رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
مطالب سید یاسر مهدی مهرآور
ارتباطات سید یاسر مهدی مهرآور
...

عنوان بلاگ : سرمایه گذاری دربورس با هدف کسب سود نقدی وایجاد دارایی مولد: (پتروشیمی شیراز)


خلاصه در این مقاله قصد داریم یکی دیگر ازشرکتهای تولیدی اوره و آمونیاکی را با این استراتژی مورد ارزیابی قرار دهیم.

به بیان ساده، شرکت پتروشیمی شیراز، گاز را به عنوان ماده اولیه وورودی در مجتمع پتروشیمی استفاده نموده و پس از فرآیند های اجرایی، به محصولات بسیار مهمی ازجمله اوره و آمونیاک تبدیل می نماید.

با این وجود سرمایه گذار برای بررسی آینده رشد سودآوری شرکت، باید اولا از نرخهای فروش داخلی محصولات همانند اوره ، در بودجه اطلاعات کسب نموده و از سیاستهای قیمت گذاری توسط وزارت جهاد کشاورزی مطلع باشد و اگر تغییرات مثبتی از نظر رشد قیمت جهانی اوره نیز مشاهده نمود، نسبت به سرمایه گذاری مجدد خود تصمیم گیری نماید. ثانیا باید نسبت به تعیین قیمت مواد اولیه شرکت نیز اطلاعاتی کسب نموده و تصمیم درست را اتخاذ نماید.

با این اوصاف روش سرمایه گذاری فوق، به صنعت برتر توجه کرده و سود تقسیمی شرکتها و پایدار بودن آنها در شرایط مختلف اقتصادی را ملاک قرار می دهد و سعی می نماید تا حداکثر ظرف مدت ۵ سال، اصل مبلغ سرمایه گذاری شده را از محل دریافت سود نقدی، بازگرداند.

بررسی ۵ سال گذشته شرکت از نظر سود تقسیمی و روند p/e:

سرمایه گذاری دربورس با هدف کسب سود نقدی وایجاد دارایی مولد: (پتروشیمی شیراز)

پس از آشنایی کوتاهی که با ورودی(مواداولیه) و خروجی(محصولات) داشتیم، حال به بررسی این مورد می پردازیم که اگر یک سرمایه گذار طرح سرمایه گذاری خود را، ۵ساله و با فرض دریافت سود نقدی و شرکت در افزایش سرمایه وخارج از نوسانات بازار تدوین می کرده است، آیا این طرح سرمایه گذاری منجر به بازگشت پول اولیه در طی مدت ۵ سال شده است ودر نهایت سرمایه گذار توانسته است نوعی ازدارایی را برای خود ایجاد نماید که تا آخر عمر فعالیت شرکت، سودنقدی مجانی دریافت نماید (بدون اینکه سهام خود را بفروشد)؟

با توجه به نمودار بالا، فرض کنید شخصی درحدود ۵ سال پیش (۱۲/۷/۱۳۹۰) معادل ۱ سهم به قیمت حدود ۱۹۱.۵ تومان خریداری کرده است. در طی این سالها در ۶ مجمع به شرح زیر شرکت نموده است (۵ مجمع سالیانه و ۱ مجمع افزایش سرمایه).

تاریخ مجمعنوع مجمعسود تقسیمی هرسهم ودرآمد کل سرمایه گذار
۹۱.۲.۳۱عادی سالیانه و تقسیم سود۴۸ تومان به ازای هرسهم
۹۲.۳.۲۲عادی سالیانه و تقسیم سود۱۵۲ تومان به ازای هرسهم
۹۳.۲.۱۷عادی سالیانه و تقسیم سود۱۴۰تومان به ازای هرسهم
۱۵/۴/۹۴فوق العاده (افزایش سرمایه) ۱۰۰% و از محل آورده نقدی لذا سرمایه گذار بابت هر سهم و استفاده از حق تقدم باید مبلغ ۱۰۰ تومان واریز نماید. در گذشته ۱ سهم داشت و با واریز ۱۰۰ تومان بابت شرکت در این افزایش سرمایه، درنهایت مالک ۲ سهم می گردد.
۹۴.۳.۳عادی سالیانه و تقسیم سود۷۰ تومان و با احتساب ۲ سهم ۱۴۰تومان
۹۵.۳.۱۳عادی سالیانه و تقسیم سود۱۲.۵تومان به ازای هرسهم و با احتساب ۴ سهم ۲۵ تومان
مجموع سود تقسیمی دریافتی۵۰۵ تومان
دارایی در انتهای دوره۲سهم

