رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
مطالب فاطمه توتونچی
ارتباطات فاطمه توتونچی
...
فاطمه توتونچی
@tootoonchi.atu
111

عنوان بلاگ : فلسفه ی سرمایه گذاری / سرمایه گذار خبره
دسته : آموزشی


خلاصه فلسفه سرمایه گذاری سرمایه گذار خبره به توصیف واقعیت سرمایه گذاری، چگونگی عملکرد بازار، چگونگی تعیین ارزش ودلیل تغییر قیمت ها می پردازد و راهنمای سرمایه گذار در اقداماتش خواهد بود.

سلام

امروز با دیدن رفتارهای معامله گران در اتاق ها و کانال های بورسی یاد مطلبی از کتاب "۲۳ اصل موفقیت وارن بافت" افتادم ، دیدم به اشتراک گذاشتن و یادآوری آن با خانواده ی ارشن خالی از لطف نیست. در این بلاگ سعی بر این است که خواننده در انتها بتواند به این پرسش ها پاسخ دهد:

  • فلسفه ی سرمایه گذاری من چیست؟
  • سرمایه گذار خبره کیست؟

هر تصمیمی که سرمایه گذار اتخاذ میکند – خرید، فروش، نگهداری و یا کاری انجام ندادن- از ایده او در مورد آنچه در بازار در جریان است، ناشی میشود، که این ایده از فلسفه سرمایه گذاری او سرچشمه میگیرد. فلسفه، توضیحی از چگونگی عملکرد جهان اطراف و ابزار ما برای درک آن می باشد. این درک از جهان اطراف، به ما می گوید که چه چیز درست و چه چیز غلط است و چه چیز موثر و چه چیز بی فایده است. این فلسفه، راهنمای ما در انتخاب، تصمیم گیری و اقدام کردن می باشد.

سرمایه گذار خبره فلسفه سرمایه گذاری مخصوص به خود را طرح کرده، که گویای شخصیت، توانایی ها و اهداف او می باشد. فلسفه سرمایه گذاری سرمایه گذار خبره به توصیف واقعیت سرمایه گذاری، چگونگی عملکرد بازار، چگونگی تعیین ارزش ودلیل تغییر قیمت ها می پردازد و راهنمای سرمایه گذار در اقداماتش خواهد بود. فلسفه سرمایه گذار، معیارهای سرمایه گذاری او را روشن می سازد و این امکان را به او می دهد تا با میزان قابل قبولی از قطعیت، به تشخیص "رویدادهایی با احتمال بالا" بپردازد.

سرمایه گذاری تا حدود بسیار زیادی، فرآیند فکری است و اگر تنها یک عامل باشد که سرمایه گذار خبره را متمایز می سازد، آن عامل میزان تفکری است که او دارد. فلسفه سرمایه گذار خبره، همچنین از لحاظ روانی، حاشیه امنیت مستحکمی برای او ایجاد می کند. این حاشیه امن همان چیزی است که سرمایه گذار خبره را قادر می سازد تا در حالیکه اطرافیانش در حال سقوط هستند، همچنان خود را حفظ می کند.

فلسفه سرمایه گذاری شما نشانگر باورهای شما درباره ی دنیای پیرامون می باشد و این واقعیت سرمایه گذاری است. باورهایی که شما به عنوان یک سرمایه گذار درباره ی خود دارید بسیار مهم است. شما به معامله در رابطه با بازار نمی پردازید، به معامله درمورد باورهایی که درباره ی بازار دارید، می پردازید. اگر ندانید آن باورها چه هستند، چگونه خواهید دانست که چه اقدامی انجام دهید؟!!

سرمایه گذار خبره تسلیم باورهای محدود کننده نمیشود. شما تنها با پذیرش مسئولیت نتایج تصمیمات خود می توانید کنترل اقدامات خود را در دست داشته باشید. این عبارت، به آن معنا نیست که می توانید رویدادهای بیرونی را کنترل کنید، اما این توانایی را دارید که چیزهایی که در کنترل شماست را مشخص کنید و در همان موضع بمانید.

سرمایه گذارانی که بدون تحقیق، مطالعه و فقط بر مبنای راهنمایی دوستان و اطرافیان اقدام به معامله می کنند، همچون چوب پنبه هایی هستند که بر روی امواج اقیانوس بالا پایین می روند! آنها اجازه می دهند تا دیگران فعالیت های آنها را کنترل کنند، بنابراین زمانی که پول از دست می دهند، هرگز ناشی از اشتباه آنها نیست. نتیجه اسف بار آنکه هرگز روش درست را یاد نمی گیرند.

انتخاب شما چیست؟ می خواهید جزو سرمایه گذاران خبره باشید یا ...

