رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
مطالب سید یاسر مهدی مهرآور
ارتباطات سید یاسر مهدی مهرآور
...

عنوان بلاگ : سرمایه گذاری راحت دربورس با هدف کسب سود نقدی وایجاد دارایی مولد: (پتروشیمی خارک)


خلاصه اکنون در این مقاله قصد داریم یکی از شرکتهای متانلی خوشنام را که علاقه مندان زیادی هم در بازار سرمایه دارد را مورد ارزیابی قرار دهیم. به بیان ساده، شرکت پتروشیمی خارک، گاز ترش را به عنوان ماده اولیه وورودی در مجتمع پتروشیمی استفاده نموده و پس از فرآیند گوگرد زدایی و عملیات اجرایی، به محصولات بسیار مهمی ازجمله متانل، پروپان، بوتان و پنتان تبدیل می نماید.

با این وجود سرمایه گذار برای بررسی آینده رشد سودآوری شرکت، باید اولا از نرخهای فروش دلاری محصولات همانند متانل، در بودجه اطلاعات کسب نماید و اگر تغییرات مثبتی از نظر رشد قیمت جهانی متانل و محصولات دیگر مشاهده نمود نسبت به سرمایه گذاری مجدد خود تصمیم گیری نماید. ثانیا باید نسبت به تعیین قیمت مواد اولیه شرکت نیز اطلاعاتی کسب نموده و تصمیم درست را اتخاذ نماید.

با این اوصاف روش سرمایه گذاری فوق، به صنعت برتر توجه کرده و سود تقسیمی شرکتها و پایدار بودن آنها در شرایط مختلف اقتصادی را ملاک قرار می دهد و سعی می نماید تا حداکثر ظرف مدت ۵ سال، اصل مبلغ سرمایه گذاری شده را از محل دریافت سود نقدی، بازگرداند.

بررسی ۵ سال گذشته شرکت از نظر سود تقسیمی:

سرمایه گذاری راحت دربورس با هدف کسب سود نقدی وایجاد دارایی مولد: (پتروشیمی خارک)

پس از آشنایی کوتاهی که با ورودی(مواداولیه) و خروجی(محصولات) داشتیم، حال به بررسی این مورد می پردازیم که اگر یک سرمایه گذار طرح سرمایه گذاری خود را، ۵ساله و با فرض دریافت سود نقدی و شرکت در افزایش سرمایه وخارج از نوسانات بازار تدوین می کرده است، آیا این طرح سرمایه گذاری منجر به بازگشت پول اولیه در طی مدت ۵ سال شده است ودر نهایت سرمایه گذار توانسته است نوعی ازدارایی را برای خود ایجاد نماید که تا آخر عمر فعالیت شرکت، سودنقدی مجانی دریافت نماید (بدون اینکه سهام خود را بفروشد)؟

با توجه به نمودار بالا، فرض کنید شخصی در ۵ سال پیش در این موقع (۲۷/۲/۹۰) معادل ۱ سهم به قیمت ۱۷۷۰ تومان خریداری کرده است. در طی این سالها در ۶ مجمع شرکت نموده است (۵ مجمع سالیانه و ۱ مجمع افزایش سرمایه).

تاریخ مجمعنوع مجمعسود تقسیمی هرسهم ودرآمد کل سرمایه گذار
۹/۳/۹۰عادی سالیانه۲۵۰ تومان
۱۴/۴/۹۱عادی سالیانه۵۲۰ تومان
۱۳/۳/۹۲عادی سالیانه۷۵۰ تومان
۳۱/۳/۹۳عادی سالیانه۷۸۰ تومان
۳۱/۳/۹۳فوق العاده (افزایش سرمایه)میزان افزایش سرمایه ۱۰۰ درصد و از محل آورده می باشد. لذا سرمایه گذار بابت هر سهم و استفاده از حق تقدم باید مبلغ ۱۰۰ تومان واریز نماید و در نهایت مالک ۲ سهم می گردد.
۲۴/۴/۹۴عادی سالیانه۳۵۰ تومان با احتساب ۲ سهم = ۷۰۰ تومان
مجموع سود تقسیمی دریافتی۳۰۰۰ تومان
دارایی در انتهای دوره۲ سهم

درحال حاضر در تاریخ ۲۸/۲/۹۵ قیمت سهم ۱۰۹۹ تومان بوده و p/e سهم معادل ۴.۶۲ می باشد.

