رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
...
حبیب صنوبر
@habib_531
53

عنوان بلاگ : چرا از اشتباهات خود در بورس درس نمیگیریم(قسمت اول)
دسته : بورس اوراق بهادار


خلاصه بشر بیشترین درس‌ها را از اشتباهات خود می‌گیرد، نه از موفقیت‌هایش… ولی چرا این موضوع در بورس صدق نمیکند اگر بخواهید به کسی دوچرخه‌سواری یاد دهید، آیا به او کتابی می‌دهید تا مطالعه کند؟ او را به سخنرانی می‌برید که در آن توضیحاتی درباره دوچرخه‌سواری و حفظ تعادل، چرخش، شروع به حرکت، توقف و غیره را بشنود؟ یا اینکه او را روی یک دوچرخه می‌نشانید و کمی هل می‌دهید و اجازه می‌دهید چندین بار زمین بخورد تا خودش یاد بگیرد؟

بشر بیشترین درس ها را از اشتباهات خود می گیرد، نه از موفقیت هایش…

اگر بخواهید به کسی دوچرخه سواری یاد دهید، آیا به او کتابی می دهید تا مطالعه کند؟ او را به سخنرانی می برید که در آن توضیحاتی درباره دوچرخه سواری و حفظ تعادل، چرخش، شروع به حرکت، توقف و غیره را بشنود؟ یا اینکه او را روی یک دوچرخه می نشانید و کمی هل می دهید و اجازه می دهید چندین بار زمین بخورد تا خودش یاد بگیرد؟

«تفاوت اصلی میان خردمند و نادان در این است که خردمند از اشتباهات خود درس می گیرد در حالی که نادان هرگز از اشتباهات خود درس نمی گیرد.»

«بشر بیشترین درس ها را از اشتباهات خود می گیرد، نه از موفقیت هایش.»
«ارتکاب خطا طبیعی است، اما ارتکاب دوباره همان خطا به شخصیت فرد مربوط می شود.»
این عبارت های پرمعنا و کلیدی از ثروتمندان سرشناس جهان است که در بخشی از کتاب کاربردی 23 اصل موفقیت وارن بافت نوشته شده است. اگر بخواهید به کسی دوچرخه سواری یاد دهید، آیا به او کتابی می دهید تا مطالعه کند؟ او را به سخنرانی می برید که در آن توضیحاتی درباره دوچرخه سواری و حفظ تعادل، چرخش، شروع به حرکت، توقف و غیره را بشنود؟ یا اینکه او را روی یک دوچرخه می نشانید و کمی هل می دهید و اجازه می دهید چندین بار زمین بخورد تا خودش یاد بگیرد؟

نظریه بافت درباره پذیرش اشتباهات
می دانید که یاد گرفتن دوچرخه سواری از طریق کتاب و سخنرانی بسیار مضحک است. با تمام توضیحات موجود در عالم نیز، دوچرخه سواری را باید همان گونه که من و فرزندانم فرا گرفتیم، یاد بگیرید؛ با مرتکب شدن خطاهای بسیار که گاهی اوقات دردناک نیز هستند. بافت می پرسد: «آیا می توانید به یک ماهی بگویید که راه رفتن روی زمین چه حسی دارد؟ سپری کردن یک روز بر روی زمین بهتر از هزار سال صحبت کردن درباره آن است.» به عبارت دیگر، ما به گونه ای برنامه ریزی شده ایم که از اشتباهات خود درس بگیریم. اما آنچه می آموزیم به واکنش های ما بستگی دارد. اگر کودکی دست خود را روی اجاق داغی بگذارد، یاد خواهد گرفت که دیگر این کار را نکند. اما یادگیری خودکار او ممکن است به این صورت باشد: «هرگز دست خود را روی هیچ اجاقی نگذار.» او ابتدا باید اشتباه خود را تحلیل کند تا بتواند تشخیص دهد که اشکالی ندارد دستش را روی اجاق سرد بگذارد.

سپس او به مدرسه می رود و در مورد اشتباهاتش در آنجا چه می آموزد؟ در بسیاری از مدارس به خاطر اشتباهاتش تنبیه می شود. بنابراین متوجه می شود مرتکب اشتباه شدن، غلط است و اگر اشتباه کنی فردی شکست خورده هستی. پس از فارغ التحصیلی که این رفتار در وجودش نهادینه شد، در هنگام ارتکاب خطا که در دنیای واقعی اجتناب ناپذیر است، واکنش او چه خواهد بود؟ تکذیب و فرار.

