رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

ارزش گذاری بر مبنای حرف اول فامیلی (FDDM) / جهانی سازی این روش از ایران آغاز خواهد شد
اهمیت : عادی

13
بورس نیوز: به بهانه پیشرفت در مذاکرات ایران و غرب در این مقاله قصد داریم روش نوینی برای ارزش گذاری سهام در ایران ارایه نماییم که ارزشگذاری بر مبنای حرف اول فامیلی نام دارد. این روش، سرمایه گذاران خارجی را تا حد زیادی با الزامات ارزشگذاری سهام در ایران آشنا خواهد کرد. نام علمی این روش FDDM می باشد که مخفف کلمه Family based Discounted Dividend Model است. با توجه به اینکه در ایران برخی شرکتها سود سهام خود را در بازه های زمانی مختلف و بر اساس حروف الفبا پرداخت می کنند گاهی اوقات پیش می آید که اثر تنزیل کردن این سودها بسته به حرف اول نام خانوادگی افراد باعث می شود ارزش ذاتی سهام برای افراد با فامیلی های مختلف ارقام متفاوتی باشد. در مثال زیر کاربرد این مدل دیده می شود به طوری که ارزش یک سهم برای یک شخص که فامیلی اش با الف آغاز می شود در حدود 220 تومان و در همان تاریخ با همان مفروضات برای فرد دیگری که فامیلی اش با ی آغاز می شود در حدود 200 تومان برآورد می شود!!! برای مثال فرض کنید کارشناسان می خواهند شرکت لیزینگ ایرانیان با نماد وایران را برای سه سرمایه گذار با نامهای آقایان احمدی، صارمی و یاری ارزشگذاری کنند. در رابطه با نماد و ایران اطلاعات زیر موجود است. جدول زمان بندی پرداخت سود به شرح زیر است: ارزش گذاری بر مبنای حرف اول فامیلی (FDDM) همچنین فرض کنید ارزشگذاری در تاریخ 30/4/1393 انجام می شود و سهم لیزینگ ایرانیان قرار است در تاریخ 31/4/1393 به مجمع برود و سود تقسیم کند. در رابطه با سود هر سهم شرکت و سود تقسیمی، کارشناسان تخمین های زیر را ارائه داده اند: ارزش گذاری بر مبنای حرف اول فامیلی (FDDM) بعلاوه فرض کنید نرخ بازده مورد انتظار در مدل ارزشگذاری 27 درصد است و نرخ رشد پایدار سود سالانه 5 درصد است. همچنین فرض کنید جدول زمان بندی پرداخت سود در سالهای بعد نیز به همین ترتیب باشد. با این مفروضات می خواهیم هر سهم وایران را برای آقایان احمدی، صارمی و یاری ارزشگذاری کنیم. سود آقای احمدی بر اساس جدول بالا در تاریخ 18 مرداد و به فاصله 18 روز از مجمع پرداخت می شود و ارزشگذاری سهام برای ایشان به شرح زیر است: ارزش گذاری بر مبنای حرف اول فامیلی (FDDM) سود آقای صارمی در تاریخ 22 مهر و به تاریخ 84 روز پس از مجمع پرداخت می شود و ارزش ذاتی سهام برای ایشان به شرح زیر است: ارزش گذاری بر مبنای حرف اول فامیلی (FDDM) همچنین سود آقای یاری به فاصله 161 روز از تاریخ مجمع در 9 دی هر سال پرداخت خواهد شد و لذا ارزشگذاری سهم برای آقای یاری به شرح جدول زیر است: ارزش گذاری بر مبنای حرف اول فامیلی (FDDM) خلاصه کلام اینکه ارزش هر سهم وایران با توجه به نام خانوادگی افراد متفاوت خواهد بود و این تفاوت کاملا علمی و معنادار است. تبعات بین المللی مدل ارزشگذاری بر مبنای فامیلی این مدل انقلابی در مبحث ارزشگذاری در جهان ایجاد خواهد کرد و به نوعی مدل آربیتراژ را مردود خواهد کرد. برای مثال هر سهم وایران پیش از مجمع خود در سال جاری یکبار در قیمت 2085 صف خرید شد. مشاوران و سبدگردانان بین المللی محترم باید توجه داشته باشند که در آن تاریخ برای آقای احمدی و صارمی باید سهم نگهداری می شد و یا حتی خرید جدید صورت می گرفت اما برای آقای یاری باید سهام به فروش می رفت. محدودیت های این مدل طبیعی است هر مدلی هر چقدر هم که کارامد و دقیق باشد دارای محدودیت هایی نیز هست. برای مثال فرض کنید آقای 苹果 از چین قصد دارند در ایران سرمایه گذاری کنند. و یا فرض کنید خانم девушка از روسیه قصد دارند سهام لیزینگ ایرانیان را بخرند. طبیعتا مدل بالا برای این اشخاص جوابگو نخواهد بود. البته نگارنده پیشنهاد می کند کمیسیونی متشکل از اساتید علوم مالی چین و روسیه به همراه نماینده ای از سازمان بورس و نماینده ای از امور سهام شرکت تشکیل شود و با ارایه جدول پرداخت سود به زبانهای مختلفی نظیر چینی ماندارین، سیریلیک، لاتین، ترکی استانبولی و انگلیسی راه را برای حضور سرمایه گذاران خارجی در کشور هموار نموده و علاوه بر آن این مدل بی نظیر را نیز جهانی سازی نمایند.

نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر بازار غیرقابل پیش‌بینی است.
hg
بورس نیوز: به بهانه پیشرفت در مذاکرات ایران و غرب در این مقاله قصد داریم روش نوینی برای ارزش گذاری سهام در ایران ارایه نماییم که ارزشگذاری بر مبنای حرف اول فامیلی نام دارد. این روش، سرمایه گذاران خارجی را تا حد زیادی با الزامات ارزشگذاری سهام در ایران آشنا خواهد کرد. نام علمی این روش FDDM می باشد که مخفف کلمه Family based Discounted Dividend Model است. با توجه به اینکه در ایران برخی شرکتها سود سهام خود را در بازه های زمانی مختلف و بر اساس حروف الفبا پرداخت می کنند گاهی اوقات پیش می آید که اثر تنزیل کردن این سودها بسته به حرف اول نام خانوادگی افراد باعث می شود ارزش ذاتی سهام برای افراد با فامیلی های مختلف ارقام متفاوتی باشد. در مثال زیر کاربرد این مدل دیده می شود به طوری که ارزش یک سهم برای یک شخص که فامیلی اش با الف آغاز می شود در حدود 220 تومان و در همان تاریخ با همان مفروضات برای فرد دیگری که فامیلی اش با ی آغاز می شود در حدود 200 تومان برآورد می شود!!! برای مثال فرض کنید کارشناسان می خواهند شرکت لیزینگ ایرانیان با نماد وایران را برای سه سرمایه گذار با نامهای آقایان احمدی، صارمی و یاری ارزشگذاری کنند. در رابطه با نماد و ایران اطلاعات زیر موجود است. جدول زمان بندی پرداخت سود به شرح زیر است: ارزش گذاری بر مبنای حرف اول فامیلی (FDDM) همچنین فرض کنید ارزشگذاری در تاریخ 30/4/1393 انجام می شود و سهم لیزینگ ایرانیان قرار است در تاریخ 31/4/1393 به مجمع برود و سود تقسیم کند. در رابطه با سود هر سهم شرکت و سود تقسیمی، کارشناسان تخمین های زیر را ارائه داده اند: ارزش گذاری بر مبنای حرف اول فامیلی (FDDM) بعلاوه فرض کنید نرخ بازده مورد انتظار در مدل ارزشگذاری 27 درصد است و نرخ رشد پایدار سود سالانه 5 درصد است. همچنین فرض کنید جدول زمان بندی پرداخت سود در سالهای بعد نیز به همین ترتیب باشد. با این مفروضات می خواهیم هر سهم وایران را برای آقایان احمدی، صارمی و یاری ارزشگذاری کنیم. سود آقای احمدی بر اساس جدول بالا در تاریخ 18 مرداد و به فاصله 18 روز از مجمع پرداخت می شود و ارزشگذاری سهام برای ایشان به شرح زیر است: ارزش گذاری بر مبنای حرف اول فامیلی (FDDM) سود آقای صارمی در تاریخ 22 مهر و به تاریخ 84 روز پس از مجمع پرداخت می شود و ارزش ذاتی سهام برای ایشان به شرح زیر است: ارزش گذاری بر مبنای حرف اول فامیلی (FDDM) همچنین سود آقای یاری به فاصله 161 روز از تاریخ مجمع در 9 دی هر سال پرداخت خواهد شد و لذا ارزشگذاری سهم برای آقای یاری به شرح جدول زیر است: ارزش گذاری بر مبنای حرف اول فامیلی (FDDM) خلاصه کلام اینکه ارزش هر سهم وایران با توجه به نام خانوادگی افراد متفاوت خواهد بود و این تفاوت کاملا علمی و معنادار است. تبعات بین المللی مدل ارزشگذاری بر مبنای فامیلی این مدل انقلابی در مبحث ارزشگذاری در جهان ایجاد خواهد کرد و به نوعی مدل آربیتراژ را مردود خواهد کرد. برای مثال هر سهم وایران پیش از مجمع خود در سال جاری یکبار در قیمت 2085 صف خرید شد. مشاوران و سبدگردانان بین المللی محترم باید توجه داشته باشند که در آن تاریخ برای آقای احمدی و صارمی باید سهم نگهداری می شد و یا حتی خرید جدید صورت می گرفت اما برای آقای یاری باید سهام به فروش می رفت. محدودیت های این مدل طبیعی است هر مدلی هر چقدر هم که کارامد و دقیق باشد دارای محدودیت هایی نیز هست. برای مثال فرض کنید آقای 苹果 از چین قصد دارند در ایران سرمایه گذاری کنند. و یا فرض کنید خانم девушка از روسیه قصد دارند سهام لیزینگ ایرانیان را بخرند. طبیعتا مدل بالا برای این اشخاص جوابگو نخواهد بود. البته نگارنده پیشنهاد می کند کمیسیونی متشکل از اساتید علوم مالی چین و روسیه به همراه نماینده ای از سازمان بورس و نماینده ای از امور سهام شرکت تشکیل شود و با ارایه جدول پرداخت سود به زبانهای مختلفی نظیر چینی ماندارین، سیریلیک، لاتین، ترکی استانبولی و انگلیسی راه را برای حضور سرمایه گذاران خارجی در کشور هموار نموده و علاوه بر آن این مدل بی نظیر را نیز جهانی سازی نمایند.

نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر بازار غیرقابل پیش‌بینی است.
hg
1393/08/08
0
/
0
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333