رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
...
زرین حیدری
@zarinheydari
258

عنوان بلاگ : هوش احساسی در مدیریت
دسته : آموزشی


خلاصه زمانی که درباره یک رهبر فوق العاده میاندیشید، چه چیزی به ذهن شما خطور میکند؟ ممکن است شخصی را مجسم کنید که در رویارویی با انواع مشکلات از کوره در نمیرود یا ممکن است شخصی در نظر شما بیاید که در محیط کار خود از اعتماد کارمندان نسبت به خود برخوردار است، به آنان گوش فرا میدهد و همیشه تصمیمات دقیق و آگاهانهای میگیرد. همه این موارد مشخصات فردی با درجه بالایی از هوش احساسی است. در این مقاله به دنبال بررسی اهمیت هوش احساسی در مدیران هستیم و اینکه شما به عنوان یک مدیر چگونه میتوانید تواناییهای خود را افزایش دهید.

زمانی که درباره یک رهبر فوق العاده میاندیشید، چه چیزی به ذهن شما خطور میکند؟ ممکن است شخصی را مجسم کنید که در رویارویی با انواع مشکلات از کوره در نمیرود یا ممکن است شخصی در نظر شما بیاید که در محیط کار خود از اعتماد کارمندان نسبت به خود برخوردار است، به آنان گوش فرا میدهد و همیشه تصمیمات دقیق و آگاهانه ای میگیرد. همه این موارد مشخصات فردی با درجه بالایی از هوش احساسی است. در این مقاله به دنبال بررسی اهمیت هوش احساسی در مدیران هستیم و اینکه شما به عنوان یک مدیر چگونه میتوانید تواناییهای خود را افزایش دهید.

هوش احساسی چیست؟

هوش احساسی (EI) توانایی درک و مدیریت احساسات خود و همه افراد اطراف شماست. افراد برخوردار از درجه بالای هوش احساسی میدانند چه احساسی دارند، احساسات آنها چه معنا و مفهومی دارد و چگونه این احساسات میتواند بر دیگران تاثیرگذار باشد. در مقام مدیریت، داشتن هوش احساسی در راستای نیل به موفقیت لازم و ضروری است. گذشته از این، کدامیک موفقتر است؟ مدیری که در هنگام احساس فشار و استرس با عصبانیت و صدای بلند با کارمندانش صحبت می کند یا مدیری که در کمال آرامش بر خود فائق آمده و زمام امور را به دست میگیرد؟ مطابق تحقیقات دانیل گلمن(Daniel Goleman) روانشناس معروف امریکایی که کمکهای بسیاری در زمینه هرچه بیشتر شناساندن هوش احساسی به جوامع علمی کرده است، هوش احساسی دارای پنچ مولفه اصلی است :

 1. خودآگاهی
 2. خودتعدیلی
 3. انگیزش
 4. یکدلی
 5. مهارتهای اجتماعی

شما به عنوان یک مدیر هرچه در مولفه های مذکور توانایی بیشتری کسب کنید، به درجه بالاتری از هوش احساسی دست خواهید یافت. پس نگاه مختصری به هریک از مولفه ها با جزئیات بیشتر می کنیم تا مشخص شود چگونه باید توانایی های خود رابهبود دهید.

خودآگاهی: اگر شما فردی خودآگاه باشید، همیشه میدانید که چه احساسی دارید و احساسات و اعمال شما چگونه اطرافیانتان را تحت تاثیر قرار می دهد. همچنین خودآگاهی در مقام مدیریت بدان معناست که شما تصویر واضحی از نقاط قوت و ضعف خود دارید و این یعنی رفتار شما همراه با انسانیت است. چگونه می توانید میزان خودآگاهی خود را ارتقا بخشید؟

نشریات را دنبال کنید: نشریات به شما در پیشبرد میزان خودآگاه یتان کمک میکنند. اگر هر روز زمان کوتاهی را به پیاده کردن تفکرات تان روی کاغذ اختصاص دهید، به سطح بالاتری از هوش احساسی دست خواهید یافت.