او مشاور سرمایه گذاری خود را به خاطر توصیه کردن فلان سهام یا بازار را به خاطر رکودش سرزنش خواهد کرد. یا عمل خود را توجیه خواهد کرد: «من از قوانین پیروی کردم، تقصیر من نبود!» درست مثل کودکی که فریاد می زند «تو مرا مجبور به انجام این کار کردی!» آخرین کاری که او با این نوع آموزش انجام خواهد داد، این است که نسبت به اشتباهاتش بی طرف بماند و از آن درس بگیرد. به این ترتیب این اشتباه را دوباره تکرار خواهد کرد و این اجتناب ناپذیر است. هنگامی که سرمایه گذار خبره مرتکب اشتباه می شود، واکنشی بسیار متفاوت دارد. نخست اشتباهش را می پذیرد و برای خنثی کردن اثر آن سریعا اقدام می کند.

او می تواند چنین کاری را انجام دهد، چون مسوولیت کامل کارهایش و عواقب آنها را پذیرفته است.نه بافت و نه شوارتز هیچگونه وسواس عاطفی در مورد پذیرفتن اشتباهات خود ندارند. در واقع آنها هر دو صادق بودن در مورد اشتباهاتشان را خط مشی خود قرار داده اند. بافت معتقد است: «مدیری که دیگران را در جمع به درستی هدایت نمی کند، به تدریج خود را در خلوت گمراه می کند.» به نظر بافت اگر می خواهید با خودتان صادق باشید، ضروری است که اشتباهات خود را بپذیرید.شوارتز نیز در این باره بسیار صریح است. او می گوید: «در نظر دیگران، اشتباه کردن نوعی شرمندگی محسوب می شود، اما برای من تشخیص اشتباهات خود باعث غرور است. وقتی بدانیم بروز نقص، از خصوصیات انسان است، دیگر اشتباه کردن باعث شرمندگی نیست و شرمندگی تنها در ناتوانی اصلاح اشتباهمان است.»

منابع:
  • http://www.bourseiness.com/

خلاصه بشر بیشترین درس‌ها را از اشتباهات خود می‌گیرد، نه از موفقیت‌هایش… ولی چرا این موضوع در بورس صدق نمیکند اگر بخواهید به کسی دوچرخه‌سواری یاد دهید، آیا به او کتابی می‌دهید تا مطالعه کند؟ او را به سخنرانی می‌برید که در آن توضیحاتی درباره دوچرخه‌سواری و حفظ تعادل، چرخش، شروع به حرکت، توقف و غیره را بشنود؟ یا اینکه او را روی یک دوچرخه می‌نشانید و کمی هل می‌دهید و اجازه می‌دهید چندین بار زمین بخورد تا خودش یاد بگیرد؟

بشر بیشترین درس ها را از اشتباهات خود می گیرد، نه از موفقیت هایش…

اگر بخواهید به کسی دوچرخه سواری یاد دهید، آیا به او کتابی می دهید تا مطالعه کند؟ او را به سخنرانی می برید که در آن توضیحاتی درباره دوچرخه سواری و حفظ تعادل، چرخش، شروع به حرکت، توقف و غیره را بشنود؟ یا اینکه او را روی یک دوچرخه می نشانید و کمی هل می دهید و اجازه می دهید چندین بار زمین بخورد تا خودش یاد بگیرد؟

«تفاوت اصلی میان خردمند و نادان در این است که خردمند از اشتباهات خود درس می گیرد در حالی که نادان هرگز از اشتباهات خود درس نمی گیرد.»

