رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
مطالب وحید محمدی پلارتی
ارتباطات وحید محمدی پلارتی
...

عنوان بلاگ : جلسه تحلیلی در دفتر کارگزاری نهایت نگر شعبه اصفهان


خلاصه در جلسه تحلیلی که در دفتر کارگزاری نهایت نگر شعبه اصفهان مورخ 21آذر ماه 95 برگزار شد، مباحث روز اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت. اهم مباحث مطرح شده ، حذف صفر از پول ملی و بررسی لایحه بودجه 96 بود که به شرح زیر می باشد:
 1. به دلیل هزینه بر بودن حذف صفر از پول ملی احتمال تصویب یک صفر توسط مجلس بسیار پایین است و به احتمال قوی دو یا سه صفر در دستور کار قرار خواهد گرفت اما با توجه به تورم زا بودن آن تا پیش از انتخابات ریاست جمهوری انجام نخواهد شد، همچنین در صورت انجام تاثیر مهمی بر سهم های زیر یا نزدیک به ارزش اسمی خواهد داشت.
  2. در خصوص نرخ دلار نیز خلاصه موارد مطرح شده اشاره به ریسک سیاسی بود که البته به دلیل بار روانی 4هزار تومان در شرایط فعلی در همین محدوده نوسان خواهد داشت.
  3. همچنین به دلیل راه اندازی اختیارمعامله (Call Option) در بورس کالا جمع بندی مباحث در این خصوص به شرح زیر انجامید: به دلیل نوپا بودن و تخصصی بودن این ابزار مالی، شرایط برای بهره بردن از آن فراهم است و جای کار زیادی خواهد داشت.
  4. لایحه بودجه که چند روز قبل توسط دولت تقدیم مجلس شد که مورد بررسی قرار گرفت و مواردی به صورت تیتروار ارائه شده است:
  *در بخش درآمد ها سهم مالیات 35درصد و فروش دارایی های سرمایه ای 36 درصد بودجه عمومی در نظر گرفته شده است.
  *به میزان رشد بودجه امسال نسبت به سال گذشته در بودجه جاری مصرف خواهد شد.
  *سهم واگذاری دارایی های سرمایه ای همچنان بالا می باشد و سهم واگذاری دارایی های مالی رشد داشته است.
  *در صورت تحقق کمتر درآمدهای مالیاتی و واگذاری دارایی های سرمایه ای تحقق درآمدها بر دوش واگذاری دارایی های مالی خواهد بود که رقیبی برای بازار سرمایه می باشد.
  *21هزار میلیارد تومان تملک دارایی های مالی (خرید اوراق مالی سررسید شده) در نظر گرفته شده است. همچنین به دلیل افزایش سهم واگذاری دارایی های مالی در آینده سهم تملک دارایی های مالی بیشتر خواهد شد. بنابراین در صورت عدم افزایش منابع درآمدی(افزایش قیمت نفت و یا عدم ایجاد منابع درآمدی جدید) سال های آینده تملک دارایی های مالی جای بودجه عمرانی را خواهد گرفت.
  * علاوه بر واگذاری دارایی های مالی(44هزار میلیارد تومان)، در تبصره 4 بودجه، دولت مجوز واگذاری دارایی های مالی به وزارتخانه ها و شرکت های دولتی(67.5 هزار میلیارد تومان) را داده شده است.
  بنابراین با توجه به حجم زیاد واگذاری دارایی های مالی، اوراق با درآمد ثابت رقیب اصلی برای بازار سرمایه خواهد شد که این برای فعالان در این بخش نشانه خوبی نخواهد داشت.
  همچنین عملکرد 6ماهه که توسط دولت منتشر شده است نشان میدهد دولت بار کسری بودجه را بر دوش واگذاری دارای های مالی انداخته است که نکته قابل توجه آن، درامد های ناشی از واگذاری هاست که صرف هزینه ای جاری میشود.
  در پایان مواردی از ۲ صنعت #روی و #پتروشیمی مطرح شد که به شرح زیر است:
  در صنعت روی همانطور که در گزارش جلسه قبل نیز اشاره شده بود همچنان فرصت سرمایه گذاری وجود دارد چرا که با توجه به مفروضات پیش بینی شده در اخرین گزارش ها نرخ های جهانی همچنان بالاتر می باشند و با دید اواخر بهمن ماه که اولین پیش بینی ها برای سال مالی آتی تعدیل مثبت خوبی در پیش خواهند داشت.

در خصوص صنعت پتروشیمی عنوان شد که به 3 دلیل همچنان فضا برای رشد قیمتی آنها فراهم است:
اول نرخ خوراک ثابت برای شرکت های داخلی درصورتی که برای شرکتهای رقیب خارجی اینگونه نخواهد بود.
دوم افزایش گپ نرخ ارز آزاد با ارز مبادله ای که حاشیه سود را بیشتر خواهد کرد
و سوم افزایش نرخ ارز نسبت به بودجه های اعلامی که در شرایط فعلی بیشتر به این مورد توجه شده است و موارد قبلی در سودآوری این صنعت بسیار اثرگذار خواهند بود.


