رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
مطالب احسان حاجی
...
احسان حاجی
@haji.bourse
278

عنوان بلاگ : خطوط روند و کانال
دسته : آموزشی


خلاصه خطوط روند اصلی ترین و رایج ترین شکل آنالیز فنی در معاملات بازار است. اما متاسفانه در انجام معاملات و تصمیم سازی هاکمتر به آنها توجهی میشود.

درس۲- خطوط روند

خطوط روند اصلی ترین و رایج­ترین شکل آنالیز فنی در معاملات بازار است. اما متاسفانه در انجام معاملات و تصمیم سازی هاکمتر به آنها توجهی می­شود.

اگر به درستی ترسیم شوند، به اندازه بقیه روش­ها دقیق هستند. متأسفانه، اکثر معامله­گران بازار ، آن­ها را به درستی رسم نمی­کنند یا به­جای اینکه بازار را با خطوط تطبیق دهند، برعکس عمل می­کنند.

در ابتدایی­ ترین شکل خود، خط روند صعودی در راستای انتهای واضح ترین مناطق حمایت (دره­ ها) رسم می­شود. همچنین خط روند نزولی در راستای رأس واضح ­ترین مناطق مقاومت (قله ­ها) رسم می شود.

نحوه ترسیم خطوط روند بازار مالی

برای کشیدن خطوط روند بازار ارز، تنها کافی است که دو قله، رأس یا دو انتهای صعود اصلی را پیدا کرده و آن­ها را به یکدیگر متصل کنید.

بعدازآن چه کار کنیم؟

هیچی.

همین بود؟

بله، به همین سادگی.

خطوط روند در نمودار زیر نشان داده شده اند! به اینموج­ها نگاه کنید!

انواع روندها

روندها، به سه نوع تقسیم می­شوند:

 1. روند صعودی (حداقل ­های بالاتر)
 2. روند نزولی (حداکثر های پایین ­تر)
 3. روندهای افقی (Sideways trends) (محدوده) (ranging)

نکاتی که باید هنگام استفاده از خطوط روند در معاملات بازار بدانید:

 • حداقل دو رأس یا دو انتها برای ترسیم یک خط روند لازم است اما برای تأیید آن به سه نقطه نیاز است.
 • هرچه شیب خط روند تندتر باشد، کمتر می­توان به آن اعتماد کرد و احتمال شکسته شدن آن بیشتر است.
 • همانند سطوح حمایت و مقاومت افقی، هرچه میزان تست خطوط روند بیشتر باشد، قوی­تر می­شوند.

و از همه مهم­تر اینکه، هیچ­گاه خطوط روند را با بازار تطبیق ندهید. اگر این خطوط به درستی با بازار مطابقت پیدا نمی­کنند، حتماً درست رسم نشده ­اند!

درس ۳- کانال­ها

اگر از مرحله نظریه خط روند فراتر رویم و خطی موازی و دارای شیب یکسان با روند صعودی یا نزولی رسم کنیم، درواقع یک کانال ترسیم کرده­ ایم.

کانال­ها ابزار دیگری در آنالیز فنی هستند که با استفاده از آن­ها می­توان موقعیت­های خوب برای خریدوفروش را تعیین کرد. هم رأس­ها و هم انتهاهای کانال­ها نشان­ دهنده مناطق بالقوه حمایت یا مقاومت هستند.

برای ترسیم کانال صعودی، خطی موازی و دارای شیب یکسان با خط روند صعودی بکشید و سپس آن را مماس با جدیدترین قله قرار دهید. باید این کار را همزمان با ترسیم خط روند و موازی با آن انجام دهید.

برای ترسیم کانال نزولی، خطی موازی و دارای شیب یکسان با خط روند نزولی بکشید و سپس آن را مماس با جدیدترین دره قرار دهید. باید این کار را نیز همزمان با ترسیم خط روند انجام دهید. به این معنی که این دو خط موازی هر دو تشکیل یک کانال را می دهند.

وقتی قیمت­ها با خط روند پایینی برخورد می­کنند، به­ عنوان منطقه خرید شناخته می­شوند. وقتی قیمت­ها با خط روند بالایی برخورد می­کنند، به­ عنوان منطقه فروش شناخته می­شوند.

انواع کانال­ها:

 1. کانال صعودی (حداکثرهای بالاتر و حداقل ­های بالاتر)
 2. کانال­های نزولی (حداکثرهای پایین­ تر و حداقل ­های پایین تر)
 3. کانال افقی (محدوده)

نکات مهم در هنگام رسم خطوط روند:

 • در ساخت کانال، هر دو خط روند باید موازی باشند.
 • عموماً، پایین کانال به ­عنوان منطقه خرید و بالای کانال به ­عنوان منطقه فروش شناخته می شود.
 • درست مثل ترسیم خطوط روند، هیچ گاه کانال­ها را به­ زور با قیمت­ها تطبیق ندهید! مثلا اگر شیب مرز یک کانال در بازار به یک سمت باشد و شیب مرز کانال ترسیم شده مرتبط با آن به سمت دیگری باشد، این کانال درست ترسیم نشده و منجر به معاملات بدی خواهد شد.
منابع:
 • ترجمه و تالیف "احسان حاجی"

خلاصه خطوط روند اصلی ترین و رایج ترین شکل آنالیز فنی در معاملات بازار است. اما متاسفانه در انجام معاملات و تصمیم سازی هاکمتر به آنها توجهی میشود.

