رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

هشدار به سهامداران: به تله نیفتید
اهمیت : مهم

1
اقتصاد آنلاین: تعجب همگان را به همراه داشته است؛ تحلیلگران از پدیده «پیش خور شدن خبرها در بازار» خبر می دهند. تابلوی بورس تهران پس از هفت ماه افت و خیزهای طاقت فرسا و روزهای رکود و سکوت، سرانجام در دو روز گذشته تصمیم گرفت روزهایی سبز را برای سهامداران رقم بزند تا کمی از خستگی بازدهی منفی 10 درصدی هفت ماه گذشته بازار را از تن فعالان تالارشیشه یی بزداید، اگرچه هنوز هم این رشدهای شگفت آور در قیمت سهام و شاخص کل نمی تواند ضررهای مالی را که از نیمه دوم دی ماه سال گذشته تاکنون سهامداران بورس متحمل شده اند جبران کند. چرا که بر اساس تحلیل کارشناسان اگر بورس بخواهد در شش ماهه دوم سال روند مثبتی به خود گیرد، باید 30 درصد بازدهی مثبت را تجربه کند. به گفته کارشناسان و تحلیلگران بازار، انتشار اخبار مثبت از مقامات دولتی عالیرتبه کشور درباره گروه مذاکره کننده ایرانی با کشورهای غربی از کشور اتریش، کاهش نرخ سپرده گذاری های موجود در بانک ها و اجازه بانک مرکزی به شرکت های صادراتی مبنی برامکان عرضه ارز حاصل از فروش محصولات با نرخ ارز آزاد در بانک ها از مهم ترین دلایلی است که توانسته رنگ تابلوی بورس را از سبز به قرمز تغییر دهد. از سوی دیگر، برخی هم گمان می کنند بازار که طی هفته های اخیر تحت تاثیر اخبار و شایعات موجود در بازار درباره تغییر «علی صالح آبادی»، رییس سازمان بورس، دادوستدها را به حالت انتظار و تردید فروبرده بود با تکذیب این شایعه، به حالت عادی بازگشته است. برای اینکه تحلیل دقیق تری از عمق تحولات بازار در روزهای اخیر ارائه شود، معاون ناشران واعضای بورس تهران نگاهی دیگری به وضعیت موجود دارد. «حمزه مالمیر»، به «اعتماد» می گوید: «برای بررسی وضعیت کنونی بورس باید کمی هم به گذشته برگردیم، درسال 90 و 91 بسیاری از شرکت ها سودهای بسیار خوب و فراموش نشدنی را به سهامداران خود پرداختندکه این موضوع ناشی از کاهش ارزش پول ملی و رشد ارزش دلار بود، که روی سود شرکت های صادر کننده و وارد کننده آثار بسیارخوبی داشت، برهمین اساس از ابتدای سال به بعد با ثبات شرایط و تعادل در قیمت دلار، این آثار به تدریج کاهش یافت، بدین ترتیب، بازار به وضعیتی معمول بازگشت و حباب های یک سال و نیم گذشته ازبین رفت.» مالمیراضافه کرد: «اگر بخواهم شفاف وضعیت سال گذشته بازار را تشریح کنم باید بگویم که فعالان و سهامداران تالارشیشه یی به دلیل انتظارات بیش از حد درباره آثار شکست دیوار تحریم ها و ایجاد فضایی ایده آل درسه ماهه دوم سال گذشته سودهای سال جاری را نیز پیش خور کردند.» معاون ناشران و اعضای بورس تهران درپاسخ به این سوال که وضعیت دو روز گذشته بازار را چطور ارزیابی می کنید، این طور پاسخ داد: «رشد هزار واحدی شاخص روز دوشنبه و حدود 600 واحدی در روز قبل، هشدارهایی را به سهامداران بازار می دهد.» به گفته او، «امروز سرمایه گذاران باید حواس شان باشد که به تله و دام رشدهای عجیب و غریب سال قبل گرفتار نشوند.» مالمیر گفت: «اگرچه به اعتقاد من بسیاری از سهم ها درسال گذشته ارزندگی داشت و دارند، اما وضعیت روبه رشد بازار، به این معنی و مفهوم نیست که همه سهم ها دارای این مزیت هستند و نباید موجب شود که افزایش هیجانات موجود در بازار به دلیل نتیجه مذاکرات و