رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
مطالب هادی پورحامدی
ارتباطات هادی پورحامدی
...
355

عنوان بلاگ : تحلیل تکنیکال شرکت صنایع مس باهنر (فباهنر)
دسته : بورس اوراق بهادار


خلاصه در این بلاگ به صورت جامع روند قیمتی نماد فباهنر از ابعاد مختلف و با هدف کشف روند قیمتی آتی مورد بررسی و نتیجه گیری قرار می گیرد.

موارد مورد بررسی

 • تحلیل نمودار در بعد قیمت
 • تحلیل نمودار در بعد زمان
 • تحلیل نمودار از نظر الگوهای تکرار شونده
 • تحلیل حجمی
 • نتیجه گیری

تحلیل نمودار در بعد قیمت

در نمودار شکل ۱ روند حرکتی بلند مدت سهم آورده شده است. مطابق شکل ۱ مشخص است سهم به روند هارمونیک استخراجی واکنش های بسیار خوبی در گذشته نشان داده است و می توان برای آینده نیز روی این نظم و هارمونی که با خطوط روند موازی نمایش داده شده است، به عنوان مناطق حمایت و مقاومت که قابلیت تشکیل نقاط اکسترمم را دارا می باشند حساب کرد.

براساس نمودار شکل ۱، سهم پس از حمایت در محدوده قیمتی ۱۰۰ تومان وارد یک روند صعودی شده که این روند در قیمت ۱۸۵ تومان به محدوده مقاومتی که با خط قرمز رنگ ممتد نشان داده شده است برخورد کرده و مجدداً در بازگشت قیمت، منطقه حمایتی ۱۳۰-۱۴۰ تومان که با خط چین آبی رنگ نشان داده شده است مانع ریزش بیشتر قیمت شده است.

در حال حاضر قیمت در داخل محدوده ۱۳۰ تا ۱۹۰ تومان در نوسان است که با تکمیل الگو و در صورت شکستن محدوده قیمتی ۲۰۰ تومان و خطوط ممتد قرمز و آبی رنگ، می توان به آغاز فاز جدیدی از صعود امیدوار بود. با فرض ورود قیمت سهم به محدوده بالای ۲۰۰ تومان، محدوده قیمتی که در آن باید منتظر اتمام روند صعودی بود یکی از قیمتهای حدودی ۲۷۰ یا ۳۹۰ و یا ۷۰۰ تومان خواهد بود که قیمتهای مذکور به تناسب زمان دچار تغییراتی خواهند شد که در ادامه با بررسی تارگتهای زمان موضوع روشن تر می شود.

شکل ۱
تحلیل تکنیکال شرکت صنایع مس باهنر (فباهنر)

برای بررسی بیشتر روند سهم در شکل ۲ نمودار کوتاه مدت در تایم فریم روزانه آورده شده است. همانگونه که در شکل ۲ نشان داده شده است نمودار سهم در تایم فریم روزانه داخل یک کانال نزولی قرار دارد که در حال حاضر قیمت پس از برخورد به سقف کانال تا خط میانی آن اصلاح شده و مجدد به سمت مقاومت خود در سقف کانال در حال حرکت می باشد. پیش بینی می شود با شکست سقف کانال روند صعودی سهم قدرت بیشتری به خود بگیرد.

شکل 2
تحلیل تکنیکال شرکت صنایع مس باهنر (فباهنر)

تحلیل نمودار در بعد زمان

در شکل ۳ تحلیل زمانی نمودار سهم به نمایش گذاشته شده است. در بعد زمان روندهای سهم دارای نظم دقیق و شگفت انگیزی می باشد به طوری که:

 1. زمان دو روند صعودی که در شکل ۳ با عنوان روند اول و روند سوم مشخص شده اند با یکدیگر برابرند (روند اول 80 هفته و روند سوم 79 هفته)
 2. زمان دو روند نزولی که در شکل ۳ با عنوان روند دوم و روند چهارم مشخص شده اند با یکدیگر برابرند (روند دوم 96 هفته و روند سوم 97 هفته)

بنابراین روند حاضر که با عنوان روند پنجم نشان داده شده است به عنوان یک روند صعودی دیگر پیش بینی می شود برای تکمیل به ۸۰ هفته زمان نیاز داشته باشد که در حال حاضر ۴۷ هفته از آن برای اتمام روند صعودی باقی مانده است.

