رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
مطالب الهام کاظمی
...
الهام کاظمی
@e.kazemi2011
208

عنوان بلاگ : مالی رفتاری و مقدات مدیریت سرمایه
دسته : آموزشی


خلاصه مالی رفتاری شاخه جدیدی از دانش مالی است. در سطح کلان، مالـی رفتاری نظـریه های مالی کلاسیک به ویـژه تئوری بازار کارآی سرمایه را به چالش می گیرد. در سطح خرد، مالی رفتاری نشان می دهد که در دنیای واقعی، رفتار سرمایه گذاران با فرض بنیادی عقلایـی بودن در مالـی کلاسیک سازگـاری ندارد و تمایلات یا اریب های شناختی و احساسی سرمایه گـذاران که آنها را سوگیـری های رفتاری می نامیـم، نقـش با اهمیتـی در تصمیم گیری های اقتصادی دارد....

مالی رفتاری به ۲ سطح خرد و کلان تقسیم میشود:

مالی رفتاری خرد تمایلات و سوگیری های سرمایه گذاران را در سطح فردی بررسی می کند. به گونه ای که آن ها را دیگر، «بازیگران عقلایی» مطرح در اقتصاد کلاسیک نمی داند.(ارتباط روانشناسی و مالی)
در مباحث مالی رفتاری ، سوالاتی مطرح میشود و این حوزه علمی در پی یافتن جواب این سوالات هست.

سوالاتی در سطح خرد مثل :

آیا سرمایه گذار عقلانی رفتار میکند ؟
آیا اشتباهات احساسی و شناختی میتواند بر تصمیمات مالی آنها تاثیرگذار باشد ؟

مالی رفتاری کلان خلاف قاعده های فرضیه بازار کارا را که مدل های رفتاری قادر به توضیح آن است، شناسایی و توصیف می کند و به بررسی رفتار افراد در تصمیمات اقتصادی میپردازد.(ارتباط جامعه شناسی و اقتصاد، ارتباط روانشناسی و اقتصاد)

وسوالاتی در سطح کلان :
آیا بازارها کارا هستند یا در معرض تاثیرات رفتاری قرار دارند ؟

مالی رفتاری نه شاخه و یا مکملی برای مالی کلاسیک بلکه جایگزینی برای آن محسوب می شود. دانش مالی رفتاری بمانند مالی کلاسیک مبتنی بر مفاهیم و مفروضات اساسی بنا شده است.

مالی رفتاری و مقدات مدیریت سرمایه

مفروضاتی که در مالی استاندارد یا کلاسیک در مورد سرمایه گذاران مطرح می شود عبارتند از:
۱- سرمایه گذاران منطقی اند.
۲- تمام اطلاعات را موجود را بررسی کرده و به روش صحیحی تفسیر می کنند.
۳-بازده مورد نظر آن ها فقط بستگی به ریسک سرمایه گذاری دارد.
۴-بر اساس نظریه «مدرن پرتفوی سهام» سرمایه گذاری می کنند.
۵-اگرچه ممکن است عده ای از سرمایه گذاران غیر منطقی رفتار کنند اما در مجموع رفتارهای غیر منطقی بی اهمیت است.

اما مفروضات مالی رفتاری در مورد سرمایه گذاران بیان می کند که:
۱-منطقی نیستند، عادی هستند.
۲-عموما تصمیمات آن ها بر مبنای اطلاعات ناقص است.
۳-به طور نظام یافته ای خطاهای شناختی مرتکب می شوند.
۴-بر اساس نظریه « رفتاری سبد اوراق بهادار» اقدام به سرمایه گذاری می کنند.
۵-بازده مورد انتظار آن ها به عواملی بیشتر از ریسک بستگی دارد.

همچنین مفروضات کلی این دو رویکرد در ارتباط با بازارهای مالی با هم دارای تفاوتهایی است
در مالی کلاسیک:

۱-تمام اطلاعات به سرعت منعکس می شوند.
۲-بازار ارزش ذاتی اوراق بهادار را به درستی نمایش می دهد.

