رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

جزئیات انتشار اطلاعات مهم شرکتها در کدال اعلام شد/کاهش توقف نمادها به ۲۴ ساعت
اهمیت : خیلی مهم

2

مدیر اداره نظارت بر ناشران بورسی سازمان بورس با اعلام جزئیات تغییر انتشار اطلاعات شرکت ها در کدال که از اول خرداد عملی می شود از افزایش نقش مشاوران و تحلیل گران و کاهش زمان توقف نمادها به ۲۴ ساعت خبر داد.
سنا:

محمدرضا معتمد در گفت وگو با پایگاه خبری بورس پرس، در رابطه با برنامه سازمان بورس برای تغییر در انتشار اطلاعات مهم شرکت ها که از اول خرداد اجرا خواهد شد، اظهار داشت: از حدود 30 نوع اطلاعاتی که در کدال منتشر می شود، بخشی مربوط به سازمان بورس مانند سهام شناور آزاد و رتبه بندی شرکت ها از نظر افشا و بخشی هم مربوط به اطلاعات عام شرکتی مانند آگهی مجمع و تصمیمات است که به طور مستقیم از سوی ناشران منتشر می شود.

وی ادامه داد: بخش دیگری از اطلاعات شرکت ها که هم اکنون بعد از بررسی های کارشناسی و نظارت ها منتشر می شود شامل سه نوع اطلاعات صورت های مالی میان دوره ایی ۳، ۶ ، ۹ و ۱۲ ماهه حسابرسی نشده ، اولین درآمد هرسهم برای سال مالی آتی شرکت ها و EPS براساس عملکرد واقعی ۳، ۶ و ۹ ماهه و همچنین نامه ارسالی شرکت ها و یا نامه شفاف سازی است.

این مقام مسئول با بیان اینکه از اول خرداد این سه نوع اطلاعات هم بامسئولیت مدیران شرکت ها به طور مستقیم در کدال منتشر می شوند ، خاطر نشان کرد: با این اوصاف ، سازمان بورس بعد از انتشار اطلاعات اقدام به نظارت های پس از افشاء می کند تا در صورت وجود اشتباهات و یا نیاز به اصلاح موارد را اعلام کند. با این حال باتوجه به مسئولیت مستقیم مدیران عامل و اعضاء هیات مدیره شرکت ها، هر گونه انحراف معناداری در ارایه اطلاعات با برخورد قانونی مواجه خواهد شد.

معتمد تاکید کرد: بنابراین درحالی برای این موضوع کارگاه آموزشی برگزار خواهد شد که بهتر است مدیران شرکت ها از افراد مجرب در انتشار اطلاعات استفاده کنند تا ضریب خطا و اشتباه به حداقل ممکن برسد.

وی افزود: با این اوصاف نظارت های سازمان بورس به طور سیستماتیک خواهد بود .

مدیر اداره نظارت بر ناشران بورسی سازمان بورس در پاسخ به این سئوال که در این میان فرایند توقف و بازگشایی نماد شرکت ها به چه شکلی خواهد بود؟ به بورس پرس توضیح داد: بعد از انتشار اطلاعات با اهمیت شرکت ها در کدال ،پیغامی به صورت خودکار و سیستماتیک به ناظرین بورس و فرابورس ارسال می شود تا نسبت به توقف نماد اقدام شود.

معتمد افزود: برای بازگشایی نماد هم پیش بینی شده تا ۲۴ ساعت بعد از انتشار اطلاعات ، نماد شرکت ها باز شود.

به گفته وی در توقف و بازگشایی نماد شرکت ها ، برای مدتی هم از طریق سیستماتیک و هم از طریق ارتباط مستقیم باناظرین اقدام خواهد شد تا بعد از اطمینان ۱۰۰ درصدی از کارکرد پیغام های خودکار، از رویه جدید استفاده شود.

وی در واکنش به دیگر سئوال که در فرایند انتشار اطلاعات شرکت ها ، چه برنامه ای برای حضور شرکت های مشاور سرمایه گذاری و تحلیل گران و سایر مراجع ارایه تحلیل در نظر گرفته شده؟ توضیح داد: برای این گروه صفحه جدیدی در کدال تعبیه خواهد شد تا نظرات کارشناسی و فنی در مورد اطلاعات شرکت ها دریافت و منتشر شود.

معتمد ادامه داد: در وهله اول ارایه خدمات شرکت های مشاوره و تحلیل گران مورد تایید سازمان بورس رایگان خواهد بود اما ممکن است در آینده امکان دریافت وجوه در قبال ارایه نظرات کارشناسی این گروه از سهامداران و متقاضیان استفاده از تحلیل ها مدنظر باشد.

وی در خاتمه ابزار امیدواری کرد با ارتقاء رویه انتشار اطلاعات شرکت ها ، سرعت اطلاعات، نقدشوندگی و درجه شفافیت بازار سرمایه به حداکثر ممکن برسد و سهامداران ضمن افزایش سطح دانش و تحلیل ، به بهترین شکل قادر به استفاده از اطلاعات شرکت ها و تصمیم گیری باشند.


نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر بازار ، مثبت خواهد بود.
+

مدیر اداره نظارت بر ناشران بورسی سازمان بورس با اعلام جزئیات تغییر انتشار اطلاعات شرکت ها در کدال که از اول خرداد عملی می شود از افزایش نقش مشاوران و تحلیل گران و کاهش زمان توقف نمادها به ۲۴ ساعت خبر داد.
سنا:

محمدرضا معتمد در گفت وگو با پایگاه خبری بورس پرس، در رابطه با برنامه سازمان بورس برای تغییر در انتشار اطلاعات مهم شرکت ها که از اول خرداد اجرا خواهد شد، اظهار داشت: از حدود 30 نوع اطلاعاتی که در کدال منتشر می شود، بخشی مربوط به سازمان بورس مانند سهام شناور آزاد و رتبه بندی شرکت ها از نظر افشا و بخشی هم مربوط به اطلاعات عام شرکتی مانند آگهی مجمع و تصمیمات است که به طور مستقیم از سوی ناشران منتشر می شود.

وی ادامه داد: بخش دیگری از اطلاعات شرکت ها که هم اکنون بعد از بررسی های کارشناسی و نظارت ها منتشر می شود شامل سه نوع اطلاعات صورت های مالی میان دوره ایی ۳، ۶ ، ۹ و ۱۲ ماهه حسابرسی نشده ، اولین درآمد هرسهم برای سال مالی آتی شرکت ها و EPS براساس عملکرد واقعی ۳، ۶ و ۹ ماهه و همچنین نامه ارسالی شرکت ها و یا نامه شفاف سازی است.

این مقام مسئول با بیان اینکه از اول خرداد این سه نوع اطلاعات هم بامسئولیت مدیران شرکت ها به طور مستقیم در کدال منتشر می شوند ، خاطر نشان کرد: با این اوصاف ، سازمان بورس بعد از انتشار اطلاعات اقدام به نظارت های پس از افشاء می کند تا در صورت وجود اشتباهات و یا نیاز به اصلاح موارد را اعلام کند. با این حال باتوجه به مسئولیت مستقیم مدیران عامل و اعضاء هیات مدیره شرکت ها، هر گونه انحراف معناداری در ارایه اطلاعات با برخورد قانونی مواجه خواهد شد.

معتمد تاکید کرد: بنابراین درحالی برای این موضوع کارگاه آموزشی برگزار خواهد شد که بهتر است مدیران شرکت ها از افراد مجرب در انتشار اطلاعات استفاده کنند تا ضریب خطا و اشتباه به حداقل ممکن برسد.

وی افزود: با این اوصاف نظارت های سازمان بورس به طور سیستماتیک خواهد بود .

مدیر اداره نظارت بر ناشران بورسی سازمان بورس در پاسخ به این سئوال که در این میان فرایند توقف و بازگشایی نماد شرکت ها به چه شکلی خواهد بود؟ به بورس پرس توضیح داد: بعد از انتشار اطلاعات با اهمیت شرکت ها در کدال ،پیغامی به صورت خودکار و سیستماتیک به ناظرین بورس و فرابورس ارسال می شود تا نسبت به توقف نماد اقدام شود.

معتمد افزود: برای بازگشایی نماد هم پیش بینی شده تا ۲۴ ساعت بعد از انتشار اطلاعات ، نماد شرکت ها باز شود.

به گفته وی در توقف و بازگشایی نماد شرکت ها ، برای مدتی هم از طریق سیستماتیک و هم از طریق ارتباط مستقیم باناظرین اقدام خواهد شد تا بعد از اطمینان ۱۰۰ درصدی از کارکرد پیغام های خودکار، از رویه جدید استفاده شود.

وی در واکنش به دیگر سئوال که در فرایند انتشار اطلاعات شرکت ها ، چه برنامه ای برای حضور شرکت های مشاور سرمایه گذاری و تحلیل گران و سایر مراجع ارایه تحلیل در نظر گرفته شده؟ توضیح داد: برای این گروه صفحه جدیدی در کدال تعبیه خواهد شد تا نظرات کارشناسی و فنی در مورد اطلاعات شرکت ها دریافت و منتشر شود.

معتمد ادامه داد: در وهله اول ارایه خدمات شرکت های مشاوره و تحلیل گران مورد تایید سازمان بورس رایگان خواهد بود اما ممکن است در آینده امکان دریافت وجوه در قبال ارایه نظرات کارشناسی این گروه از سهامداران و متقاضیان استفاده از تحلیل ها مدنظر باشد.

وی در خاتمه ابزار امیدواری کرد با ارتقاء رویه انتشار اطلاعات شرکت ها ، سرعت اطلاعات، نقدشوندگی و درجه شفافیت بازار سرمایه به حداکثر ممکن برسد و سهامداران ضمن افزایش سطح دانش و تحلیل ، به بهترین شکل قادر به استفاده از اطلاعات شرکت ها و تصمیم گیری باشند.


نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر بازار ، مثبت خواهد بود.
+
1394/02/15
0
/
0
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333