«بشر بیشترین درس ها را از اشتباهات خود می گیرد، نه از موفقیت هایش.»
«ارتکاب خطا طبیعی است، اما ارتکاب دوباره همان خطا به شخصیت فرد مربوط می شود.»
این عبارت های پرمعنا و کلیدی از ثروتمندان سرشناس جهان است که در بخشی از کتاب کاربردی 23 اصل موفقیت وارن بافت نوشته شده است. اگر بخواهید به کسی دوچرخه سواری یاد دهید، آیا به او کتابی می دهید تا مطالعه کند؟ او را به سخنرانی می برید که در آن توضیحاتی درباره دوچرخه سواری و حفظ تعادل، چرخش، شروع به حرکت، توقف و غیره را بشنود؟ یا اینکه او را روی یک دوچرخه می نشانید و کمی هل می دهید و اجازه می دهید چندین بار زمین بخورد تا خودش یاد بگیرد؟

نظریه بافت درباره پذیرش اشتباهات
می دانید که یاد گرفتن دوچرخه سواری از طریق کتاب و سخنرانی بسیار مضحک است. با تمام توضیحات موجود در عالم نیز، دوچرخه سواری را باید همان گونه که من و فرزندانم فرا گرفتیم، یاد بگیرید؛ با مرتکب شدن خطاهای بسیار که گاهی اوقات دردناک نیز هستند. بافت می پرسد: «آیا می توانید به یک ماهی بگویید که راه رفتن روی زمین چه حسی دارد؟ سپری کردن یک روز بر روی زمین بهتر از هزار سال صحبت کردن درباره آن است.» به عبارت دیگر، ما به گونه ای برنامه ریزی شده ایم که از اشتباهات خود درس بگیریم. اما آنچه می آموزیم به واکنش های ما بستگی دارد. اگر کودکی دست خود را روی اجاق داغی بگذارد، یاد خواهد گرفت که دیگر این کار را نکند. اما یادگیری خودکار او ممکن است به این صورت باشد: «هرگز دست خود را روی هیچ اجاقی نگذار.» او ابتدا باید اشتباه خود را تحلیل کند تا بتواند تشخیص دهد که اشکالی ندارد دستش را روی اجاق سرد بگذارد.

سپس او به مدرسه می رود و در مورد اشتباهاتش در آنجا چه می آموزد؟ در بسیاری از مدارس به خاطر اشتباهاتش تنبیه می شود. بنابراین متوجه می شود مرتکب اشتباه شدن، غلط است و اگر اشتباه کنی فردی شکست خورده هستی. پس از فارغ التحصیلی که این رفتار در وجودش نهادینه شد، در هنگام ارتکاب خطا که در دنیای واقعی اجتناب ناپذیر است، واکنش او چه خواهد بود؟ تکذیب و فرار.

او مشاور سرمایه گذاری خود را به خاطر توصیه کردن فلان سهام یا بازار را به خاطر رکودش سرزنش خواهد کرد. یا عمل خود را توجیه خواهد کرد: «من از قوانین پیروی کردم، تقصیر من نبود!» درست مثل کودکی که فریاد می زند «تو مرا مجبور به انجام این کار کردی!» آخرین کاری که او با این نوع آموزش انجام خواهد داد، این است که نسبت به اشتباهاتش بی طرف بماند و از آن درس بگیرد. به این ترتیب این اشتباه را دوباره تکرار خواهد کرد و این اجتناب ناپذیر است. هنگامی که سرمایه گذار خبره مرتکب اشتباه می شود، واکنشی بسیار متفاوت دارد. نخست اشتباهش را می پذیرد و برای خنثی کردن اثر آن سریعا اقدام می کند.

او می تواند چنین کاری را انجام دهد، چون مسوولیت کامل کارهایش و عواقب آنها را پذیرفته است.نه بافت و نه شوارتز هیچگونه وسواس عاطفی در مورد پذیرفتن اشتباهات خود ندارند. در واقع آنها هر دو صادق بودن در مورد اشتباهاتشان را خط مشی خود قرار داده اند. بافت معتقد است: «مدیری که دیگران را در جمع به درستی هدایت نمی کند، به تدریج خود را در خلوت گمراه می کند.» به نظر بافت اگر می خواهید با خودتان صادق باشید، ضروری است که اشتباهات خود را بپذیرید.شوارتز نیز در این باره بسیار صریح است. او می گوید: «در نظر دیگران، اشتباه کردن نوعی شرمندگی محسوب می شود، اما برای من تشخیص اشتباهات خود باعث غرور است. وقتی بدانیم بروز نقص، از خصوصیات انسان است، دیگر اشتباه کردن باعث شرمندگی نیست و شرمندگی تنها در ناتوانی اصلاح اشتباهمان است.»

منابع:
  • http://www.bourseiness.com/
1394/02/07 از نهایت‌نگر
0
/
12
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333