رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
مطالب هادی پورحامدی
ارتباطات هادی پورحامدی
...
94

عنوان بلاگ : الگوی رفتاری «ظاهربینی»
دسته : آموزشی


خلاصه افراد به طور طبیعی آنچه را که می‌بینند به صورت سطحی و بدون دقت کافی به مسائل ذهنی خود مرتبط می‌کنند؛ به عنوان مثال بسیاری از سرمایه‌گذاران، سهام شرکت‌هایی را که محصولات خوبی تولید می‌کنند و دید مثبتی نسبت به آنها در زندگی روزمره دارند را به سهام سایر شرکت‌ها ترجیح می‌دهند، زیرا افراد به طور ناخودآگاه تصویر ذهنی مثبت خود از شرکت یا محصولات مربوطه را به سهام آن نیز تسری می‌دهند.

در علم رفتار شناسی مالی اصطلاح رایجی تحت عنوان representativeness وجود دارد که شاید مناسب ترین معادل فارسی آن «ظاهربینی» باشد.

این اصطلاح بیان می کند که افراد به طور طبیعی آنچه را که می بینند به صورت سطحی و بدون دقت کافی به مسائل ذهنی خود مرتبط می کنند؛ به عنوان مثال بسیاری از سرمایه گذاران، سهام شرکت هایی را که محصولات خوبی تولید می کنند و دید مثبتی نسبت به آنها در زندگی روزمره دارند را به سهام سایر شرکت ها ترجیح می دهند، زیرا افراد به طور ناخودآگاه تصویر ذهنی مثبت خود از شرکت یا محصولات مربوطه را به سهام آن نیز تسری می دهند. مطالعه انجام شده (Shefrin &Statman , ۱۹۹۵) نشان می دهد که اتفاقا شرکت های خوش نام از نظر سرمایه گذاران دارای سهامی با بازدهی مناسب نبوده اند، در واقع افراد به اشتباه شرکت های خوب و موفق از نظر خود را به طور ذهنی به سودآوری بالا ارتباط می دهند.

نوع دیگری از پدیده ظاهر بینی نیز در بین سرمایه گذاران نسبت به عملکرد گذشته سهام شرکت ها دیده می شود. دو پژوهش گر (De Bondt & Thaler) در مقالاتی مجزا در سال های ۱۹۸۵ و ۱۹۸۹ اثبات کردند که سهام شرکت هایی که در طی سه سال گذشته بدترین عملکرد را داشته در طی چند سال بعد عملکرد بسیار بهتری از سهام شرکت هایی داشتند که در همین دوره بیشترین رشد را تجربه کرده اند.

این محققان در بررسی علمی خود دو سبد سهام یکی مرکب از شرکت های با بهترین عملکرد (برنده ها) و دیگری شرکت های با بدترین عملکرد (بازنده ها) در سه سال گذشته تشکیل دادند و مشاهده کردند که در یک بازه زمانی پنج ساله بعد از شکل گیری این دو پرتفولیو، سبد سهام شرکت های بازنده، بازدهی معادل ۴۰ درصد بیشتر از سبد برنده ها داشته است!

این در حالی است که نظر سنجی از افراد حرفه ای و تحلیل گران بازار سهام نشان می داد که اکثریت قریب به اتفاق آنها عملکرد ۵ سال آینده سهام شرکت های برنده را بهتر از سبد بازنده ها پیش بینی می کردند. این محققان در نتیجه گیری مقالات خود نشان دادند که پدیده ظاهربینی باعث شده تا سرمایه گذاران عملکرد گذشته یک سهم را پیش بینی کننده عملکرد آتی آن دانسته و بیش از حد نسبت به آینده آن بدبین یا خوشبین شوند. نکته جالب توجه این است که هرچه یک پدیده ظاهری چشمگیرتر باشد و جلب توجه بیشتری کند، سرمایه گذاران بدون توجه به محتوای آن و فارغ از تاثیراتش بر ارزش ذاتی سهام، وزن بیشتری در تصمیم گیری های خود به آن می دهند.