در حالیکه در مالی رفتاری:
۱-مسائلی بیش از اطلاعات به قیمت ها و نحوه قیمت گذاری حاکم است.
۲-ارزش ذاتی همه اوراق بهادار به درستی تعیین نمی شود.

به طور کلی می توان گفت مالی کلاسیک انسان ها را عقلایی، منطقی و منفعت طلب در نظر می گیرد و به دیگر وجوه انسانی توجه ندارد. در حالیکه مالی رفتاری مدعیست که با در نظر گرفتن احساسات و خطاهای شناختی و تاثیرات آن ها بر تصمیمات سرمایه گذاران مدل هایی را ایجاد می کند که رفتار آنان را بهتر تشریح می نماید

تورش(سو گیری) رفتاری به چه معناست؟

در مالی رفتاری خرد با موضوعی به نام «سوگیری» (bias) بسیار مواجه هستیم. در مالیه رفتاری،ویژگیهای رفتاری که در بر فرآیند تصمیم گیری های افراد مؤثرند، موردبررسی قرار میگیرند. این ویژگیها "تورشهای رفتاری" نامیده میشوند.

به طور خلاصه سوگیری(تورش) رفتاری به عنوان اشتباهات سیستماتیک در قضاوت تعریف شده است.
همان اشتباهاتی که موجب می شود ما در تصمیم هایمان منطق و عقلانیت مورد نظر مالی استاندارد را رعایت نکنیم. برخی نویسندگان از تمایلات رفتاری با عنوان "قواعد سر انگشتی"یاد میکنند، در حالیکه گروهی دیگر آنها را "باورها"،"قضاوت ها" یا ترجیحات" می نامند.

شناخت و چاره اندیشی برای سوگیری ها می تواند از ما یک سرمایه گذار به مراتب بهتر بسازد.

محققین فهرست بلندی از انواع سوگیری های رفتاری را شناسایی و ارائه نموده اند.

این سوگیریها در ۲ دسته شناختی و احساسی طبقه بندی میشوند.
شناختی : این سوگیریها منشا تمایلات شناختی و استدلال نادرست است که با اطلاعات بیشتر و مشاوره میتوان آن را تصحیح نمود.
احساسی: تمایلات احساسی از شهود و انگیزش نشات میگیرند .

مالی رفتاری بر این باور است که تفکر افراد متاثر از ترجیحات و سوگیری های شناختی آنها است .

برخی از سوگیریهای رفتاری مهم عبارتند از :

بیش نمایی:
تمایل افراد به دادن اهمیت بیشتر به برخی گزارشها , پیشرفتها و اظهارات است . از این رو به یک رویداد بیش از اندازه واقعی اهمیت داده می شود

اطمینان بیش از اندازه یا فرا اعتمادی :

این اشتباه از پر تکرار ترین الگوهای رفتار مالی است.
اغلب مردم خود را از آنچه واقعا هستند باهوشتر میپندارند و بر این باورند که اطلاعات بهتری نیز در اختیار دارند. این سرمایه گذاران توانایی خود را در ارزیابی سرمایه گذاری بیش از حد تخمین میزنند و در نتیجه اطلاعات منفی را نادیده میگیرند.

همچنین آنها باور دارند که اطلاعات ویژه ای در اختیار دارند . و در نتیجه معاملات پر حجمی انجام میدهند. انجام معاملات زیاد نیز غالبا منجر به بازدهی ضعیف در بلندمدت میشود. این سرمایه گذاران غالبا نمیدانند که ریسکی بیشتر از آنچه تحمل آنرا دارند ، تقبل کرده اند.

این نوع سوگیری بصورت کلان در بازار نیز مشهود است . معمولا پس از یک دوره رونق عمومی ،فضایی شکل میگیرد که در آن حجم معاملات ، بیش از حد مورد انتظار است. این روندی است که نشاندهنده تاثیر اعتماد مفرط سرمایه گذاران به تصمیم گیری است.

در طی این دوره های پر حجم و همراه با اعتماد مفرط،سودی کمتر از حد انتظار هم بدست می آید. همچنین معامله گران جوان نیز بیشترین معاملات را انجام داده و بیشترین فرا اعتمادی را از خود نشان میدهند.

