رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
مطالب سید یاسر مهدی مهرآور
ارتباطات سید یاسر مهدی مهرآور
...

عنوان بلاگ : سرمایه گذاری راحت دربورس و ایجاد دارایی مولد: (پتروشیمی کرمانشاه)


خلاصه در نوشتار گذشته به بررسی شرکت‌های پتروشیمی در زمینه تولید متانل پرداختیم. اکنون در این مقاله قصد داریم شرکت‌های تولیدی اوره و آمونیاکی را مورد ارزیابی قرار دهیم.

به بیان ساده، شرکت پتروشیمی کرمانشاه، گاز طبیعی را به عنوان ماده اولیه و ورودی در مجتمع پتروشیمی استفاده نموده و پس از فرآیند های اجرایی، به محصولات بسیار مهمی ازجمله اوره و آمونیاک تبدیل می نماید.

با این وجود سرمایه گذار برای بررسی آینده رشد سودآوری شرکت، باید اولا از نرخ های فروش داخلی محصولات همانند اوره در بودجه، اطلاعات کسب نموده و از سیاست های قیمت گذاری توسط وزارت جهاد کشاورزی نیزمطلع باشد و اگر تغییرات مثبتی از نظر رشد قیمت جهانی اوره نیز مشاهده نمود، نسبت به سرمایه گذاری خود تصمیم گیری نماید. ثانیا باید نسبت به تعیین قیمت مواد اولیه شرکت نیز اطلاعاتی کسب نموده و تصمیم درست را اتخاذ نماید.

با این اوصاف روش سرمایه گذاری فوق، به صنعت برتر توجه کرده و سود تقسیمی شرکت ها و پایدار بودن آنها در شرایط مختلف اقتصادی را ملاک قرار می دهد و سعی می نماید تا حداکثر ظرف مدت ۵ سال، اصل مبلغ سرمایه گذاری شده را از محل دریافت سود نقدی، بازگرداند.

بررسی ۵ سال گذشته شرکت از نظر سود تقسیمی و روند p/e:

سرمایه گذاری راحت دربورس و ایجاد دارایی مولد: (پتروشیمی کرمانشاه)

پس از آشنایی کوتاهی که با ورودی (مواداولیه) و خروجی (محصولات) داشتیم، حال به بررسی این مورد می پردازیم که اگر یک سرمایه گذار طرح سرمایه گذاری خود را، ۵ساله و با فرض دریافت سود نقدی و شرکت در افزایش سرمایه وخارج از نوسانات بازار تدوین می کرده است، آیا این طرح سرمایه گذاری منجر به بازگشت پول اولیه در طی مدت ۵ سال شده است ودر نهایت سرمایه گذار توانسته است نوعی از دارایی را برای خود ایجاد نماید که تا آخر عمر فعالیت شرکت، سودنقدی مجانی دریافت نماید (بدون اینکه سهام خود را بفروشد)؟

با توجه به نمودار بالا، فرض کنید شخصی درحدود ۵ سال پیش ( ۱۱/۱۰/۹۰) معادل ۱ سهم به قیمت حدود ۵۰۰ تومان خریداری کرده است. در طی این سال ها در ۷ مجمع به شرح زیر شرکت نموده است (۵ مجمع سالیانه و ۲ مجمع افزایش سرمایه).

تاریخ مجمعنوع مجمعسود تقسیمی هرسهم ودرآمد کل سرمایه گذار
۵/۱۱/۹۰فوق العاده(افزایش سرمایه) ۱۰۰% و از محل آورده نقدیلذا سرمایه گذار بابت هر سهم و استفاده از حق تقدم باید مبلغ ۱۰۰ تومان واریز نماید و در نهایت مالک ۲ سهم می گردد.
۲۸/۴/۹۱عادی سالیانه و تقسیم سود۵۰ تومان به ازای هرسهم و با احتساب ۲ سهم ۱۰۰ تومان
۶/۳/۹۲عادی سالیانه و تقسیم سود۱۸۰تومان به ازای هرسهم و با احتساب ۲ سهم ۳۶۰ تومان
۱۳/۲/۹۳عادی سالیانه و تقسیم سود۱۹۰ تومان به ازای هرسهم و با احتساب ۲ سهم ۳۸۰ تومان
۱۵/۴/۹۴فوق العاده (افزایش سرمایه) ۱۰۰% و از محل آورده نقدی لذا سرمایه گذار بابت هر سهم و استفاده از حق تقدم باید مبلغ ۱۰۰ تومان واریز نماید. در گذشته ۲ سهم داشت و با واریز ۲۰۰ تومان بابت شرکت در این افزایش سرمایه، درنهایت مالک ۴ سهم می گردد.
۱۵/۴/۹۴عادی سالیانه و تقسیم سود۱۵۵ تومان و با احتساب ۲ سهم ( درهمان مجمع تصویب گردید) ۳۱۰ تومان
۱۵/۲/۹۵عادی سالیانه و تقسیم سود۶۰ تومان به ازای هرسهم و با احتساب ۴ سهم ۲۴۰ تومان
مجموع سود تقسیمی دریافتی۱۳۹۰ تومان
دارایی در انتهای دوره۴سهم

درحال حاضر در تاریخ ۲۳/۳/۱۳۹۵ قیمت سهم ۲۹۴ تومان بوده و p/e سهم معادل ۴.۹ می باشد.