آرام باشید: زمانی که عصبانیت یا احساسات شدید دیگری را تجربه می کنید، آرامش خود را حفظ کنید تا علت آنرا نیز دریابید. به خاطر داشته باشید اینکه در چه موقعیتی قرار دارید مهم نیست، شما همیشه می توانید واکنش خود را انتخاب کنید.

خودتعدیلی: مدیرانی که به ندرت رفتار خود را تعدیل می کنند اغلب با دیگران وارد درگیری لفظی می شوند، تصمیمات ناگهانی یا احساسی میگیرند، با دیگران مصالحه نمی کنند یا ارزش آنها را زیر سوال می برند. خودتعدیلی به طور کامل راجع به تحت کنترل بودن است. همچنین این مولفه از هوش احساسی، انعطاف پذیری یک مدیر و تعهد او نسبت به مسئولیت شخصی اش را پوشش میدهد.

چگونه می توانید توانایی خودتعدیلی خود را ارتقا بخشید؟

ارزش های خود را مشخص کنید: آیا تصویر روشنی از موقعیتی که در آن به هیچ وجه سازش نخواهید کرد، در ذهن دارید؟ آیا میدانید چه ارز شهایی برای شما از اهمیت بالاتری برخوردار هستند؟ زمانی را به تعیین اصول اخلاقی اختصاص دهید. اگر میدانید چه چیزی برای شما مهمتر است، هنگام رویارویی با یک تصمیم گیری اخلاقی نیازی به تفکر مجدد نیست، شما درست انتخاب خواهید کرد.

خودتان را مسئول نگه دارید: بار دیگر که در یک موقعیت چالشی قرار می گیرید نسبت به آنچه که انجام می دهید کاملا آگاه باشید. آیا شما استرس خود را با فریاد زدن بر دیگری کاهش می دهید؟ کشیدن نفس عمیق برای آرام کردن خود را تمرین کنید. همچنین همه چیزهای منفی که قصد گفتن آنها را داشتید، بنویسید. سپس کاغذ را پاره کرده و دور بیندازید. ابراز این احساسات روی کاغذ ) و نه نشان دادن آنها به دیگران ( بهتر از به زبان آوردن آنها با صدای بلند و خطاب به کارمندان است. این کار به شما کمک می کند تا از عادلانه بودن واکنش های خود نسبت به دیگران اطمینان حاصل کنید.

انگیزش: مدیران خودانگیخته به صورت مداوم در راستای اهدافشان گام برمیدارند و همیشه برای کیفیت کار خود استانداردهای بالایی دارند.

چگونه می توانید انگیزه خود را افزایش دهید؟

دلایل انتخاب شغل خود را فراموش نکنید: فراموش کردن این نکته که چه ویژگی هایی شما را به شغل کنونی تان علاقه مند کرد، بسیار ساده است. پس زمانی را برای یادآوری اینکه چرا شما این شغل را انتخاب کردید اختصاص دهید و مطمئن شوید که اهداف شما هنوز تازه و پر انرژی هستند.

بدانیدکجا ایستاده اید: مشخص کنید برای مدیریت چقدر انگیزه دارید. اگر میزان انگیزه خود را در نقش مدیریت کم ارزیابی می کنید به دنبال راه هایی برای افزایش میزان آن باشید.

امیدوار باشید و به دنبال نکات مثبت بگردید: مدیران باانگیزه معمولا ورای مشکلی که با آن روبه رو هستند، خوشبین اند. اینگونه تفکرات ممکن است به تمرین زیادی نیاز داشته باشد اما کاملا ارزش آن را دارد. هر زمان که با چالشی مواجه میشوید یا حتی شکستی را تجربه میکنید، تلاش کنید تا حداقل یک نکته مثبت از آن بیاموزید. این نکته ممکن است بسیار کوچک، یک شخص جدید یا چیزی با تاثیر بلندمدت باشد. اما همیشه نکته مثبتی وجود دارد؛ اگر به دنبال آن بگردید.

