رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

بازار سهام در مسیر افزایش قیمت بر درآمد (P/E)
اهمیت : مهم

0
سنا: خوش بینی به تداوم رشد برای بازاری که حدود 10 ماه در رکود بسر برده است، مانع بزرگی در مقابل فروش هیجانی است و این موضوع بازار را متعادل کرده و تصمیم گیری را برای سرمایه گذاران راحت تر می کند. از طرف دیگر نقدینگی جدیدی وارد بازار شده است که می تواند در شاداب نگهداشتن بازار نقش مهمی ایفا کند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، رییس هیأت مدیره شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی با بیان مطلب فوق گفت: خبرهای مثبت از افزایش احتمال توافق ایران با گروه 1+5 در خصوص تعداد سانتریفیوژها و همچنین صحبت های رییس جمهور آمریکایی درخصوص حذف تحریم ها بدون نیاز به مجوز کنگره از جمله خبرهای سیاسی بود که بازار طی دو روز گذشته به آن واکنش مثبت نشان داده است. اسلامی بیدگلی با اشاره به تأثیر مثبت رسیدن به توافق هسته ای در بازار، خبرهای اقتصادی را عامل موثرتری برای رشد بازار خواند و در این باره گفت: خبرهای اقتصادی شاید بیشتر تاثیرگذار باشند به عنوان نمونه اینکه نرخ سود بانکی 2 درصد کاهش یابد و 20 درصد برای سپرده های جدید اعلام شود و از طرف دیگر نرخ سپرده قانونی نیز کاهش پیدا کند و به 10 درصد برسد خبر بسیار خوبی برای بازار تلقی می شود. رییس هیأت مدیره آرمان آتی افزود: این موضوع نشان دهنده آن است که دولت با اتخاذ سیاست های پولی انبساطی قصد دارد تا ارایه تسهیلات و پول را به منظور هدایت آن در چرخه تولید، بیشتر کند. هرچند ممکن است نقدینگی در جامعه افزایش یابد اما کاهش نرخ سود بانکی، شرایط را برای جذب پول در بازار سرمایه فراهم می کند. این کارشناس ارشد بازار سرمایه با بیان اینکه دولت می تواند از کاهش جهانی بهای نفت به عنوان یک فرصت استفاده کند، خاطر نشان کرد: بهای نفت در بازارهای جهانی در حال کاهش است و این موضوع می تواند کسری بودجه را برای کشور رقم بزند و تبعاتی را در پی داشته باشد، بنابراین دولت بیش از هر زمان دیگر نیازمند افزایش صادرات برای مثبت کردن تراز تجاری خویش و جبران کسری بودجه است . بنابراین مشوق های صادراتی را در نظر گرفته و می گیرد و سعی خواهد کرد تا با گشایش های سیاسی شرایط را برای افزایش صادرات فراهم کند. اسلامی بیدگلی با تأکید بر فاکتورهای مثبت حاکم شده در بازار تصریح کرد: با وجود همه عوامل ذکر شده و تصمیمات سازنده دولت که سعی دارد تا کشور را از رکود خارج کند، هنوز برخی ابهامات برای برخی صنایع وجود دارد ولی آنچه مسلم است سرمایه گذاران به دولت تدبیر و امید اعتماد دارند و همین اعتماد سبب شده تا بازار مدت ها در رکود باقی بماند و فروش هیجانی نداشته باشد و در شرایط فعلی هم همین اعتماد سبب شده تا کم کم نقدینگی وارد بورس شود و بخش تقاضا تقویت شود. وی ادامه داد: از دیگر عوامل قابل اتکا در شرایط فعلی گزارش مالی شرکت هاست. سرمایه گذاران بیش از هروقت دیگر باید گزارش مالی شرکت ها را برای تصمیم گیری های خود مدنظر قرار دهند و با فاصله گرفتن از هیجانات زودگذر و فرصت های وسوسه انگیز سفته بازی، بدنبال سهامی باشند که با گزارش های میان دوره ای خوب و قیمت بر درامد پایین پتانسیل رشد سود را دارند. این کارشناس ارشد بازار سرمایه گفت: افق سرمایه گذاری میان مدت، بازده خوبی برای سهامداران رقم خواهد زد. چون شرایط روبه بهبود است و سرمایه گذارانی که مدت ها ، رکود بازار را تحمل کرده و از فروش سهام خود خودداری کرده اند، می توانند این بار هم با در نظر گرفتن افق سرمایه گذاری میان مدت خود را از ریسک نوسان های بازار دور کرده و با دردسر کمتر بازدهی منطقی داشته باشند. رییس هیأت مدیره آرمان آتی با بیان اینکه در حال حاضر متوسط نسبت قیمت بر درامد بازار تقریبا 5.5 است که معادل سال 90 است، تصریح کرد: بسیاری از صنایع در بازار اصلاح قیمت قابل توجهی داشته اند و متوسط نسبت قیمت بر درآمد آن ها کمتر از متوسط بازار است. این صنایع پتانسیل رشد را در میان مدت دارند. شکی نیست با بهبود شرایط اقتصادی و کاهش سود بانکی، متوسط نسبت قیمت بر درامد بازار رشد خواهد کرد. بنابراین با رشد نسبت قیمت بر درامد بازار، صنایع بنیادی مانند صنایع پتروشیمی، بانک، چند رشته ای، مخابرات که مدت ها حاشیه نشین بوده و رشدی نداشته اند، مورد توجه قرار خواهند گرفت و بازده خوبی خواهند داشت.

نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر بازار غیرقابل پیش‌بینی است.
+
سنا: خوش بینی به تداوم رشد برای بازاری که حدود 10 ماه در رکود بسر برده است، مانع بزرگی در مقابل فروش هیجانی است و این موضوع بازار را متعادل کرده و تصمیم گیری را برای سرمایه گذاران راحت تر می کند. از طرف دیگر نقدینگی جدیدی وارد بازار شده است که می تواند در شاداب نگهداشتن بازار نقش مهمی ایفا کند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، رییس هیأت مدیره شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی با بیان مطلب فوق گفت: خبرهای مثبت از افزایش احتمال توافق ایران با گروه 1+5 در خصوص تعداد سانتریفیوژها و همچنین صحبت های رییس جمهور آمریکایی درخصوص حذف تحریم ها بدون نیاز به مجوز کنگره از جمله خبرهای سیاسی بود که بازار طی دو روز گذشته به آن واکنش مثبت نشان داده است. اسلامی بیدگلی با اشاره به تأثیر مثبت رسیدن به توافق هسته ای در بازار، خبرهای اقتصادی را عامل موثرتری برای رشد بازار خواند و در این باره گفت: خبرهای اقتصادی شاید بیشتر تاثیرگذار باشند به عنوان نمونه اینکه نرخ سود بانکی 2 درصد کاهش یابد و 20 درصد برای سپرده های جدید اعلام شود و از طرف دیگر نرخ سپرده قانونی نیز کاهش پیدا کند و به 10 درصد برسد خبر بسیار خوبی برای بازار تلقی می شود. رییس هیأت مدیره آرمان آتی افزود: این موضوع نشان دهنده آن است که دولت با اتخاذ سیاست های پولی انبساطی قصد دارد تا ارایه تسهیلات و پول را به منظور هدایت آن در چرخه تولید، بیشتر کند. هرچند ممکن است نقدینگی در جامعه افزایش یابد اما کاهش نرخ سود بانکی، شرایط را برای جذب پول در بازار سرمایه فراهم می کند. این کارشناس ارشد بازار سرمایه با بیان اینکه دولت می تواند از کاهش جهانی بهای نفت به عنوان یک فرصت استفاده کند، خاطر نشان کرد: بهای نفت در بازارهای جهانی در حال کاهش است و این موضوع می تواند کسری بودجه را برای کشور رقم بزند و تبعاتی را در پی داشته باشد، بنابراین دولت بیش از هر زمان دیگر نیازمند افزایش صادرات برای مثبت کردن تراز تجاری خویش و جبران کسری بودجه است . بنابراین مشوق های صادراتی را در نظر گرفته و می گیرد و سعی خواهد کرد تا با گشایش های سیاسی شرایط را برای افزایش صادرات فراهم کند. اسلامی بیدگلی با تأکید بر فاکتورهای مثبت حاکم شده در بازار تصریح کرد: با وجود همه عوامل ذکر شده و تصمیمات سازنده دولت که سعی دارد تا کشور را از رکود خارج کند، هنوز برخی ابهامات برای برخی صنایع وجود دارد ولی آنچه مسلم است سرمایه گذاران به دولت تدبیر و امید اعتماد دارند و همین اعتماد سبب شده تا بازار مدت ها در رکود باقی بماند و فروش هیجانی نداشته باشد و در شرایط فعلی هم همین اعتماد سبب شده تا کم کم نقدینگی وارد بورس شود و بخش تقاضا تقویت شود. وی ادامه داد: از دیگر عوامل قابل اتکا در شرایط فعلی گزارش مالی شرکت هاست. سرمایه گذاران بیش از هروقت دیگر باید گزارش مالی شرکت ها را برای تصمیم گیری های خود مدنظر قرار دهند و با فاصله گرفتن از هیجانات زودگذر و فرصت های وسوسه انگیز سفته بازی، بدنبال سهامی باشند که با گزارش های میان دوره ای خوب و قیمت بر درامد پایین پتانسیل رشد سود را دارند. این کارشناس ارشد بازار سرمایه گفت: افق سرمایه گذاری میان مدت، بازده خوبی برای سهامداران رقم خواهد زد. چون شرایط روبه بهبود است و سرمایه گذارانی که مدت ها ، رکود بازار را تحمل کرده و از فروش سهام خود خودداری کرده اند، می توانند این بار هم با در نظر گرفتن افق سرمایه گذاری میان مدت خود را از ریسک نوسان های بازار دور کرده و با دردسر کمتر بازدهی منطقی داشته باشند. رییس هیأت مدیره آرمان آتی با بیان اینکه در حال حاضر متوسط نسبت قیمت بر درامد بازار تقریبا 5.5 است که معادل سال 90 است، تصریح کرد: بسیاری از صنایع در بازار اصلاح قیمت قابل توجهی داشته اند و متوسط نسبت قیمت بر درآمد آن ها کمتر از متوسط بازار است. این صنایع پتانسیل رشد را در میان مدت دارند. شکی نیست با بهبود شرایط اقتصادی و کاهش سود بانکی، متوسط نسبت قیمت بر درامد بازار رشد خواهد کرد. بنابراین با رشد نسبت قیمت بر درامد بازار، صنایع بنیادی مانند صنایع پتروشیمی، بانک، چند رشته ای، مخابرات که مدت ها حاشیه نشین بوده و رشدی نداشته اند، مورد توجه قرار خواهند گرفت و بازده خوبی خواهند داشت.

نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر بازار غیرقابل پیش‌بینی است.
+
1393/07/29
0
/
0
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333