رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

حرکت برخلاف جهت بازار سرمایه!
اهمیت : مهم

0
بورس نیوز: شرکت فولاد آلیاژی ایران فعال در گروه فلزات اساسی است و جزو معدود شرکت هایی به شمار می رود که نوسانات قیمتی خیره کننده و غیر قابل پیش بینی را طی سال گذشته و نیز امسال تجربه کرده است. به گونه ای که طی دو دوره مذکور مسیر قیمتی که سهام "فولاژ" پشت سرگذاشته متفاوت از روند کلی حاکم بر بازار سرمایه بوده است. براساس گزارش بورس نیوز، اگرچه سال گذشته به مدد رشد قیمتی سهام اغلب شرکت های فعال بورسی و حاکمیت جو مثبت بر بازار سرمایه، سال پر رونق و همراه با تحقق بازدهی مناسب برای اکثر سهامداران و فعالان بازار سرمایه بود، اما سهامداران "فولاژ" علیرغم رشد دسته جمعی اکثر مجموعه های بورسی طی سال 92 شاهد کاهش ارزش سرمایه خود بودند. به گونه ای که بورس در حالی طی سال 92 بازدهی مثبت بیش از 143 درصدی را محقق کرد و صنعت فلزات اساسی بازدهی مثبت 81.24 درصدی را به سهامداران خود اعطا کرده که بازدهی منفی 14.73 درصدی نتیجه عملکرد "فولاژ" برای سهامدارانش بود و افت قیمتی آن موجب شد تا سهامداران این مجموعه سال گذشته را با زیان به پایان برسانند. این میزان بازدهی منفی در حالی در معاملات سال گذشته سهام شرکت فولاد آلیاژی ایران رقم خورده که طی دوره مذکور اکثر قریب به اتفاق شرکت های بورسی و حتی مجموعه های زیان ده فعال در این بازار، بازدهی های مثبت قابل توجهی را برای سهامداران خود به ارمغان آورده بودند. اما در مقابل "فولاژ" با حرکت در مسیری خلاف جهت بورس و با کاهش ارزش سهام بازدهی منفی را کسب کرد. افزون بر این شرکت فولاد آلیاژی ایران اولین بودجه سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 92 خود را با برآورد سود 830 ریالی ارایه کرد، اما کاهش مقدار فروش و در مقابل افزایش بهای تمام شده محصولات موجب شد تا "فولاژ" پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی 92 براساس عملکرد شش ماهه نخست را با تعدیل منفی حدود 46 درصدی منتشر کند و در نهایت نیز تا پایان سال سود 477 ریالی توسط این مجموعه محقق گردید. علاوه بر این، اعلام تعدیل منفی حدود 46 درصدی "فولاژ" براساس عملکرد نیمه نخست سال مالی 92 سبب شد تا نماد معاملاتی این مجموعه طی پنجم آبان ماه همان سال با افت قیمتی 15 درصدی مورد بازگشایی قرار گیرد. اما این روند نزولی قیمت سهام "فولاژ" به روز بازگشایی نماد نیز ختم نشد و این سهم در دورانی که اغلب سهامداران سرخوش از حاکمیت روند صعودی بر بازار سرمایه طعم دلچسب بازدهی مثبت را می چشیدند، سهامداران "فولاژ" هر روز شاهد کاهش ارزش سرمایه خود و روند نزولی مداوم این سهم بودند. در این میان شرکت فولاد آلیاژی ایران در صنعت فلزات اساسی شامل دو طبقه نورد و ریخته گری و نیز تولیدات فلزی فعال است، گروهی که طی معاملات سال گذشته به طور میانگین بیش از 81 درصدی بازدهی مثبت به دست آورد و از میان 29 شرکت فعال در آن تمام نمادها بازدهی مثبت کسب کردند که البته مجموعه هایی همچون آلومتک، آلومینیوم ایران و فولاد آلیاژی یزد از این امر مستثنی بودند، به گونه ای که "فولاژ" طی سال 92، بازدهی منفی بیش از 14 درصدی را محقق ساخت و در جرگه سه سهم کم بازده در این گروه جای گرفت؛ حال آنکه اغلب مجموعه های فعال در صنعت مذکور