یکدلی: برای مدیران دارا بودن عنصر یکدلی به منظور داشتن یک تیم یا سازمان موفق بسیار با اهمیت است. رهبران یکدل توانایی این را دارند که خود را در موقعیت دیگران قرار دهند. آنها به رشد کارمندان در سازمان کمک میکنند. با کسانی که ناعادلانه رفتار می کنند برخورد کرده، واکنش سازنده بروز میدهند و به صدای کسانی که به آنها نیاز دارند گوش میدهند. اگر به دنبال کسب وفاداری و احترام از جانب کارمندان خود هستید، از طریق همدلی نشان دهید که برای شما ارزشمند هستند و به آنها اهمیت میدهید.

چگونه میتوانید همدلی خود را افزایش دهید؟

خود را در موقعیت دیگران قرار دهید: همیشه جانبداری از نظر خودتان ساده به نظر میرسد اما نگاه کردن به مسائل از دریچه نگاه دیگران شاید به همان ساده نباشد و مدت زمان بیشتری را طلب کند.

به زبان بدن توجه کنید: شاید زمانی که به شخصی گوش فرامیدهید، دست به سینه هستید یا پا روی پا انداخته یا حتی لب خود را میجوید! این زبان بدن به دیگران نشان میدهد که شما چه احساسی راجع به یک وضعیت دارید و بازخوردی که دریافت خواهید کرد ممکن است مثبت نباشد. یادگیری خواندن زبان بدن میتواند نقش مهمی در مدیریت شما داشته باشد چراکه این امکان را به شما میدهد تا احساس واقعی افراد را دریابید.

به احساسات پاسخ دهید: برای چندمین بار از دستیار خود میخواهید که تا دیروقت کار کند. با وجود دریافت پاسخ مثبت از جانب وی، مخالفت را از لحن گفتار او احساس میکنید. پس در برابر احساس او پاسخگو باشید. از او به خاطر تمایلش برای کار کردن تا پاسی از شب قدردانی کنید تا افکار منفی او را در این زمینه کاهش دهید. در صورت امکان کاری کنید تا در آینده این مساله کمتر نگران کننده باشد؛ مثلا برای او روزی را به عنوان تعطیلی در نظر بگیرید.

مهارتهای اجتماعی : رهبرانی که این مولفه از هوش احساسی را به خوبی انجام میدهند، میتوانند به همان خوبی با دیگران ارتباط برقرار کنند. آنها به همان اندازه که آمادگی شنیدن اخبار خوب را دارند، اخبار بد را نیز مدیریت میکنند و در گردهم آوردن اعضای گروه و پشتیبانی از آنها در پذیرش پروژهها و ماموریتهای جدید تبحر خاصی دارند. این مدیران همچنین در مدیریت تغییرات وحل سیاستمندانه تضادها به خوبی عمل میکنند. آنها کمتر با رها کردن همه چیز به صورت وضع موجود راضی میشوند، در عین حال عقب هم نمینشینند تا دیگران کار را بر عهده بگیرند.

چگونه میتوان مهارتهای اجتماعی را بالا برد؟

تحلیل مناقشه را بیاموزید: مدیران باید طریقه حل مناقشات میان کارکنان یا حتی مشتریان را به خوبی بدانند.

قدرتبرقراری ارتباط خود را بهبود دهید: چقدر خوب ارتباط برقرار میکنید؟ در صورت احساس نیاز به دنبال یافتن را ههایی برای افزایش قدرت خود در این مهارت باشید.

چگونگیتعریف از دیگران را بیاموزید : به عنوان یک رهبر، میتوانید با تمجید از کارمندان، وفاداری آنان را به سمت خود معطوف کنید. یادگیری چگونگی تعریف و تمجید از دیگران یک هنر است.نکته کلیدی برای موثر بودن، مدیران باید تجسم کاملی از احساس خود و تاثیر آن بر اطرافیان داشته باشند. به همان میزانی که یک مدیر توانایی برقراری ارتباط و کارکردن با دیگران را داشته باشد، موفقیت خود را در آینده تضمین خواهد کرد.

