رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
مطالب هادی پورحامدی
ارتباطات هادی پورحامدی
...
205

عنوان بلاگ : تحلیل تکنیکال روند قیمتی شرکت سهامي ذوب آهن اصفهان (ذوب)
دسته : بورس اوراق بهادار


خلاصه روند حرکتی قیمت و نقشه نموداری نماد ذوب به عنوان یکی از شرکتهای مورد توجه بازار، از زوایای مختلف تکنیکی و با هدف رمزگشایی روند قیمتی آتی، در این بلاگ مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد.

فهرست موضوعات مورد بررسی:

۱- مقدمه
2- بررسی نمودار هفتگی با هارمونیک ترند و پایش موجی به کمک تئوری الیوت
3- بررسی نمودار قیمتی در تایم فریم هفتگی و تحلیل رفتاری الگوهای شمعی
4- تحلیل زمانی نمودار کوتاه مدت در تایم فریم روزانه
5- نتیجه گیری

تاریخ: ۹۵/۰۵/۱۳

۱- مقدمه

با توجه و عنایت به نمودارهایی که در ادامه آورده خواهد شد مشخص می شود که روند حرکتی قیمت در این سهم دارای نظم و ریتم قابل تامل و قابل اتکایی می باشد به طوری که با کسب یک تصویر ذهنی حاصل از تحلیل، می توان چشم انداز روشنی را از اتفاقات آینده قیمتی استنباط کرد.

۲- بررسی نمودار هفتگی به روش هارمونیک ترند و بررسی موجی به کمک تئوری موجی الیوت

ریتم حرکتی نمودار ذوب در تایم فریم هفتگی به صورت چارت زیر استخراج شده است. با توجه به واکنش های روشن در سابقه نمودار به خطوط روند مذکور انتظار می رود در آینده نیز پیوت های مینور و ماژور روی همین خطوط تشکیل و این خطوط به عنوان دقیق ترین سطوح حمایت و مقاومت برای قیمت عمل نمایند.

از دیدگاه موج شناسی دو سناریو را می توان برای ریتم حرکتی سهم تعریف کرد که این دو سناریو در دو نمودار زیر به زبان الیوت لیبل گذاری شده اند.

شرح سناریوهای مطروحه:

سناریو اول: در این سناریو مطابق نمودار ۱، کل موجی که از اسفند ماه سال 93 تا خرداد ماه سال 95 تشکیل یافته است به عنوان موج اصلاحی (Correction) با لیبل X و ساختار موجی پهنه (Flat) با ترکیب موجی 3:3:5 فرض شده است، که در این صورت شروع موج سوم کاهشی با لیبل Y انتظار می رود. در این سناریو کل موج WXY با ساختار موجی زیگزاگ (ZigZag) و آرایش موجی 5:3:5 در نظر گرفته شده است. هدف ریز موج 2 از Y محدوده قیمتی 290 تومان و هدف موج 3 از Y محدوده قیمتی 200 تومان خواهد بود.

نمودار ۱: روند هارمونیک و موج شماری (سناریو اول)
تحلیل تکنیکال روند قیمتی شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان (ذوب)سناریو دوم:
در این سناریو مطابق نمودار ۲، کل موجی که از اسفند ماه سال 93 تا خرداد ماه سال 95 تشکیل یافته است به عنوان یک پنج موجی فرض شده، که در این صورت شروع موج پنج صعودی انتظار می رود. موج 5 مورد انتظار می تواند بعد از تکمیل موج 4، داخل ریتم نشان داده شده، موجب رشد قیمتی شود. هدف موج 4 محدوده قیمتی 250 تومان و هدف موج 5 به ترتیب 335 (خط قرمز رنگ) و 435 (خط زرد رنگ) می باشد که در صورت شکست، اهداف بعدی قابل تحقق خواهند بود.

نمودار ۲: روند هارمونیک و موج شماری (سناریو دوم)
تحلیل تکنیکال روند قیمتی شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان (ذوب)

پایش دو سناریو فوق نشان می دهد، تا زمانی که قیمت سطح 300 تومانی را نشکسته باشد سناریو اول تنها سناریو مطرح خواهد بود. با شکست سطح قیمتی ۳۰۰ تومان سنایو دوم محتمل خواهد بود. در نمودار ۳، بروزرسانی نمودارهای قبل با پیشرفت 8 هفته ای به منظور بررسی صحت ترندهای ترسیمی و روند استخراجی آورده شده است و همان گونه که از نمودار قابل رویت است قیمت پس از حمایت در قیمت 242 تومان تا خط چین پیش بینی شده به عنوان مقاومت در قیمت 285 تومان رشد و سپس از همان سطح ریزش کرده و هم اکنون قیمت روی خط سبز رنگ حمایت می شود.