بازدهی های مثبت قابل توجه و بعضاً بیش از 200 درصدی را به سهامداران خود اعطا کرده بودند. اما نکته قابل توجه دیگری که می توان در خصوص شرکت فولاد آلیاژی ایران بدان اشاره کرد، نوسانات قیمتی این سهم از ابتدای امسال تا آخرین روز معاملاتی هفته گذشته است. تداوم روند نزولی قیمت سهام شرکت های بورسی و شاخص کل اتفاق ناخوشایندی بود که می توان گفت طی سال جاری اغلب سهامداران از ضرر و زیان ناشی از این روند منفی مصون نماندند و کاهش ارزش اکثر سهام موجب تحقق زیان های با اهمیت برای سهامداران و فعالان بازار سرمایه شد. به گونه ای که در نهایت بورس طی اولین روز معاملاتی امسال تا چهارشنبه هفته گذشته 7.53 درصد بازدهی منفی کسب کرد. با این حال صنعت فلزات اساسی طی این دوره به طور میانگین حدود 14درصد بازدهی مثبت محقق ساخت که البته کسب بازدهی مثبت بیش از 347 درصدی شرکت آلومتک تأثیر مثبت بسزایی در این امر داشت، چراکه اغلب مجموعه های فعال در این گروه همگام با کلیت بازار سرمایه روند نزولی را تجربه کرده اند. در این شرایط اما، "فولاژ" به طور میانگین تنها بیش از سه درصد افت قیمتی را تجربه کرده که با توجه به اوضاع نامناسب بورس طی مدت مذکور و زیان قابل توجه سهامداران اغلب شرکت ها، این رقم چندان با اهمیت به نظر نمی رسد. بدین ترتیب شرکت فولاد آلیاژی ایران طی 29 تیر ماه سال جاری گزارش عملکرد سه ماهه نخست سال مالی جاری خود را با تعدیل مثبت حدود 16 درصدی سود برآوردی و پوشش 25 درصدی آن منتشر کرد و تقریباً از همان روز با رشد قیمتی سهام خود مواجه گردید.

نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر بازار غیرقابل پیش‌بینی است.
+
بورس نیوز: شرکت فولاد آلیاژی ایران فعال در گروه فلزات اساسی است و جزو معدود شرکت هایی به شمار می رود که نوسانات قیمتی خیره کننده و غیر قابل پیش بینی را طی سال گذشته و نیز امسال تجربه کرده است. به گونه ای که طی دو دوره مذکور مسیر قیمتی که سهام "فولاژ" پشت سرگذاشته متفاوت از روند کلی حاکم بر بازار سرمایه بوده است. براساس گزارش بورس نیوز، اگرچه سال گذشته به مدد رشد قیمتی سهام اغلب شرکت های فعال بورسی و حاکمیت جو مثبت بر بازار سرمایه، سال پر رونق و همراه با تحقق بازدهی مناسب برای اکثر سهامداران و فعالان بازار سرمایه بود، اما سهامداران "فولاژ" علیرغم رشد دسته جمعی اکثر مجموعه های بورسی طی سال 92 شاهد کاهش ارزش سرمایه خود بودند. به گونه ای که بورس در حالی طی سال 92 بازدهی مثبت بیش از 143 درصدی را محقق کرد و صنعت فلزات اساسی بازدهی مثبت 81.24 درصدی را به سهامداران خود اعطا کرده که بازدهی منفی 14.73 درصدی نتیجه عملکرد "فولاژ" برای سهامدارانش بود و افت قیمتی آن موجب شد تا سهامداران این مجموعه سال گذشته را با زیان به پایان برسانند. این میزان بازدهی منفی در حالی در معاملات سال گذشته سهام شرکت فولاد آلیاژی ایران رقم خورده که طی دوره مذکور اکثر قریب به اتفاق شرکت های بورسی و حتی مجموعه های زیان ده فعال در این بازار، بازدهی های مثبت قابل توجهی را برای سهامداران خود به ارمغان آورده بودند. اما در مقابل "فولاژ" با حرکت در مسیری خلاف جهت بورس و با کاهش ارزش سهام بازدهی منفی را کسب کرد. افزون بر این شرکت فولاد آلیاژی ایران اولین بودجه سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 