با توجه به موارد بالا به این جمع بندی می رسیم که:

  1. کل مبلغ سرمایه گذاری با احتساب قیمت اول دوره معادل 1770 تومان و واریز 100 تومان بابت افزایش سرمایه معادل 1870 تومان شده است.
  2. مجموع سود تقسیمی دریافتی معادل 3000 تومان گردیده است.
  3. ارزش روز دارایی ما به ازای 2سهم * 1099 تومان، معادل 2198 تومان شده است.

با مطالعه موارد بالا درمی یابیم که سرمایه گذار در مدت ۵ سال سرمایه گذاری خود، توانسته است از محل سود تقسیمی اصل سرمایه خود را بازگرداند.

اما نکته حائز اهمیت در این نوع سرمایه گذاری که هدف اصلی ما می باشد، خلق یک دارایی مولد مجانی است. در حال حاضر سرمایه گذار ۲ سهم مجانی دارد و مادامیکه شرکت در حال تولید وفروش می باشد، می تواند سالیانه سود نقدی مجانی دریافت نماید (بدون اینکه دارایی مولد خود را که همان گاو شیرده می باشد، بفروشد).

سخن آخر:

در حال حاضر p/e سهم در محدوده ۴.۶ بوده و دوره بازگشت سرمایه در حدود ۵ سال برآورد می گردد. حال نکته حائز اهمیت اینست که قیمت جهانی متانل نیز در کف قیمتی خود قرار داشته و سودسازی شرکت در حداقل می باشد. پس اینطور می توان عنوان نمود که سرمایه گذاری در این شرکت با هدف ۵ ساله و دریافت سود نقدی و ایجاد یک دارایی مولد در این محدوده قابل بررسی است و اگر قیمت جهانی متانل نیز افزایش یابد، شما می توانید از افزایش قیمت سهام هم منتفع گردید و میزان ارزش دارایی مولد شما نیز افزایش یابد.

منابع:
  • سرمایه گذاری راحت در بورس (سید یاسر مهرآور)
  • گزارشات کدال

خلاصه اکنون در این مقاله قصد داریم یکی از شرکتهای متانلی خوشنام را که علاقه مندان زیادی هم در بازار سرمایه دارد را مورد ارزیابی قرار دهیم. به بیان ساده، شرکت پتروشیمی خارک، گاز ترش را به عنوان ماده اولیه وورودی در مجتمع پتروشیمی استفاده نموده و پس از فرآیند گوگرد زدایی و عملیات اجرایی، به محصولات بسیار مهمی ازجمله متانل، پروپان، بوتان و پنتان تبدیل می نماید.

با این وجود سرمایه گذار برای بررسی آینده رشد سودآوری شرکت، باید اولا از نرخهای فروش دلاری محصولات همانند متانل، در بودجه اطلاعات کسب نماید و اگر تغییرات مثبتی از نظر رشد قیمت جهانی متانل و محصولات دیگر مشاهده نمود نسبت به سرمایه گذاری مجدد خود تصمیم گیری نماید. ثانیا باید نسبت به تعیین قیمت مواد اولیه شرکت نیز اطلاعاتی کسب نموده و تصمیم درست را اتخاذ نماید.

با این اوصاف روش سرمایه گذاری فوق، به صنعت برتر توجه کرده و سود تقسیمی شرکتها و پایدار بودن آنها در شرایط مختلف اقتصادی را ملاک قرار می دهد و سعی می نماید تا حداکثر ظرف مدت ۵ سال، اصل مبلغ سرمایه گذاری شده را از محل دریافت سود نقدی، بازگرداند.