درحال حاضر در تاریخ ۱۳۹۵.۷.۱۲ قیمت سهم ۲۰۳.۶ تومان میباشد.

با توجه به موارد بالا به این جمع بندی می رسیم که:

  1. کل مبلغ سرمایه گذاری با احتساب قیمت اول دوره معادل 191.5تومان و واریز 100 تومان بابت شرکت افزایش سرمایه معادل 291.5 تومان شده است.
  2. مجموع سود تقسیمی دریافتی معادل 505 تومان گردیده است.
  3. ارزش روز دارایی ما به ازای 2سهم * 203.6 تومان، معادل 407.2 تومان شده است.

با مطالعه موارد بالا درمی یابیم که سرمایه گذار در مدت ۵ سال سرمایه گذاری خود، توانسته است از محل سود تقسیمی اصل سرمایه خود را بازگرداند.

اما نکته حائز اهمیت در این نوع سرمایه گذاری که هدف اصلی ما می باشد، خلق یک دارایی مولد مجانی است. در حال حاضر سرمایه گذار ۴ سهم مجانی دارد و مادامیکه شرکت در حال تولید وفروش می باشد، می تواند سالیانه سود نقدی مجانی دریافت نماید (بدون اینکه دارایی مولد خود را که همان گاو شیرده می باشد، بفروشد).

منابع:
  • تحلیلهای سید یاسر مهدی مهرآور
  • گزارشات مجامع و کدال

خلاصه در این مقاله قصد داریم یکی دیگر ازشرکتهای تولیدی اوره و آمونیاکی را با این استراتژی مورد ارزیابی قرار دهیم.

به بیان ساده، شرکت پتروشیمی شیراز، گاز را به عنوان ماده اولیه وورودی در مجتمع پتروشیمی استفاده نموده و پس از فرآیند های اجرایی، به محصولات بسیار مهمی ازجمله اوره و آمونیاک تبدیل می نماید.

با این وجود سرمایه گذار برای بررسی آینده رشد سودآوری شرکت، باید اولا از نرخهای فروش داخلی محصولات همانند اوره ، در بودجه اطلاعات کسب نموده و از سیاستهای قیمت گذاری توسط وزارت جهاد کشاورزی مطلع باشد و اگر تغییرات مثبتی از نظر رشد قیمت جهانی اوره نیز مشاهده نمود، نسبت به سرمایه گذاری مجدد خود تصمیم گیری نماید. ثانیا باید نسبت به تعیین قیمت مواد اولیه شرکت نیز اطلاعاتی کسب نموده و تصمیم درست را اتخاذ نماید.

با این اوصاف روش سرمایه گذاری فوق، به صنعت برتر توجه کرده و سود تقسیمی شرکتها و پایدار بودن آنها در شرایط مختلف اقتصادی را ملاک قرار می دهد و سعی می نماید تا حداکثر ظرف مدت ۵ سال، اصل مبلغ سرمایه گذاری شده را از محل دریافت سود نقدی، بازگرداند.

