رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
مطالب سید یاسر مهدی مهرآور
ارتباطات سید یاسر مهدی مهرآور
...

عنوان بلاگ : سرمایه گذاری دربورس با هدف کسب سود نقدی وایجاد دارایی مولد: (پاکسان)


خلاصه اکنون در این مقاله قصد داریم یکی از شرکت‌های نامدار صنعت شوینده که علاقه مندان زیادی هم در بازار سرمایه دارد را مورد ارزیابی قرار دهیم.

به بیان ساده، شرکت پاکسان، موادی همچون ال ای بی، چربی ها، انواع اسانس، سولفات، کربنات، وکوپلیمرها را به عنوان ماده اولیه وورودی در شرکت استفاده نموده و پس از فرآیند ها و عملیات اجرایی، به محصولات بسیار مهمی ازجمله انواع صابون وپودرها تبدیل می نماید. مواد اولیه از شرکت هایی همچون صنایع شیمیایی ایران و بخشی از محل واردات تهیه می گردد که قطعا نرخ ارز در این شرکت ها تاثیر گذار خواهد بود.

با این وجود سرمایه گذار برای بررسی آینده رشد سودآوری شرکت، باید اولا از نرخ های فروش محصولات در بودجه اطلاعات کسب نماید و اگر تغییرات مثبتی از نظر رشد قیمت در گزارش های میاندوره ای در مقایسه با بودجه مشاهده نمود نسبت به سرمایه گذاری مجدد خود تصمیم گیری نماید. ثانیا باید نسبت به بررسی نرخ ارز برای خرید قیمت مواد اولیه شرکت نیز اطلاعاتی کسب نموده و تصمیم درست را اتخاذ نماید.

با این اوصاف روش سرمایه گذاری فوق، به صنعت برتر توجه کرده و سود تقسیمی شرکتها و پایدار بودن آنها در شرایط مختلف اقتصادی را ملاک قرار می دهد و سعی می نماید تا حداکثر ظرف مدت 5 سال، اصل مبلغ سرمایه گذاری شده را از محل دریافت سود نقدی، بازگرداند.

بررسی ۵ سال گذشته شرکت از نظر سود تقسیمی:

سرمایه گذاری دربورس با هدف کسب سود نقدی وایجاد دارایی مولد: (پاکسان)

پس از آشنایی کوتاهی که با ورودی(مواداولیه) و خروجی(محصولات) داشتیم، حال به بررسی این مورد می پردازیم که اگر یک سرمایه گذار طرح سرمایه گذاری خود را، ۵ساله و با فرض دریافت سود نقدی و شرکت در افزایش سرمایه وخارج از نوسانات بازار تدوین می کرده است، آیا این طرح سرمایه گذاری منجر به بازگشت پول اولیه در طی مدت ۵ سال شده است ودر نهایت سرمایه گذار توانسته است نوعی ازدارایی را برای خود ایجاد نماید که تا آخر عمر فعالیت شرکت، سودنقدی مجانی دریافت نماید (بدون اینکه سهام خود را بفروشد)؟

با توجه به نمودار بالا، فرض کنید شخصی در ۵ سال پیش در این موقع (۹۰.۷.۲۶) معادل ۱ سهم به قیمت ۳۴۶ تومان خریداری کرده است. در طی این سال ها در ۶ مجمع شرکت نموده است (۵ مجمع سالیانه و ۱ مجمع افزایش سرمایه).

تاریخ مجمعنوع مجمعسود تقسیمی هرسهم ودرآمد کل سرمایه گذار
۳۰/۹/۹۰عادی سالیانه۶۰ تومان
۳۰/۱۲/۹۱عادی سالیانه۶۰ تومان
۳۰/۱۱/۹۲عادی سالیانه۳۵۰ تومان
۳۰/۱۱/۹۲فوق العاده (افزایش سرمایه)میزان افزایش سرمایه ۳۰۰ درصد (۷۳ درصد از محل آورده و۲۷ درصد ازانباشته) می باشد. لذا سرمایه گذار بابت هر سهم و استفاده از حق تقدم باید مبلغ ۲۱۹ تومان واریز نماید و در نهایت مالک ۴ سهم می گردد.
۲۹/۱۱/۹۳عادی سالیانه۶۵ تومان با احتساب ۴ سهم = ۲۶۰ تومان
۲۸/۱۱/۹۴عادی سالیانه۶۰ تومان با احتساب ۴ سهم = ۲۴۰ تومان
مجموع سود تقسیمی دریافتی۹۷۰ تومان
دارایی در انتهای دوره۴ سهم

