رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
مطالب واحد آموزش نهایت‌نگر
ارتباطات واحد آموزش نهایت‌نگر
...

عنوان بلاگ : راهبرد‌های ترکیبی – راهبرد 1
دسته : آموزشی


خلاصه امروزه معامله‌گران حرفه‌ای، برای پوشش ریسک خود به‌جای معاملات ساده، بیشتر از حالت‌های ترکیبی معاملات استفاده می‌کنند. با ترکیب معاملات نقدی، معاملات آتی، و معاملات اختیار خرید یا فروش، حالت‌های مختلفی ایجاد می‌شود. در راهبردهای ترکیبی، ترکیبی از دو یا چند حالت معامله به‌صورت یک‌جا استفاده و مورد بررسی قرار می‌گیرد.

راهبرد های ترکیبی – راهبرد ۱

برای دریافت فایل پی دی اف این بخش از این لینک می توانید استفاده کنید: لینک دانلود

مقدمه

امروزه معامله گران حرفه ای، برای پوشش ریسک خود به جای معاملات ساده، بیشتر از حالت های ترکیبی معاملات استفاده می کنند. با ترکیب معاملات نقدی، معاملات آتی، و معاملات اختیار خرید یا فروش، حالت های مختلفی ایجاد می شود. در راهبردهای ترکیبی، ترکیبی از دو یا چند حالت معامله به صورت یک جا استفاده و مورد بررسی قرار می گیرد. هر کدام از این راهبردها مزایا و معایب مربوط به خود را دارند.

همراه با فعال شدن این ابزارها در بازار سرمایه ایران، شناخت این راهبردها می تواند برای فعالان این بازار بسیار سودبخش باشد. در این بخش یک به یک سراغ راهبرد های مختلف می رویم و آن ها را تشریح می نماییم.

نکته

خوانندگان محترم در صورتی که در مطالعه مطالب زیر با ابهام مواجه شدید، می توانید به مطالب آموزشی پیشین که توسط واحد آموزش در زمینه معاملات آتی و معاملات اختیار سهام در همین سایت قرار داده شده است مراجعه فرمایید.

عنوان

خرید نقدی دارایی + فروش «اختیار خرید» دارایی

توضیح

  • در این راهبرد، خود دارایی پایه را به صورت نقدی و به قیمت بازار می خریم، و قرارداد «اختیار خرید» همان دارایی را می فروشیم.
  • فروش «اختیار خرید» به این معناست که زمانی که طرف دیگر معامله (خریدار «اختیار خرید») بخواهد اختیار خود را اعمال کند، ما (فروشنده «اختیار خرید») مجبور هستیم به تعهد خود عمل کنیم و دارایی پایه را به قیمت توافقی به او بفروشیم.
  • شایان ذکر است زمانی خریدار «اختیار خرید» اختیار خود را اعمال می کند که قیمت دارایی در سررسید، بالاتر از قیمت توافقی شود.

مثال

  • قیمت روز سهم: ۵۰۰ ریال، قیمت توافقی: ۶۳۰ ریال، قیمت اختیار: ۵۰ ریال.

در جدول زیر سود(زیان) به دست آمده از این راهبرد با توجه به قیمت سهم در سررسید خلاصه شده است:

به عنوان مثال زمانی که قیمت سهم در سررسید ۹۰۰ ریال می شود، طرف دیگر معامله (خریدار «اختیار خرید») اختیار خود را اعمال می کند و خواهان خرید سهم از ما به قیمت توافقی (۶۳۰ ریال) است. ما از این بابت ۲۷۰ ریال به ازای هر سهم زیان می کنیم:

۲۷۰- = ۹۰۰ - ۶۳۰

نکته: در ستون دوم جدول بالا زمانی که خریدار، اختیار خود را اعمال کند، عدد 1 درج شده است.

از طرفی زمان ورود به معامله اختیار به عنوان فروشنده مبلغ ۵۰ ریال دریافت کرده ایم.

همچنین هم زمان با قرارداد اختیار، خود سهم را به صورت نقدی به قیمت ۵۰0 ریال خریداری کرده ایم. قیمت هر سهم اکنون افزایش یافته و به قیمت ۹۰۰ ریال رسیده است. لذا به ازای هر سهم 400 ریال سود می کنیم:

400 = ۵۰0 - ۹۰۰

در نتیجه سود کل ما به رقم ۱۸۰ ریال می رسد:

۱۸۰ = 400 + ۵۰ + (۲۷۰-)

نمودار

اگر محور عمودی، میزان سود(زیان) معامله گر باشد و محور افقی، قیمت هر در سررسید، نمودار حاصل از این راهبرد در شکل زیر ترسیم شده است:

همانطور که دیده می شود حداکثر سود معامله گر در این راهبرد از قیمت ۶۳۰ ریال آغاز می شود و برابر ۱۸۰ ریال به ازای هر سهم است. حداکثر زیان او در قیمت صفر ریال و برابر 4۵۰ ریال به ازای هر سهم است. نقطه سربه سری (قیمتی که در آن نه سود می کند و نه زیان) در قیمت 4۵۰ ریال است.

