزگان)، سرمایه گذاری غدیر، شرکت نیکروز نیلوفری و سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی نفت مبادرت به خرید 99.8درصد از کل دارایی های نیروگاه برق گیلان از سازمان خصوصی سازی کرده اند.

مطابق قرارداد مالکیت نیروگاه برق گیلان پس از پرداخت کامل اقساط خریدنیروگاه منتقل می شود و هرگونه نقل و انتقال موکول به فک رهن یا اجازه فروشند می باشد و هرگونه نقل و انتقال خود به خود بلااثر و باطل می باشد.

در راستای مدیریت بهینه دارایی های نیروگاه برق گیلان اعضای کنسرسیوم اقدام به تاسیس شرکتی به نام توسعه مسیر برق گیلان کرده و دارایی های نیروگاه به شرکت یاد شده منتقل شد.

لازم به ذکر است مطابق اصلاحیه مورخ 12 بهمن ماه 92 مابین اعضای کنسرسیوم و سازمان خصوصی سازی 99.8درصد دارایی های نیروگاه گیلان به شرکت توسعه مسیر برق گیلان انتقال و سهام این شرکت نزد سازمان خصوصی سازی وثیقه شده است.

پیرو قراردادهای فوق شرکت مدیریت توسعه گوهران امید (یکی از اعضای کنسرسیوم) در تاریخ 25 تیر ماه 91 طی قراردادی با شرکت سیمان هرمزگان اقدام به فروش 5 درصد از کل دارایی های نیروگاه برق گیلان (از سهم الشرکه خود در نیروگاه) به ارزش 698 میلیارد و 37 میلیون ریال به شرکت سیمان هرمزگان کرده است.

همچنین در بهمن ماه 91 طی متممی به قرارداد مورخ 25 تیر ماه 91 موضوع قرارداد به فروش 5 درصد از سهام شرکت توسعه مسیر برق گیلان با همان مبلغ تغییر یافت.

شرکت سیمان هرمزگان طی نامه ای در تاریخ ۲۸ اسفند ماه ۹۲ اعلام کرد که اقدام به فروش ۴،۹۹ درصد از سرمایه گذاری در سهام شرکت توسعه مسیر برق گیلان نیروگاه به شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور (متعلق به گروه مدیریت سرمایه گذاری امید) به قیمت ۴۲۲ میلیارد و ۶۵۸ میلیون ریال کرده است. مطابق اطلاعات ارائه شده شرکت بهای تمام شده هر سهم شرکت توسعه مسیر برق گیلان را ۱۰۰۰ ریال (بالغ بر۵۰۰ میلیون ریال) و قیمت فروش هر سهم این شرکت را مطابق با قیمت کارشناسی صورت پذیرفته ۸۴۶ هزار و ۴۴۰ ریال (بالغ بر ۴۲۲,۶۵۸ میلیون ریال) اعلام کرده و اقدام به شناسایی مبلغ ۴۲۲ میلیارد و ۱۳۹ میلیون ریال سود ناشی از واگذاری سهام شرکت توسعه مسیر برق گیلان در دفاتر کرده است.


نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر نماد ، مثبت خواهد بود.
+
1393/08/24
0
/
0
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333