رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

تخصیص 294 ریال سود به ازای هر سهم فولاد مبارکه
اهمیت : مهم

0
سنا: پول نیوز-رئیس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه تاکنون بیش از 6 میلیون و 47 هزارنفر تسهیلات ازدواج دریافت کرده اند، گفت: 500 میلیاردتومان تسهیلات مربوط به مشاغل خانگی در حال پرداخت است. به گزارش مهر، ولی الله سیف با اعلام اینکه بیش از 157 هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج پرداخت شده به تسهیل و رفع موانع موجود در امر ازدواج به عنوان یکی از اصلی ترین دغدغه های دولت تدبیر و امید اشاره کرد و افزود: دغدغه اصلی رئیس جمهور در جلسات هیئت دولت همواره تسریع و تسهیل در روند اعطای این تسهیلات است. رئیس کل بانک مرکزی اظهارداشت: بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور نیز علیرغم تمام مشکلات موجود از قبیل کمبود منابع قرض الحسنه، اهتمام ویژه خود را در جهت تأمین و تسریع در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به کلیه متقاضیان در صف انتظار به کار بسته است. وی افزود: بانک مرکزی و به تبع آن شبکه بانکی کشور نیز در همین راستا، اقدامات متعددی را در رابطه با اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، تامین مسکن زوج های جوان، اجرای قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، و حمایت از مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور به انجام رسانده است. سیف درباره اقدامات صورت گرفته در خصوص پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج از آغاز راه اندازی سامانه گفت: از ابتدای راه اندازی سامانه ازدواج بانک مرکزی (اواخر سال 1387) تا تاریخ 1393/7/24 به تعداد شش میلیون و 47 هزار و 224 نفر از مزدوجین (معادل 157.875.012 میلیون ریال)، تسهیلات قرض الحسنه ازدواج از سوی شبکه بانکی کشور پرداخت شده است. رئیس کل بانک مرکزی درباره اقدامات در رابطه با تامین مسکن زوج های جوان بیان داشت: شورای پول و اعتبار در یکهزار و یکصد و هفتاد و یکمین صورتجلسه مورخ 1392/10/17 ضمن افزایش سقف تسهیلات ساخت و خرید مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم به میزان 350 میلیون ریال مقرر نمود به منظور کمک به تأمین مسکن زوج های جوان (از محل تسهیلات ساخت و خرید مسکن اوراق گواهی حق تقدم بانک مسکن)، سقف تسهیلات خرید برای هر یک از زوجین که تاریخ وقوع عقد آنها از تاریخ 1392/10/17 باشد، تا سقف مبلغ 250 میلیون ریال و جمعا معادل مبلغ 500 میلیون ریال بر روی یک واحد مسکونی (اخذ یک واحد مسکونی به عنوان وثیقه هر دو وام) از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن، تعیین شود. که این تسهیلات به علاوه تسهیلات جعاله تعمیر و تکمیل واحد مسکونی از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن تا سقف مبلغ 100 میلیون ریال به ازای هر واحد مسکونی مجاز، مجموعا به میزان 600 میلیون ریال خواهد بود. وی همچنین به اقدامات صورت گرفته در راستای اجرای قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی اشاره کرد و اظهارداشت: همه ساله و با هماهنگی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سهمیه ای از محل منابع شبکه بانکی کشور بابت تسهیلات مشاغل خانگی تخصیص می یابد که در سال جاری نیز مبلغ 5000 میلیارد ریال از منابع عادی بانک های دولتی و خصوصی شده بابت اجرای قانون موصوف، تخصیص یافته که از سوی شبکه بانکی در حال پرداخت است. سیف درباره اقدامات صورت گرفته در خصوص حمایت از مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور نیز گفت: هر ساله طی مفاد بندهای مرتبط قانون بودجه کل کشور سهمیه مربوطه برای حمایت از مددجویان تحت پوشش تعیین و ابلاغ می شود. رئیس کل بانک مرکزی افزود: در این رابطه در سال جاری نیز در راستای اجرای بند "د" تبصره 17 قانون بودجه سال 1393 کل کشور مبلغ 30000 میلیارد ریال مانده تسهیلات قرض الحسنه بانکی و رشد منابع مزبور به تفکیک 20000 میلیارد ریال به کمیته امداد امام خمینی (ره) و 10000 میلیارد ریال به سازمان بهزیستی کشور با معرفی دستگاه های ذیربط به مددجویان تحت پوشش و کارفرمایان طرح های مددجویی اختصاص یافت که بر این اساس سهمیه برآوردی بانک های عامل جهت اعطای تسهیلات، تعیین و ابلاغ شد.

نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر بازار غیرقابل پیش‌بینی است.
++
سنا: پول نیوز-رئیس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه تاکنون بیش از 6 میلیون و 47 هزارنفر تسهیلات ازدواج دریافت کرده اند، گفت: 500 میلیاردتومان تسهیلات مربوط به مشاغل خانگی در حال پرداخت است. به گزارش مهر، ولی الله سیف با اعلام اینکه بیش از 157 هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج پرداخت شده به تسهیل و رفع موانع موجود در امر ازدواج به عنوان یکی از اصلی ترین دغدغه های دولت تدبیر و امید اشاره کرد و افزود: دغدغه اصلی رئیس جمهور در جلسات هیئت دولت همواره تسریع و تسهیل در روند اعطای این تسهیلات است. رئیس کل بانک مرکزی اظهارداشت: بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور نیز علیرغم تمام مشکلات موجود از قبیل کمبود منابع قرض الحسنه، اهتمام ویژه خود را در جهت تأمین و تسریع در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به کلیه متقاضیان در صف انتظار به کار بسته است. وی افزود: بانک مرکزی و به تبع آن شبکه بانکی کشور نیز در همین راستا، اقدامات متعددی را در رابطه با اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، تامین مسکن زوج های جوان، اجرای قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، و حمایت از مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور به انجام رسانده است. سیف درباره اقدامات صورت گرفته در خصوص پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج از آغاز راه اندازی سامانه گفت: از ابتدای راه اندازی سامانه ازدواج بانک مرکزی (اواخر سال 1387) تا تاریخ 1393/7/24 به تعداد شش میلیون و 47 هزار و 224 نفر از مزدوجین (معادل 157.875.012 میلیون ریال)، تسهیلات قرض الحسنه ازدواج از سوی شبکه بانکی کشور پرداخت شده است. رئیس کل بانک مرکزی درباره اقدامات در رابطه با تامین مسکن زوج های جوان بیان داشت: شورای پول و اعتبار در یکهزار و یکصد و هفتاد و یکمین صورتجلسه مورخ 1392/10/17 ضمن افزایش سقف تسهیلات ساخت و خرید مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم به میزان 350 میلیون ریال مقرر نمود به منظور کمک به تأمین مسکن زوج های جوان (از محل تسهیلات ساخت و خرید مسکن اوراق گواهی حق تقدم بانک مسکن)، سقف تسهیلات خرید برای هر یک از زوجین که تاریخ وقوع عقد آنها از تاریخ 1392/10/17 باشد، تا سقف مبلغ 250 میلیون ریال و جمعا معادل مبلغ 500 میلیون ریال بر روی یک واحد مسکونی (اخذ یک واحد مسکونی به عنوان وثیقه هر دو وام) از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن، تعیین شود. که این تسهیلات به علاوه تسهیلات جعاله تعمیر و تکمیل واحد مسکونی از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن تا سقف مبلغ 100 میلیون ریال به ازای هر واحد مسکونی مجاز، مجموعا به میزان 600 میلیون ریال خواهد بود. وی همچنین به اقدامات صورت گرفته در راستای اجرای قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی اشاره کرد و اظهارداشت: همه ساله و با هماهنگی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سهمیه ای از محل منابع شبکه بانکی کشور بابت تسهیلات مشاغل خانگی تخصیص می یابد که در سال جاری نیز مبلغ 5000 میلیارد ریال از منابع عادی بانک های دولتی و خصوصی شده بابت اجرای قانون موصوف، تخصیص یافته که از سوی شبکه بانکی در حال پرداخت است. سیف درباره اقدامات صورت گرفته در خصوص حمایت از مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور نیز گفت: هر ساله طی مفاد بندهای مرتبط قانون بودجه کل کشور سهمیه مربوطه برای حمایت از مددجویان تحت پوشش تعیین و ابلاغ می شود. رئیس کل بانک مرکزی افزود: در این رابطه در سال جاری نیز در راستای اجرای بند "د" تبصره 17 قانون بودجه سال 1393 کل کشور مبلغ 30000 میلیارد ریال مانده تسهیلات قرض الحسنه بانکی و رشد منابع مزبور به تفکیک 20000 میلیارد ریال به کمیته امداد امام خمینی (ره) و 10000 میلیارد ریال به سازمان بهزیستی کشور با معرفی دستگاه های ذیربط به مددجویان تحت پوشش و کارفرمایان طرح های مددجویی اختصاص یافت که بر این اساس سهمیه برآوردی بانک های عامل جهت اعطای تسهیلات، تعیین و ابلاغ شد.

نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر بازار غیرقابل پیش‌بینی است.
++
1393/07/29
0
/
0
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333