رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
...
مهرداد
@yusef_mehrdad
44

عنوان بلاگ : سوگیری هنگام پردازش اطلاعات مالی (4)
دسته : آموزشی


خلاصه در این نوشته سوگیری‌ها (bias) در هنگام پردازش اطلاعات مالی بررسی خواهد شد.

یکی از گام های سرمایه گذاری، انتخاب دارایی و سهام مورد نظر است. بعد از انتخاب لیست اولیه ای دارایی ها، باید استراتژی بهینه ی سرمایه گذاری را تعیین کنید. برای این کار باید محاسبات زیادی انجام دهید که هدف آن، «پیش بینی» بازده ی آتی، مسیر آینده و ریسک سهام، گروه دارایی یا کل بازار است.

در این مرحله، یکی از پرسش های مهم این است که «شما چقدر به پیش بینی های خود مطمئن هستید؟» طبیعی است که هنگام انجام محاسبات و پیش بینی، اشتباه کرده باشید یا اینکه تحت تأثیر «محیط» خود قرار گرفته باشید.

در اوایل دهه ی ۷۰ میلادی، پژوهشگران آزمایش ساده ای را انجام دادند. آنها برای انجام آزمایش از گردونه ای استفاده کردند که اعداد یک تا صد روی آن نوشته شده بود. از شرکت کنندگان خواسته می شد گردونه را بچرخانند تا بایستد (روی یک شماره متوقف شود)؛ شرکت کنندگان عدد مذکور را یادداشت می کردند. بعد از اتمام این مرحله، از شرکت کنندگان خواسته می شد پیش بینی کنند (حدس بزنند) که «چند درصد از نمایندگان سازمان را نمایندگان کشورهای آفریقایی تشکیل می دهند». پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که حدس شرکت کنندگان (عددی که می گفتند) رابطه ی تنگاتنگی با عددی دارد که گردونه روی آن متوقف شده بود.

سوگیری هنگام پردازش اطلاعات مالی (4)

این موضوع کاملاً شگفت انگیز بود زیرا با این که عدد گردونه، یک عدد تصادفی بود و ربطی به پرسش نداشت، ولی پیش بینی افراد درباره ی درصد نمایندگان آفریقایی ارتباط تنگاتنگی با آن داشت. این پدیده «اثر لنگر انداختن» (anchoring effect) نامیده می شود. مطابق با اثر لنگر انداختن، هنگامی که از افراد خواسته می شود تا موضوعی را برآورد کنند، وسوسه می شوند که پیش بینی خود را به عدد دیگری که به تازگی با آن رو به رو بوده اند گره بزنند. طبق «اثر لنگر انداختن»، معمولاً اولین گزینه های ارائه شده، تأثیر به سزایی در انتخاب افراد در بین گزینه های موجود دارد. زمانی که سوزن فکر و تصمیم گیری فرد روی مورد خاصی گیر کند، تصمیم گیری ها و قضاوت های آتی وی بر اساس آن شکل می گیرند. [ویکی پدیا]

انسان ها همواره به دنبال «ساختارسازی» و به دنبال «تأیید» هستند. هنگامی که موضوعی را پیش بینی می کنیم، دوست داریم که پیش بینی ما کاملاً درست از آب دربیاید. از این رو معمولاً به دنبال انبوهی از اطلاعات خواهیم بود که درستی باور ما را تأیید کند و اصلاً دنبال اطلاعاتی نمی گردیم که با پیش بینی ما در تناقض باشد و اگر هم با آنها روبه رو شویم، به سادگی از روی آنها رد می شویم. وقتی به دنبال اطلاعاتی باشید که پیش بینی اولیه ی شما را تأیید کند، عملاً دقت پیش بینی شما به صورت مصنوعی و غیرواقعی افزایش می یابد. این اتفاق باعث می شود تا ریسک مرتبط با تصمیم خود را دست کم بگیرد و مقدار آن را کمتر از مقدار واقعی اش برآورد کنید.