تصمیمات درحوزه بانکی، منجر شود که سهامداران درصف های طولانی خرید بایستند و فقط به دنبال خرید باشند.» او به سهامداران توصیه کرد: «اینکه ما چه چیزی را می خریم خیلی مهم است، نه اینکه فقط بخریم، زیرا در این حالت دیگر تحلیل در دادوستدها از بین می رود.» به گفته او: «فضای موجود نیزکمی به شرایط سال گذشته بازاربستگی دارد، افزایش توقعات، خوش بینی های مفرط نسبت به بحث های هسته یی و از بین رفتن تحریم ها، از مهم ترین مصداق ها هستند.» مالمیر تاکید کرد: «قطع به یقین آنچه مسلم است، حتی اگر به توافق نیز برسیم باز هم سهامداران باید این موضوع را مد نظر قرار دهند که تحریم ها به تدریج ازمیان برداشته می شوند درنتیجه تاثیرات خود را برعملکرد شرکت ها پله یی خواهد داشت.» ورود نقدینگی جدید به بازار از سوی دیگر، «محمود خواجه نصیر»، مدیر نظارت بر بورس ها و بازارهای سازمان بورس اوراق بهادار، روند کنونی بازار را ناشی از بازگشت اعتماد میان سهامداران می داند و می افزاید: «بازگشت اعتماد موجب ورود نقدینگی جدید به بازار شده است.» وی درباره اثر عوامل سیاسی و اقتصادی در بازار خاطرنشان کرد: «هم اکنون دو فاکتور اساسی و اثرگذار در بازار وجود دارد؛ یک عامل بیرونی که معطوف به مذاکرات هسته یی است و عامل درونی، تغییر شرایط رکودی حاکم بر کشور است». مدیر نظارت بر بورس ها و بازارهای سازمان بورس در گفت وگو با تسنیم ادامه داد: «مذاکرات هسته یی از چند جنبه بر بازار اثر گذار است. از طرفی اثری که بر نرخ قیمت ها و بالطبع ارزها دارد و از طرفی، فضای امنیت سرمایه گذاری را بالا می برد.

نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر بازار غیرقابل پیش‌بینی است.
+
اقتصاد آنلاین: تعجب همگان را به همراه داشته است؛ تحلیلگران از پدیده «پیش خور شدن خبرها در بازار» خبر می دهند. تابلوی بورس تهران پس از هفت ماه افت و خیزهای طاقت فرسا و روزهای رکود و سکوت، سرانجام در دو روز گذشته تصمیم گرفت روزهایی سبز را برای سهامداران رقم بزند تا کمی از خستگی بازدهی منفی 10 درصدی هفت ماه گذشته بازار را از تن فعالان تالارشیشه یی بزداید، اگرچه هنوز هم این رشدهای شگفت آور در قیمت سهام و شاخص کل نمی تواند ضررهای مالی را که از نیمه دوم دی ماه سال گذشته تاکنون سهامداران بورس متحمل شده اند جبران کند. چرا که بر اساس تحلیل کارشناسان اگر بورس بخواهد در شش ماهه دوم سال روند مثبتی به خود گیرد، باید 30 درصد بازدهی مثبت را تجربه کند. به گفته کارشناسان و تحلیلگران بازار، انتشار اخبار مثبت از مقامات دولتی عالیرتبه کشور درباره گروه مذاکره کننده ایرانی با کشورهای غربی از کشور اتریش، کاهش نرخ سپرده گذاری های موجود در بانک ها و اجازه بانک مرکزی به شرکت های صادراتی مبنی برامکان عرضه ارز حاصل از فروش محصولات با نرخ ارز آزاد در بانک ها از مهم ترین دلایلی است که توانسته رنگ تابلوی بورس را از سبز به قرمز تغییر دهد. از سوی دیگر، برخی هم گمان می کنند بازار که طی هفته های اخیر تحت تاثیر اخبار و شایعات موجود در بازار درباره تغییر «علی صالح آبادی»، رییس سازمان بورس، دادوستدها را به حالت انتظار و تردید فروبرده بود با تکذیب این شایعه، به حالت عادی بازگشته است. برای اینکه تحلیل دقیق تری از عمق تحولات بازار در روزهای اخیر ارائه شود، معاون ناشران واعضای بورس تهران نگاهی دیگری به وضعیت موجود دارد. «حمزه