نمودار ۳: بروزرسانی نمودار بعد از دو ماه
تحلیل تکنیکال روند قیمتی شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان (ذوب)


3- نمودار قیمتی در تایم فریم هفتگی و تحلیل رفتاری الگوهای شمعی

در نمودار ۴ کندلهای هفتگی با هدف کشف قدرت خریدار و فروشنده و بررسی الگوهای سابقه برای مقایسه آورده شده است. با بررسی کندلهای هفتگی مشخص می شود در حال حاضر عرضه و تقاضا در حالت توازن قرار داشته و برای مشخص شدن مسیر بازار باید منتظر کندلی قوی با شکلی متفاوت از هفته های قبل باشیم. کندهای با بدنه و سایه کوچک نشان دهنده عدم تصمیم گیری بازار برای روند هدفدار است.

نمودار ۴: نمودار شمعی
تحلیل تکنیکال روند قیمتی شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان (ذوب)

4- تحلیل زمانی نمودار کوتاه مدت در تایم فریم روزانه

در نمودار ۵، تحلیل زمانی در تایم فریم روزانه براساس پیوت های اصلی آورده شده است. با بررسی های انجام گرفته بازه زمانی 82 تا 86 روز به عنوان بازه زمانی برای تشکیل پیوتهای سقف و کف استخراج گردیده است. همان طور که در نمودار ۵ نمایان است احتمالا حدود 26 روز کاری دیگر تا تشکیل پیوت اصلی قیمتی زمان لازم است. این زمان صرفا تخمینی با استفاده از سابقه تشکیل نقاط اکسترمم در نمودار قیمتی بوده و جهت رصد دقیقتر سهم در آن زمان محاسبه شده است. شکست الگوهای قیمتی در دریافت سیگنال ها با اهمیت تر خواهند بود.

نمودار ۵: تحلیل زمانی
تحلیل تکنیکال روند قیمتی شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان (ذوب)

نتیجه گیری:

با توجه به مباحث مطرح شده، در حال حاضر قیمت در سطح حمایتی ۲۴۰ تومان در حال نوسان است که با حد ضرر ۲۳۵ تومان و حد سود ۲۹۰ تومان، می تواند برای کوتاه مدت مورد توجه باشد. با شکست سطح قیمتی ۳۰۰ تومان روند سهم وارد فاز جدیدی خواهد شد که می تواند قیمت را به ترتیب تا 335 تومان و 435 تومان بالا ببرد و در صورت پیشروی بیشتر، اهداف بعدی نیز قابل تحقق خواهند بود.

با شکست حمایت 240 تومانی سناریو اول نشان داده شده در نمودار ۱ و با شکست مقاومت 300 تومانی سناریو دوم نشان داده شده در نمودار ۲ از نظر موجی محقق خواهند شد.

منابع:
  • تحلیل شخصی نگارنده

خلاصه روند حرکتی قیمت و نقشه نموداری نماد ذوب به عنوان یکی از شرکتهای مورد توجه بازار، از زوایای مختلف تکنیکی و با هدف رمزگشایی روند قیمتی آتی، در این بلاگ مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد.

فهرست موضوعات مورد بررسی:

۱- مقدمه
2- بررسی نمودار هفتگی با هارمونیک ترند و پایش موجی به کمک تئوری الیوت
3- بررسی نمودار قیمتی در تایم فریم هفتگی و تحلیل رفتاری الگوهای شمعی
4- تحلیل زمانی نمودار کوتاه مدت در تایم فریم روزانه
5- نتیجه گیری

تاریخ: ۹۵/۰۵/۱۳

۱- مقدمه

با توجه و عنایت به نمودارهایی که در ادامه آورده خواهد شد مشخص می شود که روند حرکتی قیمت در این سهم دارای نظم و ریتم قابل تامل و قابل اتکایی می باشد به طوری که با کسب یک تصویر ذهنی حاصل از تحلیل، می توان چشم انداز روشنی را از اتفاقات آینده قیمتی استنباط کرد.

۲- بررسی نمودار هفتگی به روش هارمونیک ترند و بررسی موجی به کمک تئوری موجی الیوت

ریتم حرکتی نمودار ذوب در تایم فریم هفتگی به صورت چارت زیر استخراج شده است. با توجه به واکنش های روشن در سابقه نمودار به خطوط روند مذکور انتظار می رود در آینده نیز پیوت های مینور و ماژور روی همین خطوط تشکیل و این خطوط به عنوان دقیق ترین سطوح حمایت و مقاومت برای قیمت عمل نمایند.

از دیدگاه موج شناسی دو سناریو را می توان برای ریتم حرکتی سهم تعریف کرد که این دو سناریو در دو نمودار زیر به زبان الیوت لیبل گذاری شده اند.

شرح سناریوهای مطروحه:

سناریو اول: در این سناریو مطابق نمودار ۱، کل موجی که از اسفند ماه سال 93 تا خرداد ماه سال 95 تشکیل یافته است به عنوان موج اصلاحی (Correction) با لیبل X و ساختار موجی پهنه (Flat) با ترکیب موجی 3:3:5 فرض شده است، که در این صورت شروع موج سوم کاهشی با لیبل Y انتظار می رود. در این سناریو کل موج WXY با ساختار موجی زیگزاگ (ZigZag) و آرایش موجی 5:3:5 در نظر گرفته شده است. هدف ریز موج 2 از Y محدوده قیمتی 290 تومان و هدف موج 3 از Y محدوده قیمتی 200 تومان خواهد بود.