اجازه دهید آزمایش دیگری را بررسی کنیم. در اوایل دهه ی 70 میلادی، در یک نظرسنجی، از رانندگان آمریکایی پرسیده شد: آیا رانندگی شما از متوسط جامعه بهتر است؟ به نظر شما چند درصد از افراد به این پرسش، پاسخ «بله» دادند؟ درست حدس زده اید! بخش عمده ای از افراد یعنی حدود 93 درصد از افراد گفته بودند که رانندگی آنها بالاتر از متوسط است. این پدیده را «بیش اعتمادی» یا «اطمینان به نفس بی جهت» (overconfidence) می نامند. در ادبیات گفتاری این پدیده را «اعتماد به سقف» می گویند! در این آزمایش، بسیاری از افراد بر این باور بودند که آنها رانندگان بهتری نسبت به سایرین هستند، در حالی که واقعیت چیز دیگری بود.

بیش اعتمادی پدیده ی بسیار مهمی در سرمایه گذاری است. این پدیده به شکل های مختلفی نمود پیدا می کند:
در شکل اول، افراد برآورد بیش از حدی از کیفیت انجام یک کار توسط خودشان دارند.
در شکل دوم، افراد در مقایسه خود با دیگران دچار بیش اعتمادی می شوند (مانند رانندگان آمریکایی).
در شکل سوم نیز افراد اعتماد بیش از حدی به برآوردها و پیش بینی های خود دارند. اغلب شنیده اید که برخی می گویند «من صد در صد مطمئن هستم؛ من اصلاً شک ندارم». این جمله بیانگر این موضوع است که فرد بر این باور است که هیچ اتفاق دیگری مگر آنچه وی پیش بینی کرده است، رخ نخواهد داد.

اگر به فیلم علاقه مندید، پیشنهاد می کنم فیلم تمرکز (Focus) را ببینید که موضوع اصلی آن، اثر لنگر انداختن و تمرکز است.

گزیده:

You get their focus, you can take whatever you want.
Nicky in Focus

منابع:
  • http://www.donya-e-eqtesad.com/news/600545

خلاصه در این نوشته سوگیری‌ها (bias) در هنگام پردازش اطلاعات مالی بررسی خواهد شد.

یکی از گام های سرمایه گذاری، انتخاب دارایی و سهام مورد نظر است. بعد از انتخاب لیست اولیه ای دارایی ها، باید استراتژی بهینه ی سرمایه گذاری را تعیین کنید. برای این کار باید محاسبات زیادی انجام دهید که هدف آن، «پیش بینی» بازده ی آتی، مسیر آینده و ریسک سهام، گروه دارایی یا کل بازار است.

در این مرحله، یکی از پرسش های مهم این است که «شما چقدر به پیش بینی های خود مطمئن هستید؟» طبیعی است که هنگام انجام محاسبات و پیش بینی، اشتباه کرده باشید یا اینکه تحت تأثیر «محیط» خود قرار گرفته باشید.

در اوایل دهه ی ۷۰ میلادی، پژوهشگران آزمایش ساده ای را انجام دادند. آنها برای انجام آزمایش از گردونه ای استفاده کردند که اعداد یک تا صد روی آن نوشته شده بود. از شرکت کنندگان خواسته می شد گردونه را بچرخانند تا بایستد (روی یک شماره متوقف شود)؛ شرکت کنندگان عدد مذکور را یادداشت می کردند. بعد از اتمام این مرحله، از شرکت کنندگان خواسته می شد پیش بینی کنند (حدس بزنند) که «چند درصد از نمایندگان سازمان را نمایندگان کشورهای آفریقایی تشکیل می دهند». پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که حدس شرکت کنندگان (عددی که می گفتند) رابطه ی تنگاتنگی با عددی دارد که گردونه روی آن متوقف شده بود.