با توجه به موارد بالا به این جمع بندی می رسیم که:

  1. کل مبلغ سرمایه گذاری با احتساب قیمت اول دوره معادل 500تومان و واریز 100 تومان بابت شرکت افزایش سرمایه اول و واریز 200 تومان بابت شرکت در افزایش سرمایه دوم، معادل 800 تومان شده است.
  2. مجموع سود تقسیمی دریافتی معادل 1390 تومان گردیده است.
  3. ارزش روز دارایی ما به ازای 4سهم * 294 تومان، معادل 1176 تومان شده است.

با مطالعه موارد بالا درمی یابیم که سرمایه گذار در مدت ۵ سال سرمایه گذاری خود، توانسته است از محل سود تقسیمی اصل سرمایه خود را بازگرداند.

اما نکته حائز اهمیت در این نوع سرمایه گذاری که هدف اصلی ما می باشد، خلق یک دارایی مولد مجانی است. در حال حاضر سرمایه گذار ۴ سهم مجانی دارد و مادامیکه شرکت در حال تولید وفروش می باشد، می تواند سالیانه سود نقدی مجانی دریافت نماید (بدون اینکه دارایی مولد خود را که همان گاو شیرده می باشد، بفروشد).

سخن آخر:

در حال حاضر p/e سهم در محدوده ۴.۹ بوده و دوره بازگشت سرمایه در حدود ۵ سال برآورد می گردد. حال نکته حائز اهمیت اینست که قیمت جهانی اوره نیز در کف قیمتی خود قرار داشته و سودسازی شرکت در حداقل می باشد. پس اینطور می توان عنوان نمود که سرمایه گذاری در این شرکت با هدف ۵ ساله و دریافت سود نقدی و ایجاد یک دارایی مولد در این محدوده قابل بررسی است و اگر قیمت جهانی اوره نیز افزایش یابد، شما می توانید از افزایش قیمت سهام هم منتفع گردید و میزان ارزش دارایی مولد شما نیز افزایش یابد.

منابع:
  • گزارشات تحلیلی سید یاسر مهرآور
  • گزارشات مجامع و کدال

خلاصه در نوشتار گذشته به بررسی شرکت‌های پتروشیمی در زمینه تولید متانل پرداختیم. اکنون در این مقاله قصد داریم شرکت‌های تولیدی اوره و آمونیاکی را مورد ارزیابی قرار دهیم.

به بیان ساده، شرکت پتروشیمی کرمانشاه، گاز طبیعی را به عنوان ماده اولیه و ورودی در مجتمع پتروشیمی استفاده نموده و پس از فرآیند های اجرایی، به محصولات بسیار مهمی ازجمله اوره و آمونیاک تبدیل می نماید.

با این وجود سرمایه گذار برای بررسی آینده رشد سودآوری شرکت، باید اولا از نرخ های فروش داخلی محصولات همانند اوره در بودجه، اطلاعات کسب نموده و از سیاست های قیمت گذاری توسط وزارت جهاد کشاورزی نیزمطلع باشد و اگر تغییرات مثبتی از نظر رشد قیمت جهانی اوره نیز مشاهده نمود، نسبت به سرمایه گذاری خود تصمیم گیری نماید. ثانیا باید نسبت به تعیین قیمت مواد اولیه شرکت نیز اطلاعاتی کسب نموده و تصمیم درست را اتخاذ نماید.

با این اوصاف روش سرمایه گذاری فوق، به صنعت برتر توجه کرده و سود تقسیمی شرکت ها و پایدار بودن آنها در شرایط مختلف اقتصادی را ملاک قرار می دهد و سعی می نماید تا حداکثر ظرف مدت ۵ سال، اصل مبلغ سرمایه گذاری شده را از محل دریافت سود نقدی، بازگرداند.

بررسی ۵ سال گذشته شرکت از نظر سود تقسیمی و روند p/e:

سرمایه گذاری راحت دربورس و ایجاد دارایی مولد: (پتروشیمی کرمانشاه)

پس از آشنایی کوتاهی که با ورودی (مواداولیه) و خروجی (محصولات) داشتیم، حال به بررسی این مورد می پردازیم که اگر یک سرمایه گذار طرح سرمایه گذاری خود را، ۵ساله و با فرض دریافت سود نقدی و شرکت در افزایش سرمایه وخارج از نوسانات بازار تدوین می کرده است، آیا این طرح سرمایه گذاری منجر به بازگشت پول اولیه در طی مدت ۵ سال شده است ودر نهایت سرمایه گذار توانسته است نوعی از دارایی را برای خود ایجاد نماید که تا آخر عمر فعالیت شرکت، سودنقدی مجانی دریافت نماید (بدون اینکه سهام خود را بفروشد)؟

با توجه به نمودار بالا، فرض کنید شخصی درحدود ۵ سال پیش ( ۱۱/۱۰/۹۰) معادل ۱ سهم به قیمت حدود ۵۰۰ تومان خریداری کرده است. در طی این سال ها در ۷ مجمع به شرح زیر شرکت نموده است (۵ مجمع سالیانه و ۲ مجمع افزایش سرمایه).