منابع:
 • منبع:www.mindtools.co
 • ماهنامه بانک اقتصاد نوین

خلاصه زمانی که درباره یک رهبر فوق العاده میاندیشید، چه چیزی به ذهن شما خطور میکند؟ ممکن است شخصی را مجسم کنید که در رویارویی با انواع مشکلات از کوره در نمیرود یا ممکن است شخصی در نظر شما بیاید که در محیط کار خود از اعتماد کارمندان نسبت به خود برخوردار است، به آنان گوش فرا میدهد و همیشه تصمیمات دقیق و آگاهانهای میگیرد. همه این موارد مشخصات فردی با درجه بالایی از هوش احساسی است. در این مقاله به دنبال بررسی اهمیت هوش احساسی در مدیران هستیم و اینکه شما به عنوان یک مدیر چگونه میتوانید تواناییهای خود را افزایش دهید.

زمانی که درباره یک رهبر فوق العاده میاندیشید، چه چیزی به ذهن شما خطور میکند؟ ممکن است شخصی را مجسم کنید که در رویارویی با انواع مشکلات از کوره در نمیرود یا ممکن است شخصی در نظر شما بیاید که در محیط کار خود از اعتماد کارمندان نسبت به خود برخوردار است، به آنان گوش فرا میدهد و همیشه تصمیمات دقیق و آگاهانه ای میگیرد. همه این موارد مشخصات فردی با درجه بالایی از هوش احساسی است. در این مقاله به دنبال بررسی اهمیت هوش احساسی در مدیران هستیم و اینکه شما به عنوان یک مدیر چگونه میتوانید تواناییهای خود را افزایش دهید.

هوش احساسی چیست؟

هوش احساسی (EI) توانایی درک و مدیریت احساسات خود و همه افراد اطراف شماست. افراد برخوردار از درجه بالای هوش احساسی میدانند چه احساسی دارند، احساسات آنها چه معنا و مفهومی دارد و چگونه این احساسات میتواند بر دیگران تاثیرگذار باشد. در مقام مدیریت، داشتن هوش احساسی در راستای نیل به موفقیت لازم و ضروری است. گذشته از این، کدامیک موفقتر است؟ مدیری که در هنگام احساس فشار و استرس با عصبانیت و صدای بلند با کارمندانش صحبت می کند یا مدیری که در کمال آرامش بر خود فائق آمده و زمام امور را به دست میگیرد؟ مطابق تحقیقات دانیل گلمن(Daniel Goleman) روانشناس معروف امریکایی که کمکهای بسیاری در زمینه هرچه بیشتر شناساندن هوش احساسی به جوامع علمی کرده است، هوش احساسی دارای پنچ مولفه اصلی است :

 1. خودآگاهی
 2. خودتعدیلی
 3. انگیزش
 4. یکدلی
 5. مهارتهای اجتماعی

شما به عنوان یک مدیر هرچه در مولفه های مذکور توانایی بیشتری کسب کنید، به درجه بالاتری از هوش احساسی دست خواهید یافت. پس نگاه مختصری به هریک از مولفه ها با جزئیات بیشتر می کنیم تا مشخص شود چگونه باید توانایی های خود رابهبود دهید.

خودآگاهی: اگر شما فردی خودآگاه باشید، همیشه میدانید که چه احساسی دارید و احساسات و اعمال شما چگونه اطرافیانتان را تحت تاثیر قرار می دهد. همچنین خودآگاهی در مقام مدیریت بدان معناست که شما تصویر واضحی از نقاط قوت و ضعف خود دارید و این یعنی رفتار شما همراه با انسانیت است. چگونه می توانید میزان خودآگاهی خود را ارتقا بخشید؟

نشریات را دنبال کنید: نشریات به شما در پیشبرد میزان خودآگاه یتان کمک میکنند. اگر هر روز زمان کوتاهی را به پیاده کردن تفکرات تان روی کاغذ اختصاص دهید، به سطح بالاتری از هوش احساسی دست خواهید یافت.