منابع:
  • 23 اصل موفقیت وارن بافت و دیگر نابغه های سرمایه گذاری - مارک تایر

خلاصه فلسفه سرمایه گذاری سرمایه گذار خبره به توصیف واقعیت سرمایه گذاری، چگونگی عملکرد بازار، چگونگی تعیین ارزش ودلیل تغییر قیمت ها می پردازد و راهنمای سرمایه گذار در اقداماتش خواهد بود.

سلام

امروز با دیدن رفتارهای معامله گران در اتاق ها و کانال های بورسی یاد مطلبی از کتاب "۲۳ اصل موفقیت وارن بافت" افتادم ، دیدم به اشتراک گذاشتن و یادآوری آن با خانواده ی ارشن خالی از لطف نیست. در این بلاگ سعی بر این است که خواننده در انتها بتواند به این پرسش ها پاسخ دهد:

  • فلسفه ی سرمایه گذاری من چیست؟
  • سرمایه گذار خبره کیست؟

هر تصمیمی که سرمایه گذار اتخاذ میکند – خرید، فروش، نگهداری و یا کاری انجام ندادن- از ایده او در مورد آنچه در بازار در جریان است، ناشی میشود، که این ایده از فلسفه سرمایه گذاری او سرچشمه میگیرد. فلسفه، توضیحی از چگونگی عملکرد جهان اطراف و ابزار ما برای درک آن می باشد. این درک از جهان اطراف، به ما می گوید که چه چیز درست و چه چیز غلط است و چه چیز موثر و چه چیز بی فایده است. این فلسفه، راهنمای ما در انتخاب، تصمیم گیری و اقدام کردن می باشد.

سرمایه گذار خبره فلسفه سرمایه گذاری مخصوص به خود را طرح کرده، که گویای شخصیت، توانایی ها و اهداف او می باشد. فلسفه سرمایه گذاری سرمایه گذار خبره به توصیف واقعیت سرمایه گذاری، چگونگی عملکرد بازار، چگونگی تعیین ارزش ودلیل تغییر قیمت ها می پردازد و راهنمای سرمایه گذار در اقداماتش خواهد بود. فلسفه سرمایه گذار، معیارهای سرمایه گذاری او را روشن می سازد و این امکان را به او می دهد تا با میزان قابل قبولی از قطعیت، به تشخیص "رویدادهایی با احتمال بالا" بپردازد.

سرمایه گذاری تا حدود بسیار زیادی، فرآیند فکری است و اگر تنها یک عامل باشد که سرمایه گذار خبره را متمایز می سازد، آن عامل میزان تفکری است که او دارد. فلسفه سرمایه گذار خبره، همچنین از لحاظ روانی، حاشیه امنیت مستحکمی برای او ایجاد می کند. این حاشیه امن همان چیزی است که سرمایه گذار خبره را قادر می سازد تا در حالیکه اطرافیانش در حال سقوط هستند، همچنان خود را حفظ می کند.

فلسفه سرمایه گذاری شما نشانگر باورهای شما درباره ی دنیای پیرامون می باشد و این واقعیت سرمایه گذاری است. باورهایی که شما به عنوان یک سرمایه گذار درباره ی خود دارید بسیار مهم است. شما به معامله در رابطه با بازار نمی پردازید، به معامله درمورد باورهایی که درباره ی بازار دارید، می پردازید. اگر ندانید آن باورها چه هستند، چگونه خواهید دانست که چه اقدامی انجام دهید؟!!

سرمایه گذار خبره تسلیم باورهای محدود کننده نمیشود. شما تنها با پذیرش مسئولیت نتایج تصمیمات خود می توانید کنترل اقدامات خود را در دست داشته باشید. این عبارت، به آن معنا نیست که می توانید رویدادهای بیرونی را کنترل کنید، اما این توانایی را دارید که چیزهایی که در کنترل شماست را مشخص کنید و در همان موضع بمانید.

سرمایه گذارانی که بدون تحقیق، مطالعه و فقط بر مبنای راهنمایی دوستان و اطرافیان اقدام به معامله می کنند، همچون چوب پنبه هایی هستند که بر روی امواج اقیانوس بالا پایین می روند! آنها اجازه می دهند تا دیگران فعالیت های آنها را کنترل کنند، بنابراین زمانی که پول از دست می دهند، هرگز ناشی از اشتباه آنها نیست. نتیجه اسف بار آنکه هرگز روش درست را یاد نمی گیرند.

انتخاب شما چیست؟ می خواهید جزو سرمایه گذاران خبره باشید یا ...

منابع:
  • 23 اصل موفقیت وارن بافت و دیگر نابغه های سرمایه گذاری - مارک تایر
1395/01/29 از نهایت‌نگر
0
/
36
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333