درحال حاضر در تاریخ ۲۶/۷/۹۵ قیمت سهم ۴۱۷ تومان بوده و p/e سهم معادل ۲۹/۵ می باشد.

با توجه به موارد بالا به این جمع بندی می رسیم که:

  1. کل مبلغ سرمایه گذاری با احتساب قیمت اول دوره معادل 346 تومان و واریز 219 تومان بابت افزایش سرمایه، معادل 565 تومان شده است.
  2. مجموع سود تقسیمی دریافتی معادل 970 تومان گردیده است.
  3. ارزش روز دارایی ما به ازای 4سهم * 417تومان، معادل 1668 تومان شده است.

با مطالعه موارد بالا درمی یابیم که سرمایه گذار در مدت ۵ سال سرمایه گذاری خود، توانسته است از محل سود تقسیمی اصل سرمایه خود را بازگرداند.

اما نکته حائز اهمیت در این نوع سرمایه گذاری که هدف اصلی ما می باشد، خلق یک دارایی مولد مجانی است. در حال حاضر سرمایه گذار ۴ سهم مجانی دارد و مادامیکه شرکت در حال تولید وفروش می باشد، می تواند سالیانه سود نقدی مجانی دریافت نماید (بدون اینکه دارایی مولد خود را که همان گاو شیرده می باشد، بفروشد).

لذا با این استراتژی می توان اینگونه اظهار نظر نمود که این شرکت در قیمت فعلی، برای سرمایه گذاری جهت دریافت سود نقدی و ایجاد یک دارایی مولد،کم ریسک می باشد.

منابع:
  • گزارشات مجامع و کدال
  • تحلیلهای سید یاسر مهدی مهرآور

خلاصه اکنون در این مقاله قصد داریم یکی از شرکت‌های نامدار صنعت شوینده که علاقه مندان زیادی هم در بازار سرمایه دارد را مورد ارزیابی قرار دهیم.

به بیان ساده، شرکت پاکسان، موادی همچون ال ای بی، چربی ها، انواع اسانس، سولفات، کربنات، وکوپلیمرها را به عنوان ماده اولیه وورودی در شرکت استفاده نموده و پس از فرآیند ها و عملیات اجرایی، به محصولات بسیار مهمی ازجمله انواع صابون وپودرها تبدیل می نماید. مواد اولیه از شرکت هایی همچون صنایع شیمیایی ایران و بخشی از محل واردات تهیه می گردد که قطعا نرخ ارز در این شرکت ها تاثیر گذار خواهد بود.

با این وجود سرمایه گذار برای بررسی آینده رشد سودآوری شرکت، باید اولا از نرخ های فروش محصولات در بودجه اطلاعات کسب نماید و اگر تغییرات مثبتی از نظر رشد قیمت در گزارش های میاندوره ای در مقایسه با بودجه مشاهده نمود نسبت به سرمایه گذاری مجدد خود تصمیم گیری نماید. ثانیا باید نسبت به بررسی نرخ ارز برای خرید قیمت مواد اولیه شرکت نیز اطلاعاتی کسب نموده و تصمیم درست را اتخاذ نماید.

با این اوصاف روش سرمایه گذاری فوق، به صنعت برتر توجه کرده و سود تقسیمی شرکتها و پایدار بودن آنها در شرایط مختلف اقتصادی را ملاک قرار می دهد و سعی می نماید تا حداکثر ظرف مدت 5 سال، اصل مبلغ سرمایه گذاری شده را از محل دریافت سود نقدی، بازگرداند.