آرام باشید: زمانی که عصبانیت یا احساسات شدید دیگری را تجربه می کنید، آرامش خود را حفظ کنید تا علت آنرا نیز دریابید. به خاطر داشته باشید اینکه در چه موقعیتی قرار دارید مهم نیست، شما همیشه می توانید واکنش خود را انتخاب کنید.

خودتعدیلی: مدیرانی که به ندرت رفتار خود را تعدیل می کنند اغلب با دیگران وارد درگیری لفظی می شوند، تصمیمات ناگهانی یا احساسی میگیرند، با دیگران مصالحه نمی کنند یا ارزش آنها را زیر سوال می برند. خودتعدیلی به طور کامل راجع به تحت کنترل بودن است. همچنین این مولفه از هوش احساسی، انعطاف پذیری یک مدیر و تعهد او نسبت به مسئولیت شخصی اش را پوشش میدهد.

چگونه می توانید توانایی خودتعدیلی خود را ارتقا بخشید؟

ارزش های خود را مشخص کنید: آیا تصویر روشنی از موقعیتی که در آن به هیچ وجه سازش نخواهید کرد، در ذهن دارید؟ آیا میدانید چه ارز شهایی برای شما از اهمیت بالاتری برخوردار هستند؟ زمانی را به تعیین اصول اخلاقی اختصاص دهید. اگر میدانید چه چیزی برای شما مهمتر است، هنگام رویارویی با یک تصمیم گیری اخلاقی نیازی به تفکر مجدد نیست، شما درست انتخاب خواهید کرد.

خودتان را مسئول نگه دارید: بار دیگر که در یک موقعیت چالشی قرار می گیرید نسبت به آنچه که انجام می دهید کاملا آگاه باشید. آیا شما استرس خود را با فریاد زدن بر دیگری کاهش می دهید؟ کشیدن نفس عمیق برای آرام کردن خود را تمرین کنید. همچنین همه چیزهای منفی که قصد گفتن آنها را داشتید، بنویسید. سپس کاغذ را پاره کرده و دور بیندازید. ابراز این احساسات روی کاغذ ) و نه نشان دادن آنها به دیگران ( بهتر از به زبان آوردن آنها با صدای بلند و خطاب به کارمندان است. این کار به شما کمک می کند تا از عادلانه بودن واکنش های خود نسبت به دیگران اطمینان حاصل کنید.

انگیزش: مدیران خودانگیخته به صورت مداوم در راستای اهدافشان گام برمیدارند و همیشه برای کیفیت کار خود استانداردهای بالایی دارند.

چگونه می توانید انگیزه خود را افزایش دهید؟

دلایل انتخاب شغل خود را فراموش نکنید: فراموش کردن این نکته که چه ویژگی هایی شما را به شغل کنونی تان علاقه مند کرد، بسیار ساده است. پس زمانی را برای یادآوری اینکه چرا شما این شغل را انتخاب کردید اختصاص دهید و مطمئن شوید که اهداف شما هنوز تازه و پر انرژی هستند.

بدانیدکجا ایستاده اید: مشخص کنید برای مدیریت چقدر انگیزه دارید. اگر میزان انگیزه خود را در نقش مدیریت کم ارزیابی می کنید به دنبال راه هایی برای افزایش میزان آن باشید.

امیدوار باشید و به دنبال نکات مثبت بگردید: مدیران باانگیزه معمولا ورای مشکلی که با آن روبه رو هستند، خوشبین اند. اینگونه تفکرات ممکن است به تمرین زیادی نیاز داشته باشد اما کاملا ارزش آن را دارد. هر زمان که با چالشی مواجه میشوید یا حتی شکستی را تجربه میکنید، تلاش کنید تا حداقل یک نکته مثبت از آن بیاموزید. این نکته ممکن است بسیار کوچک، یک شخص جدید یا چیزی با تاثیر بلندمدت باشد. اما همیشه نکته مثبتی وجود دارد؛ اگر به دنبال آن بگردید.