مالمیر»، به «اعتماد» می گوید: «برای بررسی وضعیت کنونی بورس باید کمی هم به گذشته برگردیم، درسال 90 و 91 بسیاری از شرکت ها سودهای بسیار خوب و فراموش نشدنی را به سهامداران خود پرداختندکه این موضوع ناشی از کاهش ارزش پول ملی و رشد ارزش دلار بود، که روی سود شرکت های صادر کننده و وارد کننده آثار بسیارخوبی داشت، برهمین اساس از ابتدای سال به بعد با ثبات شرایط و تعادل در قیمت دلار، این آثار به تدریج کاهش یافت، بدین ترتیب، بازار به وضعیتی معمول بازگشت و حباب های یک سال و نیم گذشته ازبین رفت.» مالمیراضافه کرد: «اگر بخواهم شفاف وضعیت سال گذشته بازار را تشریح کنم باید بگویم که فعالان و سهامداران تالارشیشه یی به دلیل انتظارات بیش از حد درباره آثار شکست دیوار تحریم ها و ایجاد فضایی ایده آل درسه ماهه دوم سال گذشته سودهای سال جاری را نیز پیش خور کردند.» معاون ناشران و اعضای بورس تهران درپاسخ به این سوال که وضعیت دو روز گذشته بازار را چطور ارزیابی می کنید، این طور پاسخ داد: «رشد هزار واحدی شاخص روز دوشنبه و حدود 600 واحدی در روز قبل، هشدارهایی را به سهامداران بازار می دهد.» به گفته او، «امروز سرمایه گذاران باید حواس شان باشد که به تله و دام رشدهای عجیب و غریب سال قبل گرفتار نشوند.» مالمیر گفت: «اگرچه به اعتقاد من بسیاری از سهم ها درسال گذشته ارزندگی داشت و دارند، اما وضعیت روبه رشد بازار، به این معنی و مفهوم نیست که همه سهم ها دارای این مزیت هستند و نباید موجب شود که افزایش هیجانات موجود در بازار به دلیل نتیجه مذاکرات و تصمیمات درحوزه بانکی، منجر شود که سهامداران درصف های طولانی خرید بایستند و فقط به دنبال خرید باشند.» او به سهامداران توصیه کرد: «اینکه ما چه چیزی را می خریم خیلی مهم است، نه اینکه فقط بخریم، زیرا در این حالت دیگر تحلیل در دادوستدها از بین می رود.» به گفته او: «فضای موجود نیزکمی به شرایط سال گذشته بازاربستگی دارد، افزایش توقعات، خوش بینی های مفرط نسبت به بحث های هسته یی و از بین رفتن تحریم ها، از مهم ترین مصداق ها هستند.» مالمیر تاکید کرد: «قطع به یقین آنچه مسلم است، حتی اگر به توافق نیز برسیم باز هم سهامداران باید این موضوع را مد نظر قرار دهند که تحریم ها به تدریج ازمیان برداشته می شوند درنتیجه تاثیرات خود را برعملکرد شرکت ها پله یی خواهد داشت.» ورود نقدینگی جدید به بازار از سوی دیگر، «محمود خواجه نصیر»، مدیر نظارت بر بورس ها و بازارهای سازمان بورس اوراق بهادار، روند کنونی بازار را ناشی از بازگشت اعتماد میان سهامداران می داند و می افزاید: «بازگشت اعتماد موجب ورود نقدینگی جدید به بازار شده است.» وی درباره اثر عوامل سیاسی و اقتصادی در بازار خاطرنشان کرد: «هم اکنون دو فاکتور اساسی و اثرگذار در بازار وجود دارد؛ یک عامل بیرونی که معطوف به مذاکرات هسته یی است و عامل درونی، تغییر شرایط رکودی حاکم بر کشور است». مدیر نظارت بر بورس ها و بازارهای سازمان بورس در گفت وگو با تسنیم ادامه داد: «مذاکرات هسته یی از چند جنبه بر بازار اثر گذار است. از طرفی اثری که بر نرخ قیمت ها و بالطبع ارزها دارد و از طرفی، فضای امنیت سرمایه گذاری را بالا می برد.

نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر بازار غیرقابل پیش‌بینی است.
+
1393/07/30
0
/
0
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333