رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
مطالب پشوتن مشهوری نژاد
ارتباطات پشوتن مشهوری نژاد
...

عنوان بلاگ : تحلیل تکنیکال ایران خودرو - پی گیری :
دسته : بورس اوراق بهادار


خلاصه همانطور که در تحلیل قبلی گفتیم بهتر است که افراد بسته به سیاست سهامداری خود اقدام به خرید و فروش در نواحی زیر نمایند: - سهامداران بلندمدت میتوانند کماکان با یک نگاه حدودا 6ماهه منتظر تارگت 600تومان باقی بمانند. - نوسانگیران و افراد کوتاه مدت نیز همانطور که قبلا به آنها توصیه کردیم پس از خروج در حوالی 400 تومان میتوانند مجددا خریدهای تازه خود را در حوالی محدوده حمایتی مهم 325 الی 335 تومان انجام بدهند و البته حدضرر خود را در زیر کف 315تومان قرار بدهند که نقطه نقض شدن کل تحلیل فوق خواهد بود....

تحلیل تکنیکال ایرانخودرو - پیگیری:

تحلیلگر: پشوتن مشهوری نژاد.
تاریخ: ۲۰ اردیبهشت.


علیرغم همه اخبار و هیجانات مثبت و منفی که این روزها در سهم های گروه سایپا(خساپا، خزامیا، ورنا، وساپا، خپارس) موج میزند اما هنوز هم واضح است که ایرانخودرو میتواند یکی از بهترین و کم ریسک ترین سهم های گروه خودرویی و احتمالا لیدر بعدی این صنعت پرحاشیه - که ظاهرا لیدر برجام نیز شده است!! - باشد.

در تحلیلهای قبلی-تاریخهای ۸ و ۱۴ اردیبهشت- گفتیم که احتمال مثبت شدن این سهم در حوالی قیمت 315تومان وجود دارد،
و سپس گفتیم که مهمترین ناحیه مقاومتی درمقابل این سهم در محدوده 410-415 تومان قرار خواهد داشت که همانطور که در تصویر زیر ملاحظه میکنید سهم نهایتا نتوانست دربرابر افزایش فشار فروش فروشندگانی که قیمت 410-415 تومان را مناسب برای خروج می دانستند تاب بیاورد و طی دو روز اخیر شاهد نزول قیمت و حتی تشکیل صف فروش بر روی این نماد بودیم. تحلیل تکنیکال ایران خودرو - پی گیری :

متاسفانه امواج اصلاحی معمولا دارای ساختارهای بسیار متنوع و پیچیده ای هستند و شاید نتوان قبل از حصول اطمینان از شروع موج صعودی بعدی، با دقت مناسبی اقدام به پیش بینی نقطه اتمام روندنزولی سهم نمود،
اما درحال حاضر خوشبینانه ترین سناریویی که میتوان برای نماد "خودرو" درنظر گرفت این است که پس از اتمام موج صعودی سوم در 480 تومان ، موج چهارم نزولی با یک اصلاح ساده abc در 315 تومان به پایان رسیده است و هم اکنون در ریزموجهای جدید از موج صعودی پنجم واقع هستیم، موج پنجم که تارگت آن قاعدتا همانطور که قبلا گفتیم محدوده 550-600تومان را نشانه خواهد گرفت،
و از قضا بلحاظ فاندامنتال نیز چنین تارگتی درصورت انجام افزایش سرمایه 160درصدی این سهم قابل دسترسی خواهد بود.

اگر موجشماری صورت پذیرفته در نمودار مذکور صحیح باشد در آنصورت هم اکنون در میکروموجc از ریزموج2 از موج صعودی پنجم واقع هستیم و بنابراین نباید نزول فعلی سهم قادر به شکستن کف 315تومان باشد.
درواقع باتوجه به اینکه معمولا ریزموج2 حداکثر به میزان 78 الی 88درصد از ریزموج1 را اصلاح می نماید بنابراین محدوده 325-335 تومان باید کف جدید سهم و نقطه آغاز روندصعودی بعدی باشد و انتظار داریم که افزایش فشار تقاضا در این محدوده موجب آغاز روندصعودی جدیدی بر روی این سهم باشد.

شکسته شدن کف 315تومان نیز میتواند نقطه Fail شدن کل تحلیل فوق و نقض گشتن موج شماری صورت گرفته بر روی نمودار باشد.
- نتیجه گیری غیرتکنیکال :

همانطور که در تحلیل قبلی گفتیم بهتر است که افراد بسته به سیاست سهامداری خود اقدام به خرید و فروش در نواحی زیر نمایند:

- سهامداران بلندمدت میتوانند کماکان با یک نگاه حدودا 6ماهه منتظر تارگت 600تومان باقی بمانند.

