رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

کاهش مصرف سیمان و افزایش بیش از 63 درصدی صادرات کلینکر
اهمیت : مهم

0
بورس نیوز: شرکت های فعال در صنعت سیمان طی عملکرد شش ماهه نیمه اول امسال با 98 درصد ظرفیت اسمی به تولید پرداخته اند و طی این دوره عملکرد مناسبی را از خود نشان دادند. دبیر انجمن صنفی کارفرمایان گروه سیمان با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: اگرچه مشکلات موجود در وضعیت بازار مسکن و کاهش میزان ساخت و ساز در کشور موجب افت پنج درصدی مصرف سیمان طی دوره نیمه اول امسال نسبت به دوره مشابه سال گذشته شد، اما در مجموع می توان گفت این مجموعه ها با غلبه بر مشکلات پیش روی تولید توانستند به سود مناسبی دست یابند. افزایش تولید بیش از تقاضا برای محصول عبدالرضا شیخان به رشد تولید سیمان و در مقابل کاهش تقاضا برای محصولات تولیدی اشاره کرد و ابراز داشت: این امر موجب رقابت منفی تولیدکنندگان در بازار فروش داخلی و خارجی گردید و در نهایت درآمدهای حاصل از فروش محصولات شرکت های تولید کننده سیمان کاهش یافت. جابه جایی بازارهای مقصد برای جبران کاهش صادرات سیمان وی با اشاره به کاهش صادرات سیمان تحت تأثیر شرایط نامناسب سیاسی حاکم کشور عراق، در این خصوص افزود: فروش خارجی سیمان در حالی طی سال جاری با کاهش 9.8 درصدی همراه شد که به منظور رفع مشکل مذکور برنامه هایی جهت افزایش میزان صادرات کلینکر اجرایی شد و با جا به جایی بازارهای مقصد از کشور عراق به کشورهای حوزه خلیج فارس و آفریقا، فروش صادراتی این محصول 63.6 درصد افزایش یافته است. رشد 4.6 صادرات سیمان و کلینکر بر همین اساس می توان گفت برآیند کاهش صادرات سیمان و افزایش فروش خارجی کلینکر طی شش ماهه اول امسال منجر به رشد 4.6 درصدی میزان صادرات سیمان و کلینکر شده و حدود 10 میلیون تن سیمان و کلینکر به کشورهای خارجی صادر شده است. اجرای طرح روکش بتنی آسفالت و مزیت های آن این مقام مسئول به طرح روکش بتنی آسفالت اشاره کرد و گفت : شرایط اقتصادی حاکم بر کشور، افزایش قیمت قیر و در مقابل آن کاهش نرخ فروش سیمان موجب شد تا مقامات دولتی و وزارت مسکن و شهرسازی جهت کاهش هزینه های اقتصادی به سمت اجرای این طرح روی آورند. دبیر انجمن صنفی کافرمایان گروه سیمان با اشاره به مزیت های اجرای این طرح، در این خصوص افزود: بهره برداری از این طرح بسترهای لازم را جهت صادرات قیر به کشورهای خارجی فراهم می سازد و علاوه بر آن، موجب افزایش سطح ایمنی جاده ها می شود. شیخان افزود: در حال حاضر طرح مذکور در برخی از جاده ها به اجرا درآمده و توسعه دامنه اجرای این طرح به واردات برخی ماشین آلات مورد نیاز بستگی دارد که این امر نیز با موافقت وزارت مسکن و شهرسازی در حال انجام است. عدم عرضه سیمان در بورس کالا وی در خصوص عرضه سیمان در بورس کالا نیز گفت: عرضه سیمان در رینگ صادراتی بورس کالا یکی از برنامه های این انجمن بود که در حال حاضر این امر به قطعیت نرسیده است. علاوه بر این، شرکت توسعه صادرات به عنوان یکی از زیرمجموعه های انجمن گروه سیمان با هدف صادرات سیمان و کلینکر مازاد تولید داخل، در حال تدوین برنامه ای جهت افزایش میزان صادرات محصولات است. چشم انداز صنعت سیمان این مقام مسئول در خاتمه پیرامون چشم انداز وضعیت گروه سیمانی طی نیمه دوم امسال تصریح کرد: شرکت های فعال در این صنعت همواره طی شش ماهه دوم سال با مشکل تولید و فروش داخلی محصولات مواجه می شوند و معمولاً با کاهش دو درصدی حدود 96 درصد ظرفیت اسمی تولید می کنند. از این رو با مدیریت این چالش ها و مشکلات درصدد توسعه بازارهای مقصد برآمده ایم که همانطور که قبلاً بدان اشاره شد، برنامه هایی جهت افزایش میزان صادرات کلینکر جهت جبران کاهش فروش خارجی سیمان اجرایی شده است. بر همین اساس می توان گفت، صنعت سیمان همچنان از مزیت نسبی و حاشیه سود مناسب برخوردار است و می توان چشم انداز مناسبی پیش روی این گروه متصور بود.

نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر صنعت غیرقابل پیش‌بینی است.
بی تاثیر
بورس نیوز: شرکت های فعال در صنعت سیمان طی عملکرد شش ماهه نیمه اول امسال با 98 درصد ظرفیت اسمی به تولید پرداخته اند و طی این دوره عملکرد مناسبی را از خود نشان دادند. دبیر انجمن صنفی کارفرمایان گروه سیمان با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: اگرچه مشکلات موجود در وضعیت بازار مسکن و کاهش میزان ساخت و ساز در کشور موجب افت پنج درصدی مصرف سیمان طی دوره نیمه اول امسال نسبت به دوره مشابه سال گذشته شد، اما در مجموع می توان گفت این مجموعه ها با غلبه بر مشکلات پیش روی تولید توانستند به سود مناسبی دست یابند. افزایش تولید بیش از تقاضا برای محصول عبدالرضا شیخان به رشد تولید سیمان و در مقابل کاهش تقاضا برای محصولات تولیدی اشاره کرد و ابراز داشت: این امر موجب رقابت منفی تولیدکنندگان در بازار فروش داخلی و خارجی گردید و در نهایت درآمدهای حاصل از فروش محصولات شرکت های تولید کننده سیمان کاهش یافت. جابه جایی بازارهای مقصد برای جبران کاهش صادرات سیمان وی با اشاره به کاهش صادرات سیمان تحت تأثیر شرایط نامناسب سیاسی حاکم کشور عراق، در این خصوص افزود: فروش خارجی سیمان در حالی طی سال جاری با کاهش 9.8 درصدی همراه شد که به منظور رفع مشکل مذکور برنامه هایی جهت افزایش میزان صادرات کلینکر اجرایی شد و با جا به جایی بازارهای مقصد از کشور عراق به کشورهای حوزه خلیج فارس و آفریقا، فروش صادراتی این محصول 63.6 درصد افزایش یافته است. رشد 4.6 صادرات سیمان و کلینکر بر همین اساس می توان گفت برآیند کاهش صادرات سیمان و افزایش فروش خارجی کلینکر طی شش ماهه اول امسال منجر به رشد 4.6 درصدی میزان صادرات سیمان و کلینکر شده و حدود 10 میلیون تن سیمان و کلینکر به کشورهای خارجی صادر شده است. اجرای طرح روکش بتنی آسفالت و مزیت های آن این مقام مسئول به طرح روکش بتنی آسفالت اشاره کرد و گفت : شرایط اقتصادی حاکم بر کشور، افزایش قیمت قیر و در مقابل آن کاهش نرخ فروش سیمان موجب شد تا مقامات دولتی و وزارت مسکن و شهرسازی جهت کاهش هزینه های اقتصادی به سمت اجرای این طرح روی آورند. دبیر انجمن صنفی کافرمایان گروه سیمان با اشاره به مزیت های اجرای این طرح، در این خصوص افزود: بهره برداری از این طرح بسترهای لازم را جهت صادرات قیر به کشورهای خارجی فراهم می سازد و علاوه بر آن، موجب افزایش سطح ایمنی جاده ها می شود. شیخان افزود: در حال حاضر طرح مذکور در برخی از جاده ها به اجرا درآمده و توسعه دامنه اجرای این طرح به واردات برخی ماشین آلات مورد نیاز بستگی دارد که این امر نیز با موافقت وزارت مسکن و شهرسازی در حال انجام است. عدم عرضه سیمان در بورس کالا وی در خصوص عرضه سیمان در بورس کالا نیز گفت: عرضه سیمان در رینگ صادراتی بورس کالا یکی از برنامه های این انجمن بود که در حال حاضر این امر به قطعیت نرسیده است. علاوه بر این، شرکت توسعه صادرات به عنوان یکی از زیرمجموعه های انجمن گروه سیمان با هدف صادرات سیمان و کلینکر مازاد تولید داخل، در حال تدوین برنامه ای جهت افزایش میزان صادرات محصولات است. چشم انداز صنعت سیمان این مقام مسئول در خاتمه پیرامون چشم انداز وضعیت گروه سیمانی طی نیمه دوم امسال تصریح کرد: شرکت های فعال در این صنعت همواره طی شش ماهه دوم سال با مشکل تولید و فروش داخلی محصولات مواجه می شوند و معمولاً با کاهش دو درصدی حدود 96 درصد ظرفیت اسمی تولید می کنند. از این رو با مدیریت این چالش ها و مشکلات درصدد توسعه بازارهای مقصد برآمده ایم که همانطور که قبلاً بدان اشاره شد، برنامه هایی جهت افزایش میزان صادرات کلینکر جهت جبران کاهش فروش خارجی سیمان اجرایی شده است. بر همین اساس می توان گفت، صنعت سیمان همچنان از مزیت نسبی و حاشیه سود مناسب برخوردار است و می توان چشم انداز مناسبی پیش روی این گروه متصور بود.

نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر صنعت غیرقابل پیش‌بینی است.
بی تاثیر
1393/08/07
0
/
0
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333