92 خود را با برآورد سود 830 ریالی ارایه کرد، اما کاهش مقدار فروش و در مقابل افزایش بهای تمام شده محصولات موجب شد تا "فولاژ" پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی 92 براساس عملکرد شش ماهه نخست را با تعدیل منفی حدود 46 درصدی منتشر کند و در نهایت نیز تا پایان سال سود 477 ریالی توسط این مجموعه محقق گردید. علاوه بر این، اعلام تعدیل منفی حدود 46 درصدی "فولاژ" براساس عملکرد نیمه نخست سال مالی 92 سبب شد تا نماد معاملاتی این مجموعه طی پنجم آبان ماه همان سال با افت قیمتی 15 درصدی مورد بازگشایی قرار گیرد. اما این روند نزولی قیمت سهام "فولاژ" به روز بازگشایی نماد نیز ختم نشد و این سهم در دورانی که اغلب سهامداران سرخوش از حاکمیت روند صعودی بر بازار سرمایه طعم دلچسب بازدهی مثبت را می چشیدند، سهامداران "فولاژ" هر روز شاهد کاهش ارزش سرمایه خود و روند نزولی مداوم این سهم بودند. در این میان شرکت فولاد آلیاژی ایران در صنعت فلزات اساسی شامل دو طبقه نورد و ریخته گری و نیز تولیدات فلزی فعال است، گروهی که طی معاملات سال گذشته به طور میانگین بیش از 81 درصدی بازدهی مثبت به دست آورد و از میان 29 شرکت فعال در آن تمام نمادها بازدهی مثبت کسب کردند که البته مجموعه هایی همچون آلومتک، آلومینیوم ایران و فولاد آلیاژی یزد از این امر مستثنی بودند، به گونه ای که "فولاژ" طی سال 92، بازدهی منفی بیش از 14 درصدی را محقق ساخت و در جرگه سه سهم کم بازده در این گروه جای گرفت؛ حال آنکه اغلب مجموعه های فعال در صنعت مذکور بازدهی های مثبت قابل توجه و بعضاً بیش از 200 درصدی را به سهامداران خود اعطا کرده بودند. اما نکته قابل توجه دیگری که می توان در خصوص شرکت فولاد آلیاژی ایران بدان اشاره کرد، نوسانات قیمتی این سهم از ابتدای امسال تا آخرین روز معاملاتی هفته گذشته است. تداوم روند نزولی قیمت سهام شرکت های بورسی و شاخص کل اتفاق ناخوشایندی بود که می توان گفت طی سال جاری اغلب سهامداران از ضرر و زیان ناشی از این روند منفی مصون نماندند و کاهش ارزش اکثر سهام موجب تحقق زیان های با اهمیت برای سهامداران و فعالان بازار سرمایه شد. به گونه ای که در نهایت بورس طی اولین روز معاملاتی امسال تا چهارشنبه هفته گذشته 7.53 درصد بازدهی منفی کسب کرد. با این حال صنعت فلزات اساسی طی این دوره به طور میانگین حدود 14درصد بازدهی مثبت محقق ساخت که البته کسب بازدهی مثبت بیش از 347 درصدی شرکت آلومتک تأثیر مثبت بسزایی در این امر داشت، چراکه اغلب مجموعه های فعال در این گروه همگام با کلیت بازار سرمایه روند نزولی را تجربه کرده اند. در این شرایط اما، "فولاژ" به طور میانگین تنها بیش از سه درصد افت قیمتی را تجربه کرده که با توجه به اوضاع نامناسب بورس طی مدت مذکور و زیان قابل توجه سهامداران اغلب شرکت ها، این رقم چندان با اهمیت به نظر نمی رسد. بدین ترتیب شرکت فولاد آلیاژی ایران طی 29 تیر ماه سال جاری گزارش عملکرد سه ماهه نخست سال مالی جاری خود را با تعدیل مثبت حدود 16 درصدی سود برآوردی و پوشش 25 درصدی آن منتشر کرد و تقریباً از همان روز با رشد قیمتی سهام خود مواجه گردید.

نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر بازار غیرقابل پیش‌بینی است.
+
1393/07/27
0
/
0
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333