- نوسانگیران و افراد کوتاه مدت نیز همانطور که قبلا به آنها توصیه کردیم پس از خروج در حوالی 400 تومان میتوانند مجددا خریدهای تازه خود را در حوالی محدوده حمایتی مهم 325 الی 335 تومان انجام بدهند و البته حدضرر خود را در زیر کف 315تومان قرار بدهند که نقطه نقض شدن کل تحلیل فوق خواهد بود.منابع:
  • تحلیلهای شخصی

خلاصه همانطور که در تحلیل قبلی گفتیم بهتر است که افراد بسته به سیاست سهامداری خود اقدام به خرید و فروش در نواحی زیر نمایند: - سهامداران بلندمدت میتوانند کماکان با یک نگاه حدودا 6ماهه منتظر تارگت 600تومان باقی بمانند. - نوسانگیران و افراد کوتاه مدت نیز همانطور که قبلا به آنها توصیه کردیم پس از خروج در حوالی 400 تومان میتوانند مجددا خریدهای تازه خود را در حوالی محدوده حمایتی مهم 325 الی 335 تومان انجام بدهند و البته حدضرر خود را در زیر کف 315تومان قرار بدهند که نقطه نقض شدن کل تحلیل فوق خواهد بود....

تحلیل تکنیکال ایرانخودرو - پیگیری:

تحلیلگر: پشوتن مشهوری نژاد.
تاریخ: ۲۰ اردیبهشت.


علیرغم همه اخبار و هیجانات مثبت و منفی که این روزها در سهم های گروه سایپا(خساپا، خزامیا، ورنا، وساپا، خپارس) موج میزند اما هنوز هم واضح است که ایرانخودرو میتواند یکی از بهترین و کم ریسک ترین سهم های گروه خودرویی و احتمالا لیدر بعدی این صنعت پرحاشیه - که ظاهرا لیدر برجام نیز شده است!! - باشد.

در تحلیلهای قبلی-تاریخهای ۸ و ۱۴ اردیبهشت- گفتیم که احتمال مثبت شدن این سهم در حوالی قیمت 315تومان وجود دارد،
و سپس گفتیم که مهمترین ناحیه مقاومتی درمقابل این سهم در محدوده 410-415 تومان قرار خواهد داشت که همانطور که در تصویر زیر ملاحظه میکنید سهم نهایتا نتوانست دربرابر افزایش فشار فروش فروشندگانی که قیمت 410-415 تومان را مناسب برای خروج می دانستند تاب بیاورد و طی دو روز اخیر شاهد نزول قیمت و حتی تشکیل صف فروش بر روی این نماد بودیم. تحلیل تکنیکال ایران خودرو - پی گیری :

متاسفانه امواج اصلاحی معمولا دارای ساختارهای بسیار متنوع و پیچیده ای هستند و شاید نتوان قبل از حصول اطمینان از شروع موج صعودی بعدی، با دقت مناسبی اقدام به پیش بینی نقطه اتمام روندنزولی سهم نمود،
اما درحال حاضر خوشبینانه ترین سناریویی که میتوان برای نماد "خودرو" درنظر گرفت این است که پس از اتمام موج صعودی سوم در 480 تومان ، موج چهارم نزولی با یک اصلاح ساده abc در 315 تومان به پایان رسیده است و هم اکنون در ریزموجهای جدید از موج صعودی پنجم واقع هستیم، موج پنجم که تارگت آن قاعدتا همانطور که قبلا گفتیم محدوده 550-600تومان را نشانه خواهد گرفت،
و از قضا بلحاظ فاندامنتال نیز چنین تارگتی درصورت انجام افزایش سرمایه 160درصدی این سهم قابل دسترسی خواهد بود.

اگر موجشماری صورت پذیرفته در نمودار مذکور صحیح باشد در آنصورت هم اکنون در میکروموجc از ریزموج2 از موج صعودی پنجم واقع هستیم و بنابراین نباید نزول فعلی سهم قادر به شکستن کف 315تومان باشد.
درواقع باتوجه به اینکه معمولا ریزموج2 حداکثر به میزان 78 الی 88درصد از ریزموج1 را اصلاح می نماید بنابراین محدوده 325-335 تومان باید کف جدید سهم و نقطه آغاز روندصعودی بعدی باشد و انتظار داریم که افزایش فشار تقاضا در این محدوده موجب آغاز روندصعودی جدیدی بر روی این سهم باشد.

شکسته شدن کف 315تومان نیز میتواند نقطه Fail شدن کل تحلیل فوق و نقض گشتن موج شماری صورت گرفته بر روی نمودار باشد.
- نتیجه گیری غیرتکنیکال :

همانطور که در تحلیل قبلی گفتیم بهتر است که افراد بسته به سیاست سهامداری خود اقدام به خرید و فروش در نواحی زیر نمایند:

- سهامداران بلندمدت میتوانند کماکان با یک نگاه حدودا 6ماهه منتظر تارگت 600تومان باقی بمانند.

- نوسانگیران و افراد کوتاه مدت نیز همانطور که قبلا به آنها توصیه کردیم پس از خروج در حوالی 400 تومان میتوانند مجددا خریدهای تازه خود را در حوالی محدوده حمایتی مهم 325 الی 335 تومان انجام بدهند و البته حدضرر خود را در زیر کف 315تومان قرار بدهند که نقطه نقض شدن کل تحلیل فوق خواهد بود.منابع:
  • تحلیلهای شخصی

برچسب ها:
1395/02/21 از تهران
0
/
9
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333