شکل ۳
تحلیل تکنیکال شرکت صنایع مس باهنر (فباهنر)

تحلیل نمودار از نظر الگوهای تکرار شونده

الگوهای تکرارشونده در تحلیل تکنیکال نوین به عنوان بعد سوم تحلیل بعد از قیمت و زمان شناخته شده است. هر نموداری الگوهای مخصوص به خود را دارد و به دلیل اینکه این الگوهای منحصر به فرد برای هر نمودار قابلیت تکرار در همان نمودار را دارند به عنوان یکی دیگر از خطوط راهنما در شناسایی روند های آتی به کار می روند.

با بررسی نمودار نماد فباهنر، الگویی که در نمودار سهم خودنمایی می کند و چندین و چند بار در نمودار تکرار شده، الگوی مثلث کاهشی است. مطابق شکل ۴ تقریبا تمامی اصلاح ها و ریزش های سهم در قالب این الگو بوده است و معمولا بسته به درجه اصلاح ها پس از این الگو سهم دچار روند صعودی شده است.

بنابراین با الگوی مثلث کاهشی که مجدداً در اصلاح بلند مدت قبلی تشکیل شده است می توان روند حاضر را به عنوان روند صعودی بلند مدت قلمداد کرد. همچنین در خود موج حاضر نیز در درجه پایین تر الگوی مشابهی در حال تشکیل است که می تواند پس از تکمیل انرژی لازم را برای صعود فراهم نماید.

شکل ۴
تحلیل تکنیکال شرکت صنایع مس باهنر (فباهنر)

تحلیل حجمی

تحلیل حجم به عنوان بعد چهارم از مهمترین مباحث در تحلیل تکنیکال می باشد. حجم معاملات رابطه مستقیم و معناداری با روندهای قیمتی داشته که در صورت بررسی صحیح می تواند در تشخیص روند آینده قیمت نقش پر رنگی داشته باشد.

در شکل ۵ نمودار قیمتی سهم در کنار حجم در تایم فریم ماهانه آورده شده است. لازم به توضیح است با توجه به افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی سهم در اسفند ماه سال ۹۴ حجم در شکل مذکور برای مقایسه صحیح تر برای بعد از افزایش سرمایه نصف شده است.

با توجه به شکل ۵ :

کندل شماره ۱: کندلی صعودی که در آن افزایش حجم همزمان با افزایش قیمت بوده است.
کندل شماره ۲: با ادامه صعود، حجم افزایش بیشتری داشته است که نشان از ورود نقدینگی به سهم را دارد.
کندل شماره ۳ و ۴: با کاهش حجم و سکون قیمت هدایت روند در دست خریدار بوده است.
کندل شماره ۵: افزایش مجدد حجم برای ادامه رشد قیمت استارت خورده که این حجم برای ادامه رشد قیمتی کافی نبوده است.
کندل شماره ۶، ۷ و ۸: کاهش حجم با عقب نشینی قیمت اتفاق افتاده که نشاندهنده صبر خریداران قبلی و خالی نکردن آنها تا کندل آخر دارد.

به صورت کلی می توان گفت سهم تاکنون از نظر حجمی از خریداران خالی نشده است.

شکل ۵

تحلیل تکنیکال شرکت صنایع مس باهنر (فباهنر)

نتیجه گیری

 1. محدوده قیمتی 130 تومان به عنوان حمایت و محدوده قیمت 200 تومان به عنوان مقاومت بلند مدت سهم مطرح می باشند. در صورت شکست محدوه 200 تومان روند صعودی سهم وارد فاز جدیدی خواهد شد.
 2. در بعد زمان روند حاضر به عنوان یک روند صعودی دیگر، پیش بینی می شود برای تکمیل به 80 هفته زمان نیاز داشته باشد که در حال حاضر 47 هفته از آن برای اتمام روند صعودی باقی مانده است.
 3. با توجه به تاریخ نمودار، تاکنون الگوی مثلث کاهشی به عنوان الگوی تکرار شونده در سهم آلارمی برای روند صعودی برای موج بعد از خود بوده است که با این توجیه می توان روند کنونی سهم را روند صعودی بلند مدت لجاظ کرد.
 4. در بعد حجم نقدینگی ورودی به سهم در روند صعودی شکل گرفته،تاکنون از سهم خارج نشده است که می تواند به عنوان نشانه ای برای جذب بیشتر نقدینگی در آینده تصور شود.

با توجه به مباحث مطرح شده سهام شرکت مس شهید باهنر، یک سرمایه گذاری مناسب برای بازه زمانی ۹ ماه آینده محسوب می گردد و می توان به صورت پله ای در سهام این شرکت سرمایه گذاری کرد.