الگوی رفتاری «ظاهربینی»

در همین راستا یک تحقیق جالب (klibanoff et al., ۱۹۹۸) به بررسی رابطه میان میزان چشمگیر بودن ظاهری یک خبر و قیمت واحدهای صندوق های سرمایه گذاری کشورها (Closed-end country funds) در بورس نیویورک می پردازد. این تحقیق بیان می کند که در بازار نیویورک واکنش سهامداران صندوق های سرمایه گذاری به خبری که با پهنای سه ستون در روزنامه New York Times منتشر شده حدودا ۱/۴ (یک چهارم) واکنش بازار به یک خبر با پهنای شش ستون در همان روزنامه در همان سال است.

این مطالعه همچنین نشان می دهد که اخباری که تاثیر مهمی بر ارزش بنیادین سهام داشته، اما در صفحه اول این روزنامه به چاپ نرسیده است، منجر به واکنش ناچیزی از سوی سرمایه گذاران شده است. در مقابل، اخباری که تاثیر چندانی بر ارزش بنیادین واحدهای سرمایه گذاری این صندوق ها نداشته، اما در صفحه اول روزنامه با پهنای زیاد به چاپ رسیده است معمولا باعث تغییرات زیادی در ارزش واحدهای صندوق های سرمایه گذاری مشترک شده است.

الگوی رفتاری «ظاهربینی»

با توجه به موارد فوق می توان گفت، پدیده ظاهر بینی در بین سرمایه گذاران باعث می شود تا افراد به جای توجه به محتوای اخبار و اطلاعات مالی و تاثیر آنها بر ارزش ذاتی سهام به صورت سطحی و بر اساس میزان چشمگیر بودن ظاهری پدیده ها تصمیم گیری کنند و این رفتار خود را مرتبط با تغییر ارزش ذاتی سهام توجیه کنند. به این ترتیب رفتار شناسی مالی به سرمایه گذاران توصیه می کند که در واکنش و تحلیل اخبار ظاهری به این مساله توجه کرده و نه تنها خود تحت تاثیر آسیب های آن قرار نگیرند بلکه بتوانند فرصت های سود آوری ایجاد شده ناشی از ظاهر بینی سرمایه گذاران را تشخیص داده و در اتخاذ تصمیمات مناسب از آن استفاده کنند.در مطلب بالا (برگرفته از مقاله علی ابراهیم نژاد- شروین شهریاری) به الگوی رفتاری ظاهربینی در بین سرمایه گذاران پرداخته شده است.

در بورس ا.ب تهران نیز مثال های بسیار زیادی از الگوی ظاهربینی در بین سرمایه گذاران وجود دارد. شرکت های سوددهی که به صورت مستمر سودسازی خود را تکرار می نمایند (این شرکت ها طبق استراتژی آقای ویلیام اونیل به عنوان شرکت های کانسلیمی شناخته می شوند) و همه بازار روی ارزش بنیادی این نوع شرکت ها متفق هستند ولی هیچ گونه رغبتی از سوی بازار برای افزایش نسبت قیمت به درآمد آنها بروز نمی کند و در مقابل شرکت های زیان دهی که با زیان های هنگفت انباشته و مشکلات فراوان با افزایش چند برابری قیمت سهامشان همه بازار را متحیر می سازند.

تحلیل: وقتی سرمایه گذاران روی شرکتی مثبت هستند این دید مثبت مطمئناً در قیمت سهام نیز توسط بازار اعمال شده است و در مورد این شرکتها، رویدادهای منفی هستند که در صورت وقوع می توانند بشدت در کاهش ارزش سهام شرکت تاثیرگذار باشند و در مقابل سهام شرکت هایی که بازار دید منفی به آن دارد در حداقل قیمت بوده و رویدادهای مثبت احتمالی تاثیر قابل توجهی در رشد قیمتی آنها خواهند داشت.

نتیجه: با شناخت الگوهای رفتاری سرمایه گذاران در بازارهای مالی، رویدادهای بازار برایمان قابل هضم شده و قادر خواهیم بود بدون تعصب و با همراهی بازار از رفتارهای سرمایه گذاران به نفع خود استفاده و واقعیت ها را درک نماییم.

