رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
مطالب سید یاسر مهدی مهرآور
ارتباطات سید یاسر مهدی مهرآور
...

عنوان بلاگ : سرمایه گذاری راحت دربورس با هدف کسب سود نقدی وایجاد دارایی مولد: (پتروشیمی زاگرس)


خلاصه در این نوشتار نیز به بررسی یکی دیگر از شرکتهای پتروشیمی که متانلی می باشند، می پردازیم و سعی بر آن داریم تا با بررسی دوران 5 ساله شرکت دریابیم که آیا این شرکت پتانسیل انتخاب شدن برای قرارگیری در پرتفوی یک سرمایه گذار با هدف ایجاد یک گاو شیرده را دارد یا خیر؟

شرکت پتروشیمی زاگرس از گاز و اکسیژن به عنوان خوراک و ورودی به مجتمع استفاده نموده و پس از فرایندهای عملیاتی، محصولاتی از قبیل متانل و بخار تولید می نماید. مواد اولیه شرکت دولتی بوده و سرمایه گذاران باید از نحوه قیمت گذاری دلاری گاز و نرخ تبدیل دلار به ریال آن نیز برای معاملات خود اطلاعات درست کسب نمایند.

از طرف دیگر با توجه به صادراتی بودن محصولات شرکت، با افزایش قیمت دلار و افزایش دلاری محصولات این شرکت، سود شرکت می تواند از رشد خوبی برخوردار گردد. در نمودار زیر روند قیمتی شرکت را در ۵ سال گذشته مشاهده می نماییم.

سرمایه گذاری راحت دربورس با هدف کسب سود نقدی وایجاد دارایی مولد: (پتروشیمی زاگرس)

همانطور که در قبل نیز عنوان نمودیم ما در استراتژی سرمایه گذاری راحت با هدف کسب سود نقدی، به دنبال خرید یک دارایی مولد در بهترین زمان ممکن هستیم تا بتوانیم در کمتراز ۵ سال از محل DPS اصل مبلغ سرمایه گذاری خود را بازگردانده و همچنین یک دارایی مولد ایجاد نماییم تا بتوانیم تا آخر عمر خود و فعالیت شرکت، DPS دریافت نماییم، بدون اینکه دارایی مولد یا همان گاو شیرده خود را بفروشیم. با این استراتژی به بررسی دوران رکود و رونق پتروشیمی زاگرس و سودهای پرداختی آن در این دوران می پردازیم.

فرض کنید سرمایه گذار با استراتژی فوق در ۵ سال پیش در تاریخ ۱۰/۷/۹۰ یک سهم از شرکت را به قیمت روز۱۲۶۰ تومان خریداری نموده است. شرکت در طی این دوران ۵ مجمع عمومی عادی سالیانه برگزار نموده و به شرح زیر dps توزیع نموده است.

تاریخ مجمعنوع مجمعسود تقسیمی هرسهم ودرآمد کل سرمایه گذار
۹/۲/۹۱عادی سالیانه۲۵۰ تومان
۲۲/۳/۹۲عادی سالیانه۴۱۰ تومان
۱۴/۲/۹۳عادی سالیانه۴۴۰ تومان
۱۴/۲/۹۴عادی سالیانه۳۶۷ تومان
۲۶/۲/۹۵عادی سالیانه۱۷۶ تومان
مجموع سود تقسیمی دریافتی۱۶۴۳ تومان
دارایی در انتهای دوره۱ سهم

همانگونه که مشاهده می نمایید، سرمایه گذار سهم را باقیمت ۱۲۶۰ تومان خریداری نمود و در طی این سالها توانست با شرکت در مجامع و دریافت سود نقدی معادل ۱۶۴۳ تومان، حدود ۱.۳ برابر اصل سرمایه خود را به صورت سود نقدی دریافت نماید. با توجه به اینکه شرکت درطی این دوران افزایش سرمایه نداشته است، تعداد سهام سرمایه گذار همان ۱ سهم باقی مانده و همچنین درحال حاضر دارایی مجانی فرد مورد نظر حدود ۹۰۰ تومان قیمت دارد.

لذا سرمایه گذار با تشکیل دارایی مولد خود، می تواند تا پایان فعالیت شرکت سود سهام دریافت نماید.

اکنون نیز کلیه متغیر های سودسازی شرکت در حداقل قرار داشته و می توان نسبت به سرمایه گذاری با این روش تفکر نمود.کلیه سرمایه گذاران می توانند با مطالعه صورتهای مالی پیش بینی شده سال ۹۵ از کم وکیف برآورد بودجه شرکت برای تصمیم گیری استفاده نمایند.

ضمنا شرکت در پیش بینی سال مالی ۹۵ خود نرخ فروش متانل صادراتی را ۲۱۱ دلار، نرخ حمل را ۳۵ دلار، نرخ تبدیل ارز جهت فروش صادراتی را ۳۵۰۰ دلار، نرخ گاز خوراک را ۸.۵ سنت معادل ۲۶۳۹ ریال و نرخ گاز سوخت را ۱۶۵۰ ریال در نظر گرفته است.

