رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
مطالب هادی پورحامدی
ارتباطات هادی پورحامدی
...
271

عنوان بلاگ : تحلیل تکنیکال صنعت قند و شکر
دسته : بورس اوراق بهادار


خلاصه با توجه به تحولات اخیر و کمبود شکر در بازار و افزایش جهانی نرخ شکر یکی از صنایع مورد توجه این روزهای بورس اوراق بهادار تهران صنعت قند و شکر می باشد. در این بلاگ از دیدگاه تکنیکال روند شاخص صنعت و نمودار قیمتی سهام پیشرو این گروه و همچنین قیمت جهانی شکر مورد بررسی و بحث قرار می گیرد.

شاخص قند و شکر

در این قسمت نمودار شاخص گروه مورد بررسی قرار می گیرد. همانگونه که در نمودار شکل 1 نشان داده شده است، از هارمونی که از نظم تشکیل پیوتها در بلندمدت استخراج شده است خط روند قرمز رنگ در نمودار شکل 1 به عنوان کف ریتمیک در محدوده ۴۲۰۰ واحد، مد نظر بوده و احتمال واقع شدن به عنوان اکسترمم مطلق کف، قوی ارزیابی می گردد. البته این موضوع به معنی لزوم برگشت مجدد قیمت به آن نبوده و با Breakout الگوهای کوتاه مدت می توان انتظار شروع روند صعودی را داشت. با شکست اولین خط چین در محدوده ۶۶۸۰ واحد، پول زیادی وارد گروه خواهد شد که می تواند منجر به رشد چند برابری قیمت ها در سهام گروه گردد.

از نظر زمانی پس از بررسی و کنکاش نمودار، ریتم منظم و قابل اتکایی برای رفتار زمانی به دست نیامد و برای تحلیل تنها باید دست به دامان الگوها و قیمت بود.

شکل ۱
تحلیل تکنیکال صنعت قند و شکر

قیمت جهانی شکر

روند قیمتی شکر جهانی در شکل ۲ آورده شده است. قیمت جهانی شکر از ثلث سوم سال ۲۰۱۵ وارد روند صعودی شده که این روند تاکنون ادامه داشته است به طوری که قیمت شکر از زمان تشکیل با رشد صد در صدی مواجه شده و از حدود ۱۰ دلار به حدود ۲۰ دلار رسیده است. ریسک نوسانات قیمت جهانی شکر در ایران با استفاده از وضع تعرفه واردات شکر خام توسط دولت جبران می شود به طوری که تاکنون با استفاده از این اهرم، دولت توانسته است قیمت شکر را درکنترل خود درآورد و مکرراً از عمل به تقاضای شرکتهای قند و شکر برای افزایش نرخ شکر، سر باز زده است. این مقاومت دولت در مقابل افزایش نرخ رقیبی به اسم قیمت جهانی دارد به طوری که با افزایش بیشتر قیمت جهانی شکر خام حتی تعرفه واردات صفر نیز توازن مد نظر دولت را جبران نکرده و به اجبار باید همسو با قیمتهای جهانی نرخ شکر در داخل نیز افزایش یابد. با نگاهی به روند حرکتی قیمت شکر خام در شکل ۲ چنین به نظر می رسد که افزایش قیمتها ادامه دار خواهند بود و تاکنون سیگنالی مبنی بر توقف و چرخش قیمت از نظر نموداری صادر نشده است. با توجه به تاثیر افزایش نرخ شکر "حتی به میزان جزئی" بر سودآوری شرکتهای کوچک قندی، چنین استنباط می شود که از نظر بنیادی شرایط برای صعود این صنعت فراهم است.

مطابق نمودار شکل ۲، قیمت جهانی شکر، توانایی رسیدن به قیمت ۲۵ دلار در سقف کانال نشان داده شده را در ماه های آتی دارا می باشد.

شکل 2
تحلیل تکنیکال صنعت قند و شکر

در ادامه به صورت مختصر نمودار قیمتی شرکت قند شیروان قوچان و بجنورد (قشیر) به عنوان یکی از شرکتهای مورد توجه گروه بررسی می گردد.