منابع:
 • دیدگاه شخصی نگارنده بلاگ

خلاصه در این بلاگ به صورت جامع روند قیمتی نماد فباهنر از ابعاد مختلف و با هدف کشف روند قیمتی آتی مورد بررسی و نتیجه گیری قرار می گیرد.

موارد مورد بررسی

 • تحلیل نمودار در بعد قیمت
 • تحلیل نمودار در بعد زمان
 • تحلیل نمودار از نظر الگوهای تکرار شونده
 • تحلیل حجمی
 • نتیجه گیری

تحلیل نمودار در بعد قیمت

در نمودار شکل ۱ روند حرکتی بلند مدت سهم آورده شده است. مطابق شکل ۱ مشخص است سهم به روند هارمونیک استخراجی واکنش های بسیار خوبی در گذشته نشان داده است و می توان برای آینده نیز روی این نظم و هارمونی که با خطوط روند موازی نمایش داده شده است، به عنوان مناطق حمایت و مقاومت که قابلیت تشکیل نقاط اکسترمم را دارا می باشند حساب کرد.

براساس نمودار شکل ۱، سهم پس از حمایت در محدوده قیمتی ۱۰۰ تومان وارد یک روند صعودی شده که این روند در قیمت ۱۸۵ تومان به محدوده مقاومتی که با خط قرمز رنگ ممتد نشان داده شده است برخورد کرده و مجدداً در بازگشت قیمت، منطقه حمایتی ۱۳۰-۱۴۰ تومان که با خط چین آبی رنگ نشان داده شده است مانع ریزش بیشتر قیمت شده است.

در حال حاضر قیمت در داخل محدوده ۱۳۰ تا ۱۹۰ تومان در نوسان است که با تکمیل الگو و در صورت شکستن محدوده قیمتی ۲۰۰ تومان و خطوط ممتد قرمز و آبی رنگ، می توان به آغاز فاز جدیدی از صعود امیدوار بود. با فرض ورود قیمت سهم به محدوده بالای ۲۰۰ تومان، محدوده قیمتی که در آن باید منتظر اتمام روند صعودی بود یکی از قیمتهای حدودی ۲۷۰ یا ۳۹۰ و یا ۷۰۰ تومان خواهد بود که قیمتهای مذکور به تناسب زمان دچار تغییراتی خواهند شد که در ادامه با بررسی تارگتهای زمان موضوع روشن تر می شود.

شکل ۱
تحلیل تکنیکال شرکت صنایع مس باهنر (فباهنر)

برای بررسی بیشتر روند سهم در شکل ۲ نمودار کوتاه مدت در تایم فریم روزانه آورده شده است. همانگونه که در شکل ۲ نشان داده شده است نمودار سهم در تایم فریم روزانه داخل یک کانال نزولی قرار دارد که در حال حاضر قیمت پس از برخورد به سقف کانال تا خط میانی آن اصلاح شده و مجدد به سمت مقاومت خود در سقف کانال در حال حرکت می باشد. پیش بینی می شود با شکست سقف کانال روند صعودی سهم قدرت بیشتری به خود بگیرد.

شکل 2
تحلیل تکنیکال شرکت صنایع مس باهنر (فباهنر)

تحلیل نمودار در بعد زمان

در شکل ۳ تحلیل زمانی نمودار سهم به نمایش گذاشته شده است. در بعد زمان روندهای سهم دارای نظم دقیق و شگفت انگیزی می باشد به طوری که:

 1. زمان دو روند صعودی که در شکل ۳ با عنوان روند اول و روند سوم مشخص شده اند با یکدیگر برابرند (روند اول 80 هفته و روند سوم 79 هفته)
 2. زمان دو روند نزولی که در شکل ۳ با عنوان روند دوم و روند چهارم مشخص شده اند با یکدیگر برابرند (روند دوم 96 هفته و روند سوم 97 هفته)

بنابراین روند حاضر که با عنوان روند پنجم نشان داده شده است به عنوان یک روند صعودی دیگر پیش بینی می شود برای تکمیل به ۸۰ هفته زمان نیاز داشته باشد که در حال حاضر ۴۷ هفته از آن برای اتمام روند صعودی باقی مانده است.

شکل ۳
تحلیل تکنیکال شرکت صنایع مس باهنر (فباهنر)

تحلیل نمودار از نظر الگوهای تکرار شونده

الگوهای تکرارشونده در تحلیل تکنیکال نوین به عنوان بعد سوم تحلیل بعد از قیمت و زمان شناخته شده است. هر نموداری الگوهای مخصوص به خود را دارد و به دلیل اینکه این الگوهای منحصر به فرد برای هر نمودار قابلیت تکرار در همان نمودار را دارند به عنوان یکی دیگر از خطوط راهنما در شناسایی روند های آتی به کار می روند.

