رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

فرصت های خرید را با تندروی نسوزانید/ سرمایه گذاری در بورس کپی بردار نیست
اهمیت : مهم

13
سنا: اگر همگی بر این اعتقاد هستیم که شرایط بازار خوب است و این روزها نه تنها فرصت خرید بلکه بهترین فرصت سرمایه گذاری در حال حاضر در ایران، بازار سرمایه است باید با صبر و حوصله از این فرصت بهره برد و با شتاب زدگی این روند را خراب نکرد، چون گاهی انچنان سهامداران تندروی می کنند که جا برای رشدهای روزهای دیگر نمی گذارند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، مدیر عامل کارگزاری بانک پارسیان با بیان مطلب فوق درباره شرایط این روزهای بورس گفت: شرایط کلی بازار خوب است اما خرید و فروش ها باید همراه با بررسی و تحلیل باشد و از هر گونه خرید مبتنی بر دنباله روی پرهیز کرد. دکتر سید ابراهیم عنایت با غیر حرفه ای خواندن دنباله روی در خرید سهام گفت: سرمایه گذاری در بورس کپی بردار از روی دست یکدیگر نیست، چون هیچ فردی پیدا نمی شود که افق سرمایه گذاری و تحلیل اش و حتی سطح ریسک پذیری اش با فرد دیگری یکسان باشد. هر کسی شخصیت سرمایه گذاری خاص خودش را دارد پس به هیچ عنوان سهامداران دنباله روی نکنند. وی در ادامه افزود: سهامداران متناسب با سطح ریسک پذیری و بعد از بررسی و به دست آوردن اطمینان قابل قبول از شناسایی سهم مورد نظر اقدام به خرید کنند. چون به نظر من در حال حاضر بازار سرمایه بازار خوبی است اما برای کسانی که افق سرمایه گذاری بلند مدت تری دارند. این کارشناس ارشد بازار سرمایه درباره افق بلند مدت توضیح داد: همیشه به سهامداران توصیه کرده ام حداقل یک سال مالی را برای سرمایه گذاری در نظر بگیرند و بازدهی هفتگی و روزانه را واقعاً فراموش کنند، چون همین طرز تلقی به بازار ما و سرمایه گذاران در سال گذشته صدمه زد که تا امروز دست به گریبان آن هستیم. وی با تأکید به اینکه سرمایه گذاران بورس حداقل باید یک افق یک ساله به سرمایه گذاری داشته باشند، تصریح کرد: سوداگری ریسک بسیار بالایی دارد که البته در همه دنیا مصداق دارد و معطوف به بازار سرمایه ایران نیست. عنایت ادامه داد: وقتی افق سرمایه گذاری مان بلند مدت باشد و با تجزیه و تحلیل سهم خریداری شده باشد، احتمال کسب بازدهی مناسب افزایش و ریسک کاهش پیدا می کند. مدیر عامل کارگزاری بانک پارسیان درباره نشانه های بازگشت بازار سرمایه به روزهای رونق گفت: چون هم قیمت ها به کف رسیده اند و هم چشم انداز اقتصادی و سیاسی خوب است می توان این ادعا را کرد که ریسک بازار تا حد زیادی کاهش پیدا کرده است در نتیجه سرمایه گذاران اقدام به ورود نقدینگی جدید به بازار کرده اند. وی با اشاره به اینکه اثر سیاست دولت در خصوص کاهش تورم در اقتصاد منعکس شده و روند کاهنده تورم شکل گرفته است، اظهار داشت: کاهش نرخ تورم دو اثر مستقیم در بازار سرمایه می گذارد. از طرفی سرمایه گذاری در بورس را نسبت به سپرده گذاری در بانک ها جذاب تر می کند و از طرفی هزینه های مالی شرکت ها را کاهش می دهد که این امر نیز به نوبه خود باعث کاهش هزینه های شرکت ها و در نتیجه افزایش سودآروی شرکت ها می شود. علاوه بر این دو اثر مستقیم از سوی دیگر وقتی شرکتها با سودآوری مواجه بشوند ترغیب می شوند که با تأمین منابع مالی به طرق مختلف چون افزایش سرمایه و دریافت تسهیلات بانکی، سرمایه گذاری برای آتی را در دستور کار خود قرار بدهند و بدین ترتیب بهره وری شرکت را افزایش دهند. این کارشناس ارشد بازار سرمایه گفت: کاهش نرخ تورم ، خواه ناخواه منجر به کاهش نرخ بهره می شود و کاهش نرخ بهره که در پی کاهش نرخ تورم شکل می گیرد، می تواند اثر مثبتی در بازار سرمایه بگذارد و از لابه لای صبحت های مسئولان مشخص است که این سیاست را در نظر دارند که به مجردی که نرخ تورم به ثبات برسد، نرخ بهره را کاهش بدهند.

نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر بازار غیرقابل پیش‌بینی است.
.
سنا: اگر همگی بر این اعتقاد هستیم که شرایط بازار خوب است و این روزها نه تنها فرصت خرید بلکه بهترین فرصت سرمایه گذاری در حال حاضر در ایران، بازار سرمایه است باید با صبر و حوصله از این فرصت بهره برد و با شتاب زدگی این روند را خراب نکرد، چون گاهی انچنان سهامداران تندروی می کنند که جا برای رشدهای روزهای دیگر نمی گذارند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، مدیر عامل کارگزاری بانک پارسیان با بیان مطلب فوق درباره شرایط این روزهای بورس گفت: شرایط کلی بازار خوب است اما خرید و فروش ها باید همراه با بررسی و تحلیل باشد و از هر گونه خرید مبتنی بر دنباله روی پرهیز کرد. دکتر سید ابراهیم عنایت با غیر حرفه ای خواندن دنباله روی در خرید سهام گفت: سرمایه گذاری در بورس کپی بردار از روی دست یکدیگر نیست، چون هیچ فردی پیدا نمی شود که افق سرمایه گذاری و تحلیل اش و حتی سطح ریسک پذیری اش با فرد دیگری یکسان باشد. هر کسی شخصیت سرمایه گذاری خاص خودش را دارد پس به هیچ عنوان سهامداران دنباله روی نکنند. وی در ادامه افزود: سهامداران متناسب با سطح ریسک پذیری و بعد از بررسی و به دست آوردن اطمینان قابل قبول از شناسایی سهم مورد نظر اقدام به خرید کنند. چون به نظر من در حال حاضر بازار سرمایه بازار خوبی است اما برای کسانی که افق سرمایه گذاری بلند مدت تری دارند. این کارشناس ارشد بازار سرمایه درباره افق بلند مدت توضیح داد: همیشه به سهامداران توصیه کرده ام حداقل یک سال مالی را برای سرمایه گذاری در نظر بگیرند و بازدهی هفتگی و روزانه را واقعاً فراموش کنند، چون همین طرز تلقی به بازار ما و سرمایه گذاران در سال گذشته صدمه زد که تا امروز دست به گریبان آن هستیم. وی با تأکید به اینکه سرمایه گذاران بورس حداقل باید یک افق یک ساله به سرمایه گذاری داشته باشند، تصریح کرد: سوداگری ریسک بسیار بالایی دارد که البته در همه دنیا مصداق دارد و معطوف به بازار سرمایه ایران نیست. عنایت ادامه داد: وقتی افق سرمایه گذاری مان بلند مدت باشد و با تجزیه و تحلیل سهم خریداری شده باشد، احتمال کسب بازدهی مناسب افزایش و ریسک کاهش پیدا می کند. مدیر عامل کارگزاری بانک پارسیان درباره نشانه های بازگشت بازار سرمایه به روزهای رونق گفت: چون هم قیمت ها به کف رسیده اند و هم چشم انداز اقتصادی و سیاسی خوب است می توان این ادعا را کرد که ریسک بازار تا حد زیادی کاهش پیدا کرده است در نتیجه سرمایه گذاران اقدام به ورود نقدینگی جدید به بازار کرده اند. وی با اشاره به اینکه اثر سیاست دولت در خصوص کاهش تورم در اقتصاد منعکس شده و روند کاهنده تورم شکل گرفته است، اظهار داشت: کاهش نرخ تورم دو اثر مستقیم در بازار سرمایه می گذارد. از طرفی سرمایه گذاری در بورس را نسبت به سپرده گذاری در بانک ها جذاب تر می کند و از طرفی هزینه های مالی شرکت ها را کاهش می دهد که این امر نیز به نوبه خود باعث کاهش هزینه های شرکت ها و در نتیجه افزایش سودآروی شرکت ها می شود. علاوه بر این دو اثر مستقیم از سوی دیگر وقتی شرکتها با سودآوری مواجه بشوند ترغیب می شوند که با تأمین منابع مالی به طرق مختلف چون افزایش سرمایه و دریافت تسهیلات بانکی، سرمایه گذاری برای آتی را در دستور کار خود قرار بدهند و بدین ترتیب بهره وری شرکت را افزایش دهند. این کارشناس ارشد بازار سرمایه گفت: کاهش نرخ تورم ، خواه ناخواه منجر به کاهش نرخ بهره می شود و کاهش نرخ بهره که در پی کاهش نرخ تورم شکل می گیرد، می تواند اثر مثبتی در بازار سرمایه بگذارد و از لابه لای صبحت های مسئولان مشخص است که این سیاست را در نظر دارند که به مجردی که نرخ تورم به ثبات برسد، نرخ بهره را کاهش بدهند.

نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر بازار غیرقابل پیش‌بینی است.
.
1393/08/06
1
/
0
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333