بررسی قیمتی و زمانی نمودار شرکت قند شیروان قوچان و بجنورد (قشیر)

در نمودار شکل ۳ روند حرکتی قیمت برحسب زمان برای نماد قشیر آورده شده است. مطابق آنچه در شکل ۳ نمایش داده شده است، قیمت و زمان دارای نظم بسیار دقیقی هستند که می توان این نظم را به آینده انتقال و نتیجه موثری برای درک ریتم حرکتی سهم به دست آورد. سهم پس از چند دوره رونق و رکود در حال حاضر روند صعودی را از سه ماهه دوم سال 94 آغاز نموده که تاکنون نشانه ای از پایان روند مذکور در نمودار قیمتی قابل مشاهده نمی باشد. تحلیل زمانی نمودار سهم نشان می دهد دوره های زمان 85 هفته و 53 هفته به عنوان دوره تناوب برای تشکیل اکسترمم های مطلق عمل نموده اند که این موضوع به صورت روشن در نمودار شکل ۳ نشان داده شده است. هم اکنون سهم از نظر زمانی روی مقاومت 53 قرار داشته و از آنجایی که قیمت در این زمان مستعد تشکیل سقف نمی باشد دوره زمانی 85 را به عنوان تارگت زمانی تشکیل سقف می توان در نظر گرفت که تا موعد آن حدود ۳۲ هفته دیگر زمان باقی است. مقاومت های قیمتی تشکیل سقف با استفاده از ریتم هارمونیک سهم مطابق نمودار شکل ۳، به ترتیب محدوده های قیمتی ۴۱۰، ۵۶۰ و ۱۱۸۰ تومان استخراج شده اند. ضمناً در بلند مدت سهم دارای الگوی کلاسیک کف دوقلو می باشد که در صورت تایید تارگت آن سقف کانال قرمز رنگ خواهد بود.
لازم به توضیح است با توجه به نظم موجود در نمودار، باید قیمت و زمان با یکدیگر و به صورت همزمان برای تعیین اکسترمم مطلق سقف به کار گرفته شوند.
در قسمت پایین شکل ۳ ارتباط زمان های استخراجی با نسبت های طلائی فیبوناچی نشان داده شده است که جای شگفتی زیادی دارد.

شکل ۳
تحلیل تکنیکال صنعت قند و شکر

نتیجه گیری

  1. محدوده ۴۲۰۰ واحد به عنوان کف و محدوده 6680 واحد به عنوان اولین مقاومت نمودار شاخص گروه قند و شکر مطرح می باشند.
  2. نمودار قیمت-زمان شکر جهانی دارای روند صعودی می باشد که رشد آن می تواند تا محدوده 25 دلار به عنوان اولین مقاومت مهم ادامه پیدا کند.
  3. نماد قشیر دارای روند صعودی می باشد که بررسیهای مورد بحث در این بلاگ نشان می دهند، بعد از حدود 32 هفته دیگر در یکی از محدوده های قیمتی ۴۱۰، ۵۶۰ و ۱۱۸۰ تومان، این روند مستعد اتمام است.
منابع:
  • دیدگاه شخصی نگارنده بلاگ: هادی پورحامدی

خلاصه با توجه به تحولات اخیر و کمبود شکر در بازار و افزایش جهانی نرخ شکر یکی از صنایع مورد توجه این روزهای بورس اوراق بهادار تهران صنعت قند و شکر می باشد. در این بلاگ از دیدگاه تکنیکال روند شاخص صنعت و نمودار قیمتی سهام پیشرو این گروه و همچنین قیمت جهانی شکر مورد بررسی و بحث قرار می گیرد.

شاخص قند و شکر

در این قسمت نمودار شاخص گروه مورد بررسی قرار می گیرد. همانگونه که در نمودار شکل 1 نشان داده شده است، از هارمونی که از نظم تشکیل پیوتها در بلندمدت استخراج شده است خط روند قرمز رنگ در نمودار شکل 1 به عنوان کف ریتمیک در محدوده ۴۲۰۰ واحد، مد نظر بوده و احتمال واقع شدن به عنوان اکسترمم مطلق کف، قوی ارزیابی می گردد. البته این موضوع به معنی لزوم برگشت مجدد قیمت به آن نبوده و با Breakout الگوهای کوتاه مدت می توان انتظار شروع روند صعودی را داشت. با شکست اولین خط چین در محدوده ۶۶۸۰ واحد، پول زیادی وارد گروه خواهد شد که می تواند منجر به رشد چند برابری قیمت ها در سهام گروه گردد.

از نظر زمانی پس از بررسی و کنکاش نمودار، ریتم منظم و قابل اتکایی برای رفتار زمانی به دست نیامد و برای تحلیل تنها باید دست به دامان الگوها و قیمت بود.