بررسی ۵ سال گذشته شرکت از نظر سود تقسیمی:

سرمایه گذاری دربورس با هدف کسب سود نقدی وایجاد دارایی مولد: (پاکسان)

پس از آشنایی کوتاهی که با ورودی(مواداولیه) و خروجی(محصولات) داشتیم، حال به بررسی این مورد می پردازیم که اگر یک سرمایه گذار طرح سرمایه گذاری خود را، ۵ساله و با فرض دریافت سود نقدی و شرکت در افزایش سرمایه وخارج از نوسانات بازار تدوین می کرده است، آیا این طرح سرمایه گذاری منجر به بازگشت پول اولیه در طی مدت ۵ سال شده است ودر نهایت سرمایه گذار توانسته است نوعی ازدارایی را برای خود ایجاد نماید که تا آخر عمر فعالیت شرکت، سودنقدی مجانی دریافت نماید (بدون اینکه سهام خود را بفروشد)؟

با توجه به نمودار بالا، فرض کنید شخصی در ۵ سال پیش در این موقع (۹۰.۷.۲۶) معادل ۱ سهم به قیمت ۳۴۶ تومان خریداری کرده است. در طی این سال ها در ۶ مجمع شرکت نموده است (۵ مجمع سالیانه و ۱ مجمع افزایش سرمایه).

تاریخ مجمعنوع مجمعسود تقسیمی هرسهم ودرآمد کل سرمایه گذار
۳۰/۹/۹۰عادی سالیانه۶۰ تومان
۳۰/۱۲/۹۱عادی سالیانه۶۰ تومان
۳۰/۱۱/۹۲عادی سالیانه۳۵۰ تومان
۳۰/۱۱/۹۲فوق العاده (افزایش سرمایه)میزان افزایش سرمایه ۳۰۰ درصد (۷۳ درصد از محل آورده و۲۷ درصد ازانباشته) می باشد. لذا سرمایه گذار بابت هر سهم و استفاده از حق تقدم باید مبلغ ۲۱۹ تومان واریز نماید و در نهایت مالک ۴ سهم می گردد.
۲۹/۱۱/۹۳عادی سالیانه۶۵ تومان با احتساب ۴ سهم = ۲۶۰ تومان
۲۸/۱۱/۹۴عادی سالیانه۶۰ تومان با احتساب ۴ سهم = ۲۴۰ تومان
مجموع سود تقسیمی دریافتی۹۷۰ تومان
دارایی در انتهای دوره۴ سهم

درحال حاضر در تاریخ ۲۶/۷/۹۵ قیمت سهم ۴۱۷ تومان بوده و p/e سهم معادل ۲۹/۵ می باشد.

با توجه به موارد بالا به این جمع بندی می رسیم که:

  1. کل مبلغ سرمایه گذاری با احتساب قیمت اول دوره معادل 346 تومان و واریز 219 تومان بابت افزایش سرمایه، معادل 565 تومان شده است.
  2. مجموع سود تقسیمی دریافتی معادل 970 تومان گردیده است.
  3. ارزش روز دارایی ما به ازای 4سهم * 417تومان، معادل 1668 تومان شده است.

با مطالعه موارد بالا درمی یابیم که سرمایه گذار در مدت ۵ سال سرمایه گذاری خود، توانسته است از محل سود تقسیمی اصل سرمایه خود را بازگرداند.

اما نکته حائز اهمیت در این نوع سرمایه گذاری که هدف اصلی ما می باشد، خلق یک دارایی مولد مجانی است. در حال حاضر سرمایه گذار ۴ سهم مجانی دارد و مادامیکه شرکت در حال تولید وفروش می باشد، می تواند سالیانه سود نقدی مجانی دریافت نماید (بدون اینکه دارایی مولد خود را که همان گاو شیرده می باشد، بفروشد).

لذا با این استراتژی می توان اینگونه اظهار نظر نمود که این شرکت در قیمت فعلی، برای سرمایه گذاری جهت دریافت سود نقدی و ایجاد یک دارایی مولد،کم ریسک می باشد.

منابع:
  • گزارشات مجامع و کدال
  • تحلیلهای سید یاسر مهدی مهرآور
1395/07/26 از نهایت‌نگر
0
/
11
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333