رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

اجماع بر روی قیمت 13 سنتی خوراک گاز پتروشیمی ها
اهمیت : مهم

1
بورس نیوز: عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به تعیین کف قیمت ۱۳ سنت برای خوراک گاز پتروشیمی ها در کمیسیون برنامه وبودجه گفت: ما از بخش بخش حرف مان می توانیم دفاع کنیم اما این شبکه به شدت نمایندگان را تحت فشار می گذارند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه(سنا) و به نقل از خبرگزاری فارس، غلامعلی جعفرزاده در این خصوص اظهار داشت: ما در کمیسیون برنامه و بودجه روی یک عدد در مورد قیمت خوراک گاز پتروشیمی ها به اجماع رسیدیم و آن قیمت 13 سنت در هر متر مکعب است. وی با بیان اینکه 13 سنت به عنوان کف قیمت خوراک پتروشیمی ها در کمیسیون برنامه و بودجه تعیین شد، تصریح کرد: من هنوز فکر می کنم این عدد با قیمت واقعی گاز فاصله زیادی دارد و کوتاه آمدن کمیسیون برای گرفتن بهانه از دست این افراد بوده است این نماینده مجلس ادامه داد: بیشتر فضاسازی رسانه ای درباره خوراک پتروشیمی ها به این دلیل است که یک ثروت ملی و بین نسلی به قیمت بسیار ارزان و نزدیک مفت در اختیار پتروشیمی ها گذاشته می شد و با قیمت گذاری جدید پتروشیمی ها از یک سود کلان کم کم به سمت یک سود خوب سوق پیدا کردند. وی افزود: اگر به کتابچه سود این پتروشیمی ها نگاه کنید،مشخص است که تنها سود آنها معقول شده است. قطعاً ضرر نمی دهند و دلیلی ندارد که ما خوراک پتروشیمی را نزدیک به قیمت گاز خانگی به آنها بدهیم. عضو کمیسیون برنامه و بودجه اضافه کرد: آنها می گویند قیمت گاز را با همسایه ها مقایسه کنید و ما هم به کرات گفته ایم به شرطی می توان قیمت خوراک را با همسایه ها مقایسه کرد که شما هم به اندازه آنها مالیات بدهید. وی تصریح کرد: ظلم بزرگی به منابع عمومی کشور می شد و مواد خام پتروشیمی ها به ارزانی و مفت و به عبارتی به صورت هدیه به آنها داده می شد اما چه دلیلی دارد پتروشیمی خصوصی این منابع را به قیمت گاز خانگی دریافت کند؟ نماینده مردم رشت در مجلس ادامه داد: ذینفعان پتروشیمی هم جوسازی های سنگینی می کنند،اما علی رغم همه این جوسازی ها مشغول توسعه بیشتر برای بهره بردن از سود آن هستند و باید پرسید اگر این قیمت خوراک سودآور نیست چطور در یک شهر ظرف چند ماه ساخت 4 واحد پتروشمی را شروع می کنند؟ وی تاکید کرد: ما نمی گوییم پتروشیمی ها سود نبرند بلکه معتقدیم باید سود معقول ببرند، گاز هم ثروت ملی کشور است و همه ما موظفیم از آن پاسداری کنیم و با قیمت معقول به آنها بدهیم. جعفر زاده افزود: در رسانه ها شنیده ام که ذینفعان پتروشیمی 3 شیوه قیمت گذاری را پیشنهاد کرده اند اما این پیشنهادات هنوز بررسی نشده است؛ البته از این دست پیشنهادات به تعداد زیادی به ما می رسد که نیازمند بررسی است. وی تصریح کرد: اما نکته مهم این است که بسیاری از کسانی که مجلس را درباره قیمت گذاری زیر سوال می برند نیاید از جمله سهامداران پتروشیمی ها باشند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه تاکید کرد: کسانی که برای مذاکره با مجلس از سوی دولت می آیند باید مدافع حقوق دولت و ملت باشند نه مدافع منافع شخصی و خوب بود دولت در این مورد از کسانی استفاده می کرد که سهامدار مجموعه های خصوصی آن هم در این حجم نباشند تا امروز بخواهند در این مورد برای مردم تصمیم بگیرند. وی با بیان اینکه اگر لازم باشد بعداً این موارد را باز می کنم، گفت: بعضی افراد تصمیم گیر و تصمیم ساز هستند و خودشان در بخشی سهامدار هستند؛ معنی این امر چیست؟ جعفرزاده اضافه کرد: نمایندگان به شدت تحت فشار هستند؛ ذخیره ملی کشور به یغما می رفت و نمایندگان الان جلوی آن را گرفته اند چنانکه ما از بخش بخش حرفمان می توانیم دفاع کنیم اما این شبکه به شدت نمایندگان را تحت فشار می گذارند. وی افزود: در سال های گذشته کسی روی این رانت متمرکز نشده است اما امروز کمیسیون برنامه بودجه سفت روی این مساله ایستاده است. وی تاکید کرد: ثروت ملی کشور را تا الان مفت می برده اند و اگر می خواهند قیمت را با عربستان مقایسه کنند به همان میزان عربستان هم مالیات بپردازند. بر اساس این گزارش، وزیر نفت در افتتاحیه ایران پلاست نهم گفته بود: «جلسه ای با همه تولیدکنندگان داشتیم که اگر دوستان مثل دفعه قبل دبه در نیاورند به یک قیمت معقول برای خوراک پتروشیمی ها به خصوص گاز می رسیم. ما حاضریم در هر خانواده محصول فرمول تعیین کنیم چنانچه فرمول وابسته به قیمت فروش محصولات آن خانواده باشد. ما 25درصد سود پروژه را در تعیین قیمت خوراک پتروشیمی می پذیریم و اگر پتروشیمی ها دبه نکنند ظرف 15 یا 20 روز آینده قیمت را تا سال 1404 تعیین خواهیم کرد.» منصور معظمی معاون برنامه ریزی وزیر نفت نیز در گفت وگو با فارس توضیح داد:« فرمول قیمت خوراک بر اساس قیمت محصولات یک فرمول یک خطی درجه یک مانند Y=aX + b است که عدد ثابت آن از سرمایه گذاری و هزینه های جانبی استخراج می شود و ضریب قیمت محصول نیز درصدی از نرخ جهانی محصول را مشخص خواهد کرد و حاصل جمع این دو قیمت خو

نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر بازار غیرقابل پیش‌بینی است.
+
بورس نیوز: عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به تعیین کف قیمت ۱۳ سنت برای خوراک گاز پتروشیمی ها در کمیسیون برنامه وبودجه گفت: ما از بخش بخش حرف مان می توانیم دفاع کنیم اما این شبکه به شدت نمایندگان را تحت فشار می گذارند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه(سنا) و به نقل از خبرگزاری فارس، غلامعلی جعفرزاده در این خصوص اظهار داشت: ما در کمیسیون برنامه و بودجه روی یک عدد در مورد قیمت خوراک گاز پتروشیمی ها به اجماع رسیدیم و آن قیمت 13 سنت در هر متر مکعب است. وی با بیان اینکه 13 سنت به عنوان کف قیمت خوراک پتروشیمی ها در کمیسیون برنامه و بودجه تعیین شد، تصریح کرد: من هنوز فکر می کنم این عدد با قیمت واقعی گاز فاصله زیادی دارد و کوتاه آمدن کمیسیون برای گرفتن بهانه از دست این افراد بوده است این نماینده مجلس ادامه داد: بیشتر فضاسازی رسانه ای درباره خوراک پتروشیمی ها به این دلیل است که یک ثروت ملی و بین نسلی به قیمت بسیار ارزان و نزدیک مفت در اختیار پتروشیمی ها گذاشته می شد و با قیمت گذاری جدید پتروشیمی ها از یک سود کلان کم کم به سمت یک سود خوب سوق پیدا کردند. وی افزود: اگر به کتابچه سود این پتروشیمی ها نگاه کنید،مشخص است که تنها سود آنها معقول شده است. قطعاً ضرر نمی دهند و دلیلی ندارد که ما خوراک پتروشیمی را نزدیک به قیمت گاز خانگی به آنها بدهیم. عضو کمیسیون برنامه و بودجه اضافه کرد: آنها می گویند قیمت گاز را با همسایه ها مقایسه کنید و ما هم به کرات گفته ایم به شرطی می توان قیمت خوراک را با همسایه ها مقایسه کرد که شما هم به اندازه آنها مالیات بدهید. وی تصریح کرد: ظلم بزرگی به منابع عمومی کشور می شد و مواد خام پتروشیمی ها به ارزانی و مفت و به عبارتی به صورت هدیه به آنها داده می شد اما چه دلیلی دارد پتروشیمی خصوصی این منابع را به قیمت گاز خانگی دریافت کند؟ نماینده مردم رشت در مجلس ادامه داد: ذینفعان پتروشیمی هم جوسازی های سنگینی می کنند،اما علی رغم همه این جوسازی ها مشغول توسعه بیشتر برای بهره بردن از سود آن هستند و باید پرسید اگر این قیمت خوراک سودآور نیست چطور در یک شهر ظرف چند ماه ساخت 4 واحد پتروشمی را شروع می کنند؟ وی تاکید کرد: ما نمی گوییم پتروشیمی ها سود نبرند بلکه معتقدیم باید سود معقول ببرند، گاز هم ثروت ملی کشور است و همه ما موظفیم از آن پاسداری کنیم و با قیمت معقول به آنها بدهیم. جعفر زاده افزود: در رسانه ها شنیده ام که ذینفعان پتروشیمی 3 شیوه قیمت گذاری را پیشنهاد کرده اند اما این پیشنهادات هنوز بررسی نشده است؛ البته از این دست پیشنهادات به تعداد زیادی به ما می رسد که نیازمند بررسی است. وی تصریح کرد: اما نکته مهم این است که بسیاری از کسانی که مجلس را درباره قیمت گذاری زیر سوال می برند نیاید از جمله سهامداران پتروشیمی ها باشند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه تاکید کرد: کسانی که برای مذاکره با مجلس از سوی دولت می آیند باید مدافع حقوق دولت و ملت باشند نه مدافع منافع شخصی و خوب بود دولت در این مورد از کسانی استفاده می کرد که سهامدار مجموعه های خصوصی آن هم در این حجم نباشند تا امروز بخواهند در این مورد برای مردم تصمیم بگیرند. وی با بیان اینکه اگر لازم باشد بعداً این موارد را باز می کنم، گفت: بعضی افراد تصمیم گیر و تصمیم ساز هستند و خودشان در بخشی سهامدار هستند؛ معنی این امر چیست؟ جعفرزاده اضافه کرد: نمایندگان به شدت تحت فشار هستند؛ ذخیره ملی کشور به یغما می رفت و نمایندگان الان جلوی آن را گرفته اند چنانکه ما از بخش بخش حرفمان می توانیم دفاع کنیم اما این شبکه به شدت نمایندگان را تحت فشار می گذارند. وی افزود: در سال های گذشته کسی روی این رانت متمرکز نشده است اما امروز کمیسیون برنامه بودجه سفت روی این مساله ایستاده است. وی تاکید کرد: ثروت ملی کشور را تا الان مفت می برده اند و اگر می خواهند قیمت را با عربستان مقایسه کنند به همان میزان عربستان هم مالیات بپردازند. بر اساس این گزارش، وزیر نفت در افتتاحیه ایران پلاست نهم گفته بود: «جلسه ای با همه تولیدکنندگان داشتیم که اگر دوستان مثل دفعه قبل دبه در نیاورند به یک قیمت معقول برای خوراک پتروشیمی ها به خصوص گاز می رسیم. ما حاضریم در هر خانواده محصول فرمول تعیین کنیم چنانچه فرمول وابسته به قیمت فروش محصولات آن خانواده باشد. ما 25درصد سود پروژه را در تعیین قیمت خوراک پتروشیمی می پذیریم و اگر پتروشیمی ها دبه نکنند ظرف 15 یا 20 روز آینده قیمت را تا سال 1404 تعیین خواهیم کرد.» منصور معظمی معاون برنامه ریزی وزیر نفت نیز در گفت وگو با فارس توضیح داد:« فرمول قیمت خوراک بر اساس قیمت محصولات یک فرمول یک خطی درجه یک مانند Y=aX + b است که عدد ثابت آن از سرمایه گذاری و هزینه های جانبی استخراج می شود و ضریب قیمت محصول نیز درصدی از نرخ جهانی محصول را مشخص خواهد کرد و حاصل جمع این دو قیمت خو

نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر بازار غیرقابل پیش‌بینی است.
+
1393/07/27
0
/
0
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333