بررسی ۵ سال گذشته شرکت از نظر سود تقسیمی و روند p/e:

سرمایه گذاری دربورس با هدف کسب سود نقدی وایجاد دارایی مولد: (پتروشیمی شیراز)

پس از آشنایی کوتاهی که با ورودی(مواداولیه) و خروجی(محصولات) داشتیم، حال به بررسی این مورد می پردازیم که اگر یک سرمایه گذار طرح سرمایه گذاری خود را، ۵ساله و با فرض دریافت سود نقدی و شرکت در افزایش سرمایه وخارج از نوسانات بازار تدوین می کرده است، آیا این طرح سرمایه گذاری منجر به بازگشت پول اولیه در طی مدت ۵ سال شده است ودر نهایت سرمایه گذار توانسته است نوعی ازدارایی را برای خود ایجاد نماید که تا آخر عمر فعالیت شرکت، سودنقدی مجانی دریافت نماید (بدون اینکه سهام خود را بفروشد)؟

با توجه به نمودار بالا، فرض کنید شخصی درحدود ۵ سال پیش (۱۲/۷/۱۳۹۰) معادل ۱ سهم به قیمت حدود ۱۹۱.۵ تومان خریداری کرده است. در طی این سالها در ۶ مجمع به شرح زیر شرکت نموده است (۵ مجمع سالیانه و ۱ مجمع افزایش سرمایه).

تاریخ مجمعنوع مجمعسود تقسیمی هرسهم ودرآمد کل سرمایه گذار
۹۱.۲.۳۱عادی سالیانه و تقسیم سود۴۸ تومان به ازای هرسهم
۹۲.۳.۲۲عادی سالیانه و تقسیم سود۱۵۲ تومان به ازای هرسهم
۹۳.۲.۱۷عادی سالیانه و تقسیم سود۱۴۰تومان به ازای هرسهم
۱۵/۴/۹۴فوق العاده (افزایش سرمایه) ۱۰۰% و از محل آورده نقدی لذا سرمایه گذار بابت هر سهم و استفاده از حق تقدم باید مبلغ ۱۰۰ تومان واریز نماید. در گذشته ۱ سهم داشت و با واریز ۱۰۰ تومان بابت شرکت در این افزایش سرمایه، درنهایت مالک ۲ سهم می گردد.
۹۴.۳.۳عادی سالیانه و تقسیم سود۷۰ تومان و با احتساب ۲ سهم ۱۴۰تومان
۹۵.۳.۱۳عادی سالیانه و تقسیم سود۱۲.۵تومان به ازای هرسهم و با احتساب ۴ سهم ۲۵ تومان
مجموع سود تقسیمی دریافتی۵۰۵ تومان
دارایی در انتهای دوره۲سهم

درحال حاضر در تاریخ ۱۳۹۵.۷.۱۲ قیمت سهم ۲۰۳.۶ تومان میباشد.

با توجه به موارد بالا به این جمع بندی می رسیم که:

  1. کل مبلغ سرمایه گذاری با احتساب قیمت اول دوره معادل 191.5تومان و واریز 100 تومان بابت شرکت افزایش سرمایه معادل 291.5 تومان شده است.
  2. مجموع سود تقسیمی دریافتی معادل 505 تومان گردیده است.
  3. ارزش روز دارایی ما به ازای 2سهم * 203.6 تومان، معادل 407.2 تومان شده است.

با مطالعه موارد بالا درمی یابیم که سرمایه گذار در مدت ۵ سال سرمایه گذاری خود، توانسته است از محل سود تقسیمی اصل سرمایه خود را بازگرداند.

اما نکته حائز اهمیت در این نوع سرمایه گذاری که هدف اصلی ما می باشد، خلق یک دارایی مولد مجانی است. در حال حاضر سرمایه گذار ۴ سهم مجانی دارد و مادامیکه شرکت در حال تولید وفروش می باشد، می تواند سالیانه سود نقدی مجانی دریافت نماید (بدون اینکه دارایی مولد خود را که همان گاو شیرده می باشد، بفروشد).

منابع:
  • تحلیلهای سید یاسر مهدی مهرآور
  • گزارشات مجامع و کدال
1395/07/12 از نهایت‌نگر
0
/
6
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333