بعنوان مثال فضای کلی بازار در سال ۹۲ و خصوصا نیمه دوم سال ، مثال بسیار واضحی برای این نوع سوگیری رفتاری هم در سطح افراد و هم در سطح کلان بازار بود.

ولی راهکارهای اجرایی برای جلوگیری از این سوگیری رفتاری چیست ؟
از مهمترین راهکارها این است که یک سرمایه گذار به سرمایه گذاریهای موفق و ناموفق خود به طور عینی و بی طرفانه نگاه کند . سپس این موفقیتها و عدم موفقیتها را تجزیه تحلیل نموده تا بتواند چیدمان سرمایه گذاری خود را بهبود بخشد.

اثر تمایلی:

تمایل طبیعی به فروش سریع سهم برنده ( سودآور ) و نگهداشتن بیش از اندازه سهم بازنده (زیان ده) است.نتیجه کلی این نوع رفتار این است که در بازار روبه رشد حجم معاملات بالا و در بازار راکد حجم معاملات پایین است. چرا که عموم سرمایه گذاران در بازار نزولی تمایل به نگهداری موقعیتهای زیانده خود دارند و در بازار صعودی به سرعت موقعیتهای به سود رسیده را میبندند.

محافظه کاری:

این حالت اصرار بر باور نیز معروف است. و در این وضعیت افراد برای تغییر عقاید خود بی میل هستند.بر اساس مطالعات کارشناسان مالی رفتاری دو عامل در این زمینه تاثیرگذارند: اولا، افراد در جستجو جهت یافتن شواهدی که مغایر با باورهایشان است بی میل اند . ثانیا اگر به شواهد مغایر با باورهایشان مواجهه شوند نیز با شک و تردید مضاعفی به آن شواهد می نگرند.

خود اسنادی:

اشاره به گرایش افراد در نسبت دادن موفقیتهایشان به ویژگی های ذاتی خود دارد، در حالی که غالبا ریشه شکستهای خود را در عوامل بیرونی مثل شانس بد میدانند.

مثلا دانش آموزانی که با موفقیت از پس یک امتحان برآمده اند ممکن است هوش یا پشتکار خود را تحسین نمایند ، ولی وقتی نمره خوبی کسب نمیکنند ، غالبا از نمره دادن ناعادلانه شکایت دارند.

این سوگیری رفتاری در بازار سرمایه نیز به وضوح قابل مشاهده است. معامله گرانی که معامله ای سودده انجام میدهند هوش تحلیلی و زرنگی و توان بالای معامله گری خود را تحسین میکنند و در معاملات زیانده از دستکاری حقوقیها و رفتار ساستمداران و بدی آب و هوا تا سرعت اینترنت معاملات آنلاین و خدمات کارگزاری وغیره را مقصر میدانند.

در این حالت مشکلی که بوجود می آید این است که افرادی که قادر نیستند اشتباهات خود را درک کنند ، در نتیجه نمیتوانند از این اشتباهات درس بگیرند.

همچنین سرمایه گذارانی که هنگام وقوع نتایج مطلوب ، بی تناسب و بیش از اندازه خود را تحسین و ستایش میکنند ، ممکن است به زیرکی و شم خود در بازار بیش از اندازه مطمئن شوند و این باور در آینده برای آنها زیان بار باشد !!!

این سوگیری ، اغلب سرمایه گذاران را به معاملات بیش از اندازه تشویق میکند. اگر سرمایه گذاران باور داشته باشند که سرمایه گذاریهای موفق آنها ناشی از مهارت است نه بخت و اقبال ، در این صورت زیاد معامله میکنند که ادامه این رفتار به شدت خطرناک و زیان بار است !

همچنین این سوگیری ، سرمایه گذاران را به "شنیدن آنچه که دوست دارند بشنوند" می کشاند. به این معنی که وقتی که اطلاعات موید تصمیم فرد به او ارائه میشود ، او تیزهوشی را به خود نسبت میدهد. این رفتار نیز میتواند منجر به آن شود که سرمایه گذار سهمی را بخرد و نگهداری کند ، که نباید !