بهشاد یاسینی، واحد آموزش کارگزاری نهایت نگر ■


خلاصه امروزه معامله‌گران حرفه‌ای، برای پوشش ریسک خود به‌جای معاملات ساده، بیشتر از حالت‌های ترکیبی معاملات استفاده می‌کنند. با ترکیب معاملات نقدی، معاملات آتی، و معاملات اختیار خرید یا فروش، حالت‌های مختلفی ایجاد می‌شود. در راهبردهای ترکیبی، ترکیبی از دو یا چند حالت معامله به‌صورت یک‌جا استفاده و مورد بررسی قرار می‌گیرد.

راهبرد های ترکیبی – راهبرد ۱

برای دریافت فایل پی دی اف این بخش از این لینک می توانید استفاده کنید: لینک دانلود

مقدمه

امروزه معامله گران حرفه ای، برای پوشش ریسک خود به جای معاملات ساده، بیشتر از حالت های ترکیبی معاملات استفاده می کنند. با ترکیب معاملات نقدی، معاملات آتی، و معاملات اختیار خرید یا فروش، حالت های مختلفی ایجاد می شود. در راهبردهای ترکیبی، ترکیبی از دو یا چند حالت معامله به صورت یک جا استفاده و مورد بررسی قرار می گیرد. هر کدام از این راهبردها مزایا و معایب مربوط به خود را دارند.

همراه با فعال شدن این ابزارها در بازار سرمایه ایران، شناخت این راهبردها می تواند برای فعالان این بازار بسیار سودبخش باشد. در این بخش یک به یک سراغ راهبرد های مختلف می رویم و آن ها را تشریح می نماییم.

نکته

خوانندگان محترم در صورتی که در مطالعه مطالب زیر با ابهام مواجه شدید، می توانید به مطالب آموزشی پیشین که توسط واحد آموزش در زمینه معاملات آتی و معاملات اختیار سهام در همین سایت قرار داده شده است مراجعه فرمایید.

عنوان

خرید نقدی دارایی + فروش «اختیار خرید» دارایی

توضیح

  • در این راهبرد، خود دارایی پایه را به صورت نقدی و به قیمت بازار می خریم، و قرارداد «اختیار خرید» همان دارایی را می فروشیم.
  • فروش «اختیار خرید» به این معناست که زمانی که طرف دیگر معامله (خریدار «اختیار خرید») بخواهد اختیار خود را اعمال کند، ما (فروشنده «اختیار خرید») مجبور هستیم به تعهد خود عمل کنیم و دارایی پایه را به قیمت توافقی به او بفروشیم.
  • شایان ذکر است زمانی خریدار «اختیار خرید» اختیار خود را اعمال می کند که قیمت دارایی در سررسید، بالاتر از قیمت توافقی شود.

مثال

  • قیمت روز سهم: ۵۰۰ ریال، قیمت توافقی: ۶۳۰ ریال، قیمت اختیار: ۵۰ ریال.

در جدول زیر سود(زیان) به دست آمده از این راهبرد با توجه به قیمت سهم در سررسید خلاصه شده است:

به عنوان مثال زمانی که قیمت سهم در سررسید ۹۰۰ ریال می شود، طرف دیگر معامله (خریدار «اختیار خرید») اختیار خود را اعمال می کند و خواهان خرید سهم از ما به قیمت توافقی (۶۳۰ ریال) است. ما از این بابت ۲۷۰ ریال به ازای هر سهم زیان می کنیم:

۲۷۰- = ۹۰۰ - ۶۳۰

نکته: در ستون دوم جدول بالا زمانی که خریدار، اختیار خود را اعمال کند، عدد 1 درج شده است.

از طرفی زمان ورود به معامله اختیار به عنوان فروشنده مبلغ ۵۰ ریال دریافت کرده ایم.

همچنین هم زمان با قرارداد اختیار، خود سهم را به صورت نقدی به قیمت ۵۰0 ریال خریداری کرده ایم. قیمت هر سهم اکنون افزایش یافته و به قیمت ۹۰۰ ریال رسیده است. لذا به ازای هر سهم 400 ریال سود می کنیم:

400 = ۵۰0 - ۹۰۰

در نتیجه سود کل ما به رقم ۱۸۰ ریال می رسد:

۱۸۰ = 400 + ۵۰ + (۲۷۰-)

نمودار

اگر محور عمودی، میزان سود(زیان) معامله گر باشد و محور افقی، قیمت هر در سررسید، نمودار حاصل از این راهبرد در شکل زیر ترسیم شده است:

همانطور که دیده می شود حداکثر سود معامله گر در این راهبرد از قیمت ۶۳۰ ریال آغاز می شود و برابر ۱۸۰ ریال به ازای هر سهم است. حداکثر زیان او در قیمت صفر ریال و برابر 4۵۰ ریال به ازای هر سهم است. نقطه سربه سری (قیمتی که در آن نه سود می کند و نه زیان) در قیمت 4۵۰ ریال است.

بهشاد یاسینی، واحد آموزش کارگزاری نهایت نگر ■

1394/01/29 از نهایت‌نگر
0
/
4
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333