منابع:
  • دست نوشته های سید یاسر مهرآور
  • گزارشات مجامع و کدال

خلاصه در این نوشتار نیز به بررسی یکی دیگر از شرکتهای پتروشیمی که متانلی می باشند، می پردازیم و سعی بر آن داریم تا با بررسی دوران 5 ساله شرکت دریابیم که آیا این شرکت پتانسیل انتخاب شدن برای قرارگیری در پرتفوی یک سرمایه گذار با هدف ایجاد یک گاو شیرده را دارد یا خیر؟

شرکت پتروشیمی زاگرس از گاز و اکسیژن به عنوان خوراک و ورودی به مجتمع استفاده نموده و پس از فرایندهای عملیاتی، محصولاتی از قبیل متانل و بخار تولید می نماید. مواد اولیه شرکت دولتی بوده و سرمایه گذاران باید از نحوه قیمت گذاری دلاری گاز و نرخ تبدیل دلار به ریال آن نیز برای معاملات خود اطلاعات درست کسب نمایند.

از طرف دیگر با توجه به صادراتی بودن محصولات شرکت، با افزایش قیمت دلار و افزایش دلاری محصولات این شرکت، سود شرکت می تواند از رشد خوبی برخوردار گردد. در نمودار زیر روند قیمتی شرکت را در ۵ سال گذشته مشاهده می نماییم.

سرمایه گذاری راحت دربورس با هدف کسب سود نقدی وایجاد دارایی مولد: (پتروشیمی زاگرس)

همانطور که در قبل نیز عنوان نمودیم ما در استراتژی سرمایه گذاری راحت با هدف کسب سود نقدی، به دنبال خرید یک دارایی مولد در بهترین زمان ممکن هستیم تا بتوانیم در کمتراز ۵ سال از محل DPS اصل مبلغ سرمایه گذاری خود را بازگردانده و همچنین یک دارایی مولد ایجاد نماییم تا بتوانیم تا آخر عمر خود و فعالیت شرکت، DPS دریافت نماییم، بدون اینکه دارایی مولد یا همان گاو شیرده خود را بفروشیم. با این استراتژی به بررسی دوران رکود و رونق پتروشیمی زاگرس و سودهای پرداختی آن در این دوران می پردازیم.

فرض کنید سرمایه گذار با استراتژی فوق در ۵ سال پیش در تاریخ ۱۰/۷/۹۰ یک سهم از شرکت را به قیمت روز۱۲۶۰ تومان خریداری نموده است. شرکت در طی این دوران ۵ مجمع عمومی عادی سالیانه برگزار نموده و به شرح زیر dps توزیع نموده است.

تاریخ مجمعنوع مجمعسود تقسیمی هرسهم ودرآمد کل سرمایه گذار
۹/۲/۹۱عادی سالیانه۲۵۰ تومان
۲۲/۳/۹۲عادی سالیانه۴۱۰ تومان
۱۴/۲/۹۳عادی سالیانه۴۴۰ تومان
۱۴/۲/۹۴عادی سالیانه۳۶۷ تومان
۲۶/۲/۹۵عادی سالیانه۱۷۶ تومان
مجموع سود تقسیمی دریافتی۱۶۴۳ تومان
دارایی در انتهای دوره۱ سهم

همانگونه که مشاهده می نمایید، سرمایه گذار سهم را باقیمت ۱۲۶۰ تومان خریداری نمود و در طی این سالها توانست با شرکت در مجامع و دریافت سود نقدی معادل ۱۶۴۳ تومان، حدود ۱.۳ برابر اصل سرمایه خود را به صورت سود نقدی دریافت نماید. با توجه به اینکه شرکت درطی این دوران افزایش سرمایه نداشته است، تعداد سهام سرمایه گذار همان ۱ سهم باقی مانده و همچنین درحال حاضر دارایی مجانی فرد مورد نظر حدود ۹۰۰ تومان قیمت دارد.

لذا سرمایه گذار با تشکیل دارایی مولد خود، می تواند تا پایان فعالیت شرکت سود سهام دریافت نماید.

اکنون نیز کلیه متغیر های سودسازی شرکت در حداقل قرار داشته و می توان نسبت به سرمایه گذاری با این روش تفکر نمود.کلیه سرمایه گذاران می توانند با مطالعه صورتهای مالی پیش بینی شده سال ۹۵ از کم وکیف برآورد بودجه شرکت برای تصمیم گیری استفاده نمایند.

ضمنا شرکت در پیش بینی سال مالی ۹۵ خود نرخ فروش متانل صادراتی را ۲۱۱ دلار، نرخ حمل را ۳۵ دلار، نرخ تبدیل ارز جهت فروش صادراتی را ۳۵۰۰ دلار، نرخ گاز خوراک را ۸.۵ سنت معادل ۲۶۳۹ ریال و نرخ گاز سوخت را ۱۶۵۰ ریال در نظر گرفته است.

منابع:
  • دست نوشته های سید یاسر مهرآور
  • گزارشات مجامع و کدال
1395/03/17 از نهایت‌نگر
0
/
10
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333