منابع:
  • تحقیقات نگارنده بلاگ: هادی پورحامدی
  • مقاله علی ابراهیم نژاد- شروین شهریاری چاپ شده در روزنامه دنیای اقتصاد

خلاصه افراد به طور طبیعی آنچه را که می‌بینند به صورت سطحی و بدون دقت کافی به مسائل ذهنی خود مرتبط می‌کنند؛ به عنوان مثال بسیاری از سرمایه‌گذاران، سهام شرکت‌هایی را که محصولات خوبی تولید می‌کنند و دید مثبتی نسبت به آنها در زندگی روزمره دارند را به سهام سایر شرکت‌ها ترجیح می‌دهند، زیرا افراد به طور ناخودآگاه تصویر ذهنی مثبت خود از شرکت یا محصولات مربوطه را به سهام آن نیز تسری می‌دهند.

در علم رفتار شناسی مالی اصطلاح رایجی تحت عنوان representativeness وجود دارد که شاید مناسب ترین معادل فارسی آن «ظاهربینی» باشد.

این اصطلاح بیان می کند که افراد به طور طبیعی آنچه را که می بینند به صورت سطحی و بدون دقت کافی به مسائل ذهنی خود مرتبط می کنند؛ به عنوان مثال بسیاری از سرمایه گذاران، سهام شرکت هایی را که محصولات خوبی تولید می کنند و دید مثبتی نسبت به آنها در زندگی روزمره دارند را به سهام سایر شرکت ها ترجیح می دهند، زیرا افراد به طور ناخودآگاه تصویر ذهنی مثبت خود از شرکت یا محصولات مربوطه را به سهام آن نیز تسری می دهند. مطالعه انجام شده (Shefrin &Statman , ۱۹۹۵) نشان می دهد که اتفاقا شرکت های خوش نام از نظر سرمایه گذاران دارای سهامی با بازدهی مناسب نبوده اند، در واقع افراد به اشتباه شرکت های خوب و موفق از نظر خود را به طور ذهنی به سودآوری بالا ارتباط می دهند.

نوع دیگری از پدیده ظاهر بینی نیز در بین سرمایه گذاران نسبت به عملکرد گذشته سهام شرکت ها دیده می شود. دو پژوهش گر (De Bondt & Thaler) در مقالاتی مجزا در سال های ۱۹۸۵ و ۱۹۸۹ اثبات کردند که سهام شرکت هایی که در طی سه سال گذشته بدترین عملکرد را داشته در طی چند سال بعد عملکرد بسیار بهتری از سهام شرکت هایی داشتند که در همین دوره بیشترین رشد را تجربه کرده اند.

این محققان در بررسی علمی خود دو سبد سهام یکی مرکب از شرکت های با بهترین عملکرد (برنده ها) و دیگری شرکت های با بدترین عملکرد (بازنده ها) در سه سال گذشته تشکیل دادند و مشاهده کردند که در یک بازه زمانی پنج ساله بعد از شکل گیری این دو پرتفولیو، سبد سهام شرکت های بازنده، بازدهی معادل ۴۰ درصد بیشتر از سبد برنده ها داشته است!

این در حالی است که نظر سنجی از افراد حرفه ای و تحلیل گران بازار سهام نشان می داد که اکثریت قریب به اتفاق آنها عملکرد ۵ سال آینده سهام شرکت های برنده را بهتر از سبد بازنده ها پیش بینی می کردند. این محققان در نتیجه گیری مقالات خود نشان دادند که پدیده ظاهربینی باعث شده تا سرمایه گذاران عملکرد گذشته یک سهم را پیش بینی کننده عملکرد آتی آن دانسته و بیش از حد نسبت به آینده آن بدبین یا خوشبین شوند. نکته جالب توجه این است که هرچه یک پدیده ظاهری چشمگیرتر باشد و جلب توجه بیشتری کند، سرمایه گذاران بدون توجه به محتوای آن و فارغ از تاثیراتش بر ارزش ذاتی سهام، وزن بیشتری در تصمیم گیری های خود به آن می دهند.