منابع:
  • دست نوشته امیرخانی از کانال رسمی کارگزاری مهرآفرین

خلاصه مالی رفتاری شاخه جدیدی از دانش مالی است. در سطح کلان، مالـی رفتاری نظـریه های مالی کلاسیک به ویـژه تئوری بازار کارآی سرمایه را به چالش می گیرد. در سطح خرد، مالی رفتاری نشان می دهد که در دنیای واقعی، رفتار سرمایه گذاران با فرض بنیادی عقلایـی بودن در مالـی کلاسیک سازگـاری ندارد و تمایلات یا اریب های شناختی و احساسی سرمایه گـذاران که آنها را سوگیـری های رفتاری می نامیـم، نقـش با اهمیتـی در تصمیم گیری های اقتصادی دارد....

مالی رفتاری به ۲ سطح خرد و کلان تقسیم میشود:

مالی رفتاری خرد تمایلات و سوگیری های سرمایه گذاران را در سطح فردی بررسی می کند. به گونه ای که آن ها را دیگر، «بازیگران عقلایی» مطرح در اقتصاد کلاسیک نمی داند.(ارتباط روانشناسی و مالی)
در مباحث مالی رفتاری ، سوالاتی مطرح میشود و این حوزه علمی در پی یافتن جواب این سوالات هست.

سوالاتی در سطح خرد مثل :

آیا سرمایه گذار عقلانی رفتار میکند ؟
آیا اشتباهات احساسی و شناختی میتواند بر تصمیمات مالی آنها تاثیرگذار باشد ؟

مالی رفتاری کلان خلاف قاعده های فرضیه بازار کارا را که مدل های رفتاری قادر به توضیح آن است، شناسایی و توصیف می کند و به بررسی رفتار افراد در تصمیمات اقتصادی میپردازد.(ارتباط جامعه شناسی و اقتصاد، ارتباط روانشناسی و اقتصاد)

وسوالاتی در سطح کلان :
آیا بازارها کارا هستند یا در معرض تاثیرات رفتاری قرار دارند ؟

مالی رفتاری نه شاخه و یا مکملی برای مالی کلاسیک بلکه جایگزینی برای آن محسوب می شود. دانش مالی رفتاری بمانند مالی کلاسیک مبتنی بر مفاهیم و مفروضات اساسی بنا شده است.

مالی رفتاری و مقدات مدیریت سرمایه

مفروضاتی که در مالی استاندارد یا کلاسیک در مورد سرمایه گذاران مطرح می شود عبارتند از:
۱- سرمایه گذاران منطقی اند.
۲- تمام اطلاعات را موجود را بررسی کرده و به روش صحیحی تفسیر می کنند.
۳-بازده مورد نظر آن ها فقط بستگی به ریسک سرمایه گذاری دارد.
۴-بر اساس نظریه «مدرن پرتفوی سهام» سرمایه گذاری می کنند.
۵-اگرچه ممکن است عده ای از سرمایه گذاران غیر منطقی رفتار کنند اما در مجموع رفتارهای غیر منطقی بی اهمیت است.

اما مفروضات مالی رفتاری در مورد سرمایه گذاران بیان می کند که:
۱-منطقی نیستند، عادی هستند.
۲-عموما تصمیمات آن ها بر مبنای اطلاعات ناقص است.
۳-به طور نظام یافته ای خطاهای شناختی مرتکب می شوند.
۴-بر اساس نظریه « رفتاری سبد اوراق بهادار» اقدام به سرمایه گذاری می کنند.
۵-بازده مورد انتظار آن ها به عواملی بیشتر از ریسک بستگی دارد.

همچنین مفروضات کلی این دو رویکرد در ارتباط با بازارهای مالی با هم دارای تفاوتهایی است
در مالی کلاسیک:

۱-تمام اطلاعات به سرعت منعکس می شوند.
۲-بازار ارزش ذاتی اوراق بهادار را به درستی نمایش می دهد.

در حالیکه در مالی رفتاری:
۱-مسائلی بیش از اطلاعات به قیمت ها و نحوه قیمت گذاری حاکم است.
۲-ارزش ذاتی همه اوراق بهادار به درستی تعیین نمی شود.