نمودار ۱: روند هارمونیک و موج شماری (سناریو اول)
تحلیل تکنیکال روند قیمتی شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان (ذوب)سناریو دوم:
در این سناریو مطابق نمودار ۲، کل موجی که از اسفند ماه سال 93 تا خرداد ماه سال 95 تشکیل یافته است به عنوان یک پنج موجی فرض شده، که در این صورت شروع موج پنج صعودی انتظار می رود. موج 5 مورد انتظار می تواند بعد از تکمیل موج 4، داخل ریتم نشان داده شده، موجب رشد قیمتی شود. هدف موج 4 محدوده قیمتی 250 تومان و هدف موج 5 به ترتیب 335 (خط قرمز رنگ) و 435 (خط زرد رنگ) می باشد که در صورت شکست، اهداف بعدی قابل تحقق خواهند بود.

نمودار ۲: روند هارمونیک و موج شماری (سناریو دوم)
تحلیل تکنیکال روند قیمتی شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان (ذوب)

پایش دو سناریو فوق نشان می دهد، تا زمانی که قیمت سطح 300 تومانی را نشکسته باشد سناریو اول تنها سناریو مطرح خواهد بود. با شکست سطح قیمتی ۳۰۰ تومان سنایو دوم محتمل خواهد بود. در نمودار ۳، بروزرسانی نمودارهای قبل با پیشرفت 8 هفته ای به منظور بررسی صحت ترندهای ترسیمی و روند استخراجی آورده شده است و همان گونه که از نمودار قابل رویت است قیمت پس از حمایت در قیمت 242 تومان تا خط چین پیش بینی شده به عنوان مقاومت در قیمت 285 تومان رشد و سپس از همان سطح ریزش کرده و هم اکنون قیمت روی خط سبز رنگ حمایت می شود.

نمودار ۳: بروزرسانی نمودار بعد از دو ماه
تحلیل تکنیکال روند قیمتی شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان (ذوب)


3- نمودار قیمتی در تایم فریم هفتگی و تحلیل رفتاری الگوهای شمعی

در نمودار ۴ کندلهای هفتگی با هدف کشف قدرت خریدار و فروشنده و بررسی الگوهای سابقه برای مقایسه آورده شده است. با بررسی کندلهای هفتگی مشخص می شود در حال حاضر عرضه و تقاضا در حالت توازن قرار داشته و برای مشخص شدن مسیر بازار باید منتظر کندلی قوی با شکلی متفاوت از هفته های قبل باشیم. کندهای با بدنه و سایه کوچک نشان دهنده عدم تصمیم گیری بازار برای روند هدفدار است.

نمودار ۴: نمودار شمعی
تحلیل تکنیکال روند قیمتی شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان (ذوب)

4- تحلیل زمانی نمودار کوتاه مدت در تایم فریم روزانه

در نمودار ۵، تحلیل زمانی در تایم فریم روزانه براساس پیوت های اصلی آورده شده است. با بررسی های انجام گرفته بازه زمانی 82 تا 86 روز به عنوان بازه زمانی برای تشکیل پیوتهای سقف و کف استخراج گردیده است. همان طور که در نمودار ۵ نمایان است احتمالا حدود 26 روز کاری دیگر تا تشکیل پیوت اصلی قیمتی زمان لازم است. این زمان صرفا تخمینی با استفاده از سابقه تشکیل نقاط اکسترمم در نمودار قیمتی بوده و جهت رصد دقیقتر سهم در آن زمان محاسبه شده است. شکست الگوهای قیمتی در دریافت سیگنال ها با اهمیت تر خواهند بود.

نمودار ۵: تحلیل زمانی
تحلیل تکنیکال روند قیمتی شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان (ذوب)

نتیجه گیری:

با توجه به مباحث مطرح شده، در حال حاضر قیمت در سطح حمایتی ۲۴۰ تومان در حال نوسان است که با حد ضرر ۲۳۵ تومان و حد سود ۲۹۰ تومان، می تواند برای کوتاه مدت مورد توجه باشد. با شکست سطح قیمتی ۳۰۰ تومان روند سهم وارد فاز جدیدی خواهد شد که می تواند قیمت را به ترتیب تا 335 تومان و 435 تومان بالا ببرد و در صورت پیشروی بیشتر، اهداف بعدی نیز قابل تحقق خواهند بود.

با شکست حمایت 240 تومانی سناریو اول نشان داده شده در نمودار ۱ و با شکست مقاومت 300 تومانی سناریو دوم نشان داده شده در نمودار ۲ از نظر موجی محقق خواهند شد.

منابع:
  • تحلیل شخصی نگارنده
1395/05/16 از نهایت‌نگر
0
/
15
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333