الگوی رفتاری «ظاهربینی»

در همین راستا یک تحقیق جالب (klibanoff et al., ۱۹۹۸) به بررسی رابطه میان میزان چشمگیر بودن ظاهری یک خبر و قیمت واحدهای صندوق های سرمایه گذاری کشورها (Closed-end country funds) در بورس نیویورک می پردازد. این تحقیق بیان می کند که در بازار نیویورک واکنش سهامداران صندوق های سرمایه گذاری به خبری که با پهنای سه ستون در روزنامه New York Times منتشر شده حدودا ۱/۴ (یک چهارم) واکنش بازار به یک خبر با پهنای شش ستون در همان روزنامه در همان سال است.

این مطالعه همچنین نشان می دهد که اخباری که تاثیر مهمی بر ارزش بنیادین سهام داشته، اما در صفحه اول این روزنامه به چاپ نرسیده است، منجر به واکنش ناچیزی از سوی سرمایه گذاران شده است. در مقابل، اخباری که تاثیر چندانی بر ارزش بنیادین واحدهای سرمایه گذاری این صندوق ها نداشته، اما در صفحه اول روزنامه با پهنای زیاد به چاپ رسیده است معمولا باعث تغییرات زیادی در ارزش واحدهای صندوق های سرمایه گذاری مشترک شده است.

الگوی رفتاری «ظاهربینی»

با توجه به موارد فوق می توان گفت، پدیده ظاهر بینی در بین سرمایه گذاران باعث می شود تا افراد به جای توجه به محتوای اخبار و اطلاعات مالی و تاثیر آنها بر ارزش ذاتی سهام به صورت سطحی و بر اساس میزان چشمگیر بودن ظاهری پدیده ها تصمیم گیری کنند و این رفتار خود را مرتبط با تغییر ارزش ذاتی سهام توجیه کنند. به این ترتیب رفتار شناسی مالی به سرمایه گذاران توصیه می کند که در واکنش و تحلیل اخبار ظاهری به این مساله توجه کرده و نه تنها خود تحت تاثیر آسیب های آن قرار نگیرند بلکه بتوانند فرصت های سود آوری ایجاد شده ناشی از ظاهر بینی سرمایه گذاران را تشخیص داده و در اتخاذ تصمیمات مناسب از آن استفاده کنند.در مطلب بالا (برگرفته از مقاله علی ابراهیم نژاد- شروین شهریاری) به الگوی رفتاری ظاهربینی در بین سرمایه گذاران پرداخته شده است.

در بورس ا.ب تهران نیز مثال های بسیار زیادی از الگوی ظاهربینی در بین سرمایه گذاران وجود دارد. شرکت های سوددهی که به صورت مستمر سودسازی خود را تکرار می نمایند (این شرکت ها طبق استراتژی آقای ویلیام اونیل به عنوان شرکت های کانسلیمی شناخته می شوند) و همه بازار روی ارزش بنیادی این نوع شرکت ها متفق هستند ولی هیچ گونه رغبتی از سوی بازار برای افزایش نسبت قیمت به درآمد آنها بروز نمی کند و در مقابل شرکت های زیان دهی که با زیان های هنگفت انباشته و مشکلات فراوان با افزایش چند برابری قیمت سهامشان همه بازار را متحیر می سازند.

تحلیل: وقتی سرمایه گذاران روی شرکتی مثبت هستند این دید مثبت مطمئناً در قیمت سهام نیز توسط بازار اعمال شده است و در مورد این شرکتها، رویدادهای منفی هستند که در صورت وقوع می توانند بشدت در کاهش ارزش سهام شرکت تاثیرگذار باشند و در مقابل سهام شرکت هایی که بازار دید منفی به آن دارد در حداقل قیمت بوده و رویدادهای مثبت احتمالی تاثیر قابل توجهی در رشد قیمتی آنها خواهند داشت.

نتیجه: با شناخت الگوهای رفتاری سرمایه گذاران در بازارهای مالی، رویدادهای بازار برایمان قابل هضم شده و قادر خواهیم بود بدون تعصب و با همراهی بازار از رفتارهای سرمایه گذاران به نفع خود استفاده و واقعیت ها را درک نماییم.

منابع:
  • تحقیقات نگارنده بلاگ: هادی پورحامدی
  • مقاله علی ابراهیم نژاد- شروین شهریاری چاپ شده در روزنامه دنیای اقتصاد
1395/05/11 از نهایت‌نگر
0
/
20
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333