رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

ساتا در بازار سهام فعال‌تر می‌شود/ هدف ۱۰ هزار میلیارد تومانی برای سودآوری غدیر
اهمیت : عادی

1

برنامه‌های مدیرعامل جدید سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح شفاف‌سازی و بر همین اساس اعلام شد: مهمترین رویکرد ساتا در حوزه سرمایه‌گذاری‌ها ایجاد تناسب منطقی میان سرمایه‌گذاری‌های زودبازده، میان‌مدت و بلندمدت است.
خبرگزاری فارس:

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مصطفی اثباتی، مدیرعامل ساتا در جلسه برگزار شده با مدیران بخش های اقتصادی سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح ضمن تاکید بر لزوم تامین منابع مالی مورد نیاز جهت ارائه خدمات مناسب تر و در شان کارکنان، بازنشستگان و خانواده های نیروهای مسلح بر اساس ماموریت های ذاتی این سازمان، به برنامه گسترده ساتا در زمینه سرمایه گذاری در سال های اخیر اشاره کرد.

وی از تمرکز سرمایه گذاری ها در شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی نیروهای مسلح(شستان) و نیز خرید سهام شرکت سرمایه گذاری غدیر از جمله مهمترین اقداماتی یاد کرد که در این حوزه انجام پذیرفته است.

وی مهمترین رویکرد ساتا در حوزه سرمایه گذاری ها را رویکرد ایجاد تناسب منطقی میان سرمایه گذاری های زود بازده، میان مدت و بلندمدت با هدف تامین مالی مصارف این صندوق تعریف کرد که بر این اساس سرمایه گذاری های گسترده ای را در بازوهای سرمایه گذاری خود، به ویژه شرکت سرمایه گذاری غدیر، در نظر دارد به انجام برساند.

این مقام مسئول در تشریح تحقق این برنامه، به ۲ راهبرد اصلی ساتا در حوزه سرمایه گذاری خود اشاره و در مرحله نخست بر بهینه سازی پرتفوی بلندمدت خود با هدف بازدهی های قابل قبول تاکید کرد.

به گفته وی، در نظر گرفتن دو ملاحظه در سرمایه گذاری ها موردتوجه قرار خواهند گرفت. اول؛ تنوع سرمایه گذاری به جهت کاهش ریسک و دیگری انتظار بازدهی بالا به جهت پوشش مصارف در آینده است.از این رو، ساتا اهتمام به حداکثر سرمایه گذاری با دو رویکرد فوق داشته و در این زمینه شرکت سرمایه گذاری غدیر نقش ویژه ای بر عهده خواهد داشت.

وی تصریح کرد: بدین منظور برنامه ریزی استراتژیک برای بازه زمانی ۵ ساله در هیئت مدیره غدیر به تصویب رسیده است و در این زمینه مقدمات لازم جهت دستیابی به اهداف مورد نظر در سال پایانی دوره در حال طراحی است.

وی با اشاره به شرکای اجتماعی ساتا، به جایگاه ویژه سهامداران حقیقی بازار سهام به ویژه سهامداران حقیقی غدیر تاکید کرد و از نقش بازار سهام در تامین مالی طرح های سرمایه گذاری ساتا به عنوان موضوعی غیرقابل انکار نام برد.

اثباتی با تاکید بر لزوم وفاداری ۸۵ هزار سهامدار خرد در غدیر ، تصریح کرد: در این زمینه تلاش می کنیم از ظرفیت های این مجموعه عظیم بهره مند شویم. به گونه ای که مجموعه ساتا یکی از مسئولیت های خود را در حوزه سرمایه گذاری اعتماد سازی بازار سهام می داند و در این مسیر حداقل انتظار خود را حمایت از سهام خود در بورس قرار داده است.

بازار حدود ۱۷.۶ درصد افتاد، اما غدیر فقط ۲.۸ درصد

وی بر این اساس از مصوبه هیات مدیره ساتا مبنی بر تشکیل صندوق بازارگردانی در بازار سرمایه خبر داد که در راستای این مسئولیت اجتماعی، شرکت سرمایه گذاری غدیر و شرکت های زیر مجموعه آن نیز فعالیت های قابل توجهی داشته اند.به طوری که در ۹ ماهه اخیر که بازار سهام به دلیل رخدادهایی همچون طرح مساله نرخ خوراک گاز پتروشیمی ها و شرایط رکودی تورمی وضعیت مناسبی نداشته است، در همین دوره شرکت سرمایه گذاری غدیر بدین منظور حدود ۲۰۰ میلیارد تومان اختصاص داده است.

وی ادامه داد: البته به همین دلیل بود که به رغم کاهش ۱۷.۶ شاخص درصدی بازار سهام، در این دوره ، سهام غدیر تنها از کاهش ۲.۸ درصدی برخوردار شد.

اثباتی عنوان کرد: مجموعه ساتا معتقد است که باید تلاش بیشتری را در جهت تقویت وفاداری شرکای اجتماعی خود به ویژه سهامداران حقیقی دنبال کند به طوری که ساتا این مساله را به عنوان مهمترین موضوع در راهبرد دوم سرمایه گذاری های خود می داند.

مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح در پایان تاکید کرد: ضرورت تحقق دو راهبرد فوق، شفاف شدن جایگاه سرمایه گذاری های ساتا در چشم انداز این سازمان برای کلیه ذی نفعان است تا در این مسیر همکاری آن ها موجب هم افزایی بیشتری شود.


نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر بازار غیرقابل پیش‌بینی است.
jjh

برنامه‌های مدیرعامل جدید سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح شفاف‌سازی و بر همین اساس اعلام شد: مهمترین رویکرد ساتا در حوزه سرمایه‌گذاری‌ها ایجاد تناسب منطقی میان سرمایه‌گذاری‌های زودبازده، میان‌مدت و بلندمدت است.
خبرگزاری فارس:

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مصطفی اثباتی، مدیرعامل ساتا در جلسه برگزار شده با مدیران بخش های اقتصادی سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح ضمن تاکید بر لزوم تامین منابع مالی مورد نیاز جهت ارائه خدمات مناسب تر و در شان کارکنان، بازنشستگان و خانواده های نیروهای مسلح بر اساس ماموریت های ذاتی این سازمان، به برنامه گسترده ساتا در زمینه سرمایه گذاری در سال های اخیر اشاره کرد.

وی از تمرکز سرمایه گذاری ها در شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی نیروهای مسلح(شستان) و نیز خرید سهام شرکت سرمایه گذاری غدیر از جمله مهمترین اقداماتی یاد کرد که در این حوزه انجام پذیرفته است.

وی مهمترین رویکرد ساتا در حوزه سرمایه گذاری ها را رویکرد ایجاد تناسب منطقی میان سرمایه گذاری های زود بازده، میان مدت و بلندمدت با هدف تامین مالی مصارف این صندوق تعریف کرد که بر این اساس سرمایه گذاری های گسترده ای را در بازوهای سرمایه گذاری خود، به ویژه شرکت سرمایه گذاری غدیر، در نظر دارد به انجام برساند.

این مقام مسئول در تشریح تحقق این برنامه، به ۲ راهبرد اصلی ساتا در حوزه سرمایه گذاری خود اشاره و در مرحله نخست بر بهینه سازی پرتفوی بلندمدت خود با هدف بازدهی های قابل قبول تاکید کرد.

به گفته وی، در نظر گرفتن دو ملاحظه در سرمایه گذاری ها موردتوجه قرار خواهند گرفت. اول؛ تنوع سرمایه گذاری به جهت کاهش ریسک و دیگری انتظار بازدهی بالا به جهت پوشش مصارف در آینده است.از این رو، ساتا اهتمام به حداکثر سرمایه گذاری با دو رویکرد فوق داشته و در این زمینه شرکت سرمایه گذاری غدیر نقش ویژه ای بر عهده خواهد داشت.

وی تصریح کرد: بدین منظور برنامه ریزی استراتژیک برای بازه زمانی ۵ ساله در هیئت مدیره غدیر به تصویب رسیده است و در این زمینه مقدمات لازم جهت دستیابی به اهداف مورد نظر در سال پایانی دوره در حال طراحی است.

وی با اشاره به شرکای اجتماعی ساتا، به جایگاه ویژه سهامداران حقیقی بازار سهام به ویژه سهامداران حقیقی غدیر تاکید کرد و از نقش بازار سهام در تامین مالی طرح های سرمایه گذاری ساتا به عنوان موضوعی غیرقابل انکار نام برد.

اثباتی با تاکید بر لزوم وفاداری ۸۵ هزار سهامدار خرد در غدیر ، تصریح کرد: در این زمینه تلاش می کنیم از ظرفیت های این مجموعه عظیم بهره مند شویم. به گونه ای که مجموعه ساتا یکی از مسئولیت های خود را در حوزه سرمایه گذاری اعتماد سازی بازار سهام می داند و در این مسیر حداقل انتظار خود را حمایت از سهام خود در بورس قرار داده است.

بازار حدود ۱۷.۶ درصد افتاد، اما غدیر فقط ۲.۸ درصد

وی بر این اساس از مصوبه هیات مدیره ساتا مبنی بر تشکیل صندوق بازارگردانی در بازار سرمایه خبر داد که در راستای این مسئولیت اجتماعی، شرکت سرمایه گذاری غدیر و شرکت های زیر مجموعه آن نیز فعالیت های قابل توجهی داشته اند.به طوری که در ۹ ماهه اخیر که بازار سهام به دلیل رخدادهایی همچون طرح مساله نرخ خوراک گاز پتروشیمی ها و شرایط رکودی تورمی وضعیت مناسبی نداشته است، در همین دوره شرکت سرمایه گذاری غدیر بدین منظور حدود ۲۰۰ میلیارد تومان اختصاص داده است.

وی ادامه داد: البته به همین دلیل بود که به رغم کاهش ۱۷.۶ شاخص درصدی بازار سهام، در این دوره ، سهام غدیر تنها از کاهش ۲.۸ درصدی برخوردار شد.

اثباتی عنوان کرد: مجموعه ساتا معتقد است که باید تلاش بیشتری را در جهت تقویت وفاداری شرکای اجتماعی خود به ویژه سهامداران حقیقی دنبال کند به طوری که ساتا این مساله را به عنوان مهمترین موضوع در راهبرد دوم سرمایه گذاری های خود می داند.

مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح در پایان تاکید کرد: ضرورت تحقق دو راهبرد فوق، شفاف شدن جایگاه سرمایه گذاری های ساتا در چشم انداز این سازمان برای کلیه ذی نفعان است تا در این مسیر همکاری آن ها موجب هم افزایی بیشتری شود.


نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر بازار غیرقابل پیش‌بینی است.
jjh
1393/08/17
0
/
0
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333