سوگیری هنگام پردازش اطلاعات مالی (4)

این موضوع کاملاً شگفت انگیز بود زیرا با این که عدد گردونه، یک عدد تصادفی بود و ربطی به پرسش نداشت، ولی پیش بینی افراد درباره ی درصد نمایندگان آفریقایی ارتباط تنگاتنگی با آن داشت. این پدیده «اثر لنگر انداختن» (anchoring effect) نامیده می شود. مطابق با اثر لنگر انداختن، هنگامی که از افراد خواسته می شود تا موضوعی را برآورد کنند، وسوسه می شوند که پیش بینی خود را به عدد دیگری که به تازگی با آن رو به رو بوده اند گره بزنند. طبق «اثر لنگر انداختن»، معمولاً اولین گزینه های ارائه شده، تأثیر به سزایی در انتخاب افراد در بین گزینه های موجود دارد. زمانی که سوزن فکر و تصمیم گیری فرد روی مورد خاصی گیر کند، تصمیم گیری ها و قضاوت های آتی وی بر اساس آن شکل می گیرند. [ویکی پدیا]

انسان ها همواره به دنبال «ساختارسازی» و به دنبال «تأیید» هستند. هنگامی که موضوعی را پیش بینی می کنیم، دوست داریم که پیش بینی ما کاملاً درست از آب دربیاید. از این رو معمولاً به دنبال انبوهی از اطلاعات خواهیم بود که درستی باور ما را تأیید کند و اصلاً دنبال اطلاعاتی نمی گردیم که با پیش بینی ما در تناقض باشد و اگر هم با آنها روبه رو شویم، به سادگی از روی آنها رد می شویم. وقتی به دنبال اطلاعاتی باشید که پیش بینی اولیه ی شما را تأیید کند، عملاً دقت پیش بینی شما به صورت مصنوعی و غیرواقعی افزایش می یابد. این اتفاق باعث می شود تا ریسک مرتبط با تصمیم خود را دست کم بگیرد و مقدار آن را کمتر از مقدار واقعی اش برآورد کنید.

اجازه دهید آزمایش دیگری را بررسی کنیم. در اوایل دهه ی 70 میلادی، در یک نظرسنجی، از رانندگان آمریکایی پرسیده شد: آیا رانندگی شما از متوسط جامعه بهتر است؟ به نظر شما چند درصد از افراد به این پرسش، پاسخ «بله» دادند؟ درست حدس زده اید! بخش عمده ای از افراد یعنی حدود 93 درصد از افراد گفته بودند که رانندگی آنها بالاتر از متوسط است. این پدیده را «بیش اعتمادی» یا «اطمینان به نفس بی جهت» (overconfidence) می نامند. در ادبیات گفتاری این پدیده را «اعتماد به سقف» می گویند! در این آزمایش، بسیاری از افراد بر این باور بودند که آنها رانندگان بهتری نسبت به سایرین هستند، در حالی که واقعیت چیز دیگری بود.

بیش اعتمادی پدیده ی بسیار مهمی در سرمایه گذاری است. این پدیده به شکل های مختلفی نمود پیدا می کند:
در شکل اول، افراد برآورد بیش از حدی از کیفیت انجام یک کار توسط خودشان دارند.
در شکل دوم، افراد در مقایسه خود با دیگران دچار بیش اعتمادی می شوند (مانند رانندگان آمریکایی).
در شکل سوم نیز افراد اعتماد بیش از حدی به برآوردها و پیش بینی های خود دارند. اغلب شنیده اید که برخی می گویند «من صد در صد مطمئن هستم؛ من اصلاً شک ندارم». این جمله بیانگر این موضوع است که فرد بر این باور است که هیچ اتفاق دیگری مگر آنچه وی پیش بینی کرده است، رخ نخواهد داد.

اگر به فیلم علاقه مندید، پیشنهاد می کنم فیلم تمرکز (Focus) را ببینید که موضوع اصلی آن، اثر لنگر انداختن و تمرکز است.

گزیده:

You get their focus, you can take whatever you want.
Nicky in Focus

منابع:
  • http://www.donya-e-eqtesad.com/news/600545
1395/03/01 از تهران
0
/
2
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333