یکدلی: برای مدیران دارا بودن عنصر یکدلی به منظور داشتن یک تیم یا سازمان موفق بسیار با اهمیت است. رهبران یکدل توانایی این را دارند که خود را در موقعیت دیگران قرار دهند. آنها به رشد کارمندان در سازمان کمک میکنند. با کسانی که ناعادلانه رفتار می کنند برخورد کرده، واکنش سازنده بروز میدهند و به صدای کسانی که به آنها نیاز دارند گوش میدهند. اگر به دنبال کسب وفاداری و احترام از جانب کارمندان خود هستید، از طریق همدلی نشان دهید که برای شما ارزشمند هستند و به آنها اهمیت میدهید.

چگونه میتوانید همدلی خود را افزایش دهید؟

خود را در موقعیت دیگران قرار دهید: همیشه جانبداری از نظر خودتان ساده به نظر میرسد اما نگاه کردن به مسائل از دریچه نگاه دیگران شاید به همان ساده نباشد و مدت زمان بیشتری را طلب کند.

به زبان بدن توجه کنید: شاید زمانی که به شخصی گوش فرامیدهید، دست به سینه هستید یا پا روی پا انداخته یا حتی لب خود را میجوید! این زبان بدن به دیگران نشان میدهد که شما چه احساسی راجع به یک وضعیت دارید و بازخوردی که دریافت خواهید کرد ممکن است مثبت نباشد. یادگیری خواندن زبان بدن میتواند نقش مهمی در مدیریت شما داشته باشد چراکه این امکان را به شما میدهد تا احساس واقعی افراد را دریابید.

به احساسات پاسخ دهید: برای چندمین بار از دستیار خود میخواهید که تا دیروقت کار کند. با وجود دریافت پاسخ مثبت از جانب وی، مخالفت را از لحن گفتار او احساس میکنید. پس در برابر احساس او پاسخگو باشید. از او به خاطر تمایلش برای کار کردن تا پاسی از شب قدردانی کنید تا افکار منفی او را در این زمینه کاهش دهید. در صورت امکان کاری کنید تا در آینده این مساله کمتر نگران کننده باشد؛ مثلا برای او روزی را به عنوان تعطیلی در نظر بگیرید.

مهارتهای اجتماعی : رهبرانی که این مولفه از هوش احساسی را به خوبی انجام میدهند، میتوانند به همان خوبی با دیگران ارتباط برقرار کنند. آنها به همان اندازه که آمادگی شنیدن اخبار خوب را دارند، اخبار بد را نیز مدیریت میکنند و در گردهم آوردن اعضای گروه و پشتیبانی از آنها در پذیرش پروژهها و ماموریتهای جدید تبحر خاصی دارند. این مدیران همچنین در مدیریت تغییرات وحل سیاستمندانه تضادها به خوبی عمل میکنند. آنها کمتر با رها کردن همه چیز به صورت وضع موجود راضی میشوند، در عین حال عقب هم نمینشینند تا دیگران کار را بر عهده بگیرند.

چگونه میتوان مهارتهای اجتماعی را بالا برد؟

تحلیل مناقشه را بیاموزید: مدیران باید طریقه حل مناقشات میان کارکنان یا حتی مشتریان را به خوبی بدانند.

قدرتبرقراری ارتباط خود را بهبود دهید: چقدر خوب ارتباط برقرار میکنید؟ در صورت احساس نیاز به دنبال یافتن را ههایی برای افزایش قدرت خود در این مهارت باشید.

چگونگیتعریف از دیگران را بیاموزید : به عنوان یک رهبر، میتوانید با تمجید از کارمندان، وفاداری آنان را به سمت خود معطوف کنید. یادگیری چگونگی تعریف و تمجید از دیگران یک هنر است.نکته کلیدی برای موثر بودن، مدیران باید تجسم کاملی از احساس خود و تاثیر آن بر اطرافیان داشته باشند. به همان میزانی که یک مدیر توانایی برقراری ارتباط و کارکردن با دیگران را داشته باشد، موفقیت خود را در آینده تضمین خواهد کرد.

منابع:
 • منبع:www.mindtools.co
 • ماهنامه بانک اقتصاد نوین
1394/02/19 از نهایت‌نگر
0
/
13
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333