به طور کلی می توان گفت مالی کلاسیک انسان ها را عقلایی، منطقی و منفعت طلب در نظر می گیرد و به دیگر وجوه انسانی توجه ندارد. در حالیکه مالی رفتاری مدعیست که با در نظر گرفتن احساسات و خطاهای شناختی و تاثیرات آن ها بر تصمیمات سرمایه گذاران مدل هایی را ایجاد می کند که رفتار آنان را بهتر تشریح می نماید

تورش(سو گیری) رفتاری به چه معناست؟

در مالی رفتاری خرد با موضوعی به نام «سوگیری» (bias) بسیار مواجه هستیم. در مالیه رفتاری،ویژگیهای رفتاری که در بر فرآیند تصمیم گیری های افراد مؤثرند، موردبررسی قرار میگیرند. این ویژگیها "تورشهای رفتاری" نامیده میشوند.

به طور خلاصه سوگیری(تورش) رفتاری به عنوان اشتباهات سیستماتیک در قضاوت تعریف شده است.
همان اشتباهاتی که موجب می شود ما در تصمیم هایمان منطق و عقلانیت مورد نظر مالی استاندارد را رعایت نکنیم. برخی نویسندگان از تمایلات رفتاری با عنوان "قواعد سر انگشتی"یاد میکنند، در حالیکه گروهی دیگر آنها را "باورها"،"قضاوت ها" یا ترجیحات" می نامند.

شناخت و چاره اندیشی برای سوگیری ها می تواند از ما یک سرمایه گذار به مراتب بهتر بسازد.

محققین فهرست بلندی از انواع سوگیری های رفتاری را شناسایی و ارائه نموده اند.

این سوگیریها در ۲ دسته شناختی و احساسی طبقه بندی میشوند.
شناختی : این سوگیریها منشا تمایلات شناختی و استدلال نادرست است که با اطلاعات بیشتر و مشاوره میتوان آن را تصحیح نمود.
احساسی: تمایلات احساسی از شهود و انگیزش نشات میگیرند .

مالی رفتاری بر این باور است که تفکر افراد متاثر از ترجیحات و سوگیری های شناختی آنها است .

برخی از سوگیریهای رفتاری مهم عبارتند از :

بیش نمایی:
تمایل افراد به دادن اهمیت بیشتر به برخی گزارشها , پیشرفتها و اظهارات است . از این رو به یک رویداد بیش از اندازه واقعی اهمیت داده می شود

اطمینان بیش از اندازه یا فرا اعتمادی :

این اشتباه از پر تکرار ترین الگوهای رفتار مالی است.
اغلب مردم خود را از آنچه واقعا هستند باهوشتر میپندارند و بر این باورند که اطلاعات بهتری نیز در اختیار دارند. این سرمایه گذاران توانایی خود را در ارزیابی سرمایه گذاری بیش از حد تخمین میزنند و در نتیجه اطلاعات منفی را نادیده میگیرند.

همچنین آنها باور دارند که اطلاعات ویژه ای در اختیار دارند . و در نتیجه معاملات پر حجمی انجام میدهند. انجام معاملات زیاد نیز غالبا منجر به بازدهی ضعیف در بلندمدت میشود. این سرمایه گذاران غالبا نمیدانند که ریسکی بیشتر از آنچه تحمل آنرا دارند ، تقبل کرده اند.

این نوع سوگیری بصورت کلان در بازار نیز مشهود است . معمولا پس از یک دوره رونق عمومی ،فضایی شکل میگیرد که در آن حجم معاملات ، بیش از حد مورد انتظار است. این روندی است که نشاندهنده تاثیر اعتماد مفرط سرمایه گذاران به تصمیم گیری است.

در طی این دوره های پر حجم و همراه با اعتماد مفرط،سودی کمتر از حد انتظار هم بدست می آید. همچنین معامله گران جوان نیز بیشترین معاملات را انجام داده و بیشترین فرا اعتمادی را از خود نشان میدهند.

بعنوان مثال فضای کلی بازار در سال ۹۲ و خصوصا نیمه دوم سال ، مثال بسیار واضحی برای این نوع سوگیری رفتاری هم در سطح افراد و هم در سطح کلان بازار بود.

