رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

پیش بینی "نکو" عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از اتفاقات نیکو : تافروردین 94 شاهد رشد و شکوفایی بورس خواهیم بود
اهمیت : عادی

3

با توجه به اتفاقات مثبت در فضای کلان اقتصادی، تا فروردین ماه شاهد ثبات و شکوفایی بیشتری در بورس خواهیم بود همچنین انتظار می رود در صورت حصول توافقات هسته ای، شاهد ورود سرمایه گذاران خارجی به بازار سرمایه نیز باشیم.
بورس نیوز: به نظر می رسد با توجه به اتفاقات مثبت در فضای کلان اقتصادی، تا فروردین ماه شاهد ثبات و شکوفایی بیشتری در بورس خواهیم بود همچنین انتظار می رود در صورت حصول توافقات هسته ای، شاهد ورود سرمایه گذاران خارجی به بازار سرمایه نیز باشیم.

در همین راستا نکو, عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به مطالب بالا در گفتگو با خبرنگاربورس نیوز اظهار داشت: در دولت گذشته شاهد افزایش شدید قیمت کالاها بودیم بطوریکه این قضیه، نگرانی های متعددی را به دنبال داشت اما عملکرد دولت یازدهم در دو وجه قابل توجیه و مطلوب است.

نکو تصریح کرد: در بیان وجه اول، می توان به جلوگیری از افزایش لحظه ای قیمت کالاها توسط دولت فعلی اشاره کرد که تیم اقتصادی دولت به نوعی توانست در برخی از حوزه ها ثبات نسبی ایجاد نماید، علاوه بر این در وجه دیگر، دولت با عملکرد مناسب خود قادر به کاهش قیمت در برخی حوزه ها شده است.

این عضو کمیسیون اقتصادی نماینده مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: در شرایط فعلی علت اینکه اکثر مردم تصور می کنند اتفاقی در زمینه کاهش قیمت کالاها رخ نداده، به دو دلیل است. اول اینکه، افزایش نرخ تورم با شیب تند طی سال های گذشته قدرت خرید مردم را به شدت کاهش داده؛ این در حالی است که حتی چنانچه نرخ تورم به صفر نیز برسد به دلیل قدرت خرید بسیار پایین مردم، متأسفانه شرایط اقتصادی فعلی مردم به سادگی قابل ترمیم نبوده و لذا کاهش نرخ تورم برای آنها ملموس نیست. در خصوص دومین دلیل می توان به حوزه کالاهای مصرفی که به وضعیت معیشتی مردم بر می گردد، اشاره کرد. در این حوزه کاهش قیمت کالا صورت نگرفته و در برخی موارد کاهش قیمت ها نامحسوس بوده است. لذا مردم تا مادامی که احساس نکنند قدرت خرید آنها افزایش یافته، قضاوتشان بگونه ای است که تصور آنها عدم کاهش نرخ تورم می باشد؛ این در حالی است که کاهش نرخ تورم صورت گرفته است.

نکو در خصوص تأثیر سیاست های اتخاذی دولت بر روند قیمت سهام در بازار سرمایه افزود: سیاست های اتخاذی دولت به تنهایی نبض بازار سرمایه را در دست نمی گیرد بلکه این سیاست ها بخشی از عواملی است که می تواند بر روند قیمت سهام در بورس تأثیرگذار باشد اگر چه اتخاذ سیاست های ناصحیح نیز می تواند منجر به تلاطم وضعیت بورس گردد.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: آنچه می تواند بر روند قیمت سهام در بورس تأثیر بسزایی بگذارد، برنامه ها و تصمیمات اتخاذی مسئولین سازمان بورس است بطوریکه برنامه ریزی مسئولین بورس کشور باید بگونه ای باشد که این تصمیم ها، به دنبال افزایش سریع و لحظه ای شاخص ها در بورس نباشد.

نکو اظهار کرد: توصیه بنده به مدیران بورس کشور این است که با یک آسیب شناسی نسبت به وضعیت این بازار مطالعاتی از وضعیت گذشته و فعلی و نیز علل ضربه زننده به بازار سرمایه داشته باشند و متناسب با نیازهای آن برنامه ریزی نمایند. همچنین می توان عنوان کرد که پس از سیاست های اتخاذی مسئولین بورس، سیاست های اقتصادی دولت، دومین عامل اصلی و تعیین کننده روند قیمت سهام در بورس است.

وی در خاتمه افزود: سومین عامل اساسی که می تواند بر روند قیمت سهام در بازار سرمایه تأثیر بگذارد، جلوگیری از ورود سهام شرکت هایی به بازار سرمایه است که می توانند ابهاماتی را در بازار به وجود آورند و موجب بدبینی در بورس گردند. در خاتمه به نظر می رسد با توجه به اتفاقات مثبت پیشرو در فضای کلان اقتصادی، تا فروردین ماه شاهد ثبات و شکوفایی بیشتری در بورس باشیم. علاوه بر این، در صورت حصول توافقات هسته ای، قطعاً شاهد ورود سرمایه گذاران خارجی به بازار سرمایه خواهیم بود. بنابراین انتظار می رود هم اکنون زمینه های ورود سرمایه گذاران خارجی به بازار سرمایه مهیا شود.


نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر بازار غیرقابل پیش‌بینی است.
نت

با توجه به اتفاقات مثبت در فضای کلان اقتصادی، تا فروردین ماه شاهد ثبات و شکوفایی بیشتری در بورس خواهیم بود همچنین انتظار می رود در صورت حصول توافقات هسته ای، شاهد ورود سرمایه گذاران خارجی به بازار سرمایه نیز باشیم.
بورس نیوز: به نظر می رسد با توجه به اتفاقات مثبت در فضای کلان اقتصادی، تا فروردین ماه شاهد ثبات و شکوفایی بیشتری در بورس خواهیم بود همچنین انتظار می رود در صورت حصول توافقات هسته ای، شاهد ورود سرمایه گذاران خارجی به بازار سرمایه نیز باشیم.

در همین راستا نکو, عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به مطالب بالا در گفتگو با خبرنگاربورس نیوز اظهار داشت: در دولت گذشته شاهد افزایش شدید قیمت کالاها بودیم بطوریکه این قضیه، نگرانی های متعددی را به دنبال داشت اما عملکرد دولت یازدهم در دو وجه قابل توجیه و مطلوب است.

نکو تصریح کرد: در بیان وجه اول، می توان به جلوگیری از افزایش لحظه ای قیمت کالاها توسط دولت فعلی اشاره کرد که تیم اقتصادی دولت به نوعی توانست در برخی از حوزه ها ثبات نسبی ایجاد نماید، علاوه بر این در وجه دیگر، دولت با عملکرد مناسب خود قادر به کاهش قیمت در برخی حوزه ها شده است.

این عضو کمیسیون اقتصادی نماینده مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: در شرایط فعلی علت اینکه اکثر مردم تصور می کنند اتفاقی در زمینه کاهش قیمت کالاها رخ نداده، به دو دلیل است. اول اینکه، افزایش نرخ تورم با شیب تند طی سال های گذشته قدرت خرید مردم را به شدت کاهش داده؛ این در حالی است که حتی چنانچه نرخ تورم به صفر نیز برسد به دلیل قدرت خرید بسیار پایین مردم، متأسفانه شرایط اقتصادی فعلی مردم به سادگی قابل ترمیم نبوده و لذا کاهش نرخ تورم برای آنها ملموس نیست. در خصوص دومین دلیل می توان به حوزه کالاهای مصرفی که به وضعیت معیشتی مردم بر می گردد، اشاره کرد. در این حوزه کاهش قیمت کالا صورت نگرفته و در برخی موارد کاهش قیمت ها نامحسوس بوده است. لذا مردم تا مادامی که احساس نکنند قدرت خرید آنها افزایش یافته، قضاوتشان بگونه ای است که تصور آنها عدم کاهش نرخ تورم می باشد؛ این در حالی است که کاهش نرخ تورم صورت گرفته است.

نکو در خصوص تأثیر سیاست های اتخاذی دولت بر روند قیمت سهام در بازار سرمایه افزود: سیاست های اتخاذی دولت به تنهایی نبض بازار سرمایه را در دست نمی گیرد بلکه این سیاست ها بخشی از عواملی است که می تواند بر روند قیمت سهام در بورس تأثیرگذار باشد اگر چه اتخاذ سیاست های ناصحیح نیز می تواند منجر به تلاطم وضعیت بورس گردد.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: آنچه می تواند بر روند قیمت سهام در بورس تأثیر بسزایی بگذارد، برنامه ها و تصمیمات اتخاذی مسئولین سازمان بورس است بطوریکه برنامه ریزی مسئولین بورس کشور باید بگونه ای باشد که این تصمیم ها، به دنبال افزایش سریع و لحظه ای شاخص ها در بورس نباشد.

نکو اظهار کرد: توصیه بنده به مدیران بورس کشور این است که با یک آسیب شناسی نسبت به وضعیت این بازار مطالعاتی از وضعیت گذشته و فعلی و نیز علل ضربه زننده به بازار سرمایه داشته باشند و متناسب با نیازهای آن برنامه ریزی نمایند. همچنین می توان عنوان کرد که پس از سیاست های اتخاذی مسئولین بورس، سیاست های اقتصادی دولت، دومین عامل اصلی و تعیین کننده روند قیمت سهام در بورس است.

وی در خاتمه افزود: سومین عامل اساسی که می تواند بر روند قیمت سهام در بازار سرمایه تأثیر بگذارد، جلوگیری از ورود سهام شرکت هایی به بازار سرمایه است که می توانند ابهاماتی را در بازار به وجود آورند و موجب بدبینی در بورس گردند. در خاتمه به نظر می رسد با توجه به اتفاقات مثبت پیشرو در فضای کلان اقتصادی، تا فروردین ماه شاهد ثبات و شکوفایی بیشتری در بورس باشیم. علاوه بر این، در صورت حصول توافقات هسته ای، قطعاً شاهد ورود سرمایه گذاران خارجی به بازار سرمایه خواهیم بود. بنابراین انتظار می رود هم اکنون زمینه های ورود سرمایه گذاران خارجی به بازار سرمایه مهیا شود.


نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر بازار غیرقابل پیش‌بینی است.
نت
1393/08/17
0
/
0
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333