خلاصه در جلسه تحلیلی که در دفتر کارگزاری نهایت نگر شعبه اصفهان مورخ 21آذر ماه 95 برگزار شد، مباحث روز اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت. اهم مباحث مطرح شده ، حذف صفر از پول ملی و بررسی لایحه بودجه 96 بود که به شرح زیر می باشد:
 1. به دلیل هزینه بر بودن حذف صفر از پول ملی احتمال تصویب یک صفر توسط مجلس بسیار پایین است و به احتمال قوی دو یا سه صفر در دستور کار قرار خواهد گرفت اما با توجه به تورم زا بودن آن تا پیش از انتخابات ریاست جمهوری انجام نخواهد شد، همچنین در صورت انجام تاثیر مهمی بر سهم های زیر یا نزدیک به ارزش اسمی خواهد داشت.
  2. در خصوص نرخ دلار نیز خلاصه موارد مطرح شده اشاره به ریسک سیاسی بود که البته به دلیل بار روانی 4هزار تومان در شرایط فعلی در همین محدوده نوسان خواهد داشت.
  3. همچنین به دلیل راه اندازی اختیارمعامله (Call Option) در بورس کالا جمع بندی مباحث در این خصوص به شرح زیر انجامید: به دلیل نوپا بودن و تخصصی بودن این ابزار مالی، شرایط برای بهره بردن از آن فراهم است و جای کار زیادی خواهد داشت.
  4. لایحه بودجه که چند روز قبل توسط دولت تقدیم مجلس شد که مورد بررسی قرار گرفت و مواردی به صورت تیتروار ارائه شده است:
  *در بخش درآمد ها سهم مالیات 35درصد و فروش دارایی های سرمایه ای 36 درصد بودجه عمومی در نظر گرفته شده است.
  *به میزان رشد بودجه امسال نسبت به سال گذشته در بودجه جاری مصرف خواهد شد.
  *سهم واگذاری دارایی های سرمایه ای همچنان بالا می باشد و سهم واگذاری دارایی های مالی رشد داشته است.
  *در صورت تحقق کمتر درآمدهای مالیاتی و واگذاری دارایی های سرمایه ای تحقق درآمدها بر دوش واگذاری دارایی های مالی خواهد بود که رقیبی برای بازار سرمایه می باشد.
  *21هزار میلیارد تومان تملک دارایی های مالی (خرید اوراق مالی سررسید شده) در نظر گرفته شده است. همچنین به دلیل افزایش سهم واگذاری دارایی های مالی در آینده سهم تملک دارایی های مالی بیشتر خواهد شد. بنابراین در صورت عدم افزایش منابع درآمدی(افزایش قیمت نفت و یا عدم ایجاد منابع درآمدی جدید) سال های آینده تملک دارایی های مالی جای بودجه عمرانی را خواهد گرفت.
  * علاوه بر واگذاری دارایی های مالی(44هزار میلیارد تومان)، در تبصره 4 بودجه، دولت مجوز واگذاری دارایی های مالی به وزارتخانه ها و شرکت های دولتی(67.5 هزار میلیارد تومان) را داده شده است.
  بنابراین با توجه به حجم زیاد واگذاری دارایی های مالی، اوراق با درآمد ثابت رقیب اصلی برای بازار سرمایه خواهد شد که این برای فعالان در این بخش نشانه خوبی نخواهد داشت.
  همچنین عملکرد 6ماهه که توسط دولت منتشر شده است نشان میدهد دولت بار کسری بودجه را بر دوش واگذاری دارای های مالی انداخته است که نکته قابل توجه آن، درامد های ناشی از واگذاری هاست که صرف هزینه ای جاری میشود.
  در پایان مواردی از ۲ صنعت #روی و #پتروشیمی مطرح شد که به شرح زیر است:
  در صنعت روی همانطور که در گزارش جلسه قبل نیز اشاره شده بود همچنان فرصت سرمایه گذاری وجود دارد چرا که با توجه به مفروضات پیش بینی شده در اخرین گزارش ها نرخ های جهانی همچنان بالاتر می باشند و با دید اواخر بهمن ماه که اولین پیش بینی ها برای سال مالی آتی تعدیل مثبت خوبی در پیش خواهند داشت.

در خصوص صنعت پتروشیمی عنوان شد که به 3 دلیل همچنان فضا برای رشد قیمتی آنها فراهم است:
اول نرخ خوراک ثابت برای شرکت های داخلی درصورتی که برای شرکتهای رقیب خارجی اینگونه نخواهد بود.
دوم افزایش گپ نرخ ارز آزاد با ارز مبادله ای که حاشیه سود را بیشتر خواهد کرد
و سوم افزایش نرخ ارز نسبت به بودجه های اعلامی که در شرایط فعلی بیشتر به این مورد توجه شده است و موارد قبلی در سودآوری این صنعت بسیار اثرگذار خواهند بود.

1395/09/28 از نهایت‌نگر
0
/
14
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333