شکل ۱
تحلیل تکنیکال صنعت قند و شکر

قیمت جهانی شکر

روند قیمتی شکر جهانی در شکل ۲ آورده شده است. قیمت جهانی شکر از ثلث سوم سال ۲۰۱۵ وارد روند صعودی شده که این روند تاکنون ادامه داشته است به طوری که قیمت شکر از زمان تشکیل با رشد صد در صدی مواجه شده و از حدود ۱۰ دلار به حدود ۲۰ دلار رسیده است. ریسک نوسانات قیمت جهانی شکر در ایران با استفاده از وضع تعرفه واردات شکر خام توسط دولت جبران می شود به طوری که تاکنون با استفاده از این اهرم، دولت توانسته است قیمت شکر را درکنترل خود درآورد و مکرراً از عمل به تقاضای شرکتهای قند و شکر برای افزایش نرخ شکر، سر باز زده است. این مقاومت دولت در مقابل افزایش نرخ رقیبی به اسم قیمت جهانی دارد به طوری که با افزایش بیشتر قیمت جهانی شکر خام حتی تعرفه واردات صفر نیز توازن مد نظر دولت را جبران نکرده و به اجبار باید همسو با قیمتهای جهانی نرخ شکر در داخل نیز افزایش یابد. با نگاهی به روند حرکتی قیمت شکر خام در شکل ۲ چنین به نظر می رسد که افزایش قیمتها ادامه دار خواهند بود و تاکنون سیگنالی مبنی بر توقف و چرخش قیمت از نظر نموداری صادر نشده است. با توجه به تاثیر افزایش نرخ شکر "حتی به میزان جزئی" بر سودآوری شرکتهای کوچک قندی، چنین استنباط می شود که از نظر بنیادی شرایط برای صعود این صنعت فراهم است.

مطابق نمودار شکل ۲، قیمت جهانی شکر، توانایی رسیدن به قیمت ۲۵ دلار در سقف کانال نشان داده شده را در ماه های آتی دارا می باشد.

شکل 2
تحلیل تکنیکال صنعت قند و شکر

در ادامه به صورت مختصر نمودار قیمتی شرکت قند شیروان قوچان و بجنورد (قشیر) به عنوان یکی از شرکتهای مورد توجه گروه بررسی می گردد.

بررسی قیمتی و زمانی نمودار شرکت قند شیروان قوچان و بجنورد (قشیر)

در نمودار شکل ۳ روند حرکتی قیمت برحسب زمان برای نماد قشیر آورده شده است. مطابق آنچه در شکل ۳ نمایش داده شده است، قیمت و زمان دارای نظم بسیار دقیقی هستند که می توان این نظم را به آینده انتقال و نتیجه موثری برای درک ریتم حرکتی سهم به دست آورد. سهم پس از چند دوره رونق و رکود در حال حاضر روند صعودی را از سه ماهه دوم سال 94 آغاز نموده که تاکنون نشانه ای از پایان روند مذکور در نمودار قیمتی قابل مشاهده نمی باشد. تحلیل زمانی نمودار سهم نشان می دهد دوره های زمان 85 هفته و 53 هفته به عنوان دوره تناوب برای تشکیل اکسترمم های مطلق عمل نموده اند که این موضوع به صورت روشن در نمودار شکل ۳ نشان داده شده است. هم اکنون سهم از نظر زمانی روی مقاومت 53 قرار داشته و از آنجایی که قیمت در این زمان مستعد تشکیل سقف نمی باشد دوره زمانی 85 را به عنوان تارگت زمانی تشکیل سقف می توان در نظر گرفت که تا موعد آن حدود ۳۲ هفته دیگر زمان باقی است. مقاومت های قیمتی تشکیل سقف با استفاده از ریتم هارمونیک سهم مطابق نمودار شکل ۳، به ترتیب محدوده های قیمتی ۴۱۰، ۵۶۰ و ۱۱۸۰ تومان استخراج شده اند. ضمناً در بلند مدت سهم دارای الگوی کلاسیک کف دوقلو می باشد که در صورت تایید تارگت آن سقف کانال قرمز رنگ خواهد بود.
لازم به توضیح است با توجه به نظم موجود در نمودار، باید قیمت و زمان با یکدیگر و به صورت همزمان برای تعیین اکسترمم مطلق سقف به کار گرفته شوند.
در قسمت پایین شکل ۳ ارتباط زمان های استخراجی با نسبت های طلائی فیبوناچی نشان داده شده است که جای شگفتی زیادی دارد.

شکل ۳
تحلیل تکنیکال صنعت قند و شکر

نتیجه گیری

  1. محدوده ۴۲۰۰ واحد به عنوان کف و محدوده 6680 واحد به عنوان اولین مقاومت نمودار شاخص گروه قند و شکر مطرح می باشند.
  2. نمودار قیمت-زمان شکر جهانی دارای روند صعودی می باشد که رشد آن می تواند تا محدوده 25 دلار به عنوان اولین مقاومت مهم ادامه پیدا کند.
  3. نماد قشیر دارای روند صعودی می باشد که بررسیهای مورد بحث در این بلاگ نشان می دهند، بعد از حدود 32 هفته دیگر در یکی از محدوده های قیمتی ۴۱۰، ۵۶۰ و ۱۱۸۰ تومان، این روند مستعد اتمام است.
منابع:
  • دیدگاه شخصی نگارنده بلاگ: هادی پورحامدی
1395/05/23 از نهایت‌نگر
0
/
20
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333