ولی راهکارهای اجرایی برای جلوگیری از این سوگیری رفتاری چیست ؟
از مهمترین راهکارها این است که یک سرمایه گذار به سرمایه گذاریهای موفق و ناموفق خود به طور عینی و بی طرفانه نگاه کند . سپس این موفقیتها و عدم موفقیتها را تجزیه تحلیل نموده تا بتواند چیدمان سرمایه گذاری خود را بهبود بخشد.

اثر تمایلی:

تمایل طبیعی به فروش سریع سهم برنده ( سودآور ) و نگهداشتن بیش از اندازه سهم بازنده (زیان ده) است.نتیجه کلی این نوع رفتار این است که در بازار روبه رشد حجم معاملات بالا و در بازار راکد حجم معاملات پایین است. چرا که عموم سرمایه گذاران در بازار نزولی تمایل به نگهداری موقعیتهای زیانده خود دارند و در بازار صعودی به سرعت موقعیتهای به سود رسیده را میبندند.

محافظه کاری:

این حالت اصرار بر باور نیز معروف است. و در این وضعیت افراد برای تغییر عقاید خود بی میل هستند.بر اساس مطالعات کارشناسان مالی رفتاری دو عامل در این زمینه تاثیرگذارند: اولا، افراد در جستجو جهت یافتن شواهدی که مغایر با باورهایشان است بی میل اند . ثانیا اگر به شواهد مغایر با باورهایشان مواجهه شوند نیز با شک و تردید مضاعفی به آن شواهد می نگرند.

خود اسنادی:

اشاره به گرایش افراد در نسبت دادن موفقیتهایشان به ویژگی های ذاتی خود دارد، در حالی که غالبا ریشه شکستهای خود را در عوامل بیرونی مثل شانس بد میدانند.

مثلا دانش آموزانی که با موفقیت از پس یک امتحان برآمده اند ممکن است هوش یا پشتکار خود را تحسین نمایند ، ولی وقتی نمره خوبی کسب نمیکنند ، غالبا از نمره دادن ناعادلانه شکایت دارند.

این سوگیری رفتاری در بازار سرمایه نیز به وضوح قابل مشاهده است. معامله گرانی که معامله ای سودده انجام میدهند هوش تحلیلی و زرنگی و توان بالای معامله گری خود را تحسین میکنند و در معاملات زیانده از دستکاری حقوقیها و رفتار ساستمداران و بدی آب و هوا تا سرعت اینترنت معاملات آنلاین و خدمات کارگزاری وغیره را مقصر میدانند.

در این حالت مشکلی که بوجود می آید این است که افرادی که قادر نیستند اشتباهات خود را درک کنند ، در نتیجه نمیتوانند از این اشتباهات درس بگیرند.

همچنین سرمایه گذارانی که هنگام وقوع نتایج مطلوب ، بی تناسب و بیش از اندازه خود را تحسین و ستایش میکنند ، ممکن است به زیرکی و شم خود در بازار بیش از اندازه مطمئن شوند و این باور در آینده برای آنها زیان بار باشد !!!

این سوگیری ، اغلب سرمایه گذاران را به معاملات بیش از اندازه تشویق میکند. اگر سرمایه گذاران باور داشته باشند که سرمایه گذاریهای موفق آنها ناشی از مهارت است نه بخت و اقبال ، در این صورت زیاد معامله میکنند که ادامه این رفتار به شدت خطرناک و زیان بار است !

همچنین این سوگیری ، سرمایه گذاران را به "شنیدن آنچه که دوست دارند بشنوند" می کشاند. به این معنی که وقتی که اطلاعات موید تصمیم فرد به او ارائه میشود ، او تیزهوشی را به خود نسبت میدهد. این رفتار نیز میتواند منجر به آن شود که سرمایه گذار سهمی را بخرد و نگهداری کند ، که نباید !

منابع:
  • دست نوشته امیرخانی از کانال رسمی کارگزاری مهرآفرین
1395/02/11 از نهایت‌نگر
0
/
6
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333