با بررسی نمودار نماد فباهنر، الگویی که در نمودار سهم خودنمایی می کند و چندین و چند بار در نمودار تکرار شده، الگوی مثلث کاهشی است. مطابق شکل ۴ تقریبا تمامی اصلاح ها و ریزش های سهم در قالب این الگو بوده است و معمولا بسته به درجه اصلاح ها پس از این الگو سهم دچار روند صعودی شده است.

بنابراین با الگوی مثلث کاهشی که مجدداً در اصلاح بلند مدت قبلی تشکیل شده است می توان روند حاضر را به عنوان روند صعودی بلند مدت قلمداد کرد. همچنین در خود موج حاضر نیز در درجه پایین تر الگوی مشابهی در حال تشکیل است که می تواند پس از تکمیل انرژی لازم را برای صعود فراهم نماید.

شکل ۴
تحلیل تکنیکال شرکت صنایع مس باهنر (فباهنر)

تحلیل حجمی

تحلیل حجم به عنوان بعد چهارم از مهمترین مباحث در تحلیل تکنیکال می باشد. حجم معاملات رابطه مستقیم و معناداری با روندهای قیمتی داشته که در صورت بررسی صحیح می تواند در تشخیص روند آینده قیمت نقش پر رنگی داشته باشد.

در شکل ۵ نمودار قیمتی سهم در کنار حجم در تایم فریم ماهانه آورده شده است. لازم به توضیح است با توجه به افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی سهم در اسفند ماه سال ۹۴ حجم در شکل مذکور برای مقایسه صحیح تر برای بعد از افزایش سرمایه نصف شده است.

با توجه به شکل ۵ :

کندل شماره ۱: کندلی صعودی که در آن افزایش حجم همزمان با افزایش قیمت بوده است.
کندل شماره ۲: با ادامه صعود، حجم افزایش بیشتری داشته است که نشان از ورود نقدینگی به سهم را دارد.
کندل شماره ۳ و ۴: با کاهش حجم و سکون قیمت هدایت روند در دست خریدار بوده است.
کندل شماره ۵: افزایش مجدد حجم برای ادامه رشد قیمت استارت خورده که این حجم برای ادامه رشد قیمتی کافی نبوده است.
کندل شماره ۶، ۷ و ۸: کاهش حجم با عقب نشینی قیمت اتفاق افتاده که نشاندهنده صبر خریداران قبلی و خالی نکردن آنها تا کندل آخر دارد.

به صورت کلی می توان گفت سهم تاکنون از نظر حجمی از خریداران خالی نشده است.

شکل ۵

تحلیل تکنیکال شرکت صنایع مس باهنر (فباهنر)

نتیجه گیری

 1. محدوده قیمتی 130 تومان به عنوان حمایت و محدوده قیمت 200 تومان به عنوان مقاومت بلند مدت سهم مطرح می باشند. در صورت شکست محدوه 200 تومان روند صعودی سهم وارد فاز جدیدی خواهد شد.
 2. در بعد زمان روند حاضر به عنوان یک روند صعودی دیگر، پیش بینی می شود برای تکمیل به 80 هفته زمان نیاز داشته باشد که در حال حاضر 47 هفته از آن برای اتمام روند صعودی باقی مانده است.
 3. با توجه به تاریخ نمودار، تاکنون الگوی مثلث کاهشی به عنوان الگوی تکرار شونده در سهم آلارمی برای روند صعودی برای موج بعد از خود بوده است که با این توجیه می توان روند کنونی سهم را روند صعودی بلند مدت لجاظ کرد.
 4. در بعد حجم نقدینگی ورودی به سهم در روند صعودی شکل گرفته،تاکنون از سهم خارج نشده است که می تواند به عنوان نشانه ای برای جذب بیشتر نقدینگی در آینده تصور شود.

با توجه به مباحث مطرح شده سهام شرکت مس شهید باهنر، یک سرمایه گذاری مناسب برای بازه زمانی ۹ ماه آینده محسوب می گردد و می توان به صورت پله ای در سهام این شرکت سرمایه گذاری کرد.

منابع:
 • دیدگاه شخصی نگارنده بلاگ
1395/05/27 از نهایت‌نگر
0
/
32
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333