تاریخ مجمعنوع مجمعسود تقسیمی هرسهم ودرآمد کل سرمایه گذار
۵/۱۱/۹۰فوق العاده(افزایش سرمایه) ۱۰۰% و از محل آورده نقدیلذا سرمایه گذار بابت هر سهم و استفاده از حق تقدم باید مبلغ ۱۰۰ تومان واریز نماید و در نهایت مالک ۲ سهم می گردد.
۲۸/۴/۹۱عادی سالیانه و تقسیم سود۵۰ تومان به ازای هرسهم و با احتساب ۲ سهم ۱۰۰ تومان
۶/۳/۹۲عادی سالیانه و تقسیم سود۱۸۰تومان به ازای هرسهم و با احتساب ۲ سهم ۳۶۰ تومان
۱۳/۲/۹۳عادی سالیانه و تقسیم سود۱۹۰ تومان به ازای هرسهم و با احتساب ۲ سهم ۳۸۰ تومان
۱۵/۴/۹۴فوق العاده (افزایش سرمایه) ۱۰۰% و از محل آورده نقدی لذا سرمایه گذار بابت هر سهم و استفاده از حق تقدم باید مبلغ ۱۰۰ تومان واریز نماید. در گذشته ۲ سهم داشت و با واریز ۲۰۰ تومان بابت شرکت در این افزایش سرمایه، درنهایت مالک ۴ سهم می گردد.
۱۵/۴/۹۴عادی سالیانه و تقسیم سود۱۵۵ تومان و با احتساب ۲ سهم ( درهمان مجمع تصویب گردید) ۳۱۰ تومان
۱۵/۲/۹۵عادی سالیانه و تقسیم سود۶۰ تومان به ازای هرسهم و با احتساب ۴ سهم ۲۴۰ تومان
مجموع سود تقسیمی دریافتی۱۳۹۰ تومان
دارایی در انتهای دوره۴سهم

درحال حاضر در تاریخ ۲۳/۳/۱۳۹۵ قیمت سهم ۲۹۴ تومان بوده و p/e سهم معادل ۴.۹ می باشد.

با توجه به موارد بالا به این جمع بندی می رسیم که:

  1. کل مبلغ سرمایه گذاری با احتساب قیمت اول دوره معادل 500تومان و واریز 100 تومان بابت شرکت افزایش سرمایه اول و واریز 200 تومان بابت شرکت در افزایش سرمایه دوم، معادل 800 تومان شده است.
  2. مجموع سود تقسیمی دریافتی معادل 1390 تومان گردیده است.
  3. ارزش روز دارایی ما به ازای 4سهم * 294 تومان، معادل 1176 تومان شده است.

با مطالعه موارد بالا درمی یابیم که سرمایه گذار در مدت ۵ سال سرمایه گذاری خود، توانسته است از محل سود تقسیمی اصل سرمایه خود را بازگرداند.

اما نکته حائز اهمیت در این نوع سرمایه گذاری که هدف اصلی ما می باشد، خلق یک دارایی مولد مجانی است. در حال حاضر سرمایه گذار ۴ سهم مجانی دارد و مادامیکه شرکت در حال تولید وفروش می باشد، می تواند سالیانه سود نقدی مجانی دریافت نماید (بدون اینکه دارایی مولد خود را که همان گاو شیرده می باشد، بفروشد).

سخن آخر:

در حال حاضر p/e سهم در محدوده ۴.۹ بوده و دوره بازگشت سرمایه در حدود ۵ سال برآورد می گردد. حال نکته حائز اهمیت اینست که قیمت جهانی اوره نیز در کف قیمتی خود قرار داشته و سودسازی شرکت در حداقل می باشد. پس اینطور می توان عنوان نمود که سرمایه گذاری در این شرکت با هدف ۵ ساله و دریافت سود نقدی و ایجاد یک دارایی مولد در این محدوده قابل بررسی است و اگر قیمت جهانی اوره نیز افزایش یابد، شما می توانید از افزایش قیمت سهام هم منتفع گردید و میزان ارزش دارایی مولد شما نیز افزایش یابد.

منابع:
  • گزارشات تحلیلی سید یاسر مهرآور
  • گزارشات مجامع و کدال
1395/03/23 از نهایت‌نگر
0
/
13
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333