رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

چرا بازار منفی شد؟ یکشنبه 1393/08/11 9:37
اهمیت : مهم

2
نهایت‌نگر: ابراهیم کارخانه ای رئیس کمیته هسته ای مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانیخبرگزاری تسنیم، با اشاره به مذاکرات اخیر ایران با 5+1 اظهار داشت: به عنوان رئیس کمیته هسته ای مجلس طرحی را تهیه کرده ام که به موجب آن تیم مذاکره کننده موظف می شود تمام خطوط قرمز جمهوری اسلامی ایران را اعم از غنی سازی، ادامه فعالیت فردو، آب سنگین اراک و انجام بازرسی ها در چارچوب شان و اقتدار جمهوری اسلامی ایران رعایت کند و در صورت ضرورت این طرح به هیئت رئیسه ارائه می شود. وی با تاکید براینکه ما نمایندگان مجلس باید به تکلیف خود در حفظ مصالح نظام تلاش کنیم، تصریح کرد: جوامع غربی و گروه 5+1 باید بدانند که مجلس ایران ساکت نخواهد ماند و اجازه نمی دهد مصالح کشور به خطر بیفتد همچنین اگر تیم مذاکره کننده کوتاه بیاید بلافاصله این طرح را در دستورکار مجلس قرار می دهیم. رئیس کمیته هسته ای مجلس از جمع آوری امضا برای این طرح در هفته آینده خبر داد و با بیان اینکه در این طرح تمام حقوق هسته ای ملت ایران دیده شده است، تصریح کرد: مرز بین ملت ایران با 5+1 دستیابی به حقوق کامل هسته ای است و عزت و اقتدار ملت ایران هم برای مجلس مهم ترین موضوع است؛ ملت ایران امروز در اوج قدرت است و یک دولت و ملت قدرتمند در مقابل زیاده خواهی دولت های زورگو می ایستد و نباید در مقابل زیاده خواهی بیگانگان تحت عنوان مذاکره کوتاه بیاییم. 5+1 اصرار دارد روی 6 تا 9 هزار سانتریفیوژ توافق شود کارخانه ای با بیان اینکه شنیده ایم 5+1 اصرار دارد روی 6 تا 9 هزار سانتریفیوژ توافق شود و این درحالیست که نیاز عملی کشور براساس تنها نیروگاه هسته ای کشور 190 هزار سو است، به سخنان اخیر وزیر امور خارجه آمریکا اشاره کرد و گفت: کری اخیرا مطرح کرد که ایران می تواند از چهار طریق "تأسیسات نطنز"، "تأسیسات آب سنگین اراک"، "تاسیسات زیرزمینی فردو" و "فعالیت های مخفیانه هسته ای ایران"، به بمب هسته ای دست پیدا کند و باید بتوانیم جلوی این چهار راه را بگیریم. سخنان جان کری به دلیل عقب نشینی های تیم مذاکره کننده هسته ای است " این سخنان جان کری به دلیل حسن نیت ها، نرمش ها و حتی عقب نشینی هایی است که تیم مذاکره کننده هسته ای برای رسیدن به توافق انجام داده است. با وجود همه این مسائل غربی ها باز کوتاه نمی آیند و زیاده خواهی های مجدد خود را تکرار می کنند. بنابراین اگر ما هرچه داریم، به پای آنها بریزیم، غربی ها باز هم می گویند راه مخفیانه وجود دارد. لذا از این طریق یک راه بی انتها برای خود باز کرده اند". وی برهمین اساس تصریح کرد: با این شرایط به هیچ عنوان نمی توان به توافق رسید و این در حالیست که پس از این همه مذاکره آمریکایی ها و مدیرکل آژانس انرژی اتمی اظهار می دارند که ما به فعالیت های ایران آگاه نیستیم. پس اگر تمام خواسته های اینها را عملیاتی کنیم بازهم راه چهارم پیشنهادی جان کری هرگز بسته نخواهد شد. اگر آمریکا از مواضعش کوتاه نیاید به توافق نمی رسیم نماینده مردم همدان در مجلس با تاکید براینکه اگر در زمینه فناوری هسته ای براساس خواسته غربی ها عمل می کردیم، اکنون تمام تأسیسات ما برچیده شده بود، اظهار داشت: طرف مقابل حرف باطل خود را با قدرت اعلام می کند و ما هم باید حرف حق خود را با قدرت هرچه تمام تر اعلام کنیم و از مواضع خود کوتاه نیاییم. لذا این آمریکا است که باید از مواضع خود کوتاه بیاید که اگر این کار را نکند، رسیدن به توافق مشکل و حتی ناممکن است.

نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر بازار غیرقابل پیش‌بینی است.
6
نهایت‌نگر: ابراهیم کارخانه ای رئیس کمیته هسته ای مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانیخبرگزاری تسنیم، با اشاره به مذاکرات اخیر ایران با 5+1 اظهار داشت: به عنوان رئیس کمیته هسته ای مجلس طرحی را تهیه کرده ام که به موجب آن تیم مذاکره کننده موظف می شود تمام خطوط قرمز جمهوری اسلامی ایران را اعم از غنی سازی، ادامه فعالیت فردو، آب سنگین اراک و انجام بازرسی ها در چارچوب شان و اقتدار جمهوری اسلامی ایران رعایت کند و در صورت ضرورت این طرح به هیئت رئیسه ارائه می شود. وی با تاکید براینکه ما نمایندگان مجلس باید به تکلیف خود در حفظ مصالح نظام تلاش کنیم، تصریح کرد: جوامع غربی و گروه 5+1 باید بدانند که مجلس ایران ساکت نخواهد ماند و اجازه نمی دهد مصالح کشور به خطر بیفتد همچنین اگر تیم مذاکره کننده کوتاه بیاید بلافاصله این طرح را در دستورکار مجلس قرار می دهیم. رئیس کمیته هسته ای مجلس از جمع آوری امضا برای این طرح در هفته آینده خبر داد و با بیان اینکه در این طرح تمام حقوق هسته ای ملت ایران دیده شده است، تصریح کرد: مرز بین ملت ایران با 5+1 دستیابی به حقوق کامل هسته ای است و عزت و اقتدار ملت ایران هم برای مجلس مهم ترین موضوع است؛ ملت ایران امروز در اوج قدرت است و یک دولت و ملت قدرتمند در مقابل زیاده خواهی دولت های زورگو می ایستد و نباید در مقابل زیاده خواهی بیگانگان تحت عنوان مذاکره کوتاه بیاییم. 5+1 اصرار دارد روی 6 تا 9 هزار سانتریفیوژ توافق شود کارخانه ای با بیان اینکه شنیده ایم 5+1 اصرار دارد روی 6 تا 9 هزار سانتریفیوژ توافق شود و این درحالیست که نیاز عملی کشور براساس تنها نیروگاه هسته ای کشور 190 هزار سو است، به سخنان اخیر وزیر امور خارجه آمریکا اشاره کرد و گفت: کری اخیرا مطرح کرد که ایران می تواند از چهار طریق "تأسیسات نطنز"، "تأسیسات آب سنگین اراک"، "تاسیسات زیرزمینی فردو" و "فعالیت های مخفیانه هسته ای ایران"، به بمب هسته ای دست پیدا کند و باید بتوانیم جلوی این چهار راه را بگیریم. سخنان جان کری به دلیل عقب نشینی های تیم مذاکره کننده هسته ای است " این سخنان جان کری به دلیل حسن نیت ها، نرمش ها و حتی عقب نشینی هایی است که تیم مذاکره کننده هسته ای برای رسیدن به توافق انجام داده است. با وجود همه این مسائل غربی ها باز کوتاه نمی آیند و زیاده خواهی های مجدد خود را تکرار می کنند. بنابراین اگر ما هرچه داریم، به پای آنها بریزیم، غربی ها باز هم می گویند راه مخفیانه وجود دارد. لذا از این طریق یک راه بی انتها برای خود باز کرده اند". وی برهمین اساس تصریح کرد: با این شرایط به هیچ عنوان نمی توان به توافق رسید و این در حالیست که پس از این همه مذاکره آمریکایی ها و مدیرکل آژانس انرژی اتمی اظهار می دارند که ما به فعالیت های ایران آگاه نیستیم. پس اگر تمام خواسته های اینها را عملیاتی کنیم بازهم راه چهارم پیشنهادی جان کری هرگز بسته نخواهد شد. اگر آمریکا از مواضعش کوتاه نیاید به توافق نمی رسیم نماینده مردم همدان در مجلس با تاکید براینکه اگر در زمینه فناوری هسته ای براساس خواسته غربی ها عمل می کردیم، اکنون تمام تأسیسات ما برچیده شده بود، اظهار داشت: طرف مقابل حرف باطل خود را با قدرت اعلام می کند و ما هم باید حرف حق خود را با قدرت هرچه تمام تر اعلام کنیم و از مواضع خود کوتاه نیاییم. لذا این آمریکا است که باید از مواضع خود کوتاه بیاید که اگر این کار را نکند، رسیدن به توافق مشکل و حتی ناممکن است.

نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر بازار غیرقابل پیش‌بینی است.
6
1393/08/11
0
/
0
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333