درس۲- خطوط روند

خطوط روند اصلی ترین و رایج­ترین شکل آنالیز فنی در معاملات بازار است. اما متاسفانه در انجام معاملات و تصمیم سازی هاکمتر به آنها توجهی می­شود.

اگر به درستی ترسیم شوند، به اندازه بقیه روش­ها دقیق هستند. متأسفانه، اکثر معامله­گران بازار ، آن­ها را به درستی رسم نمی­کنند یا به­جای اینکه بازار را با خطوط تطبیق دهند، برعکس عمل می­کنند.

در ابتدایی­ ترین شکل خود، خط روند صعودی در راستای انتهای واضح ترین مناطق حمایت (دره­ ها) رسم می­شود. همچنین خط روند نزولی در راستای رأس واضح ­ترین مناطق مقاومت (قله ­ها) رسم می شود.

نحوه ترسیم خطوط روند بازار مالی

برای کشیدن خطوط روند بازار ارز، تنها کافی است که دو قله، رأس یا دو انتهای صعود اصلی را پیدا کرده و آن­ها را به یکدیگر متصل کنید.

بعدازآن چه کار کنیم؟

هیچی.

همین بود؟

بله، به همین سادگی.

خطوط روند در نمودار زیر نشان داده شده اند! به اینموج­ها نگاه کنید!

انواع روندها

روندها، به سه نوع تقسیم می­شوند:

 1. روند صعودی (حداقل ­های بالاتر)
 2. روند نزولی (حداکثر های پایین ­تر)
 3. روندهای افقی (Sideways trends) (محدوده) (ranging)

نکاتی که باید هنگام استفاده از خطوط روند در معاملات بازار بدانید:

 • حداقل دو رأس یا دو انتها برای ترسیم یک خط روند لازم است اما برای تأیید آن به سه نقطه نیاز است.
 • هرچه شیب خط روند تندتر باشد، کمتر می­توان به آن اعتماد کرد و احتمال شکسته شدن آن بیشتر است.
 • همانند سطوح حمایت و مقاومت افقی، هرچه میزان تست خطوط روند بیشتر باشد، قوی­تر می­شوند.

و از همه مهم­تر اینکه، هیچ­گاه خطوط روند را با بازار تطبیق ندهید. اگر این خطوط به درستی با بازار مطابقت پیدا نمی­کنند، حتماً درست رسم نشده ­اند!

درس ۳- کانال­ها

اگر از مرحله نظریه خط روند فراتر رویم و خطی موازی و دارای شیب یکسان با روند صعودی یا نزولی رسم کنیم، درواقع یک کانال ترسیم کرده­ ایم.

کانال­ها ابزار دیگری در آنالیز فنی هستند که با استفاده از آن­ها می­توان موقعیت­های خوب برای خریدوفروش را تعیین کرد. هم رأس­ها و هم انتهاهای کانال­ها نشان­ دهنده مناطق بالقوه حمایت یا مقاومت هستند.

برای ترسیم کانال صعودی، خطی موازی و دارای شیب یکسان با خط روند صعودی بکشید و سپس آن را مماس با جدیدترین قله قرار دهید. باید این کار را همزمان با ترسیم خط روند و موازی با آن انجام دهید.

برای ترسیم کانال نزولی، خطی موازی و دارای شیب یکسان با خط روند نزولی بکشید و سپس آن را مماس با جدیدترین دره قرار دهید. باید این کار را نیز همزمان با ترسیم خط روند انجام دهید. به این معنی که این دو خط موازی هر دو تشکیل یک کانال را می دهند.

وقتی قیمت­ها با خط روند پایینی برخورد می­کنند، به­ عنوان منطقه خرید شناخته می­شوند. وقتی قیمت­ها با خط روند بالایی برخورد می­کنند، به­ عنوان منطقه فروش شناخته می­شوند.

انواع کانال­ها:

 1. کانال صعودی (حداکثرهای بالاتر و حداقل ­های بالاتر)
 2. کانال­های نزولی (حداکثرهای پایین­ تر و حداقل ­های پایین تر)
 3. کانال افقی (محدوده)

نکات مهم در هنگام رسم خطوط روند:

 • در ساخت کانال، هر دو خط روند باید موازی باشند.
 • عموماً، پایین کانال به ­عنوان منطقه خرید و بالای کانال به ­عنوان منطقه فروش شناخته می شود.
 • درست مثل ترسیم خطوط روند، هیچ گاه کانال­ها را به­ زور با قیمت­ها تطبیق ندهید! مثلا اگر شیب مرز یک کانال در بازار به یک سمت باشد و شیب مرز کانال ترسیم شده مرتبط با آن به سمت دیگری باشد، این کانال درست ترسیم نشده و منجر به معاملات بدی خواهد شد.
منابع:
 • ترجمه و تالیف "احسان حاجی"
1393/12/18 از تهران
0
/
9
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333