بررسی ۵ سال گذشته شرکت از نظر سود تقسیمی:

سرمایه گذاری راحت دربورس با هدف کسب سود نقدی وایجاد دارایی مولد: (پتروشیمی خارک)

پس از آشنایی کوتاهی که با ورودی(مواداولیه) و خروجی(محصولات) داشتیم، حال به بررسی این مورد می پردازیم که اگر یک سرمایه گذار طرح سرمایه گذاری خود را، ۵ساله و با فرض دریافت سود نقدی و شرکت در افزایش سرمایه وخارج از نوسانات بازار تدوین می کرده است، آیا این طرح سرمایه گذاری منجر به بازگشت پول اولیه در طی مدت ۵ سال شده است ودر نهایت سرمایه گذار توانسته است نوعی ازدارایی را برای خود ایجاد نماید که تا آخر عمر فعالیت شرکت، سودنقدی مجانی دریافت نماید (بدون اینکه سهام خود را بفروشد)؟

با توجه به نمودار بالا، فرض کنید شخصی در ۵ سال پیش در این موقع (۲۷/۲/۹۰) معادل ۱ سهم به قیمت ۱۷۷۰ تومان خریداری کرده است. در طی این سالها در ۶ مجمع شرکت نموده است (۵ مجمع سالیانه و ۱ مجمع افزایش سرمایه).

تاریخ مجمعنوع مجمعسود تقسیمی هرسهم ودرآمد کل سرمایه گذار
۹/۳/۹۰عادی سالیانه۲۵۰ تومان
۱۴/۴/۹۱عادی سالیانه۵۲۰ تومان
۱۳/۳/۹۲عادی سالیانه۷۵۰ تومان
۳۱/۳/۹۳عادی سالیانه۷۸۰ تومان
۳۱/۳/۹۳فوق العاده (افزایش سرمایه)میزان افزایش سرمایه ۱۰۰ درصد و از محل آورده می باشد. لذا سرمایه گذار بابت هر سهم و استفاده از حق تقدم باید مبلغ ۱۰۰ تومان واریز نماید و در نهایت مالک ۲ سهم می گردد.
۲۴/۴/۹۴عادی سالیانه۳۵۰ تومان با احتساب ۲ سهم = ۷۰۰ تومان
مجموع سود تقسیمی دریافتی۳۰۰۰ تومان
دارایی در انتهای دوره۲ سهم

درحال حاضر در تاریخ ۲۸/۲/۹۵ قیمت سهم ۱۰۹۹ تومان بوده و p/e سهم معادل ۴.۶۲ می باشد.

با توجه به موارد بالا به این جمع بندی می رسیم که:

  1. کل مبلغ سرمایه گذاری با احتساب قیمت اول دوره معادل 1770 تومان و واریز 100 تومان بابت افزایش سرمایه معادل 1870 تومان شده است.
  2. مجموع سود تقسیمی دریافتی معادل 3000 تومان گردیده است.
  3. ارزش روز دارایی ما به ازای 2سهم * 1099 تومان، معادل 2198 تومان شده است.

با مطالعه موارد بالا درمی یابیم که سرمایه گذار در مدت ۵ سال سرمایه گذاری خود، توانسته است از محل سود تقسیمی اصل سرمایه خود را بازگرداند.

اما نکته حائز اهمیت در این نوع سرمایه گذاری که هدف اصلی ما می باشد، خلق یک دارایی مولد مجانی است. در حال حاضر سرمایه گذار ۲ سهم مجانی دارد و مادامیکه شرکت در حال تولید وفروش می باشد، می تواند سالیانه سود نقدی مجانی دریافت نماید (بدون اینکه دارایی مولد خود را که همان گاو شیرده می باشد، بفروشد).

سخن آخر:

در حال حاضر p/e سهم در محدوده ۴.۶ بوده و دوره بازگشت سرمایه در حدود ۵ سال برآورد می گردد. حال نکته حائز اهمیت اینست که قیمت جهانی متانل نیز در کف قیمتی خود قرار داشته و سودسازی شرکت در حداقل می باشد. پس اینطور می توان عنوان نمود که سرمایه گذاری در این شرکت با هدف ۵ ساله و دریافت سود نقدی و ایجاد یک دارایی مولد در این محدوده قابل بررسی است و اگر قیمت جهانی متانل نیز افزایش یابد، شما می توانید از افزایش قیمت سهام هم منتفع گردید و میزان ارزش دارایی مولد شما نیز افزایش یابد.

منابع:
  • سرمایه گذاری راحت در بورس (سید یاسر مهرآور)
  • گزارشات کدال
1395/03/01 از نهایت‌نگر
0
/
13
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333